Current Moon Phase

First Quarter Moon
First Quarter Moon

The moon is currently in Scorpio
The moon is 9 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

تغییر محور کارمایی نودها روی دوقلو/کماندار

تغییر محور کارمایی نودها روی دوقلو/کماندار

محور کارمایی نودها روی دوقلو/کماندار قرار گرفت.‌انرژی که تا ژانویه 2022با ما خواهد بود.‌

 

گردش محور نودها روی محود دوقلو/کماندار را در ویدیوی ماه می توضیح دادم. گویی الفبای جدیدی باید برای ارتباط اختراع شود..‌باید با زبان دیگری سخن بگوییم و حرف بزنیم..‌باید نوع دیگری فکر کنیم و بشنویم. تغییر این محور یک علامت سوال بزرگ را در جهان هک خواهد کرد. بزرگتریت علامت سوال در ذهن بشر خووهد نشست و همه چیز را زیر سکال خواهد برد.‌
این‌انرژی یک تغییر در اگاهی جمعی است که بخش مهمی از نمودارهای چارت ما را روشن خواهد کرد. رسالت ما. بعد از کرونا، حالا تغییر در افکار میتواند رخ دهد.‌ نودشمالی در ذهن جستجوگر دوقلو قرار گرفته و نود جنوبی عقاید کهنه و قدیمی را پاک خواهد کرد.
تاریخ انقضای تعصبات دینی پوچ و ایدئولوژی های پوسیده ، اموزگاران معنوی دروغین فرا رسید.‌
جهان در اندیشه ای نو، کلامی نو،،متولد میشود.

 

” و در اغاز کلمه بودو کلمه خدا بود”

 

پیام‌بری دیگر
خواهد آمد.

 

تغییر محور نودها بمدت دوسال متمرکز هست روی دوقلو/کماندار

 

چگونه بیندیشیم؟

نودها پایه و ستون استرولوژی تکاملی هستند.‌ مفاهیم مربوط به کارما و سرنوشت روی این محور شکل میگیرند.‌ نودجنوبی همانند ورتکسی از گذشته است که همواره سعی دارد ما را در ان اسیر کند.‌ و نود شمالی رسالت و هدف روح در این بُعد از زندگیست.
تغییر محور نودها ما را به چالش می کشد تا تعادل رو بین مفاهیم ساده و انتزاعی پیدا کنیم.‌ تعادل بین استدلالهای ساده دوقلو و سفسطه‌گریهای مغلطه‌آمیز کماندار.‌

از انجادکه نودجنوبی در کماندار است، در طول 18 ماه اینده با مفاهیم ان بیشتر کار خواهیم کرد. این تغییر از افکار و ایدئولوژیهای جمعی شروع خواهد کرد و انها را پاکسازی خواهد نمود. از قبیله ها و واعظان مذهبی که چون به خلوت میروند؛ ان کار دیگر میکنند!

“حقیقت” رکن اصلی این‌تعییر است.‌ با تغییر محور کارمایی نودها، همه چیز زیر سوال خواهد رفت.‌مردم حقیقت واعظان و مبلغان و راهنمایان معنوی را سوال خواهند کرد و ما فکر خواهیم کرد که “چگونه باید بیندیشم”

 

منابع جعلی

در طول سالهای گذشته، منابع بسیار زیادی از اخبار، اموزشها و اطلاعات در فضای اینترنت رواج پیدا کرده اند.‌ گویی ذهنیت ما توسط یک الگوی خاص و تحت کنترل هدایت میشود اما با تغییر این محور، ذهن ‌ما به دنبال منابع معتبر خواهد رفت.‌ منابعی که انرژی ان را روی چاکرای قلب حس کنیم.
خرد عقیدتی که سیستم اجتماعی به ذهن ها داده، زیر سوال خواهد رفت.‌ فقط ایمان کافی نخواهد بود.‌دنیا به جقیقت راستین نیاز دارد.‌

اکتبر2001 جهان شاهد تغییر این محور و حملات 11 سپتامبر بود که جهان باورها در در لبه ای دیگر ار اعتقادات و باورها قرار داد.‌

 

دوقلوی زرد و پرشور

پس رنگ زرد رو به لباسهای کمدتون اضافه کنین. این رنگ‌میتونه انرژی دوقلو رو پررنگتر کنه.‌
یه دفترچه همین امروز بردارین و در اون شروع کنین پلان ها و برنامه های اینده‌تونو بنویسین.‌بخصوص که ونوس هم اینجا برگشتی میشه، ایده های زیبایی به ذهنتون میاد.‌
دوقلو ساده حرف میزنه و ساده می‌بینه..‌یک ذهن کودکانه شاد و جستجوگر که بجای سفسطه، عاشق سادگی هست. دوقلو عقاید پیچیده و فلسفه ها رو به چالش میکشه.‌دیگه لازم نیست بگیم “خدا مرده است” درک خواهیم کرد که دنیای اعتقادی و ایدیولوژی ها، باورهای ما را در قلب کشته اند و امروز زمان تعریف دوباره حقایق است.
تووی لایو یادتونه راجع به واتسون و هولمز گفتم.‌
هولمز از واتسون در جنگل برای انجام کاری مجبور شدند بخوابند. در نیمه شب هولمز از واتسون پرسید: واتسون اسمونو میبینی؟ چجوریه؟
واتسون شروع کرد از تمام ابعاد اسمونو تشریح کنه فیزیک، عرفان و ..‌
هولمز در اخر گفت: خنگ چادرمونو دزدیدن!
این زمان برداشته شدن چادرهای اعتقادی و ایدئولوژی هست که تحت عنوان حقیقت روی سر ما کشیده بودند.
قطب‌نمای نودها، حقیقتهای دروغین را دوباره با مفهومی جدید، تعریف خواهد کرد همانگونه که در این دوران تمام کلیساها و اماکن به ظاهر مقدس بسته شدند.
زندگی فردفرد ما نیز باید در داستانی جدید متولد شود. همراستا با فرکانس زرد.‌پر از امید و اگاهی حقیقی.

 

این تغییر کدام بخش از زندگی شما را تحت تاثیر قرار خواهد داد؟

بسته به چارت تولدتون، منطقه ای که این محور تحت تاثیر قرار میگیرد باید حقیقتی دوباره کشف شود.‌ اعتقادات شما در ان بخش تغییر خواهد کرد و شما درهر کلمه ای که میخوانید یا می‌شنوید کنجکاوی خواهید کرد و تا به چیزی ایمان‌پیدا نکنید، ان را باور نخواهید کرد.‌

قوچ‌ها
محور نودها روی بخش ارتباط و فرصتهای شما قرار میگیرند.‌ ایمان و اعتقادات شما در تغییر بزرگی قرار میگیرند.‌برنامه های تحصیلی و آموزش و مهاجرت رو دقیق تر بررسی کنین

تارسها
نودها وارد بخش پول و منابع شخصی شما میشوند.‌ارزشهای جدید شما در حال تولد است. استقلال جدیدی را باید برای خود تعریف کنید.

دوقلوها
نودشمالی به نسان شما وارد شد و نودجنوبی در بخش روابط.‌ مشارکتهای شما به یک‌نقطه اوج میرسد .‌روی ارتباطات خود کار کنید و داستان زندگی اتان را از نو بنویسید.‌

خرچنگها
نود شمالی وارد بخش پنهان شما شد. وقت ان رسیده که مسوولیتهای خاصی را بپذیرید..‌مسوولیتهای فراتر و عمیق ار از روزمره‌هایی که تاکنون داشته اید.

لیوها
نودشمالی در بخش اجتماعی شما را تشویق میکند که در اجتماع با تکیه به توانایی ها و استعدادهای جدید بدرخشید.

خوشه
نودشمالی در بخش شغل و حرفه شما، بشما قدرت میدهد گذشته را رها کنید و ارتباطات حرفه ای جدیدی برقرار کنید. اعتقادات قدیمی را رها کنید

لیبرا
نودشمالی دد بخش فرصتهای بزرگ شما قرار گرفت.اوج رسیدن به ایده ها و ارزوها.. چشم انداز وسیعی در مقابل شما قرار گرفته. این زمان کشف دنیاهای بزرگتر است.

عقربها
نود شمالی در بخش منابع مشترک شما یک خودازمایی عمیق است.‌باید اعتقادات اولیه اعتمادها و حقایق و سایه‌ها را زیر سوال ببرید.‌

کماندار
نودجنوبی در نشان شما قرار گرفته در بخش مشارکتها.‌هویت و سبک زندگی شما در نقطه جدیدی قرار گرفته.‌ با باورهایی جدید، هویتی جدید برای خودتان بسازید و مشارکتها و روابط تان را با فکری جدید پایه ریزی کنید.

کپریکورن
نودشمالی در بخش معمول شماست.‌ زمان ان رسیده که انرژیهای زندگی شخصی اتان را متعادل کنید.‌انچه را باید رها کنین را رها کنید و ناامیدی هایتان را زیر سوال ببرید.

آکواریوس
نودشمالی در بخش بیان اجتماعی شما قرار گرفت.‌اوج نقطه ارتباطات شما با مخاطبین‌تون.‌ حرفها یا هویت واقعی شما زیر سوال قرار رفت. دقت کنین که چه گزینه هایی برای شما کار میکند و چه چیزی کار نمیکند.

ماهی‌ها
نودشمالی وارد بخش داخلی و ریشه‌های شما شد. زندگی حرفه ای اتان تغییر خواهد کرد و قسمتهایی از ان اگر روی هویتی دروغین بنا شده باید اصلاح شود.‌مسیر شغلی شما زیر سوال خواهد رفت.‌

7 پاسخ

  1. جالب بود
    در چارت تولد من نود جنوبي در دوقلو بوده و نود شمالي كماندار حالا بر عكس شده نود شمالي دوقلو و نود جنوبي كماندار اونم در سال ٢٠٢٠ ????????????

    1. ❤️❤️❤️????????????????????????mamnon az marya azizam babate sanie sanie vaghtike bi menat va eshgh baraye hame mizarid…

  2. ماریای عزیزم،ممنونم برای تحلیل های قشنگ و منحصر به فردت،از تمام زحماتت متشکرم، که به ما آگاهی میدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *