Current Moon Phase

Full Moon
Full Moon

The moon is currently in Libra
The moon is 14 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

ترنزیت سترن به نشان آکواریوس، باززایش کهن الگوی لئو

با ترنزیت سترن به نشان آکواریوس، کهن الگوی لئو در وجودیت ما و جهان ما به باززایشی دوباره خواهد رسید. من علاقمندم در این مقاله، ترنزیت سترن به نشان آکواریوس را در این مورد بررسی کنم. انرژی که هیچ کدام از آسترولوژرهای دنیا، به آن توجهی نکرده اند.

 

کهن الگوی لئو

کهن الگوی لئو، با انرژی یانگ، ثابت و اتش اکنون در معرض رویارویی یا انرژی سترن قرار خواهد گرفت. لئو نماینده اصل خلاقیتی است که بما می‌اموزد چگونه نسبت به هدف تکاملی روح خود معنا و جهت بدهیم و انرژی سترن درآکواریوس، ذهن اگاهی خرد جمعی است که بما می آموزد آنچه سیستم اجتماعی از “من” نیاز دارد را در خود رشد دهیم. در این ترنزیت، سایه های لئو نقطه ای برای رشد فردیت انسانی خواهد شد که حق انتخاب دارد.‌

با رشد روزافزون رایانه ها و آزمایش‌های هوش مصنوعی، ایا انسان حاکم در روی سیاره زمین خواهد توانست حاکمیت و اقتدار خود را در قلب خود حفظ کند و یا آکواریوس (که من منبعد ترجیح میدهم از کلمه دَلو برای این نشان استفاده کنم) انسان را به ربات‌هایی هوشمند تبدیل خواهد کرد؟
همه چیز در گرو انقلابی لئویی است.‌

 

هدف کهن الگوی لئو

هدف از زندگی در روی سیاره زمین، باز شدن آگاهی است. ما بعنوان انسان وظیفه داریم در مسیر خوداگاهی قدم برداریم و در این ترنزیت، ایگو انسانی مورد هدف مستقیم سترن قرار خواهد گرفت.. جهان امروز، جهانی سرشار از خشونت هایی است که سایه لئو هستند. – خودخواهانه و خود محور- دو لغتی است که در مورد انسان امروزی کاملا صدق میکند و در این تزنزیت سترن سعی میکند مفاهیم اشتباه و برداشتهای اشتباه از “خود” و “شخصیتی” که از هویت الهی خود جدا شده است را به چالش بکشد.

سیستم اجتماعی تنها زمانی به تکامل اگاهی خواهد رسید که فردیت آن‌ سیستم خود را شناخته باشد. بدیهی است تا زمانی که خود را شخصی میدانیم که نیستیم، رفتارهایی را در زندگی خودمان، دیگران و در سیستم اجتماعی به نمایش خواهیم گذاشت که مفهوم درستی و راستی را تحریف خواهد کرد. از این نظر،این ترتزیت با تمام انقلابهای فن‌آورانه خود در سیستم اجتماعی، اما هدف بزرگتری را جستجو میکند.‌

 

“منیت” تحت آزمایش سترن

“منیت” ابزاری برای اگاهی است که بما امکان و توان و اراده برای انتخاب را میدهد بنابراین ساختار اگاهی این ترنزیت برای ذهن بشر این امکان را ایجاد میکند که با مرکز روان خود در ارتباط قدرتمندتری قرار بگیرد.‌ تا زمانی که انسان منیت اگاه ندارد به شیوه های خودخواهانه در سیستم اجتماع رفتار میکند و هدف از این ترنزیت ایجاد یک تمرکز عینی و واقعی روی عملکردهای خود در سیستم اجتماعی است.. وقتی منیت در جامعه و سیستم اگاه نیس، برنامه نویسی غریزی زندگی را اداره میکند..

خودبزرگ‌بینی ها، خود‌کم بینی‌ها و هرگونه سایه منفی این کهن‌الگو نمادی ازناتوانی انسان از ارتباط با ذات حقیقی خویش است و آزمایش های سترن ما را وادار خواهد ساخت تا بسمت توسعه توانایی های شهودی خود برای تجربه ماهیت واقعی و اجرای سهم خلاقیت خود در جهان گام برداریم.‌

قدرت اراده اگاهانه سترن جامعه انسانی را در برابر تجربیاتی سخت قرار خواهد داد تا انسان بتواند با تولدی نو از کهن‌الگوی لئو، جامعه ای جدید را پایه‌گذاری کند. جامعه ای که “من” ها فقط به خود فکر نمیکنند. قبل از اینکه فرد بتواند زندگی خود را به خدمات سیستم اجتماعی متعهد کند، رشد هویت کهن الگوی لئو ضروری است. ‌

با انرژی سترن در دلو، باززایشی دوباره در کهن‌الگوی لئو ما و جهان شکل خواهد گرفت..‌ سترن ما را به اعتماد به فرزند درونی خود دعوت میکند و بما می‌آموزد این روح ماست که واحد است.‌

 

آتش تصفیه‌گر لئو

اتش منبع نیروی حیات و تمام آفرینش هاست و با حضور سترن، کهن‌الگوی کارما، آزمون همسویی قلب و ذهن‌ها فرا رسیده.‌ ما به تکنیکهای ذهنی که ذهن ما را درگیر میکنند عادت کرده ایم.. به چالشهای ذهنی که دیگران برای ما درست میکنند ناآگاهانه دامن میزنیم و سترن در‌ الگوهای هوای دَلو، ما رادبه تصفیه ذهنی دعوت میکند. همچنین پیوند ژوپیتر و سترن در اغاز الگوی انرژیکی دلو، در حقیقت ظهور جدیدی از از ذهن اگاهی و ظهور شخصیت‌هایی است که میتوانند اگاهانه سرنوشت خود را رقم بزنند.

 

در انتها ما همه باید یاد بگیریم که دیدگاه ها و نظریات خرد است که نظریات کلان و واقعیت های کلان را پایه گذاری میکند و این مستلزم باززایش کهن الگوی لئو در روان جامعه انسانی است که در طول ترنزیت سترن در نشان دلو، این مهم به انجام میرسد.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *