Current Moon Phase

Full Moon
Full Moon

The moon is currently in Libra
The moon is 14 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

شک و ایمان ، تحلیل آسترولوژی هفته

انرژیهای این هفته که رنگ و بوی ماه کامل باکره را دارند، شک و ایمان را در ما بر می انگیزانند. شاید همه‌ ما مسایلی را تجربه کنیم که اورفه تجربه کرد. فارسی آسترولوژی - مریم ناظمی آسترولوژر تکاملی

انرژیهای این هفته که رنگ و بوی ماه کامل باکره را دارند، شک و ایمان را در ما بر می انگیزانند. شاید همه‌ ما مسایلی را تجربه کنیم که اورفه تجربه کرد. بخت مجددی که نصیبش شد تا اوریدوس را از جهان مردگان نجات دهد به این شرط که در حین ترک جهان زیرین رویش را به سوی اوریدیس بر نگرداند اما اورفه رو به سوی اوریدیس می گرداند و اینبار او را برای همیشه از دست می‌دهد. او به پشت سر نگاه میکند چون به آنچه قولش به او داده شده باور ندارد؛ می‌ترسد که نکند اوریدیس نتواند در امنیت او را دنبال کند. این همان شک و ایمان است که در این هفته با آن مواجه می شویم.

زوایای سخت ونوس و مارس به ژوپیتر و همچنین پیوند خورشید و مرکوری و سترن در اب‌های متغیر ماهی نیز آزمون شک و ایمان برای ما هستند. این روزها در زندگی شما اصراری است برای دیدن چیزی همانطور که “واقعا هست” و امتناعی نیز وجود دارد . در ادامه تحلیل ها با ما باشید تا درک بیشتر از رویارویی این دوعنصر متضاد بدست اورید

 

یکشنبه ۶ اسفند / Venus Square Jupiter

زاویه مربع ونوس و ژوپیتر تنش دو انرژی ثابت با یکدیگر است. یکی خاک ثابت و دیگری هوای ثابت. تلاشی فزاینده در این انرژی نهفته است برای دیدن چیزی اما ممکن است فرد بخواهد چیزی را ببینید که به شدت نیاز دارد و آن لزوما نمی‌تواند چیز ارزشمندی یا رضایت بخشی باشد. این جدال شک و ایمان است. بسیاری از این دست چیزها در زندگی تان هستند که ممکن است شما آنرا بخواهید و احساس نیاز به داشتن آنها کنید اما هر روحی برای رشد و تکامل خود به یک سری تجربیات خاص نیاز دارد. تجربیاتی که قرار است نفس انسانی او را تکامل بخشد. در این تنش که دو روز بعد با پویایی مارس نیز فعال می‌شود شما ابتدا آن تضادها را در روابط خود خواهید دید. روابط شما با دیگران، با دوستان‌تان و همراهان و کسانی که فکر میکنید هم مسیر و هم فکر هستید. تضادهایی که شما در باورهایتان و فلسفه هایتان با دیگری آن را مشاهده خواهید کرد. همین تضادها هستند که جایگاه و موقعیت حقیقی شما را مشخص می‌کنند و شما در خواهید یافت با کسی که آسمان را به رنگ دیگری می بیند آیا براستی می‌توان پرواز کرد؟ با کسی که منطقی مخالف منطق شم دارد آیا می‌توان نرد عشق باخت؟ این تنش پایه های روابطی را متزلزل می‌کند که رشد دهنده نیستند.
اجازه ندهید عناصر مادی نیازها و خواسته های حقیقی شما را بپوشانند. برای پردازش احساسات خود وقت بگذارید و در مورد هر چیزی که احساسات منفی را در شما بر می انگیزاند صادق باشید

سه شنبه ۸ اسفند / Mars Square Jupiter

به دنبال تنش ونوس و ژوپیتر، مارس نیز آن را پویاتر می‌کند. تا انگیزه ها و اشتیاق ها خردمندانه دنبال شوند.‌یک قدم عقب بردارید و به جای دفاع از چیزی که همیشه بر روی آن پافشاری کرده اید، آن موضوع را از جایگاه بالاتری نظاره و بررسی کنید تا نقطه ای که عدم تعادل را ايجاد کرده را ببینید. این‌ جنبه نیاز به درگیری ندارد، نیاز به رویارویی با حقیقت عوامل برانگیزاننده شک و ایمان دارد. جسورانه با حقایق روبرو شوید و بدانید اگر انها امروز در زندگی شما ایجاد شده اند نوعی برکت و سعادت ژوپیتر هستند برای مراقبت از آنچه در زندگی شما ارزشمند است. فرصت های چالش برانگیز مشتری در این روزها برای پرورش و رشد جدید و بالاتری است که روح شما به آن نیاز دارد.

 

چهارشنبه ۹ اسفند / Sun Conjunction MercuryMercury Conjunction Saturn

پیوند خورشید و مرکوری و سترن در آب های متغیر نشان ماهی، اعتماد به آن بخش از ذهن ناخودآگاه است که کاملا در تضاد با عقل منطقی خود را از طریق دلایل و ظواهر خود را نمی نمایاند. این استلیوم سیاره ای اجباری برای پذیرش قدرت دانشی است که شما را برای کشف حقایق عمیق تر وادار میکند. تضاد عناصر شک و ایمان با یکدیگر ادغام می‌شوند تا شخصیت جدیدی را در شما شکل دهند برای چرخه های جدید کیهانی و رشد بالاتر. پیوند مرکوری و سترن تاکیدی برای گذر کردن از مسایل سطحی و بچه گانه و دیدن واقعیت های موجود است. تا آنجا که می توانید زیر سوال ببرید و مسائل را بررسی کنید‌ . برای رسیدن به ایمان باید از شک گذشت بنابراین تنش هایی که فعال می‌شوند یا با آنها درگیر می‌شوید را خوب بررسی و ریشه یابی کنید و اجازه ندهید ذهن‌تان بزرگترین فریب دهنده خودتان باشد‌. در این انرژی خیال ها و فانتزی هایی که ساخته و بر اساس آن زندگی واقعی بنا شده ممکن است از هم پاشیده شود تا دوباره و از نو بر روی واقعیت هایی حقیقی ساخته و بنا گردد.

 

پنجشنبه ۱۰ اسفند / Sun Conjunction SaturnMercury Sextile Jupiter

برای آنکه بتوان با حقایق ناخوشایند روبرو شد دررافسردگی و رخوت و ناامیدی فرو نرفت اکنون انرژی دیگری لازم است و آن انرژی مثبت جاری شده بین ژوپیتررو مرکوری است‌. با این انرژی اگر در چالش‌هایی درگیر شده باشید، قادر هستید گستره فکری زیباتری را بر روی مساله، ایجاد کرده و از آن برای رشد بیشتر استفاده کنید‌ . این سکستایل بشما این درک را میدهد که در سفر زندگی با تجربیاتی سخت و آسان روبرو خواهید شد و این خود شما هستید که با انتخاب های آگاهانه میتوانید آن مسیر را هدایت کنید. به این فکر کنید که چگونه میتوانید از انواع تجربیاتی که برایتان پیش می آید استقبال کنید و چگونه میتوانید از تجربیات شک و ایمان که داشته اید برای الهام بخشیدن به دیگران بهره ببرید

جمعه ۱۱ اسفند / Sun Sextile JupiterVenus Sextile Chiron

هر چقدر به انتهای هفته نزدیک می شویم نوری راهنما همانند فانوس دریایی راه زندگی را روشن می‌کند تا ما را از مسیر شک و ایمان گذر دهد. سکستایل خورشید و ژوپیتر در حالیکه ونوس هم در سکستایل با کایرن است . هر انسانی در طول عمر انسانی خود نیاز به دگردیسی چرخه ای باورها و دیدگاه هایش را دارد، در هر دوره از زندگی تلاش و دستاوردی معنادار است. همانطور که شما در کودکی تلاش برای بدست آوردن یک شکلات داشتید آیا همچنان دستاورد شما بر همان میزان مانده؟ آیا دیدگاه و افق دید شما همان اندازه مانده؟ این سکستایل ها شما را وادار می‌کنند افق های بزرگتر و معنادارتری را در زندگی تان دنبال کنید و به این ترتیب شخصیت و فردیت خود را کاملتر کنید. ونوس و کایرن تاکیدی است که مسیر فردیت یافتگی مسیری آسان نیست چرا که شما متفاوت از بقیه خواهید بود اما با درک الگوهای اخلاقی و شناخت توانایی ها و پتانسیل‌های حقیقی خود میتوانید مسیر الهی خود را دنبال کنید.

 

شنبه ۱۲ اسفند / Venus Sextile Node

و به این ترتیب است که میتوانید بخش دیگری از چرخه رشد الهی و دارمایی خود را کامل کنید. گره های نودها مربوط به حوزه ناخوداگاه ما هستند و گره جنوبی نشان‌دهنده انگیزه های ناخودآگاهی هستند که از گذشته سرچشمه می‌گیرند و تمایل درونی برای چسبیدن به آنها وجود دارد اگر چه ممکن است دیگر متناسب با رشد او نباشد. گره شمالی نشان دهنده انگیزه های آگاهانه مربوط به زمان حال و آینده است که با آشکار شدن تمایلات رشد دهنده مشخص می گردد. با توجه به آنگه گره جنوبی اکنون در ترازو است به انسانها و چالش با دوستان یا درگیری های رابطه هایتان بچشم درسی نگاه کنید که هدفی جز رشد شخصیتی شما را ندارد‌ آنها نه دوستان شما و نه دشمنان تان هستند. آنها تنها معلمانی هستند که شما را از خطاها و اشتباه هایتان آگاه کرده تا از شما انسان دیگری متولد کنند

و به این ترتیب هفته پایان می یابد تا هر یک از ما تجربیاتی را برای بلوغ احساسی و رفتاری و ذهنی خود کسب کنیم. برای همگی تان هفته ای بابرکت آرزومندیم.

9 پاسخ

  1. میدونی اینکه آدم رشد کنه و دیدگاهش بازتر بشه خیلی عالیه ولی اینکه رشدوآگاهی فقط گره خورده باشه با درد و از دست دادن خیلی بده،خیلی بده چون مثلا از من امید گرفته شده،توان ادامه دادن گرفته شده،انگیزه گرفته شده،طاقتو توان گرفته شده،یه زندگی پر از، از دست دادن به بهای آگاهی و یا رشد یه عذابه،احساس میکنی توی جهنمی چون هرچیزی که بدست میاریو قراره از دست بدی و هرچیزی که داری یه سرابه فقط،و درنهایت معلومم نیست آگاهی و رشد واقعا چی بوده واست؟خواستت همین بوده اصلا یا نه فقط الکی عذاب کشیدی….اصلا این همه درد که تهش به چی برسیم؟کسی تهشو دیده؟اونی که دیده هم سلیقه ی من بوده و پسندیده یا نپسندیده؟چیه این داستان زندگی

  2. میدونی انگاری توی تاریکی داری روی یه دریاچه ی یخ زده راه میری،همه میگن باید بیوفتی توی آب ،بمونی توی آب تا بدن بی حس شه و بتونی ادامه بدی،ولی من سرما رو دوست ندارم چرا باید ادامه بدم؟خیلیا شاید لذت ببرن از اون سرما و هیجانی که دارن تجربه میکنن ولی تکلیف منو هم سلیقه های من که داریم عذاب میکشیم از این داستان چیه؟چرا همش درده؟خب اگه من کودنم که درسامو نمیگیرم خوده همون خدا این عقل کمو بهم داده چرا درسامو مطابق ضعفام بهم نمیده؟یه سلولم توی بدن وقتی میبینه کارایی نداره خودش خودشو از بین میبره تا سلول جدید بوجود بیاد بعد چرا من نباید اجازه ی از بین بردن خودمو داشته باشم؟این همه اجبار به درد کشیدن برای چیه؟این زندگی واسه ی چیه که تا میاد درد قبلی عادی شه ضربه ی بعدیو میزنه؟

  3. باسلام خدمت دوستان.پیامهای شماعزیزان رومیخوندم ولازم دونستم یک نکته روعرض کنم.دنیامکانی برای رشدوکسب آگاهیه.آگاهی ازقدرتهاواستعدادهای ذاتی که درماوجود داره.باورکنیدهیچکس وهیچ چیزی قرارنیست به ماافزوده یاازما کم بشه.همونطور که درمدرسه ماازتوان یادگیری وذهن خودمونه که استفاده میکنیم برای درک حروف الفبا.ازقدرت ذهن خودمون استفاده میکنیم برای نوشتن جمله های معنادار.اگر یکنفر بگه من علاقه ای به یادگیری ندارم واصلا چراباید خوندن ونوشتن بلدباشیم وبه چه کارمون میاد،باید عرض کنم که دنیا برپایه ارتباطات بناشده واگرمعنایی برای حضورخودمون دراین دنیا پیدانکنیم میشیم دانش آموز مستمع آزادکه تمام روزهارودرمدرسه حضورداره اما درنهایت هیچ مدرک پایان تحصیلی دریافت نمیکنه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *