Current Moon Phase

First Quarter Moon
First Quarter Moon

The moon is currently in Scorpio
The moon is 9 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

تحلیل آسترولوژی 14 الی 20 ابان- هسته حقیقت

چرخش مارپیچ انرژی را در این هفته با قدرت بیشتری حس خواهید کرد چرا که ونوس وارد انرژی هوای کاردینال ترازو می‌شود و مرکوری در آتش متغیر کماندار کلام خواهد راند و همچنان که انرژی آب فیکس عقرب قدرتمند است با وضوح و قدرت بیشتری دردها و آسیب ها و را افشاگری خواهد کرد تا هسته حقیقت آشکار گردد.

 

دوشنبه ۱۵ آبان / Venus Trine Pluto

زاویه حمایتگر ونوس و پلوتو در زمانه ای دقیق می‌شود که جالشهای بزرگی در رابطه با عشق، روابط، انصاف، عدالت و حقیقت وجود دارد و به یاد داشته باشید که تاریکی همه چیز را جذب می‌کند و آن را به شکلی مقدس تغییر می‌دهد چرا که اهل عرفان و صوفیه رنگ‌ذات خداوند را سیاه و نمادی از سیر زندگی انسان از پایین ترین مرتبه های بندگی با عالی ترین درجه الوهیت یا همان رسیدن از مرحله خاکی به مرتبه افلاکی می‌دانند و در این تبدیل و دگردیسی، احساسات و ارزشها هستند که این سیر را ممکن می‌سازند. حضور مشتری در نشان تارس تلنگری بزرگ است برای آنکه احساسات و ارزشها با سایه هایی از جنس تعصب رنگ‌نشوند و حضور ونوس در آخرین درجات خوشه با پلوتو که تا سال ۲۲۶۹ دوباره این درجات کپریکورن را لمس نخواهد کرد، دگردیسی میراث های فرهنگی و الگوهای اجدادی است که  بر ارزش‌های شخصی تسلط یافته و انسانها را به مستعمرات قدرت‌ها تبدیل کرده. اگر به عقب برگردیم و گذر پلوتو را از روی اخرین درجات کپریکورن بررسی کنیم به حوالی سالهای ۱۷۷۸ میرسم. همان زمان که آدام اسمیت کتاب ثروت ملل را منتشر کرد و انجمن مخفی ایلومیناتی در باواریا برای مقابله با خرافات و نفوذپررنگ تشکیل شد. گروهی که جغد مینروا را برای درجات مستری خود انتخاب کردند یعنی توانایی دیدن در تاریکی!
بنابراین زاویه ونوس و پلوتو در حالیکه تا حدود ۲۵۰ سال اینده در این الگوهای انرژی فعال نمی‌شوند دردهای گذشته و ناکام بشری را به روی سطح واقعیات جهان ماده خواهد کشانید و از دل آن طرحی و نظم جهانی جدیدی متولد خواهد شد تا عشق به عشق و شفقت به شفقت حقیقی  تبدیل گردد و زخم های التیام نیافته هزاران ساله بشریت، شفا یابند و این شفا میسر نمی‌شود مگر دردهایی که در تک تک ما رخنه کرده اند را آزاد کنیم چرا که زمین متشکل از یک ارگانیسم حیات زنده است که انسانها الگوی نظم انرژیکی آن را بوسیله خشم و آز برهم زده اند و جهان هوشمند همواره در پی ترمیم و احیای خود تلاش می‌کند. پس اگر فکر کنید هر دردی که احساس میکنید هدفی برای رشد شما دارد میتوانید فراتر از زمان رفته و انهنگام فراتر از آنچه باید یاد بگیرید بشما آموخته می‌شود.

 

دوشنبه ۱۶ آبان /Mercury Trine Neptune

برای فراتر رفتن از آرا و اندیشه ها و افکار به انرژی حلال و سیال نپتون نیاز داریم. ما انسانها نیاز داریم در زمانی که حقیقت در زیر دروغ پنهان می‌شود بتوانیم به هسته حقیقت متصل بمانیم . این موضوع را می‌توانید در جاگیری چاکرای گلو بالای قلب بیشتر درک کنید که برای درک حقیقت ما نیاز داریم تا صدای درونی و قلب خود را بشنویم. زاویه هماهنگ مرکوری و نپتون، درک تنش و دگردیسی زمین‌های ناهموار خوشه و کپریکورن را میسر می‌کند. نبردی که این روزها در جهان شاهد آن هستیم، نبردی است که در ناخودآگاه ما انسانها در جریان است و چیزی در قلب ما فریاد میزند که عشق باید متولد شود بنابراین
سه شنبه به قدرت کلام فکر کنید، به ذهنی که میتواند عشق یا جنگ بیافریند و به یاد داشته باشید برای قلب های سنگی دلسوز باشید. اشتباهات دیگران را درک کنید و به هر کسی فرصت بهبود و پیدا کردن حقیقت را بدهید.

 

چهارشنبه ۱۷ آبان / Venus Enters Libra

ونوس وارد ترازو می‌شود و بسمت دروازه گره‌جنوبی می‌رود. این گذر می‌تواند بسیاری معادلات را بسمت صلح و آرامش برگرداند حتی اگر در مقطعی دچار تنش شویم.‌ بسیاری از الگوهای روابط و تعاملات کارمایی در این گذر بیدار و فعال خواهند شد. ممکن است روابط گذشته دوباره از سر گرفته شوند و نیاز ترازو به هماهنگی است. در این گذر با توجه حضور مشتری در نشان تارس، درک انسانها از دیگری در سطوح فرهنگی و اعتقادی و مذهبی دگردیسی می یابد. یک انسان با هر اعتقاد و دین و رنگ پوست، یک انسان است و حق حیات دارد. این گذر بیداری ماهیت واقعی ارزش‌های انسانی است و برای استفاده از این انرژی به روابطتان نگاه کنید. انزوا و سرخوردگی هایی که “دیگری” به افراد داده انسان را بسمت مفاهیمی چون ارتباط با کودک درون، ارتباط با زن وحشی درون و یا خودبرتر سوق داده چرا که انسان امروزی در حال رسیدن به این درک است که که روابط ما منعکس کننده نیازهای درونی خودمان است و درگیری های ما با دیگران ما را به درون خودمان برای اصلاح و ترمیم سوق می‌دهد. جایی ‌که یاد میگیریم انتخاب های آگاهانه برای رسیدن به بالاترین خیر خود داشته باشیم

 

پنجشنبه ۱۸ مهر / Mercury Sextile Pluto

هرچه زودتر از الگوهای فکری اشتباه خود آگاهی پیدا کنیم، زمان و انرژی و هزینه کمتری را از دست خواهیم داد. این زاویه سیستم تفکری ما را به عمق وا میدارد، از آنجا که مرکوری در عقرب است این آگاهی عاطفی است که می‌تواند مقاومت درونی ذهنی ما را برای پافشاری روی خط های اشتباه بشکند. درد انسان امروزی نتیجه احترام نگذاشتن و مقدس ندیدن احساسات درونی اش است و انسان مسوولیت پذیر و خردمند انسانی خودپرورده است و خودپروری یک کار فکری نیست، ما باید خودمان باشیم و انسان ابتدا احساس بود. خود واقعی و حقیقی مان و عمق صداقت ما، ریشه های محکمتری را برای ما خواهد ساخت.

 

جمعه ۱۹ آبان/ Mercury Square SaturnMercury Enters Sagittarius

مرکوری در آخرین درجات عقرب در مربع با سترن ماهی قرار میگیرد.‌به آنچه می‌خواهید نگاه کنید، آیا اهداف و آرزوهایتان از پیوند عمیق با هویت انسانی شما ناشی می‌شوند یا توسط نفس و ایگو و دستورات و اداب و رسوم و تاییدات بیرونی شرطی شده است؟
در این الگوی انرژی چیزهای بسیاری در حال فاش شدن است‌. اگر مشکلاتی را در کسب و کار و خانواده خود تجربه میکنید، روی دیگر سکه را ببینید. اینکه چگونه بعضی مشکلات ایجاد می‌شوند تا ما بتوانیم در مورد فداکاری و خدمت بیاموزیم.‌این یک تغییر عمده در آگاهی ما است تا مسوولیت آنچه ایجاد میکنیم را به عهده بگیریم . وقتی درسی که باید یاد بگیریم را شناسایی کنیم و بر آن اساس عمل کنیم انوقت دگرگونی اتفاق می افتد. پس از این زاویه، مرکوری وارد آتش متغیر کماندار می‌شود تا برای اصلاح افکار و نگرش های خود در سطح پرانرژی تری رفتار کنیم و بسمت جلو و رشد بیشتر سوق یابیم

از آنجا که این هفته مرکوری با انرژیهای قدرتمندی در ارتباط است این امکان وجود دارد که دچار منفی‌نگری شوید. فرکانس این مانترا خرد و حکمت الهی را در هر سلول شما بیدار می‌سازد و شما را با حقیقت الهی طنین انداز می‌کند. این مانترا را در طول این هفته گوش کنید. دستها را بهتر است روی قلب به حالت ضربدر بگذارید – دست چپ روی دست راست-

همچنین برای درک بهتر این مانترا مطالعه این سایت را پیشنهاد می کنم

 

 

معرفی فیلم روانشناختی هفته

 

Oradet  کلمه – کارل تئودور دریر

برای فیلم این هفته میخواهم شما را به پرده سال ۱۹۵۵ ببرم. فیلمی که برای زمان خودش حرفهای بسیاری برای گفتن داشته است. فیلمی که قصد دارد انسان آن سال‌ها را به فاصله گرفتن از باورهای خود و یافتن ایمان‌حقیقی گم شده ناشی از تعصبات و حقایق اجتماعی که در طی زمان تحریف شده اند، ترغیب کند. کارگردان فیلم کارل تئودور دریر است که ژاندارک را هم در کارنامه اش دارد. فیلم سازی بشدت مذهبی است که در نمودار تولدش می‌توان آن را با انرژی نودجنوبی کپریکورن خانه نهم توجیه کرد. فیلم بر مدار مردی می گردد که خود را مسیح می پندارد. کارل گرچه مذهبی است اما مذهب را از سیاست جدا میکند. مفهوم ناجی در فیلم های او از عشق و آرامش مفهوم گرفته اند و او بر احیای این موضوع تلاش می‌کند .‌

 

 

در پایان از اینکه در تحلیل این هفته همراه ما بودید سپاسگزاریم و برایتان هفته خوبی را آرزو می کنیم.

 

10 پاسخ

 1. عزیزم با پوزش دو تا اشتباه تایپی وجود داشت و چیزی از ارزش قلم شما کم نمیکنه

  پنجشنبه ۱۸ آبان
  سه شنبه ۱۶ آبان

  همیشه شاد و موفق باشی 💝

 2. پروفسور فرید خان اخترشناس منجم واگاه به علم غریبه وخفیفه تحلیگر وپیشگوی اسیایی گفت:

  درود بانو ی خوش قلم امروز توسط یکی از دوستان با دل نوشتهای شما اشنا شدم وسیری بر صفحات سپید که قلم شیوای شما به روی ان زیبا لغزیده ورقصیده مانوس شدم
  قلمت سبز افکارات همواره پر انرژی باد
  بانو از اشنایی با شما خرسند شدم وهر زمان پیک وتایم ازاد باشد مطالبتان را خواهم دید
  امیدوارم همواره خوش بدرخشی وافکارت متمرکز بر هندسه هستی متمرکز باشد
  ارادتمند شما
  پروفسور فرید خان

  1. سلام وقتتون بخیر. من میخواستم با ماریا جان مشاوره چارت تولد بگیرم. تو واتس اپ پیام گذاشتم چند روز خوانده نشده. باید چکار کنم.ممنونم

 3. سلام وقتتون بخیر. من میخواستم با ماریا جان مشاوره چارت تولد بگیرم. تو واتس اپ پیام گذاشتم چند روز خوانده نشده. باید چکار کنم.ممنونم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *