کارت تاروت هرمیت و انرژیهای خوشه

Current Moon Phase

Waning Crescent Moon
Waning Crescent Moon

The moon is currently in Aquarius
The moon is 27 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

کارت تاروت هرمیت و انرژیهای خوشه

پست ویژه (Patreon Post)

برای دسترسی به این پست باید حق عضویت را خریداری نمایید.

  آستروپلنر 1402

  خرید با 20 درصد تخفیف عیدانه به مدت محدود تا 13 فروردین 1402

  روز
  ساعت‌
  دقیقه
  ثانیه