Current Moon Phase

Waning Gibbous Moon
Waning Gibbous Moon

The moon is currently in Aquarius
The moon is 17 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

تحلیل آسترولوژی 5 الی 11 شهریور – ماه تلخ

او هیچگاه مرا درک نکرد، والدینم نیز هرگز مرا درک نکردند.
این جمله ای است احتمالا می‌توان آن را از هر کسی شنید. این موضوع که “او هر کاری توانسته را انجام داده اما هرگز نتوانسته توجه و عشق مورد لزوم را بدست بیاورد و در نهایت احساس اضافه بودن و یا سربار بودن به او دست داده.. یا اینکه “انها” هرگز تلاش‌های مرا نمی بینند!

از طرف دیگر با بیشماری ادمها روبرو هستیم که “دیگری” را از زندگی خود حذف کرده اند مثل
من با کارم ازدواج کرده ام.
برای حفظ آزادی ام ترجیح می‌دهم تنها باشم. و ..

 

یکشنبه ۵ مرداد – Mars Enters Libra /Sun Opposition Saturn

 

با ورود مریخ به نشان ترازو آنچه در طی این گذر ما تجربه خواهیم کرد بخش دیگری از رشد در هویت عاطفی و روابط شکل خواهد گرفت. با پویایی سیاره مریخ در هوای کاردینال ترازو عدم تعادل های عاطفی بیشتر خود را نشان خواهد داد. عدم تعادل هایی که ریشه در هویت رشدنیافته عاطفی افراد دارد.‌ این افراد دو دسته هستند:
تحول‌ نیافته ها و دل گسسته ها
در تحول‌نیافته ها از انجا که هویت عاطفی افراد بدرستی به بلوغ نرسیده انگشت اشاره خود را بسمت دیگری نشانه می‌گیرند و روی احساسات و مشکلات طرف مقابل تمرکز می‌کنند از این رو دچار ناامیدی می‌شوند چرا که عواطف و احساسات دیگری تحت کنترل انها نیست. این‌ گونه افراد اتکا به خود را نیاموخته اند و بنابراین در دیگری بدنبال امنیت روانی و عاطفی می‌گردند. از آنجا که هویت درونی مستقل و قدرتمند در آنها شکل نیافته بنابراین شک و تردیدهای عمیقی نسبت به خود و توانایی ها و حتی احساسات خود دارند از ابن رو گرفتن تایید از دیگران برای آنها بسیار مهم و حیاتی است. آنها بدنبال گرفتن تایید از دیگران برای تقویت ارزش‌های خود هستند و همین عدم تعادل و هماهنگی موجب فداکاری بیش از حد شده و وابستگی عاطفی فرد را شدت می بخشد.‌
در حالت دوم یعنی دل‌ گسستگی افرادی هستند که از سوی دیگر در حال سقوط هستند. افرادی که دستاورد محور بوده و از مرزهای عاطفی خود بشدت مراقبت می‌کنند. گرچه این افراد حامی و دلسوز هستند اما در اصل در زندگی آنان احساسات جایی ندارد. دلسوزی آنها نه از سر مهر که از سر وظیفه است. دل گسستگان به ندرت احساسات خود را با کسی در میان میگذارند،آنان کوه های قدرتمندی هستند که هر کسی می‌تواند به آنها تکیه کند ولی آنان از درون تنها و تهی هستند.

هر دو این افراد در عدم تعادل عاطفی هستند. در افراد دسته اول فضای رابطه قدرتمند است و در افراد دسته دوم فضای فردی. حال با گذر مریخ از نشان ترازو زمان آن رسیده که روی رشدیافتگی و بلوغ عاطفی و رابطه ای خود اندیشه کنید و اگر در هر کدام از این دو دسته قرار میگیرید سعی کنید تعادل عاطفی خود را برقرار سازید. یک راهکار مفید برای چالش های پیش رو آن است که به احساسات خود گوش کنید و روی آنها کمی مکث کنید. مرزهای احساسی تان را مشخص کنید و به انها آگاه باشید و از همه مهم‌تر از آنجا که ونوس در حرکت برگشتی در نشان اسد است، درک احساسات و ارزشها و باورهای شخصی‌تان می‌تواند نقطه عطف تحول روابط شما باشد. با احترام گذاشتن به خودتان و خود کنترلی دوباره جایگاه خودتان را تعریف کنید مخصوصا ‌که عطارد نیز در خاک متغیر خوشه حرکت برگشتی خود را طی می‌کند.‌

مقابله خورشید و کیوان در دو نشان خاک و آب متغیر و همزمان برگشتی شدن عطارد در خاک متغیر لزوم تغییر دیدگاه ها و نگرش ها را تاکید می‌کند. مخالفت خورشید و کیوان، بیان اهداف و اتخاذ تصمیمات را به چالش می کشد تا شما خودآگاه خود را به زیر ذره بین خوشه ببرید و از خودتان بپرسید چه چیزهایی مانع از آن می‌شود که کیفیت خورشیدی تان را بیان نکنید؟‌ چه چیزها یا موقعیت ها یا حتی افرادی باعث میشوند بیان خلاق و یا ارزوهای خود را خفه کنید؟
شناسایی محدودیت ها و عوامل بازدارنده فرصتی است تا خودتان باشید و مطابق میل درونی خود رشد کنید. در این مخالفت و البته با قدرت گرفتن انرژی خوشه مراقب باشید که در روابط دیگران، حرمت و احترام یکدیگر را حفظ کنید.‌

 

سه شنبه ۷ شهریور / Uranus Retrograde in Taurus

برگشتی شدن اورانوس در حالیکه مشتری نیز در نشان گاو است شما ترغیب می‌شوید که باورها و فلسفه های زیستن.تان را به روزرسانی کنید. اورانوس بیدارگر ریشه اعتقاداتی که رشد شما را متوقف کرده اند را سست می‌کند و بشما فرصت هایی می‌دهد تا در جهتی ایده آل تر رشد کنید شما حدود پنج ماه با وقایعی روبرو خواهید شد تا دگرگونی و دگردیسی را در سطوح عمیق تر لایه های روانی تان ایجاد کنید و درباره اهداف بزرگتر خود تجدید نظر کنید.‌ اگر خورشید یا رایزینگ و یا ماه را در نشان‌های ثابت گاو، اسد، عقرب و ولو دارید این برگشتی ممکن است موقعیت هایی را تحریک ‌کند تا شما خوداتکایی و خودکفایی خود را ايجاد کنید و این ملزم به شناخت توانایی ها و استعدادهایی است که آن را نادیده گرفته اید.

برای نشان‌های عنصر خاک، این برگشتی تنظیم مجدد آرزوهاست. چنانچه ارزش‌های بیرونی و مادی را بعنوان ابزاری برای خوداتکایی می شناسید اکنون زمان آن است که خودتان را بعنوان منبع خلاق و رشد  در زندگی شناسایی کنید.

 

۹ شهریور  / Pisces Full Moon

ماه کامل ماهی در حالیکه ماه در پیوند باز با کیوان قرار دارد فراخانی است تا احساسات پنهان و مدفون شده خود را روی سطح آورید با توجه به حرکت برگشتی عطارد در نشان مقابل فضایی سرشار از بهبود و شفا جریان می یابد. تقابل خورشید و ‌کیوان به این ماه کامل هوایی کیوانی می بخشد بنابراین نظم و مرزها و وظایف بشدت پررنگ می‌شوند. موضوعاتی مانند احترام به قوانین، مسولیت پذیری و بلوغ رفتاری می‌تواند موضوعاتی پررنگ برای شما باشد و در عین اینکه جریان احساسی شما را روان می‌کند اما تاکید می‌کند واقعیت های موجود زندگی را از دست ندهید.‌ یافتن نقطه تعادل بین احساسات متضاد و از طرفی ایجاد هماهنگی بین‌نیازها و واقعیت های درونی و بیرونی از دیگر موضوعات این ماه کامل خواهد بود.‌

 

معرفی فیلم روانشناختی هفته

برای این هفته فیلم ماه تلخ رومن پولانسکی را برگزیده ام.‌ فیلمی که به زیبایی قطبیت های متضاد روان انسانها را به تصویر می کشد. انسان سالم قادر است بطور پیوسته این قطب های متضاد را متعادل کند اما انسان روان رنجور می‌تواند در هر کدام از قطب ها اسیر شده و به این ترتیب کلیت زندگی دیگران را نیز دچار فروپاشی کنند.‌ مشکل و شروع بحران در زندگی اسکار و می‌ می‌ شاید به کلمه تعریف نشده عشق بازمی‌گردد. عشقی که می‌ می‌ و اسکار در وجودشان حس می‌کنند با چند همـاغوشی جایش را به توهین و تحقیر می‌دهد. در نقطه مقابل این عشق قلابی نه عشق آنجل به فیونا که عشق آن مرد هندی به دخترش قرار دارد. عشقی پاک از کشش‌های جـنسی. کاراکتر آن مرد هندی که به همراه دخترش نقش خاصی در روند داستان ندارند تقابل فرهنگ ولنگار جاری در زندگی اسکار و فیونا و فرهنگ نجیب‌تر شرق است. هرچند که خود مرد هندی طوری فیونا و آنجل را از سفر به هندوستان منع می‌کند که انگار خودش هم دل خوشی از سرزمینش ندارد.

شما را به دیدن این فیلم همزمان با ماه کامل ماهی دعوت می کنم.. رویارویی عشق و غریزه.

 

هفته تان شاد.

 

13 پاسخ

 1. خیلی عالی و زیبا . هم مطالب روانشناسی هم تحلیل آسترولوژی هم معرفی فیلم مربوط به بحث

 2. الان نقطه ای قرار دارم بین بودن و نبودن من با خودم چند چند هستم ؟؟؟🤔🤔🤔🤔ممنون آیدا جان شاید با خوندن مطالب شما این ذهن بی نظم و آشفته خودم رو بتونم دریابم ❤️❤️

 3. ممنون از زحمات شما
  تحلیل بسیار عالی
  وانتخاب فیلم عالی
  شاهکار پولانسکی رو حتما ببینید دوستان♠️

 4. آیدای عزیز، امروز سهمگین ترین درد زندگی ام را از سوی خانواده ام تجربه کردم و برای همیشه بند ناف عاطفی ام را بریدم
  خواندن این مطلب و این اتفاق های فاجعه آمیز همزمانی عجیبی است
  باید یاد بگیرم که خودم را عاشقانه دوست بدارم
  سپاس بیکران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *