Current Moon Phase

First Quarter Moon
First Quarter Moon

The moon is currently in Scorpio
The moon is 9 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

تحلیل آسترولوژی28آبان الی4آذر-بازی زندگی

قضاوت نکنید تا مورد قضاوت قرار نگیرید. همانطور کهوشما دیگران را محکوم‌میکنید خودتان نیز محکوم خواهید شد. با هر پیمانه ای که به دیگران بدهید با همان پیمانه عوض خواهید گرفت.

-انجیل متی

 

گذرهای این هفته از آنجا که سیارات بزرگ را در تبادل با سیارات شخصی می نهند به مثابه خودشناسی و دیگرشناسی در بازی زندگی است. این هفته با انرژی پلوتو روی اخرین درجات کپریکورن و ورود مارس به کماندار تعارض ها شدت می یابند و اصول اخلاقی به مثابه قیاسی قرار میگیرد برای اندازه گیری فضیلت و این تنش و جستجو است که روابط‌ها از هر نوعی دستخوش تغییر می گردند و تا در نهایت سرسختی فراخود ما شکسته شود و درک کند قدرت تغییر چه چیزی را به راستی دارد؟ آیا سرزنش برای گذشته، عدالت است و در نهایت عواطف و امیال ما چگونه بر صحنه زندگی مان می رانند.

سه شنبه ۳۰ آبان / Sun Sextile PlutoMercury Trine Chiron

سکستایل پلوتو و خورشید در این روز دقیق می‌شود، خورشید نماد خودآگاهی و ابزار وجود و کرامت و شرافت و اعتماد به خویشتن است و پلوتو سیاره دگرگونی و تولد و مرگ و توانمندسازی و تغییرهای عمیق و بدهی های کارمایی است. ترکیب انرژی خورشید عقرب و پلوتو کپریکورن حتی در زاویه خوب و هماهنگ بیرون آوردن چیزی از لایه های مدفون شده از تجربیات شما در زندگی گذشته است، تجربه ای که سالها از آن در حال فرار بوده اید و اکنون برای بیان انرژی جدید و تولد فصلی جدید در زندگی‌ تان نیاز دارید تا با آنها دوباره روبرو شوید. این زاویه بخشی از رشد روحی و تکاملی شماست و از آنجا که نشان کپریکورن نماد مرزهایی کارمیکی است که در آن حلول یافته اید در یک قیاس کوچکتر این انرژی در پی رشد تکاملی شما در مورد ایجاد مرزهایتان با دیگران است تا یاد بگیرید چگونه فردیت تان را از طریق موقعیت اجتماعی یا کارکردهای اجتماعی و شغلی تان رشد دهید. از آنجا که مرکوری نیز در زاویه هماهنگ با کایرن است تاکیدی برای آموختم درسهایی است که به شما بلوغ عاطفی و درونی می بخشد و این بلوغ یعنی درک شرطی شدگی هایی که توسط،تابوها، ترس ها و یا اجتماع در روان نهادینه شده و انسان را از مسوولیت پذیری حقیقی خود باز میدارد. بنابرابن ماحصل فرآیند روانشناختی ارتباط بین پلوتو و خورشید در این زمان آگاهی از موانعی است که نوعی رکود را در رشد شما ایجاد کرده و بالا آمدن احساسات و عواطف پنهان یه درگیری‌های و تنش‌هایی که فرد از سمت دیگران با آن روبرو می‌شود این آگاهی و خودشناسی را در شما ایجاد می‌کند تا واقعیت های بیرونی خود را با روشنایی و درک بیشتر بنا نهید. زاویه مرکوری و کایرن حتی ممکن است دامنه این تجربیات را به یادآوری خاطرات دردناک گذشته و یا حتی شنیدن سخنانی ناخوشایند بکشاند که این موضوعات نیز تقابل های فکری با دیگران بوده و فرایند رشد د دگرگونی هویت تان را تسریع خواهد کرد.
بنابراین در طول این هفته ممکن است حوزه امنیت عاطفی شما دستکاری شود تا شما واقعیت زندگی خود را به گونه ای بنا نهید که منعکس کننده باورها و ارزشهای رشد یافته خودتان باشد

 

چهارشنبه ۱ آذر / Mars Sextile PlutoSun Enters SagittariusVenus Opposition Chiron

انرژی چهارشنبه نیز در تکمیل انرژی‌های روز سه شنبه است. مارس پویایی انرژی بیشتری را برای تغییر و دگردیسی فراهم‌میکند و از آنجا که مارس اکتاو پایین پلوتو است و با جز هشیار شخصیت در ارتباط است که بر اساس امیال غریزی نشات گرفته از روح عمل می‌کند در این زاویه بنا بر نیازهای تکاملی روح امیال جدیدی در حال شکل گیری هستند و از آنجا که خورشید نیز وارد فضای فلسفی و جهان بینی کل‌نگر کماندار می‌شود، آن امیال نیازی را برای یادگیری و درک قوانین آفرینش تحریک کرده و با درک این قوانین است که احساس فرد درباره هویت خویش توسط زاویه تقابل ونوس و کایرن برانگیخته می‌شود و افراد تلاش می‌کنند تا معانی عمیق تر زندگی را کنکاش کنند. میل به آموختن فلسفه، ستاره شناسی و علوم باطنی همانند یک اهنربا فرد را بسمت خود می کشاند. از انجا ونوس در تقابل با کایران است درک زخم‌هایی عاطفی گذشته دلیلی برای تغییر و خودشناسی می‌شود که می‌تواند به چرخه روابط،کارمیک و اشتباه پایان دهد. از آنجا که نودجنوبی در ترازو فعال است چنانچه در حافظه ناخودآگاه شما تجربه های ناخوشایند عاطفی ذخیره باشد ممکن است در طی این هفته با تحریک آنها احساس بدگمانی و شک و تردید ایجاد شود. بنابراین شایسته است که در هنگام هرگونه قضاوت سطحی عمل نکنید.

پنجشنبه ۲ آذر / Sun Square Saturn

در ادامه زاویه تنش بین سترن و خورشید اصطکاکی است بین خورشید که نور و هویت شماست و سترن . مربع بین خورشید کماندار و سترن ماهی به چالش کشیدن نفس و ایگو برای بازدارندگی او از مسیری است که در حالت دورشدن از منبع آفرینش قرار دارد. ممکن است در این زاویه احساس کنید سرعت حرکت رو به جلوی شما گرفته شده و یا بعضی مسائل بر طبق خواسته شما پیش نمی‌روند. در این حالت ممکن است برچسب بد یا ناعادلانه بودن را به همه چیز بزنید اما متوجه باشید که با انرژیهای آغازین هفته همه چیز در جهت رشد و خدمت بشماست. این مربع ها را به صورت موهبت ببینید که شما را متوجه اشکال یا ایرادی که مسیر دارد و باید رفع شود، می کنند. از آنجا که کماندار و ماهی دو انرژی متغیر تکامل یافته آتش و آب هستند بنابراین این اصطکاک نیاز به انعطاف پذیری شما دارد تا بتوانید از طریق خرد و بلوغی که بدست می آورید فصل بعدی زندگی‌تان را تنظیم کنید. نشانه های متغیر، سازگار و منعطف هستند پس اطمینان داشته باشید هر چالش و مشکلی حل می‌شود اما محدودیت ایجاد شده الزام به تغییر چیزی را تذکرمیدهد.
مهم است که در این انرژی به محدودیت ها احترام بگذارید، به نشانه ها گوش دهید و به پیام‌ها توجه کنید. اگر می‌خواهید کاری را انجام دهید و نمی‌شود یا مانع بوجود می آید مکث کنید و با دقت بیشتری جوانب را بررسی کنید
مطمئن شوید هدفی که دنبال میکنید بر اساس میل درونی شماست و بر اساس ارزش‌های جامعه و بیرونی انتخاب نگردیده.

جمعه ۳ آذر / Mars Enters Sagittarius

مارس وارد انرژی آتش متغیر کماندار می‌شود و اکنون در روزهای پایانی هفته با درک روشن‌ تری میتوانید از انرژی تان برای تغییر مسیرها یا بلوک ها استفاده کنید. با گذر مارس از نشان کماندار بشما نشان خواهد داد وافعا چه میخواهید؟ دنبال کردن چه انگیزه ای واقعا بشما کمک می‌کند تا احساس رضایت کنید . همچنین کمک می‌کند تا چشم اندازهایی جدید را ارزیابی کنید و در صورت لزوم مسیرهای دیگری را پیدا کنید. گذر مارس از آتش متغیر کماندار بشما کمک خواهد کرد تا درک کنید چگونه زندگی را بازی میکنید و چگونه از موانع برای خودتان قله های رشد می‌سازید و وقتی با انرژی خورشید خود کار کرده باشید و مصمم و هدفمند باشید ، هیج مانعی نمی‌تواند جلوی رشد شما را بگیرد

 

شنبه ۴ آبان / Mars Square Saturn

مربع مارس با سترن بخش دیگری از رشد شماست که انگیزه ها و ابراز وجود شما در زاویه مربع با سترن قرار میگیرد.‌ از پافشاری روی مسیرهایی که پیش نمیروند دست بردارید و مدتی را صرف اصلاح و پاکسازی ذهنیت و چاکرای ریشه خود کنید. شما در این بخش از زندگی در حال تجربه سه بعدی زمان هستید و زمان، توانایی ها و انرژی شما محدود شده است بنابرابن آگاهی از عدم توانایی ها و محدودیت ها می‌تواند بشما درک چرایی انتخاب این زندگی را بدهد. درس اول ما در سیاره زمین درک واقع بینانه محدودیت ها و عدم توانایی های خود است تا بتوانیم بر اساس آنها رشد کنیم اگر این درک بر اساس واقعیت نباشد می‌تواند منجر به ایجاد تعهد بیش از توانایی ها شود که میتواند سرخوردگی را ايجاد کند بنابراین در قدم اول با توجه به موقعیت زمانی و مکانی حال و اکنون خود، ترسیم کنید تا چه حد امکان گسترش و رشد دارید؟ منابعی که در اختیارتان برای رشد قرارگرفته تا چه اندازه قابل استفاده است و به این ترتیب شما خواهید توانست محدودیت های خود را در سطح بالاتری از واقعیت بپذیرید و به جریان پتانسیل خلاق خود متصل شوید

مدیتیشن همراستا با انرژیهای این هفته

* مدیتیشن ارتباط با شهود برتر

با توجه به انرژی های این هفته که تغییر از آب ثابت به آتش متغیر خورشید و مارس را خواهیم داشت ما نیاز داریم به آرمان‌هایی جدید و متفاوت از سال گذشته تا تجربیاتی جدید را برای خود رقم بزنیم. مدیتیشن ارتباط با شهود برتر را در طی این هفته و حتی گذر خورشید از کماندار توصیه می‌کنیم که می‌تواند منجر به تبدیل میل عاطفی به نور شهودی برای هدایت شما در مدرسه زمین شود. به این ترتیب ذهن شهودی ارتباط عمیق تری را با امیال درون‌ و مورد نیاز رشد خود برقرار ساخته و تسلط بیشتری را بر ذهن و نفس خود ایجاد و موجب تبدیل دانش به خرد و حکمت می‌شود.

مدیتیشن ارتباط با شهود برتر
مدیتیشن ارتباط با شهود برتر

 

دست راست خود را بسمت بالا بگیرید، ارنج صاف و چسبیده به بدنه و عمود بر زمین. انگشت شست در اتصال با انگشت حلقه قرار میگیرد. ۳ انگشت دیگر بسمت بالا هستند
دست چپ همانطور که در شکل می بینید به حالت دعا برای دریافت شهود باز است
ستون فقرات صاف باشند و تمامی عضلات را رها کنید.
چشم ها بسته و روی آگاهی چاکرای اجنا تمرکز کنید
تنفس: دم- مکث- بازدم  مدت: 12 دقیقه

 

 

فیلم روانشناختی هفته:

این هفته به پرده سال ۱۹۹۹ برگردیم و فیلم مگنولیا اثر بی نظیر توماس اندرسون

توماس اندرسون با ژوپیتر ترازو خانه پنج، خورشید خرچنگ و با داشتن نودشمالی در خانه ۱۰ بخوای توانست مفاهیمی چون قدرت سرنوشت و بخشش، خانواده‌های ناکارامد، تنهایی و بیگانگی را به روی صحنه ببرد. در مگنولیا اندرسون ۶ قصه را در هم می بافد و از دل آن معجونی پدید می آورد برای درک مشیت بزرگ الهی (نودشمالی در ماهی خانه دهم) .
مگنولیا روایت انسانهایی ظالم و مظلوم با تمام اشتباهاتی است که آنها را مجبور می‌کند با عواقب آن روبرو شوند و درست زمانی که مسوولیت آنچه کرده اند را بر عهده می‌گیرند، رستگاری ظاهر میشود

 

 

 

 

در پایان از اینکه در این نوشتار با من همراه بودید سپاسگزارم و برایتان هفته خوبی را آرزو می کنم و جمله ای را از کتاب اسکاول شین بعنوان یاداوری اینجا می گذارم:

نقش آدمی این است که پذیرنده خوبی باشد پس برای برکت خود آماده شوید و شکر بگزارید.

من حربه هایی دارم که تو نمیشناسی، راه ها و چاره هایی که تو را حیران خواهد کرد

 

 

5 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *