Current Moon Phase

Full Moon
Full Moon

The moon is currently in Sagittarius
The moon is 13 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

تحلیل آسترولوژی 12 الی 18 شهریور – عشق و بهبود

ونوس، کهن الگوی عشق و ارزشها در این هفته به حرکت واپسگرایی خود پایان میدهد و روی ۱۲ درجه و ۱۲ دقیقه نشان اسد متوقف می‌شود و آگاهی جدیدی را بر دنیای ماده می تاباند. در یونان باستان شش تعریف برای “عشق” وجود دارد ‌که هر کدام از آنها می‌تواند زندگی شما را متحول کند. بعبارت دیگر می‌توان اینطور بیان کرد که کهن الگوی ونوس دارای شش چهره است. اولین چهره عشق، آگاه است، نمادی از یک عشق بی قیدوشرط و عشقی معنوی که به رستگاری افراد دیگر گره می خورد. حضرت مسیح نمادی از این عشق است.‌

دومین چهره داروس یونانی یا کوپید رومی، که از نظر افلاطون نمادی از شوق و دلتنگی روح برای بازگشت به منبع و مبدا خویش است.‌ هزیود در کتاب تبارنامه خدایان از اروس سخن گفته ‌و اورا خدای عشق می نامد که در آغاز زمان زاده شده و سپس سبب بوجود آمدن چیزها گردیده. همو نیز سبب پیوند اورانوس و گایا یعنی زمین و آسمان گردید. او مظهر زایندگی است که در موجودات زنده حلول می کند و سبب زایش و آفرینش می‌شود.‌ از این رو اروس به مثابه اصل زاینده و خلاق عمل می کند. چنانچه در فلسفه امپدوکلس نیز علت به گردش درآوردن چهارعنصر و حرکت چرخه طبیعت را ناشی از نیروی عشق می دانند. امپدوکلس بیان می کند که این نیروی عشق است که باعث آمیختگی و تجزیه این عناصر می‌شود. آنچه که این عناصر را به هم متصل میکند عشق است و آنچه که انفصال می آفریند نفرت اگرچه که امپدوکلس از واژه اروس استفاده نمی کند و کلمه فیلوتس را به کار می برد،نیروی ازلی جهان.

وجه سوم عشق لودوس است، همان شیفتگی بازیگوش و زنده

وجه چهارم فیلاوتیا که روی خودعشق‌ورزی متمرکز است، همان هنگام که در خود احساس امنیت می کنید واز همین وجه است که شفقت به خود نیز معنا میگیرد.

وجه پنجم پراگما که نماد عشق بالغ و واقعگرایانه است.
وجه ششم فیلیا که همان عشق وفادارانه دوستان و والدین و فرزندان است.

 

دوشنبه 13 شهریور / –Jupiter Retrograde in TaurusMercury Trine JupiterVenus Direct in Leo

حال با مستقیم شدن ونوس در هر کدام از شما ممکن است یکی یا چند وجه از این گونه های عشق بازنمودی دیگر به خود گرفته باشد. واپسگرایی ونوس این فرصت را به شما داد تا تعادلی جدید را بین ارزشها و اهداف زندگی خود برقرار ساخته و با اگاهی جدیدی از نیازها و خواسته هایتان دست به انتخاب بزنید.‌

در آسترولوژی، ونوس سیاره ای است که با تعادل و هماهنگی، زیبایی و هنر، اصل و میل زنانه، لذت، عاشقانه و با نحوه جذب آنچه می خواهیم، ​​مرتبط است. گذرهای ونوس نماد تغییر در نحوه ارتباط ما با دیگران، تغییر در ارزش‌ها و در رابطه با خودمان است . از آنجایی که این سیاره با امور مالی و خودکفایی نیز همبستگی دارد، توجه ما را به چگونگی استفاده از استعدادهایمان نیز جلب می کند.

ونوس هر 18 ماه یکبار به مدت تقریباً شش هفته به عقب باز می گردد. دوره واپسگرای اخیر او مسائل پنهانی را در مورد اصل ذات وجود خودمان و یا دیگران را آشکار کرد و ما را دعوت کرد تا انتخاب ها و روابط موجود را زیر سوال ببریم و از زخم های شخصیتی و کودک درون خود آگاه شویم و الگوهای تکراری ناشی از آن را تجزیه و تحلیل کنیم و آگاهی عمیق تری از معنای تجربیات رابطه ای خود و ارزش ها و باورهایی که زندگی و تصمیمات ما را کنترل و یا هدایت گرده اند بدست آوریم.

از آنجا که ونوس در نشان اسد واپسگرا بوده است، زیر سوال بردن رابطه ما با هنر، خلاقیت و ابراز وجود یکی دیگر از موضوعات اصلی این دوره بوده است. در طول شش هفته گذشته، ما فرصت‌هایی داشته‌ایم تا رویکردمان به خلاقیت و باورهایمان را در مورد دیده شدن و قرار گرفتن در معرض دید دیگران حتی به گونه ای متفاوت و اشتیاق کودک درون‌مان را دوباره تعریف کنیم.

پس از تشکیل پیوند با خورشید در 13 آگوست، ونوس مسیری جدید را آغاز کرد که از آن به عنوان “فاز جدید” چرخه ونوس یاد می شود: اتصال خورشید و ونوس واپسگرا انرژی مشابه ماه نو دارد. ونوس برای مدتی از آسمان شب ناپدید شده بود و اکنون یک ستاره صبح یا لوسیفر است و اکنون درست قبل از طلوع خورشید قابل مشاهده است و با گذشت روزها روشن تر و درخشان تر می شود. ونوس قرار است برای 9 ماه آینده یک ستاره صبح باشد و ما وارد مرحله ای از چرخه ونوس شده ایم که با خودانگیختگی بیشتر و گشودن به تجربیات جدید از آن یاد میشود پس با اعتماد به نفسی بیشتر تجربیات جدید را در آغوش بگیرید.

 

مرحله پس سایه ونوس:  زمان ادغام و همسویی

ونوس اکنون وارد مرحله پس از سایه چرخه واپسگرایی خود می شود، زیرا برای سومین بار بین 12 تا 28 درجه اسد سفر می کند. مرحله پس سایه ونوس تا 6 اکتبر ادامه خواهد داشت. در حالی که مرحله واپسگرایی دعوتی است برای کاهش سرعت و چرخش به سمت داخل و مشاهده دقیق به جای اقدام، مرحله پس سایه فرصتی است برای تنظیم مجدد اصل زنانه فعال.

این زمانی است که به نگرانی‌ها، تردیدها و چالش‌هایی که در مرحله بازگشت ونوس ظاهر شده‌اند رسیدگی کنیم و اکنون این آگاهی را داریم که به درک عمیق‌تری از آنچه باید انجام دهیم و چگونگی عمل کردن به آن رسیده ایم تا از الگوهای تکراری رهایی پیدا کنیم و به چرخه‌هایی که به نظر می‌رسد در آن گیر کرده‌ایم پایان دهیم. همچنین می‌تواند نشان‌دهنده زمان به ثمر نشستن پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خلاقانه‌ای باشد که در طول دوره واپسگرایی متوقف شده بودند. همانطور که ونوس به جلو می‌رود، ایده‌های جدید می‌توانند ظهور کنند و درهای جدیدی باز شوند.

 

زاویه سخت ونوس با مشتری و اورانوس

ونوس در طول زمان باقیمانده از گذر خود در نشان اسد برای سومین بار مشتری و اورانوس را در برج گاو یا همان تارس مربع می‌کند.

مربع ونوس-مشتری اینبار تا 17 سپتامبر ادامه خواهد داشت. این انرژی چالشی به ما فرصتی می دهد تا سایه هایی دیدگاه خود در رابطه با روابط، ارزشها، پول، مالکیت را مشاهده و درباره آنها تامل کنیم.

هم ترازی ونوس-مشتری همچنین دعوتی است برای تأمل در مورد اینکه چگونه حقیقت خود را در روابط خود به اشتراک می گذاریم به ویژه هنگامی که به روشی خارج از دیدگاه ها و یا باورهای ما ارائه می شود .

مربع ونوس-اورانوس همچنین تا 29 سپتامبر ادامه خواهد داشت و فرصتی است تا روی ارزش های واقعی و فردی خود تأمل کنیم و هرگونه تضاد درونی بین اولویت های درونی و بیرونی را پیدا و کشف و آنها را به تعادل برسانیم. همچنین این مربع می تواند باعث ازادی ما از الگوهای تکراری شود که مانع رشد فردی ما میشوند و اصطلاحا ما را در باتلاق احساسات بیهوده فرو میبرند. همچنین این مربع می تواند الهام بخش بسیاری از ما باشد تا در روابط خود و همچنین در نحوه کسب درآمد، تغییرات اساسی ایجاد کنیم. این جنبه ما را دعوت می‌کند تا راه‌های جدید در روابط و پارادایم‌های مالی را کشف کنیم و از تکیه بر روش‌هایی که دیگر با اصالت و ارزش‌های ما همسو نیستند، دست برداریم.

 

واپسگرایی مشتری در نشان گاو

در همین زمان مشتری نیز حرکت واپسگرایی خود را آغاز می کند که تا 30 دسامبر ادامه می یابد. در آسترولوژی، مشتری به عنوان یک سیاره برکت و سعادت در نظر گرفته می شود، حتی زمانی که در حرکت واپسگرایی باشد. این سیاره ای است که از شما میخواهد تجربیات معنادار را برای رشد روح خود انتخاب کنید.

مشتری یک سال کامل طول می کشد تا از هر صورت فلکی عبور کند و هر 12 سال یک چرخه را به دور یک نشان زودیاک کامل می کند. در طول سال، بازگشت مشتری تنها یک بار به مدت تقریباً چهار ماه اتفاق می افتد.
واپسگرایی مشتری ما را ترغیب می کند که قبل از هر جهش اندیشه کنیم. حضور مشتری در خاک ثابت گاو سرعت ما را محدود کرد تا باورهای ما را درباره نیازها و خواسته های طبیعی و اساسی خودمان به روزرسانی کند. اکنون با حرکت واپسگرایی مشتری در این نشان مجبور خواهیم شد روی نحوه استفاده مان از منابع طبیعی و استعدادی خودمان و حتی زمین تجدید نطر کنیم. اگر در استفاده از منابع غذایی زیاده روی می کنیم و انها را تلف می کنیم زمان خوبی برای تجدید نطر است. همچنین ما باورهایمان را در مورد چگونه دیدم خودمان بازبینی خواهیم کرد.چقدر خودمان را دوست داریم و چقدر به خودمان احترام می گذاریم.

مانند هر دوران برگشتی ما باید حواسمان به سایه های آن نیز باشد. به مرزهای دیگرن احترام بگذاریم و بدانیم که نمی‌توانیم خواسته‌ها و نیازهای کسانی را که به آنها اهمیت می‌دهیم را نادیده بگیریم. باید بیاموزیم برای موفقیت پایداری شرط اول است و بدانیم گاهی تغییر لازم است و به همین دلیل است که باید ذهنی باز داشته باشیم، کمتر سخت‌گیر باشیم و با جریان پیش برویم.

 

چهارشنبه 15 شهریور / Sun Conjunction Mercury

پیوند عطارد واپسگرا و خورشید در خاک متغیر خوشه تاکید دوچندان روی کهن‌الگوی خوشه است. مسیر خوشه سادانا است یعنی زمانی که تلاش می کنیم تا تجربیات انسانی خود را بهینه و کارامد سازيم و بخشهایی از وجودمان را که فعال یا کارامد نبوده اند را انرژی بخشیده و بیدار کنیم. اگر در سطح سایه با این انرژی درگیر شوید ممکن است بیش از اندازه منتقد و یا کمالگرا شده و نقص های خودتان یا اطرافیانتان را پررنگتر ببینید. این پیوند در صدد است بشما توانایی انعطاف بیشتر و پذيرفتن جهانی که به ارامی در حال تکامل است را بشما ببخشد نه وسواس

 

جمعه 17 شهریور / Sun Trine Jupiter

ممکن است در اثر این انرژی تصمیم گیری های شما تحت تأثیر قرار بگیرد. اجازه ندهید که احساسات کاذب تعامل شما با دیگران را در کنترل خود بگیرد. مراقب خوشبینی بیش از حد و امیدهای نابجا در مسائل مالی، سرمایه گذاری و سلامتتان باشید. یادتان باشد مهربانی نابجا یا خیرخواهی نادرست  می تواند نتایج ناخوشایندی به بار بیاورد. در این انرژی شما این توانایی را دارید که به ریشه مسائل بپردازید و بهترین راه حل را برای آنها بیابید.

 فیلم روانشناختی هفته

 

این‌هفته در اوج انرژی های خوشه شما را دعوت میکنم به دیدن فیلم ” به همان خوبی که پیش می آید” با بازی جک نیکلسون  و جولیا رابرتز

ملوین یودال (نیکلسون)، نویسنده ی داستان های عاشقانه، مردی است سخت وسواسی، بی حوصله و کج خلق. زندگی او از این رو به آن رو می شود چرا که از یک طرف همسایه اش در بیمارستان بستری شده و او ناگزیر به نگه داری از سگ او شده است. و از طرف دیگر باید به حل مشکلات کارول (هانت) پیشخدمت کافه ای که او با آن رفت و آمد دارد، کمک کند.این فیلم درک زیبایی از وسواس خوشه از قبیل نظم و ترتیب، شک و بازبینی، شمارش و… را می دهد و از طرفی  نشان می دهد چگونه با تغییر یک احساس ( احساس نیکلسون به یک زن) می تواند او را دگرگون ساخته و بهبود دهد.

 

 

در پایان از اینکه در این نوشتار همراه من بودید سپاسگزارم و برایتان هفته خوبی را آرزو می کنم

 

 

 

4 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *