کارتهای تاروت ماه نو نشان تارس

Current Moon Phase

New Moon
New Moon

The moon is currently in Aries
The moon is 1 day old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

کارتهای تاورت ماه نو نشان تارس

پست ویژه (Patreon Post)

برای دسترسی به این پست باید حق عضویت را خریداری نمایید.