Current Moon Phase

Full Moon
Full Moon

The moon is currently in Scorpio
The moon is 14 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

کارت تاروت هرمیت و انرژیهای خوشه

کارت تاروت هرمیت و انرژیهای خوشه

کارت تاروت هرمیت و انرژیهای خوشه

کارت تاروت هرمیت و انرژیهای خوشه
کارت تاروت هرمیت

 

 

هرمیت.. کارتی ساکت و سرد.. پیرمردی که نمیتوان او را بدرستی دید.. ریش سفید پیرمرد نشانگر صورت خم شده او به درون است.‌.‌ تمرکز او در دنیای بیرون سرد و تاریک نیست..‌ نگاه رو به زمین او، گویی مسیری درونی تا قعر زمین را می‌کاود.

انچه در کارت توجه را برمی‌انگیزد، چوب بلندی است که در دست دارد و نور فانوس او بوضوح ستاره داوود را نشان میدهد.

هرمیت، چوبدست را با دست چپ خود گرفته است.. دست چپ گیرنده و پذیرنده است و فانوس را با دست راست خود گرفته. ‌دست راست، انرژی فعال و مردانه‌ای است که کمک میکند تا نور آگاهی‌اش، او را به جایی ببرد که به آن ‌ نیاز دارد.
ستاره داوود یا سلیمان، یک ستاره شش‌گوشه است که حاکی از برابری انرژیهای زنانه و مردانه است. تعادل بین انرژیهای یینگ و یانگ. ‌

 

انرژی خوشه متمرکز است روی کیسه صفرا، روده های کوچک و سیستم عصبی.. بنابراین زمان آن‌است که درون خود را پاکسازی کنیم..‌زمان آن است که ذهنیت خود را با ارام کردن، بهبود ببخشیم چرا که بخوبی میدانیم که آنزیم های گوارشی و کیسه صفرا براحتی تحت استرس‌های ذهنی ما قرار میگیرند و تعادل هضم و جذب موارد غذایی جسم را برهم‌میزنند. یک سیستم گوارشی معیوب، روی کارکردهای بیرونی و تعاملات بیرونی نیز تاثیرگذار است و میتواند محیط کار و روابط را دچار تنش کند. مهمترین پیامی که از تاکید خوشه روی سلامتی و دستگاه گوارش و تغذیه بما میرسد این است که در زندگی خود چه چیزی را هضم و جذب میکنیم؟؟

در حقیقت این معنا که ” چه چیزی کار میکند و چه چیزی کار نمیکند”

 

کارت هرمیت با حرف یود مرتبط است..‌

کارت تاروت هرمیت و انرژیهای خوشه
yod

که مسیر حسد به نیتزاه را بهم متصل میکند. زمانی که میتوانیم‌به ابدیت خود متصل شویم. برای متصل شدن به انرژیهای اصیل خود ما باید به واقعیتهای لطیف و پرانرژی خود توجه کنیم تا بتوانیم ارتباط هوشیارانه ای را در بدن با روح و بی‌نهایت خود داشته باشیم. ‌
برت

برای این منظور کارت هرمیت بما پیام‌میدهد درب‌های دنیای خود را ببندید
ناخوداگاه‌تان را پاک کنید
ترسها و برنامه‌نویسی‌های ذهنی و عاطفی گذشته را رها کنید و اجازه دهید دیواری که بین شخصیت و نفس بالاتر قرار میگیرد برداشته شود. ذهن خود را به کانال خنثی برسانید و احساس گسترده تری را برای خود خلق کنید.‌
از انرژیهای دیدن، گوش‌دادن، احساس‌کردن استفاده کنید تا توجه خود را متمرکز کنید روی جریان انرژیکی که در بدن جسمی شما حرکت میکند.
انوقت شما خواهید توانست به حالت هشیار آگاهی حرکت کنید و بخشهایی از خودتان را که خفته در تاریکی مانده‌اند بیدار کنید. همانند کوه های پوشیده از برف و زمین سرد و یخ‌زده زیرپای هرمیت.

 

هرمیت همراستا با انرژیهای خوشه بما میگوید که چالشهای زندگی ما، علل بیرونی ندارند بلکه همه درونی هستند. حتی اگر جسم‌شما بیمار است علت ان را در درون جستجو کنید.

هرمیت سکوت است و جستجو و صبر..

هرمیت روشن کردن قلب خفته انسان است… برف‌ها را نگاه کنید..‌ تمام مشکلات زیر پای او قرار دارد و او به قامت انسانی‌اش ایستاده و نه تنها از سرماها و تاریکیها عبور میکند بلکه فانوس‌ش را بالا نگاه داشته تا روشنگر راه دیگران باشد. ‌

هرمیت همان آرکتایپ پیرخردمند یونگ است..‌

هرمیت همان وجه دانای خردمند مرکوری یعنی هرمس است..

هرمیت همان پرسفونه است که با مرگ بخشی از وجود خویش، زندگی می‌بخشد. ‌

هرمیت راهنمای ما در ‌جهان زیرین است.. جهانی که بما امکان وصل‌شدن به ابدیت گم شده امان را میدهد.

هرمیت، جستجوگری فردی است که میتواند به اگاهی جمعی تبدیل شود.

هرمیت همراستا با انرژیهای خوشه بما میگوید که چالشهای زندگی ما، علل بیرونی ندارند بلکه همه درونی هستند. حتی اگر جسم‌شما بیمار است علت ان را در درون جستجو کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *