Current Moon Phase

First Quarter Moon
First Quarter Moon

The moon is currently in Libra
The moon is 7 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

سترن برگشتی در پیوند با نودجنوبی

سترن برگشتی در پیوند با نودجنوبی

سترن برگشتی در پیوند با نودجنوبی

خوب.. سترن برگشتی در پیوند با نودجنوبی قرار گرفت روی17درجه ..‌ پیوستگی سترن با نودجنوبی در تایمهای مختلفی دقیق میشه که این دقیق شدنها در هر زمان پیامهای خاص خودش رو داره..‌در 21 فوریه (2اسفند) هم سترن در حرکت مستقیم این 17 درجه رو فعال کرده اما در اون زمان نودجنوبی روی24 درجه بود، پلوتو در 22 درجه مشغول روبرو کردن ما با سایه ها بود و از همه مهمتر.. مرکوری مستقیم شده در ماهی در حال حرکت بود بسمت شروعی جدید.

 

 

سترن برگشتی در پیوند با نودجنوبی
سترن برگشتی در پیوند با نودجنوبی

قدم اول: بازبینی اسفند 97

پس برای قدم اول و ارزیابی نکاتی که میتونه بشما راهنمایی بیشتری بده برگردین به تایپ زمانی اواخر فوریه تا اوایل مارچ ( اسفند 97)..‌ چه مسایلی اون موقع توجه شما رو جلب کرد یا حتی برای شما چالش برانگیز شد؟ در اون زمان مرکوری در ماهی بود و دیتاهای ذهنی ما در حال پاکسازی بودن.. دررحال اپگرید شدن.. در حال پاکسازی کردن از هر تاریکی و ناامیدی. گرفتگی دوم جولای در حالی رخ میده که سترن با نودجنوبی روی 17 درجه داره به پیوندی دقیق نزدیک میشه در حالیکه مرکوری در لئو، از قدرت قلب میگه.‌. از حقیقتهایی میگه که فقط با نورقلب میشه اونها رو دید و درک کرد.

 

هماهنگی دنیای درونی و بیرونی

مرکوری با خارج شدن از خرچنگ‌ از تیرس انرژیهای کپریکورن خارج شده اما دوباره به این نشان برخواهد گشت، در حال حاضر در درجات اولیه لئو حرکت میکنه که انرژی ژوپیتر رو دارن و سرشار از خوشبینی و امید میتونه باشه.. ازونجا که مرکوری در زاویه مربع با اورانوس هست شما دارین به بیداری برای ساختن زمین ارزوهاتون دعوت میشین.

مرکوری در زاویه مربع با اورانوس در تارس، شما رو تلنگر میزنه برای بیدار شدن نسبت به واقعیتهای دنیای بیرونی و عملی که باید با دنیای درونی و قلب هماهنگ بشن.‌ باز هم تاکید میکنم که زوایای مربع فشاری برای بیدار شدن هست..‌برای برانگیخته کردن شما و گاهی ما نیازمند بحران هستیم در زندگی، یه تماس تکون دهنده که ما رو بیدار کنه.‌

مارس در زوایای اخر نشان خرچنگ به این روندبیداری کمک میکنه..‌ در زمان خورشید گرفتگی مارس در 0 درجه لئو، اتش قلب شما رو روشن میکنه تا داستان متفاوتی رو برای شروع در زندگیتون ایجاد کنین..‌ داستانی که در اون شما در درجه اول، فردی اگاه تر به قلب و رویاهاتون باشین.‌

 

آزادی هزارساله کارمایی

سترن برگشتی در پیوند 17 درجه با نودجنوبی، یعنی رویارویی دوباره شما با تمام سایه ها، با تمام ترس ها، با تمام تاریکی هایی که شما در پیوندهای قبلی ندیدین یا نخواستین ببینین..‌ نودجنوبی درسهاییه که ما بارها و بارها اونها رو تکرار کردیم و ماهیت نودجنوبی علاقه به تکرار داره اما نود شمالی انرژی ازاد کردن داره.. از تمام قدرت قلبتون استفاده کنین برای ازاد شدن از هر چیزی که شما رو در پایین ترین حد قدرت درونی و بیرونی تون نگه داشته..‌ نشان کپریکورن نشان زمستان هست این‌ پیوند انرژی ازاد کردن شما از زمستانهای زندگیتونه و رفتن بسمت ابهای گرم و ازاد خرچنگ رو داره.
بعضی از روح های ماها، هزاران ساله یخ زدن.. اسیر شدن در مادیگراییها و زنجیرهای زندانهای کپریکورن، تحت قوانین باید و نباید جامعه پدرسالارانه، تحت قوانین سنتی و متعصب مذهبی، تحت قوانین جنسیت گرایی..‌ این زمستون دیکتاتوری از توی خونه های کوچیک میتونه باشه تا در سطوح کلان جامعه و شهر و کشور و ملیت و قومیت.

 

قحطی عشق و انسانیت

ما باید بسمت نودشمالی حرکت کنیم، اول باید برای زخم های روح خودمون مرهم باشیم، باید قدرت درونی مون رو احیا کنیم..‌ من وشما هستیم که خرد جمعی رو میسازیم.. و انسانیت در این روزها با قحطی عشق و بخشندگی روبرو هست.. ما همدیگه رو نمی بخشیم، ما همدیگه رو برای منافع خودمون میخوایم، ما با تمام ظاهرهای معنوی که داریم بدنبال شهرت و قدرت هستیم و از هر طریقی دیگران رو فریب میریم که ما بهترین هستیم، طرفداران زیادی داریم، محبوب هستیم و ..

این درد بشریت هست، دردی که نه فقط در سال 2019 که ادامه اون رو در سالهای 2020 و 21 هم خواهیم دید..
فراموش نکنید که سترن به نشان اکواریوس میره، نشانی که حاکمیت قدیم اونجا هم متعلق به سترن هست، پس ما این انرژیها رو در همچنان خواهیم داشت اما پیش شرط ورود به انرژیهای اکواریوس، شکستن عادهای قدیمی تاریخ انقضا گذشته‌ای هست که دیگه برای ما کارایی ندارن و  ایجاد کردن نگرش های مثبت و رفتارهای نودشمالی که ما رو دعوت میکنن به ساختن خانواده ای مهربان تر، صمیمی‌تر، خودکفاتر.

 

در نهایت اینکه:

سترن برگشتی در 4 جولای، روی ’34°17 به نودجنوبی پیوند میخوره.. این پیوند درست در انرژیهای پرقدرت خورشید گرفتگی هست که بما کمک میکنه برای ازادکردن گره ها و انسدادها.‌.‌انتخاب کنین که در کجا بمونین.. در زمینهای سخت و زمستون کپریکورن یا در ابهای گرم خرچنگ.

 

 

کاردینال ها و آزادی روح

این انرژیها نشانهای کاردینال رو تحت فشار زیادی قرار میده..‌ قوچ ها، خرچنگ‌ها، لیبراها و کپریکورن ها..‌ روح شما نشان های کاردینال بیش از بقیه نیاز به ازادی از کارماهای هزارساله داره.. خود من هم یه لیبرا هستم که با تمام سختی های خردکننده اش، در پیوند عمیق به نپتون با این انرژیها حرکت میکنم چرا که تصمیم گرفتم دنیای اینده ام رو، بر اساس قلبم و انرژیهای بخشندگی و عمیق مادرالهی بسازم .

اگه ما قادر بودیم این بیت شعر حافظ رو درک کنیم..
میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست
                                                                 تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز

ما نیومدیم تا حیوانات متفکر باشیم.. بدون “روح” ما فقط حیوانات متفکری هستیم و این انرژیها میخوان ما رو به اوج انسانیت‌مون برگردونن.
به ذات الهی و ملکوتی مون.

 

سترن برگشتی در پیوند با نودجنوبی و کارت تاورت ستاره
سترن برگشتی در 17 درجه در پیوند با نود جنوبی و کارت تاروت ستاره

قدرت 17

عدد 17از عشق بشریت میگه و اگاهی معنوی..‌ کارت مربوط به اون کارت تاروت ستاره است که از جاودانگی میگه.. هشتمین ستاره در کارت به گونه‌ای درخشان و با مرکزیت در کارت، از ستاره مرکزی هستی ما میگه.. ستاره ای که در قلب هر کدوم از ماست و متصل هست به خورشید مرکزی خالق و از اونجا قدرت و هدایت میگیره.‌
این مسیر نیتزاه به یسود هست.. جایی که دعوت میشیم درخشان کردن و روشن کردن انرژی الهی در قلبمون.. این قدرت رسیدن به نور هست بعد از طوفان. بی شک با باز شدن این دروازه، روزگار سخت تری برای کسانی که در اشتباهات و سلطه گری های خود پافشاری میکنند در راه خواهد بود.

Gen 7:11
در ششصد سال زندگی نوح، در ماه دوم، هفدمین روز، تمام ابهای عمیق و بزرگ شکسته شد و پنجره های اسمان باز شد.

سپس کشتی در ماه هفتم و هفده روز در کوه های ارارات به گل نشست

و در هفدهمین روز بود که خداوند بر گناهکاران زمین غلبه کرد، زمین بازسازی شد و خداوند کمال را به زمین بازگرداند.

 

عشق و نور برای شما

ماریا

6 پاسخ

  1. مارياي عزيزم عالي هستي. من خدا را شكر ميكنم كه با شما و پيجت اشنا شدم. ???????????? چقدر قشنگ مينويسي و ما را به سمت نور و روشنايي ميبري . عزيزم خداوند پشت و پناهت باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *