Current Moon Phase

First Quarter Moon
First Quarter Moon

The moon is currently in Scorpio
The moon is 9 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

هوروسکوپ هفته، از 4 اپریل الی 10 اپریل

هوروسکوپ هفته، از 4 اپریل الی 10 اپریل

هوروسکوپ هفته، از 4 اپریل الی 10 اپریل

در این هفته بزرگترین تعاملی رو داریم که هر سیزده سال تقریبا این الگوی انرژیکی ایجاد میشه.پیوند پلوتو و ژوپیتر وبدون شک این پیوستگی میتواند تحولات بزرگی را ایجاد کند.‌ ژوپیتر در‌تحولات پلوتونیایی نقش کاتالیزوری را بازی میکند برای پاکسازی روانی ناخوداگاه جمعی.‌

در این هفته انرژی ونوس هم وارد الگوهای نشان دوقلو شده. همینطور که ونوس ارزشها، روابط و امور مالی رو حاکمیت میکنه تحت این الگوها در یک گستره بازتر و پرتحرک تر قرار میگیره.‌ انرژی یانگ دوقلو باعث میشه سیستم فکری ما در ارتباط با انچه برای خود ارزشمند میدانیم بیرونی شود و امکان پیدا میکنیم که زوایای دیگری از انچه میخواهیم انجام دهیم را ببینیم.‌ حاکم دوقلو هم در یازدهم اپریل وارد نشان قوچ میشود و باعث میشود پیامها و اطلاعات جدیدی برای ما باز شود. تزنزین ونوس در نشان دوقلو چشم شما را به چیزهای جدیدی باز میکند.. دوگانگی های دوقلو باعث میشود شما مسیرهای دوم، ارزشهای دیگر، استعداد دیگری را هم پیدا کنید.‌

مرکوری هم‌ به نپتون می‌پیوندد و ما میتوانیم از قدرت احساس و شهود خود برای حل و درک استفاده کنیم.
اما بزرگترین تعامل این‌هفته پیوند ژوپیتر و پلوتو است که در 5 اپریل دقیق میشود. یک قدرت بزرگ کیهانی برای خلق جدید.‌ تحولات گسترده و عمیق. در دنیای درون و بیرون..‌این الگو بسیار به الگوی ماه کامل لیبرا گره خورده.. یک‌بیداری معنوی بزرگ.. ژوپیتر کنار پلوتو در نقش کاتالیروز برای این کیمیاگری است.‌
هوروسکوپ این هفته برای هر نشان رو اکنون در وبااگ‌میتونین بخونین.

قوچ ها
ژوپیتر/پلوتو در بخش شغلی شما اولین پیوند خوشونو کامل میکنن.‌ رشد در امور حرفه ای و تغییرات اساسی در اهداف اینده.‌

مرکوری/نپتون در بخش پنهان شما، رویاهای گمشده‌تونو بهتون‌نشون‌میده. این اخرین فرصت هست برای پاکسازی دیتاهای اسیب دیده ذهنی چون تاسال 2025 دیگه مرکوری در این بخش برگشتی نخواهد شد.

ونوس در دوقلو/  در بخش ارتباطات شما قرار گرفت.‌تماسها و بحثهایی که میتواند برای تصمیمان اتی شما مهم و اساسی باشد.‌ از انجا که ونوس در 13 می برگشتی میشود گزینه هایی که ممکن است مورد سوال بگیرند در همین ابتدا خودنمایی میکنند.‌

 

تارس‌ها
ژوپیتر/پلوتو اولین پیوند از پیوندهای سه گانه در بخش افق‌ها یک فرصت بزرگ برای یادگیری و گسترش دانسته های شماست. موقعیتهای حقوقی در تغییرات عمیق میتوانند قرار بگیرند.‌ این یک جهش بزرگ است در فلسفه ها و اعتقادات و ایدئولوژی شما.‌ این فرصتی بزرگ‌است برای رسیدن به افق‌هایی بزرگ و جدید در زندگی اتان.‌

ونوس در دوقلو / دررمورد پول یا ارزشها ونوس بشما انتخابهای جدیدی خواهد داد.‌با برگستی ونوس در 13 می انتخابها میتوانند با اطلاعات جدیدتر در معرض توافقات جدید قرار بگیرند.

مرکوری/نپتون در بخش اجتماعی شما روابط انساندوستانه شما را تقویت میکند.‌ مراقب مرزهای ارتباطی باشید.‌

 

دوقلوها
ژوپیتر/پلوتو در بخش کیمیاگری شما به یکدیگر پیوند خووهند خورد. کاتالیزوری برای جنبه های عمیق در زندگی شما.‌ هدیه ژوپیتر و پلوتو برای شما هم‌میتواند مادی یا معنوی باشد. منابع و استعدادها و قدرتهای پنهان خود را کشف خواهید کرد.‌

ونوس در دوقلو/ ونوس در نشان خود شما بشما انتخابهایی دررمورد ارزشها و سبک جدید زندگی اتان خواهد داد. برگشتی ونوس در 13 می برای شما فرصتی است تا ماهیت تفکری خود را در رابطه با مفهوم زیباییهای زندگی اتان بازبینی کنید. ‌
مرکوری/نپتون در بخش بخش شغلی شما میتواند یک ایده شهودی برای شروع کاری جدید را فعال کند.

خرچنگها
ژوپیتر/پلوتو در بخش مشارکتهای شما اولین پیوند از پیوندهای سه گانه خود را تشکیل میدهند.‌ این الگو میتواند یک رابطه یا مشارکت را برای شما برجسته کند.‌ قراردادهای روحی جدید میتواند بشمت قدرت زیادی برای رشد بدهند.‌ این یک جهش تکاملی است در قراردادهای روحی شما.‌قراردادهای جدیدتان را روی الگوی عشق ببندید.

مرکوری/نپتون در بخش افق‌های شما میتواند پیام یا ایده هایی برای عرفان، مسافرت و دانش و باورها و فلسفه شما بدهد.‌
ونوس در دوقلو/ ونوس در بخش پنهان شما فعال میشود. در طی این ترنزیت که حرکت برگشتی ونوس رو هم بدنبال خواهد داشت شما یادخواهید گرفت مرزهای ارزشها و عشق را چگونه نگه‌دارید.‌ قلب شما در معرض و جستجوی عشق حقیقی خواهد بود.‌

 

لئوها
ژوپیتر/پلوتو در بخش روال شما اولین پیوند سه گانه خود را انجام میدهند. این باعث افزایش قدرت و انگیزه های شما میشود.‌ یک تغییر کوانتومی روی ذهنیت شما.‌ تولد انگیزه های بزرگ تا کارهای ریشه دارتری رو برای ارتقا روح و جسم خود انجام بدین.‌

مرکوری/نپتون در بخش منابع مشترک شما میتونه برای پاکسازی دیتاها و رها کردن ترسهای ذهنی‌تون موثر باشه.‌ اگه بدهی های مالیاتی دارین یا درگیریهای مربوط به طلاق و مهریه در رابطع یا اسناد ان، احتیاط کنید.

ونوس در دوقلو/ بخش اجتماعی شما با این ترنزیت فعال میشه. مذاکرات جدید با گروه ها و تیم های بزرگتر براتون فعال میشه.‌ با برگشتی شدن ونوس در 13 اگر درانتخابهایی دودل هستین، میتواند بشما اطلاعات تکمیلیتری را انتخاب تصمیم نهایی بدهد.‌

خوشه ها
ژوپیتر/پلوتو در بخش روح و قلب شما اولین پیوند از پیوندهای سه‌گانه رو انجام میدن.‌ این پیوند میتونه اعتماد بنفس شما رو رشد بده و باعث درخشش هرچه بیشتر شما در زندگیتون بشه.‌ این انرژی روی چاکرای شبکه خورشیدی شما مستقیم اون رو در معرض خلق ایده های جدید قرار میده.‌

مرکوری/نپتون در بخش روابط میتواند بشما سردرگمی هایی را بدهد.‌ کلمات میتوانند از سر مهر و عشق باشند. اگر بعضی حرفها یا پیامها واضح نبودند پیشداوری نکنین و برای وضوح بیشتر صحبت کنین.‌

ونوس در دوقلو/ ونوس در بخش شغلی شما قرار خواهد گرفت.‌ بخش حرفه و شغلی شما در معرض اطلاعات و انتخاب قرار میگیرد.‌ برگشتی شدن ونوس در 13میتواند بشما اطلاعات تکمیلی تری را بدهد تا انتخابهای دقیقتری را برای بخش ارتباطات کاری، حرفه ای و عاطفی خود را انجام دهید.

لیبراها
ژوپیتر/پلوتو در بخش داخلی شما اولین پیوند از پیوندهای سه گانه خود را فعال میکنند.‌تغییرات عمیق و تولدی جدید در ریشه های روحی شما.. چیزی از گذشته و یا زندگی گذشته برای شما جهشی بزرگ را رقم‌ میزند. تحولات عمیق در خانه و خانواده.

مرکوری/نپتون در بخش روال شما خواهد بود. مراقب باشید در مورد سلامتی خود حقایق را نگاه کنید و مرزهای ارتباطی خود با دیگران را حفظ کنید.
ونوس در دوقلو/ بخش افق های شما با این ترنزیت فعال میشود. دانش و جستجوگریهای عرفانی و باورها و ایدئولوژی شما روشن تر میشود. سوالهای شما برای افقهای اینده میتواند مسیر شما را تغییر دهد.‌ برگشتی ونوس در 13 می بشما امکان میدهد برنامه های اموزشی، تحصیلی و حقوقی خود را در دورنمای جدیدی برنامه‌ریزی کنید.

 

عقرب‌ها
ژوپیتر/پلوتو اولین پیوند از پیوندهای سه گانه در بخش ارتباطات شما رخ میدهند.‌ قدرت کلمات شما افزایش خواهد یافت و همینطور قدرت شما برای یادگیری و جستجوگری در معناهای عمیق‌تر. این تکامل دانش روحی شماست.‌ توافقات پرسود میتواند از برکتهای ژوپیتر بشما در اینجا باشد. ‌

مرکوری/نپتون در قلب شما که میتواند یک عاشقانه جدید را خلق کند. اگر در کارهای هنری هستید ایده های خود را یادداشت کنید.‌

ونوس در دوقلو/ ونوس در بخش اسرار و منابع مشترک شما میتواند ارزشهای رابطه‌ای شما را اصلاح کند. با برگشتی ونوس در 13 می همچنین میتواند تغییرلتی در زمینه منابع مالی و سبک روابط خصوصی شما مورد بازبینی و تغییر قرار بگیرد.‌

 

کماندارها
ژوپیتر/پلوتو اولین پیوند از پیوندهای سه گانه این دو قدرت کیهانی در بخش مالی شما میتواند افزایش درامد شما رو در سال جارس استارت بزند. هدایا و برکتهای مالی و تحولات دیدگاه ارزشی شما میتواند به ارتقا کیفی زندگی شما کمک کند و دررنهاین باعث افزایش عزت نفس شما شود.‌
مرکوری/نپتون در بخش داخلی مکالمات و پیامهایی را از گذشته یا خانواده میتواند دوباره باز کند.‌خاطرات گذشته و پیدا کردن دستخط های قدیمی. در اندوه و حسرت گذشته قرار نگیرید.‌

ونوس در دوقلو/ روابط مشارکتها و تعهدات شما در طی این تزنزیت فعال میشوند. روابط عاشقانه اما میتواند با برگشتی ونوس در 13 می با ارزش‌گذاریهای جدید تغییر کند.‌

کپریکورن ها
ژوپیتر/پلوتو در نشان خودتان امسال سه دیدار استثنایی خواهند داشت. این کیمیاگری بزرگ روح شماست‌. تولدی جدید و احیا قدرت درونی شما.‌ پروژه هایی که پایه های محکم داشته باشند در طی این پیوندها به رشد بزرگی میرسند.‌

مرکوری/نپتون در بخش ارتباطات شما فعال میشوند. پیامهایی از شما برای دیگرلن ک یا برعکس، از طرف دیگران برای شما روی موج‌عشق.‌.‌اما مرزهای واقعیت را گم نکنید.

ونوس در دوقلو/ بخش روال شما در این تزنزیت توجه شما را روی سلامتی و بهداشت و کار و مراقبت افزایش میدهد. در طی برگشتی شدن ونوس در 13 می، معیارهای ارزشی شما در ارتباط با دلسوزی ممکن است تغییر کند.‌

اکواریوس ها
ژوپیتر/پلوتو اولین پیوند از سه پیوند در بخش پنهان شما میتواند باعث گسترش چیزهای پنهان شود که بر همه زمینه های زندگی شما تاثیر بگذارد.‌این انرژی کاملا برای شما اکواریوس ها یک انرژی درونی است تا با واقعیتهای جدید تولد یابید.‌

مرکوری/نپتون در بخش منابع شخصی شما ممکن است توجهات مالی شما را کمرنگ کند.‌ واقعگرایانه ناامیدی های امنیتی‌اتان را بررسی کنین.‌

ونوس در دوقلو/ این ترنزیت روی خانه پنجم شما خواهد بود تا دیدگاه ارزشی شما را در ارتباط با عشق و اعتماد بنفس ارتقا دهد.

ماهی ها
ژوپیتر/پلوتو در بخش اجتماعی شما اولین پیوند از پیوندهای سه‌گانه را فعال خواهند کرد.‌ اعتبار و رشد حرفه ای شما میتواند در طی امسال به رشد چشمگیری برسد.‌ قدرت رهبری و بلوغ فکری شما میتواند برای همه الهام بخش باشد. مراقب اما باشید چون سواستفاده از جایگاه حرفه ای می تواند برملا شود

مرکوری/نپتون در علامت خودتان نقطه شروع یک الهام قوی باشد. کلمات دلسوزانه و مهربانانه شما میتواند تاثیر زیادی روی دیگران بگذارد.‌

ونوس در دوقلو/ بخش داخلی شما تحت این تزنزیت تغییراتی را بگیرد. تغییراتی در ریشه های خانه و خانواده.‌ مسوولیتهای داخلی شما ارزش‌گذاریهای جدیدی در طی برگشتی ونوس در 13 می خواهند شد.

4 پاسخ

  1. امبدوارم ابن تعاملات برکت و اگاهی برای همه ما بدنبال داشته باشه ،ممنون ماریای عزیز

  2. ممنون که مرحله به مرحله همراه مایی ماریا جان…میشه لطفا تا دیر نشده به هممون بز زحمت البته بگی که این یکی دو روزه چکار کنیم بهتره؟؟ ارزوها و اهدافمون رو تجسم کنیم و روشون تمرکز کنیم؟؟ بیشتر دعا و نیایش کنیم؟؟ بازم ممنونم????????☘⚘????????

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *