ماه نو نشان لئو   ماه نو نشان لئو در 8 درجه در بامداد یکم اگوست ساعت 7:41 دقیقه بامداد روشن کردن قلب ماست تا چالشهایی رو که در گرفتگی های جولای تجربه کردیم به ازادی و تغییر برسونیم. این یک سوپر ماه سیاه هست چرا که دومین ماه نو در یک نشان در یک […]


قدرت نهایی قلب ونوس عشق رو با قدرت قلب خواهد ساخت.‌ کارت قدرت نهایی، کارت مرتبط با نشان لئو هست و حالا با ترنزیت ونوس به نشان لئو، معانی اون در معانی کارت ملکه ادغام‌ میشه تا بما معنای عمیق قدرت نهایی قلب رو بیاموزه. کارت قدرت نهایی، بر اساس صورت فلکی لئو طراحی شده.‌ […]


تحلیل آسترولوژی ترنزیت ونوس به نشان لئو   ونوس الهه عشق و زیبایی در ساعت6:23دقیقه بامداد از نشان خرچنگ خداحافظی و وارد نشان لئو میشود تا گرمای صادقانه و کودکانه لئو رو در قلبهامون شعله‌ور کنه. این دعوت کیهان هست برای ما که با انرژیهای خالص قلب، بدرخشیم.‌.‌ عاشقی کنیم.. دوست بداریم و دوست داشته […]


هفته ای در مسیر خلق “زنده گی” در هفته پیش رو با 3 انرژی بسیار مثبت و قوی روبرو هستیم: هفته ای که ما رو در مسیر خلق “زنده گی” قرار میده.. در یکشنبه 28 جولای ونوس وارد لئو میشه یکم اگوست ابتدا در ساعت 7:41 دقیقه بامداد ماه نو نشان لئو رو داریم و […]