Current Moon Phase

Third Quarter Moon
Third Quarter Moon

The moon is currently in Leo
The moon is 20 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

تحلیل آسترولوژی 16 الی 22 مهر – زخم زیبا

می‌توانید روزهای خوبی را برای خودتان بسازید
میتوانید زخم ها را زیبا ببینید
میتوانید احساس بیشتری از لذت و قدرت را در زندگی بیابید
میتوانید زندگي خود را در سطح بالاتری از بقا قرار دهید
و هزاران میتوانید دیگر و تنها یک شرط دارد، قوی و قدرتمند باشید و روی پاهای خودتان باایستید و ریشه دهید و سبز شوید

 

دوشنبه ۱۷ مهر Mars Square Pluto / Venus Enters Virgo

این هفته تغییر انرژیها را کاملا احساس خواهیم کرد. با ورود ونوس به نشان خوشه، لذت ها و امیال زنانه اکنون باید واقعگرایی بیشتری یابند ونوس کهن الگوی هماهنگی و زیبایی و عشق است. او در ارزشهای خود پایداری میکند و قادر است با استفاده از جریان مغناطیس قلب خود، خواسته ها را به طرف خود جذب کند.

ونوس با فلز مس در ارتباط است که پس از نقره، فلز منتسب به ماه بالاترین رسانایی الکتریکی را دارد.ترکیب مس معمولا بصورت نمک دیده میشود و رنگ سبز ابی کانی هایی مانند فیروزه ناشی از همین فلز است و برای اولین بار مردم فلات ایران بودند که این فلز را کشف و استفاده کردند. همچنین خون نرم تنان و سخت‌پوستان از ماده‌ای بنام هموسیانین تشکیل شده که مس ساختار آن را تشکیل میدهد و شاید‌حالا بتوانید با درک عمیق تری اسطوره افردیته و تشکیل او از اب‌ها را درک کنید.
حال این کهن الگوی قدرتمند پس از سفر طولانی خود وارد نشان باکره یا خوشه میشود. باکره نشان تذهیب نفس است و از طریق پاکسازی و جداسازی است که میتواند پتانسیل های خود را کشف کند و گام‌های بعدی را با هدفمندی بیشتر بردارد و رشد کند. باکره ما را بسمت خلوص میبرد و توجه ما را به ظرف مقدس وجود مادی خود معطوف میدارد و از ما می خواهد تا روالی منظم و الهی را برای خود تعیین کنیم.‌
همانطور که ونوس از طریق باکره سفر میکند از ما دعوت میشود تا عشق و هماهنگی و ذهن زیبا را به آشفتگي ها بیاوریم و ان را در زندگی واقعی تجلی دهیم.‌این به ان معناست که قادرید کلاف درهم پیچیده زندگی را با صبر و پذیرش و پیدا کردن راه حلهای سودمند از هم باز کنید. این یک گذر اجتماعی نیست بلکه متمرکز است روی مراقبت از خودتان با توجه به سلامتی و زیبایی که خداوند انها را در وجود شما به امانت نهاده. با این گذر برای زیبایی پوست و موی خود برنامه ریزی کنید و از مواد طبیعی استفاده کنید، احساسات ناخوشایندو خاطرات ازاردهنده را به انرژی فراطبیعی کیهان و کائنات بسپارید و نیازهای واقعی خود را اولویت بندی کنید. از انجا که در همین روز مارس در مربع با پلوتو است میتوانید بیاموزید تا شکیبایی سالمی را ایجاد کنید و با تعیین محدوده های سالم و اعتماد به قدرتتان از خودتان مراقبت کنید.

 

سه شنبه ۱۸ مهر Venus Opposition Saturn

رویارویی ونوس با سترن رها کردن عملی بر مبنای ایمان است. رها کردن یعنی دانستن اینکه چسبیدن به چیزی مشکلی را حل نمی کند و باعث دستیابی به نتیجه مورد نظر نمیشود‌ . رها کردن شما را ازاد میکند و به منبع وجود خویش متصل میکند. بنابراین در تنش ها ارام باشید و انچیزی که بیشتر از همه شما را ناراحت میکند و در مقابل آن کاری از دستتان بر نمی آید را رها کنید و اعتماد کنید که همه امور به بهترین‌نتیجه ممکن برسند. در این رویارویی اگر در گذشته قربانی یا مورد سواستفاده احساسی یا مالی قرار گرفته باشید، ان احساسات در شما ممکن است فوران کنند. متوجه باشید که اگر دیگری از شما سواستفاده کرده شما نباید در شرم و گناه خودتان را محبوس کنید.‌گناه رفتار زشت بر عهده انجام دهنده آن است نه قربانی. این رویارویی قدرت بهبودی بزرگ است. هدف این بهبودی مراقبت از خودتان و احساساتتان و بخش مادینه وجودتان است. فرقی نمیکند جنسیت مرد باشید یا زن. خودتان یا دیگران را برای تجربیات گذشته سرزنش نکنید و از ان رویدادها درسها را بیاموزید. اگر در این بخشهای سایه گرفتار شوید توجه شما از اصل موضوع منحرف میشود . درک کنید که در قربانی شدن خویش چه نقشی ایفا کرده اید، چرا ان نقش را پذیرفته اید یا ادامه داده اید؟ چون اینها اطلاعاتی هستند که بشما کمک میکنند تا فرایند خودسازی بخش انیما خودتان را واقعگرایانه پیش ببرید و به این ترتیب دیدگاه ارزشی شما نیز متحول میشود.

 

چهارشنبه ۱۹ مهر Sun Opposition Chiron / Pluto Direct in Capricorn

پلوتو از ماه می ۲۰۲۳ در حرکت برگشتی بود. پنج‌ ماه گذشته پلوتو در جهان زیرین سفر کرده و شفای درونی، دگرگونی و توانمندی شما را تحیا کرده است. زمانی که پلوتو در حرکت برگشتی بود شما با بسیاری از سایه هایتان روبرو شدید . پلوتو بشما نشان داد چه چیزی در ذات و درون شما نهفته است، عقده ها و حسادت و ترس ها خودشان را از طریق کارهای شما در دنیای بیرون اجتماع نشان داد تا شما با اگاهی از انها، فرایند شفا و دگردیسی خودتان را اغاز کنید. از شما در طول این پنج ماه خواسته شد تا در غارهای پنهانی درونی تان با خودتان روبرو شوید و در امیال تان حفاری کنید و با خود حقیقی تان روبرو شوید.
از انجا که پلوتو از سال ۲۰۰۸ در نشان خاک کارینال کپریکورن بوده است ساختارهای بیهوده ای که شما در دنیای بیرون برای خودتان ساختید را خراب کرد و اکنون این هفته با مسقیم شدن پلوتو و حرکت روی اخرین درجات با شناخت بیشتر از خودتان میتوانید مسیرهایی را دنبال کنید و چیزهایی را در دنیای ماده ایجاد کنید که واقعی تر، ماندگار و همسو با داستان تکامل روح تان باشد

رویارویی خورشید و کایرن در این روز لایه بیشتری از خود حقیقی تان را بر میدارد. متوجه باشید که دیگران همانند اینه ای هستند که اشتباهاتتان را بشما گوشزد میکنند و می توانند در بهتر شدن شما نقش مهمی داشته باشند. همچنین از انجا که نودجنوبی در نشان ترازو است دقت کنید که دوستان و شرکایی که به ماهیت وجودی و اصل وجود خودتان احترام نمیگذارند را دوباره در حلقه خود قرار ندهید. دوستانی که شما زخم‌های انها را بهبود داده اید ولی انها رفتار ناخوشایندی را با شما داشته اند را دیگر وارد حلقه ارتباطی خود نکنید و در بیان خواسته های خودتان شفاف باشید و به انان پاسخ منفی بدهید و یادتان باشد اگر میخواهید دیگران برای شما ارزش قایل باشند، خودتان برای خودتان ارزش قائل باشید

 

پنجشنبه ۲۰ مهر Mars Enters Scorpio

در ستاره شناسی تکاملی مارس قدرت انگیزه و پویایی ما در زندگی است. با انرژی مارس ما قدرت اقدام و حرکت و اشتیاق برای مسیرهای جدید را پیدا میکنیم. مارس نیروی حیاتی است که به تصمیمات و فکرهای ما جنبه عملی می بخشد و اکنون در عنصر اب ثابت نشان عقرب سفر میکند. این حرکت قدرت احساسات نهفته را شدت می بخشدو میتواند بعنوان محرکه اصلی عمل کند. ابهای عقرب مربوط به حوزه احساسی و درونی هستند و باید مراقب باشیم که عمل یا واکنش ما نشات گرفته از ترس های درونی نباشد.‌تمرکز اب ثابت عقرب بشما عزمی راسخ و احساس توانمندی قدرتمند درونی را می بخشد برای عبور از ناممکن‌ها.
از انجا که این گذر قدرتمندی است به خانه ای که نشان عقرب در چارت تولدتان است دقت کنید . آن‌خانه زیر قدم های مارس است و قرار است شما را با هیولاهایی ناشناخته روبرو کند و این رویارویی دگردیسی در احساسات و نوع واکنش ها است. مهارتی که مارس با گذر خود از نشان عقرب بشما می اموزد در باره مهارت کنترل و بهبود احساساتتان است

 

جمعه ۲۱ مهر Mars Trine Saturn

زاویه هماهنگ مارس و سترن در مورد کنترل و مدیریت احساسات خام و تکانه های عاطفی است. کنترل و مدیریت را با مهار کردن احساسات اشتباه نگیرید. سفر مارس از عقرب شما را به شناخت هر چه بیشتر و عمیق تر احساسات و هیجاناتتان ترغیب میکند و این زاویه هارمونی بخشی از درسهای سترن است که بشما می آموزد در مقابل احساساتتان بالغانه رفتار کنید و در مقابا احساسی که بالا امده سریع واکنش نشان ندهید و از خودتان سوال کنید که این احساس در حال نشان دادن چه چیزی است که از دید ذهنی من بیرون است؟ شناخت زیربنای احساسات قدرتی است که بشما امکان می دهد از دیدسوم شخص به انها بنگرید و بدون قضاوت و سرکوب سعی کنید حس تان را شناسایی کرده و انرا ارزیابی کنید. به موارد منفی فکر نکنید و با تمرینات ذهم اگاهی جلوی نشخوارهای ذهنی تان را بگیرید

 

شنبه ۲۲ مهر / Libra New Moon (Annular Solar Eclipse)

خورشید گرفتگی و ماه نو نشان ترازو اولین گرفتگی در نشان ترازو است . این یک دوره جدید کارمایی است که توسط گره های کارمایی ایجاد شده و به تکامل ما در بخش دیگری کمک میکند. نودجنوبی اکنون در نشان ترازو است و باعث رهایی و بهبود شما ا الگوهای تکراری و منسوخ میشود. این انرژی فرصتی است تا الگوهایی که از دریچه عشق و دوستی و شراکت به هویت و شخصیتان اسیب میزند را رها کنید. بشما یاد میدهد با چه افرادی شراکت کنید، دیدگاه ارزشی تان در مورد دیگران را اصلاح کنید و چگونه مشارکت کنید. درحالیکه این گرفتگی یک شروع است اما میتواند زمان رهاسازی هم باشد. رهاسازی که به رشد مجدد شما کمک میکند. این گرفتگی همچون زخمی زیبا است که بشما یاداور شکوه و زیبایی های ذاتی تان است.

در نهایت این هفته زمان حس کردن جریان زندگی زیر پوستتان است با انرژی ونوس. با انرژی پلوتو مرور کنید و ببینید از سال ۲۰۰۸ چقدر تغییر کرده اید، با مارس در عقرب احساسات پنهانتان را کشف کنید و با گرفتگی ترازو ارزشهای انکار شده خودتان را بازیابی و زخم هایتان را زیبا و باارزش ببینید.

 

* پیشنهاد فیلم روانشناختی هفته

قوی سیاه

برای این‌هفته فیلم قوی سیاه را ببینید. با انرژی ونوس در نشان خوشه و مارس در ابهای عقرب خواهيد توانست وسواس یک هنرمند نسبت به هنرش و طی کردن مسیر کمال را درک کنید. در قوی سیاه به خوبی نشان داده میشود که چگونه میتوان در دام نقص و کمال گرفتار شد. قوی‌سیاه روایتگر دختری است که میخواهد برای همیشه در جایگاه “بی نقصی” باایستد.

 

 

در پایان از اینکه در این نوشتار همراه من بودید سپاسگزارم و برایتان هفته خوبی را ارزو می کنم.

3 پاسخ

  1. ای کاش امروز عجله نمیکردم و سر مسئولم داد نمیزدم.
    اگرچه پیام عذر خواهی بهش ارسال کردم ولی میدونه که حقم رو خواستم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع دوره زمستان
مدرسه آسترولوژی ونوس

سطح اول آسترولوژی تکاملی

13 هفته آموزش مدون