خانه ها را با چرخ زودیاک در آسترولوژی استباه نگیرید

خانه ها در آسترولوژی

خانه ها در آسترولوژی 12 خانه در آسترولوژی بر روی یک نمودار دایره ای شکل یا چرخ قرار

خانه ها در آسترولوژی

12 خانه در آسترولوژی بر روی یک نمودار دایره ای شکل یا چرخ قرار می گیرند. چرخ های خانه ها را با چرخ زودیاک اشتباه نگیرید. آنها دو چرخ متفاوت هستند. چرخ زودیاک براساس چرخش سالانه آشکار خورشید درباره زمین ما است (در امتداد اکلیپسی)، در حالی که چرخ خانه ها براساس چرخش 24 ساعته زمین در محور خود است. این دو چرخ در نقاط محاسبه شده مربوط به زمان دقیق تولد و مختصات تولد نجومی، با یکدیگر ترکیب می شوند. سپس، سیارات در دو روش شرح داده می شود:

-سیارات در خانه ها

-سیارات در نشانه ها

به عنوان مثال، دو نفر ممکن است هر دو خورشید در تارس داشته باشند، اما ممکن است یکی در خانه دوازده و دیگری در خانه یک انرا داشته باشد که این می تواند دو نوع تحلیل بسیار متفاوت ایجاد کند.

خانه ها در آسترولوژی را با چرخ زودیاک اشتباه نگیرید

خانه ها در آسترولوژی را با چرخ زودیاک اشتباه نگیرید

12 خانه استرولوژی نماد تمام بخش هایی است که زندگی انسان را تشکیل می دهند. به یاد داشته باشید که خانه ها “انرژی” مانند عناصر و سیارات ندارند.  نظم خانه ها به دنبال مسیر رشد زندگی انسان است، از انگیزه اول شخص بودن (خانه اول)، یادگیری “من” و نحوه استفاده از آن چه ( 2 خانه) برای یادگیری چگونگی برای ارتباط در محدودیت های تعیین شده توسط محیط ما (خانه 3)، و الی اخررر..

 

مهمترین خانه ها خانه های 1، 4، 7، و 10 هستن…اینها ” خانه های زاویه ای ” نامیده می شود، زیرا زاویه آنها با 4 زاویه خاص مطابقت دارد که در پست مربوط یه رایزینگ این خانه ها را توضیح دادم. Ascendant, Descendant, Midheaven, Imum coeli
(AC, DC, MC, IC)

خانه اول آسترولوژی- سیاره حاکم مارس

اولین خانه خانه خویش است. این شامل آگاهی خود، بدن فیزیکی، شخصیت، ظاهر، دیدگاه های شخصی در مورد زندگی، هویت شخصی، خود تصویری، محیط زیست و ابتدایی است. اینکه ما چگونه شروع می کنیم، چگونه ما تحریک کننده هستیم. هر سیاره ای در این خانه به شدت بر شخصیت تاثیر می گذارد و اینکه چگونه دیگران شما را درک می کنند.

خانه دوم آسترولوژی- سیاره حاکم ونوس

خانه دوم به پول و دارایی های خود اشاره می کند، آنچه شما ارزش می گذارید، استعدادهای پنهان خود، حس خود ارزش، اعتماد به نفس (به جای شخصیت خود را به عنوان شخصیت اول خود در خانه اول به خودتان ارزش می گذارید). تعهدات عبارتند از مالکیت های مالی(به استثنای خانه / خانه که توسط خانه چهارم اداره می شود): اتومبیل، مبلمان، لباس، اموال متحرک، سرمایه گذاری و اوراق بهادار و غیره. خانه دوم مشخص می کند که چگونه پول خود را به دست آورده و صرف میکنید. ( به عنوان مخالف پول دیگر در خانه هشتم)، نگرش شما نسبت به دارایی ها و اموال دارایی ها و توانایی شما برای جمع آوری آنها.

سومین خانه آسترولوژی- سیاره حاکم مرکوری

خانه سوم ارتباطات است که با گسترش آن، محیط ارتباطی یک فرد را شامل می شود: خواهر و برادر، همسایه ها، سفرهای کوتاه و تمام انواع جابجایی ها.‌خانه سوم همچنین شامل عقل، ذهن پایین (ذهن بالاتر در خانه 9)، الگوهای تفکر و آموزش ابتدایی (قبل از دانشگاه) است. ارتباطات شامل پیام، تحویل، شایعات، خواندن و نوشتن است.

خانه چهارم آسترولوژی-سیاره حاکم ماه

خانه چهارم به خانه و همه چیز مرتبط با آن اشاره می کند (خانه های دوران کودکی و خانه های فعلی): خانواده، زمین، پایه های شخصی (امنیت احساسی درونی)، ریشه های شما. ستاره شناسان بر این اعتقاد هستند که که این خانه با مادر یا پدر ارتباط دارد. واضح است این است که تربیت فرد با این خانه همراه است.

در سطح عمیق تر، خانه چهارم پایه ای از آگاهی و یا مرکز وجود بنیاد ما است. ببینید چطوری خانه چهارم IC است، پایین ترین نقطه نمودار، نماینده چیزهایی است که در زیر زمین قرار دارند. اعتقاد بر این است که خانه چهارم به شرایط زندگی در پایان عمر اشاره میکند بعبارتی ریشه یا پایه ای از خود واقعی. خانه چهارم قوانین جایی که ما به اون خواهیم رفت. برای کسانی که به زندگی مجدد اعتقاد دارند‌این خونه نشان می دهد که چه چیزی با خوو به این دنیا اورده ایم.

هر سیاره در خانه چهارم، زندگی خانوادگی، احساسات، ناخودآگاه و احتمالا رابطه با والدین را تحت تاثیر قرار می دهد.

خانه پنجم در استرولوژی- سیاره حاکم خورشید

خانه پنجم به کودکان، خلاقیت و پیگیری لذتها اشاره دارد. این شامل منافع شخصی، امور عاشقانه، ورزش، سرگرمی، حدس و گمان، ریسک پذیری، تدریس، درام، بیان صحیح خلاق، عشق دادن، قمار است. خانه پنجم در مورد بودن و لذت بردن از زندگی است. دوستیابی، امور عاشقانه و روابط جنسی توسط این خانه پنجم حکومت می شود.

خانه ششم در آسترولوژی- سیارع حاکم مرکوری

خانه ششم به کار روزانه، خدمات، رژیم غذایی، سلامتی و بیماری های فیزیکی، توانایی فیزیکی برای کار، کارکنان اشاره دارد. این شامل کار داوطلبانه، کار خدمات عمومی، مراقبت و وظایف روزانه هم می شود. خانه ششم شامل کیفیت کارهایی است که انجام می دهید، خانه ششم همچنین مربوط به وظایف عادی روزانه شامل بهداشت شخصی و روش ما برای پاسخ به بحران های روزمره است.

خانه هفتم در استرولوژی- سیاره حاکم ونوس

خانه هفتم گاهی به عنوان۰ خانه ازدواج نامیده می شود، اما این همه روابط یک به یک را شامل می شود: ازدواج، مشاغل تجاری، قراردادها، روابط تعاونی، و همچنین طلاق، جدایی، نزاع، دشمنی ها و قانون. روابط خانه 7 در مورد همکاری و به اشتراک گذاری در طیفی وسیع تر است.
خانه هفتم شامل نحوه ارتباط افراد با نزدیکان می شود. سیارات در این خانه شیوه ارتباط افراد را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

خانه هشتم در آسترولوژی- سیاره حاکم پلوتو

خانه هشتم مخالف خانه دوم است. در حالی که دومین اموال شخصی شما را بر عهده دارد، خانه هشتم امور مشترک را تعیین می کند.
خانه هشتم یکی از خانه های سخت و عمیق است. این خانه مرگ، زندگی ، مالیات، وراثت، اراده و جنس (قانون واقعی جنس)، توانایی های مخفی، منابع مشترک، پول و اموال شریک شماست.  این خانه فرایندهایی را کمترل میکند که تحول در انها ما را قدرتمندتر میکند.

خانه نهم در آسترولوژی- سیاره حاکم ژوپیتر

خانه نهم به فلسفه، مذهب، قانون، یادگیری، آموزش عالی (به جای آموزش ابتدایی توسط خانه سوم )، اخلاق، اخلاق، سفرهای طولانی، مسافرت، کشورهای خارجی و منافع، آرزوهای معنوی، رویاها، چشم اندازها، ذهن بالاتر، ایده ها، درک و حکمت، کتاب ها، انتشارات، مراسم و آیین ها. این خانه افکار بزرگ و ایده های بزرگ است. خانه سوم اشاره به نیاز فرد به درک محیط نزدیک و شخصی خود‌هست اما خانه 9 منطقه ای است که در آن یک به دنبال کشف در زمینه های بزرگتر از وجود اجتماعی هستیم.‌

 

خانه دهم در استرولوژی-سیاره حاکم سترن

خانه دهم وضعیت، قدرت جامعه، اعتبار، شهرت و حرفه است. در جامعه ما، این شامل موفقیت مالی است، اما فقط به عنوان قدرت و اعتبار جامعه.
این خانه شامل بنیادهای اجتماعی، دستاوردهای شخصی، مسئولیت اجتماعی، احساس وظیفه، شخصیت های قدرت، سیاستمداران است.این خانه شامل حوزه های عمومی زندگی و زندگی حرفه ای است که در آن فرد رشد می کند،

 

خانه یازدهم در استرولوژی – سیاره حاکم اورانوس

 

خانه یازدهم مربوط میشود به اجتماع، گروه های بزرگ و دوستان است. به امید، اهداف، جاه طلبی ها، آرزوها، گروه های اجتماعی، انجمن ها و منافع بشردوستانه اشاره دارد. همچنین به خودآزاری، آزادی، قانون و مقررات اشاره دارد.‌

خانه دوازدهم در آسترولوژی – سیاره حاکم نپتون

خانه دوازدهم اشاره به ناخودآگاه یا خود پنهان است که جدا از واقعیت روزمره فیزیکی ما است. این شامل ذهن ناخودآگاه، حافظه ناخودآگاه، الگوهای عادت ناخودآگاه از گذشته، بیماری روحی، بدهی های کارمیک و در نهایت تحقق معنوی است.

در خانه فیزیکی و مادی، خانه 12 شامل مواردی است که ما را از زندگی روزمره دور می کند: موسسات (مانند بیمارستان ها، زندان ها، ادارات دولتی)، اسرار، روابط مخفی، دشمنان پنهان .

 

 

 

ارسال دیدگاه

*

code