Current Moon Phase

Full Moon
Full Moon

The moon is currently in Sagittarius
The moon is 13 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

نود شمالی در خرچنگ و نود جنوبی در کپریکورن – بیم و امید

نود شمالی در خرچنگ ، نود جنوبی در کپریکورن - بیم و امید

محور نودها در خرچنگ – کپریکورن

 

اکثر افرادی که توسط آسترولوژرها با نود شمالی در خرچنگ و نود جنوبی در کپریکورن  مشاوره می شوند متولدین سال های 1360و 1361 (1981 – 1982) هستند. البته در سال 1379 (2000)  بازگشت نود شمالی در نشان خرچنگ را داریم اما بیشتر افرادی که به دنبال نقشه راه خود از طریق آسترولوژی هستند ، نسل قبل تر از جوانان این گروه سنی هستند.

قطعا تفاوت هایی بین نحوه بیان خود در گروه های سنی مختلف به ویژه از نسل های متفاوت وجود دارد ، لذا سعی کرده ایم بیشتر از روی بررسی های تجربی خود به بیان این ویژگی بپردازیم.

به طور مثال افرادی که در سال 1379 با نود جنوبی در کپریکورن متولد شده اند ، از نظر تعلقات اجتماعی بسیار بیشتر احساس گمراهی می کنند و به دنبال دوست یابی های متعدد و حضور در اجتماعات مختلف هستند. در صورتی که متولدین 1360 با همان نود جنوبی در کپریکورن تمایل بیشتری به برآوردن نیازهای عاطفی برآورده نشده خود از طریق ارتباط با دیگران دارند و همین مسئله به نوعی به ارتباطات آن ها جهت می دهد.

برای اینکه بازه زمانی سال های ذکر شده را بهتر درک کنید ، زمان هایی را که نود شمالی در نشان خرچنگ قرار دارد و به تبع آن نود جنوبی وارد نشان کپریکورن می شود ، در پایین مشاهده می کنید. همانطور که می دانید نود ها به مدت تقریبا 18 ماه در یک نشان می مانند. اما بدیهی است که برای اینکه به درستی بدانید نود شمالی و جنوبی در چارت تولد شما در کدام نشان ها قرار دارند باید از قسمت محاسبه چارت تولد سایت استفاده نمایید.

 • 22 اردیبهشت 1323 – 12 آذر 1324
 • 3 دی 1341 – 3 شهریور 1343
 • 3 مهر 1360 – 25 اسفند 1361
 • 22 فروردین 1379 – 21 مهر 1380
 • 16 آبان 1397 – 16 اردیبهشت 1399

به طور کل متولدین با نود جنوبی در کپریکورن اغلب حس می کنند تحت کنترل خانواده خود هستند. آنها اینطور فکر می کنند که طرد شده اند یا به نحوی منزوی شده اند. می خواهند احساس پذیرفته شدن و تعلق را تجربه کنند. می توان متولدین این محور را به داستان جوجه اردک زشت تشبیه کرد. آنها افرادی هستند که در تلاش برای یافتن یک آغوش گرم و مطمئن هستند.

پیش فرض های عمومی در مورد متولدین این محور :

در بررسی این حالت از محور نود ها در آسترولوژی اغلب این فرض وجود دارد افردی که نود جنوبی در کپریکورن دارند ثروت را به ارث نمی برند بلکه خودشان در مسائل مالی و سرمایه گذاری موفق هستند ، از این رو پوسته سخت خود را در نمای بیرونی از خودشان نشان می دهند و در ارتباط با افرادی قرار می گیرند که نقاط آسیب پذیر آن ها را کمتر تحریک می کنند. همچنین این فرض وجود دارد که این افراد از نظر عاطفی ضعیف هستند ، که باید بگوییم اغلب اینطور نیست.

این که یک شخص واقعاً چقدر از نظر ابعاد مالی یا عاطفی رشد کرده است به شرایط محیطی او ، سطح حمایتی که دارد و عوامل مختلف دیگر بستگی دارد. تعداد زیادی از افراد متولد این محور بسیار عاقل ، بالغ و البته حساس هستند.

مشکلی که در این فرضیات وجود دارد این است که متولدین این محور را به این سمت سوق می دهد که باید از خود در برابر محیط بیرون مراقبت کنند و بپذیرند که منزوی بودن و آسیب پذیر بودن بخشی از طبیعت آن هاست در صورتی که این افراد باید آموزش ببینند که از نظر بعد احساسی و عاطفی خود را توانمند کنند و به دنبال ریشه های این احساس نا امنی درونی بگردند. و با درک احوالات خود به دنبال درک شدن از سمت افراد بیرون نباشند و احساس تعلق را در عمق وجود خود بررسی کنند و به معنای درستی از تعلق خاطر دست یابند.

دایره امن با نود جنوبی در کپریکورن :

این افراد به مرور زمان و در کارزار زندگی روزانه می آموزند که آشکار کردن خود از نظر احساسی خطرناک است. آن ها یاد می گیرند که ابراز خودشان از نظر عاطفی تا زمانی که در موضع قدرت قرار نگیرند نا امنی را به دنبال دارد. تصور می کنند تا زمانی که احترامی را که شایسته آن هاست در محیط اجتماعی بدست نیاورده اند نباید خود را عیان کنند و می ترسند که دیگران به احساسات آن ها توجهی نشان ندهند و این امر آن ها را وارد نقطه ضعف کند.

این بدان معنا نیست که آن ها همانند یک نامه سر به مهر هستند و احساسات خود را بروز نمی دهند ، اما همواره خود را برای هر مسئله احساسی آماده می کنند تا مبادا غافلگیر شوند و به همین جهت خود را کنترل می کنند. اما گاهی نیز عنان از کف می دهند و در جایی دیگر ممکن است مسائل شخصی خود را با یک فرد غریبه در میان بگذارند و با این کار به طور ناخودآگاه ترس خود را برای آسیب پذیر بودن از بعد عاطفی و از دست دادن کنترل خود بر روی احساساتشان را تغذیه می کنند.

لذا آنچه واقعاً نود جنوبی در کپریکورن را تعریف می کند احساس گناه دائمی است. این افراد نسبت به اینکه چه کسی هستند، چه کسی نیستند و به خصوص در مورد پیوندهایشان با خانواده و اطرافیانشان احساس گناه می کنند. اغلب احساس می کنند که به کسی یا چیزی مدیون هستند، حتی در مواردی که دینی به کسی ندارند.

این احساس دین اغلب جنبه عاطفی دارد و برای این افراد مهم است که به کسی بدهکار نباشند. به طور مثال زمانی که برای اطرافیانشان کمتر وقت می گذارند خودشان را سرزنش می کنند و سعی می کنند به نحوی آن ها را راضی کنند و از همین رو خودشان را در موقعیت هایی قرار می دهند که برایشان خوشایند نیست و به دنبال آن احساس خشم و ناراحتی را برایشان به همراه می آورد.

به طور کلی در عین اینکه خود را به کسی متعلق نمی داند اما به کسانی که دوستشان دارند احساس تعلق خاطر می کنند. و زمانی که این احساس گناه را به طور ریشه ای بررسی نمی کنند، بسیاری از اعمال و رفتارشان با ترس ها و خشم هایشان هدایت می شود. این افراد باید بدانند احساس بدهکار بودن ، به خانواده و اطرافیان ممکن است اجتناب ناپذیر باشد، اما نباید این مسئله دلیلی باشد که با آن خود را مجازات کنند و آزار دهند.

ترس ها با نود شمالی در خرچنگ :

باید این را بگویم که متولدین این محور کودکان بزرگسال هستند. البته که این موضوع جنبه های مثبت و منفی خاص خود را دارد اما به طور کل این افراد حساس ترین ، خلاق ترین و بازیگوش ترین و باز هم تاکیید می کنم حساس ترین بزرگسالان دنیا هستند. آنها ممکن است بیشترین اعصاب خوردی ها را ایجاد کنند و پس از آن صادقانه گریه کنند و از کار خود پشیمان شوند. مسئله این است که نود شمالی خرچنگ گاهی اوقات به شدت می خواهد بچه دار شود.

آنها می خواهند از کسی یا چیزی مراقبت کنند. البته که آن ها می توانند با شجاعت و احساس مسئولیت ستودنی از دیگران مراقبت کنند اما همانطور که می توانید حدس بزنید این احساس از نیاز شدید درونی به خود مراقبتی در این افراد نشأت می گیرد. از طرفی شاید اینطور این احساس را نشان دهند که نیاز دارند کسی از آن ها مراقبت کند ، اما در هر صورت بهتر است یک دوره جستجو و کنکاش درونی را تجربه کنند.

افراد با نود شمالی در خرچنگ از ضعیف به نظر رسیدن وحشت دارند و همانطور که گفتیم بخشی از آن به این دلیل است که آنها احساس گناه زیادی دارند. آن ها از این می ترسند که ناامید کننده باشند، از اینکه افرادی را که به آنها احساس دین عاطفی دارند را ناامید کنند نگران هستند. از سوی دیگر نیز درخواست کمک کردن از دیگران آن ها را در پیش خودشان ناتوان جلوه می دهد لذا تمامی این بار عاطفی را به تنهایی به دوش می کشند.

آسیب پذیر بودن به ویژه از لحاظ عاطفی برای نود شمالی در خرچنگ بسیار سخت است. آن ها فکر می کنند که آسیب پذیری عاطفی ترسناک است زیرا می ترسند کنترل خود را از دست بدهند و متحمل رنج های بیشتری شوند. اما می توان اینطور گفت که دلیل اصلی آن این است که آن ها به احساس گناه خود وابسته شده اند.

لازم به ذکر است که هر احساسی که تجربه می کنیم مواد شیمیایی و هورمونی خاصی را در بدن تولید می کند که مانند عواقب جانبی هر افراط و زیاده روی دیگری ، بدن به این مواد شیمیایی اعتیاد پیدا می کند و روان و بدن در تعامل مستقیم با یکدیگر شرایط را برای ارضای نیازهای خود فراهم می کنند. همین مسئله ریشه تمامی بیماری های روان-تنی است که در این جا به همین اشاره کوچک بسنده می کنیم.

نود شمالی در خرچنگ یک فانتزی مخفی برای خودش دارد که روزی همه چیز را دست می کند و همه بدهی‌هایی را که فکر می کند به اطرافیانش دارد را پس می‌دهد. آنها رویای آن را در سر می پرورانند که می توانند این کار را به تنهایی انجام دهند و همچنین می توانند به هر کسی که در مورد او چیز بدی گفته است ثابت کنند که اشتباه می کرده است و او آنطور که دیگران فکر می کرده اند نیست.

درک این موضوع که نیازی به اثبات نادرست بودن بازخوردهای به ظاهر منفی که در جوانی از اطرافیان خود دریافت کرده اند ندارند ، برایشان سخت است. بلکه باید رنج هایی را که به واسطه این فشارها بر خودشان تحمیل کرده اند و پیرو آن عادت به احساس گناهی را که در وجودشان پروراندند را اصلاح کنند و از تلاش برای بقا به سمت شفا گام بردارند.

روند شفا و رشد در این محور :

در نگاه کلی شفا و رشد برای نود جنوبی در کپریکورن زمانی اتفاق می‌افتد که بدون قضاوت و پیش‌بینی به واکنش دیگران ، با صدای بلند شروع به درخواست چیزهایی ‌کنند که از درون نیاز دارند. انجام این کار فوق العاده سخت است. این امر به سال‌ها تلاش و تکامل در آگاهی نیاز دارد.

البته برای نود جنوبی در کپریکورن که خود را برای هر نشانه ای از طرد شدن و غافلگیری آماده می کند ، اهمیت ندادن به آنچه دیگران فکر می کنند امکان پذیر است ، اما نکته مهم اینجاست که اغلب نود شمالی در خرچنگ از راه خود تلاش می کند تا کسی نتواند فرصت این را پیدا کند که  او را رد یا طرد کند. این تضاد درونی به  ناامنی ها دامن می زند و فرد تصور می کند که هیچ جایی در جهان برای او امن نیست و بهتر است خیلی با دیگران دمخور نباشد یا فاصله خود را تا حد امکان با دیگران حفظ کند.

نود شمالی در خرچنگ باید بیاموزد که گاها دست او نیست که دیگران چه می گویند یا چه رفتاری از خود نشان می دهند ، بلکه باید با شناخت جنبه های عاطفی خود و رشد آگاهی درونی اش ، امنیت را به این مسئله پیوند دهد که تا خودش اجازه ندهد کسی نمی تواند به او آسیب برساند. و الزاما دیگران صرفا به دنبال آسیب زدن به او نیستند. به جای دل بستن به دیوارهای مستحکمی که قلمرو درونی او را مورد محافظت قرار می دهند، تن و روان خود را پولادین و آب دیده کند و دل به قدرت های درونی خودش ببندد تا قلمروهای جدید را تجربه کند.

برای نود شمالی در خرچنگ بسیار مهم است که نقاط آسیب پذیر خود را تحت الحفظ نگه دارد و مسئولیت کنترل آن را در اختیار داشته باشد. از طرف دیگر با برون فکنی این کنترل گری درونی ، افرادی را که از نظر احساسی قابل دسترس و گشوده هستند و می توانند عواطف خود را ابراز کنند را در کنترل خود در می آورند و این مدل افراد را برای کار و معاشرت ایده آل می دانند و این احساس را پیدا می کنند که همه چیز تحت کنترل شان است. و از آن فرد یا گروهی از افراد که به گرد خود می آورند انتظار دارند تنهایی آن ها را پر کنند و همواره در دسترس باشند.

بدیهی است که این حالت نیز نمی تواند احساس تنهایی آن ها را برطرف کند زیرا تنهایی به این نیست که کسی در اطراف شما نباشد بلکه به این مربوط می شود که آیا شما به این اعتقاد دارید که دوست داشتنی و خواستنی هستید یا خیر؟ و یا می توانید خود را برای همنشینی ارزشمند و محترم بدانید؟ . اگر پاسخ مثبت باشد شما در خلوت خود نیز احساس رضایت و شادابی خواهید کرد زیرا تنهایی هیچ ربطی به تن-ها ندارد.

چیزی که نود شمالی در خرچنگ باید در همه انواع روابط بیاموزد این است که هیچ کس نیست که بیاید و او را عاشق کند و بار عاطفی تنهایی و احساس گناه او را یک تنه به دوش بکشد و در عین حال احساس امنیت را تمام و کمال به پای او بریزد ، تا او احساس رهایی و شادی و رضایت را به معنای واقعی تجربه کند و از تمامی رنج های عاطفی او را نجات دهد. شاید این جمله کلیشه ای به نظر برسد اما برای نود شمالی در خرچنگ تبدیل این شعار به شعور بسیار حیاتی است که « نجات دهنده ، در آیینه است. »

متولدین محور نود شمالی در خرچنگ و نود جنوبی در کپریکورن باید بدانند که دوست داشتنی هستند، برای تعریف روابط خود نیازی به احساس گناه ندارند، و ارزش شخصی آنها از طریق نظر دیگران نسبت به آن ها ایجاد نمی شود. آنها باید بیاموزند که بدهی آنها به زمین و اجدادشان چیزی است که ارزش جشن گرفتن دارد زیرا به معنای واقعی کلمه وجود و زندگی آنها شایسته جشن گرفتن و قدردانی است. آنها باید یاد بگیرند که چگونه علیرغم احساس گناهی که ممکن است بیاید و برود، طلب عشق کنند. و امنیت را با اتکا به نقاط قوت و تقویت نقاط آسیب پذیرشان و در آغوش کشیدن تمامیت خودشان ، از نو تعریف کنند.

14 پاسخ

 1. سلام ممنون بابت انتشار آگاهی
  حالا اگه برعکس باشه و نود شمالی در کپریکورن و نود جنوبی در خرچنگ باشه چطور؟؟؟

 2. خیلی کامل و جالب بود من پسرم اینجور هست اون کنترل گری رو بسیار داره مخصوصا روی خواهرش . ترم آینده دوست دارم بتونم در مدرسه ونوس آسترولوژی بخونم تا بتونم بهتر به بچه هام کمک کنم . با سپاس از شما و ماریا عزیز برای این آگاهی های بی دریغی که می بخشید

 3. درود چقدبهم حس امنیت دادی با این.پست دقیقا من همین فرد هستم همیشه تنها خودم خودم فدای همه میکنم واحساس گناه دارم حتی به یه حیون اگه غذا ندم احساس میکنم گناه کردم نمیتونم عشق رو نشون بدم میترسم مسخره بشم و فکر می‌کنم همیشه فرق میون من و خواهر برادرام بوده واقعا متولد1361/12/25

 4. نود شمالی در خرچنگ و نود جنوبی در کپریکورن دارم کاملا درست گفتین 🙏🌿🤍ولی الان واقعا فکر میکنم خیلی به خودم بدهکارم😏مرسی از اگاهی🙏🌺

 5. مرسی از اگاهی 🙏نود شمالی در خرچنگ و نود جنوبی در کپریکورن دارم کاملا درست گفتین 🙏مدتیه فکر میکنم خیلی به خودم بدهکارم 😏

 6. من نود شمالی در خرچنگ دارم و متولد تیر ۶۱ هستم،،،اگر مجبور نباشم اصلا به کار کردن و بیرون رفتن از محیط خانه علاقه ندارم ،،به شدت دلواپس خانواده و مخصوصا سلامت اونها هستم ،،،در محیط داخل خانه حتی اگر یکماه هم باشم و بیرون نرم احساس بدی ندارم،،،در محیط کاری همیشه دلم میخواست دور از مراجعین باشم، ،جایی که نیازی به حرف زدن مدام با مراجعین نباشه،،،در عشق همیشه ترس از دست دادن داشتم و از دست هم دادم،،،خیلی وقتها از خودم راضی نبودم اما الان در این سن خودم رو با تمام تجربیات خوب و بدم و با تمام اشتباهات بعضا شرم آورم دوست دارم،،،بعد از آخرین مثلا شکست عشقیم معیارهام و ارزش های رابطه ایم بشدت ارتقا پیدا کرده و دیگه ازش کوتاه نمیام🙂

  1. درود بر شما وحید جان ، ممنونم از بازخوردتان. سعی می کنیم به مرور راجع به تمامی حالت ها جداگانه صحبت کنیم تا به طور کامل هر محور را بررسی کنیم 🙏🏻

 7. ممنون عالی بود،خودم همین حالت رو در چارتم دارم و کاملا ملموس بود چهل سال طول کشید تا به همین نتیجه برسم و فقط مدیون استرولوژی هستم که تمام سوالات ذهنیمو تونستم بهشون برسم و درک کنم که چقدر لازم هستند این ترانزیت ها و دقیق .🤚🪐🌱⭐🌙🦀

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *