آغاز حرکت برگشتی پلوتو در نشان کپریکورن پلوتو سیاره تولد، تحول و دگرگونی فردا راس ساعت 23:23دقیقه حرکت برگشتی خودش رو شروع میکنه.‌ این حرکت برگشتی در ’60°24درجه نشان کپریکورن آغاز میشه و در چهارم اکتبر در ’29°22دقیقه به پایان میرسه. حدود 127روز فرصت برای برای تبدیل ترس به قدرت و اعتماد الهی و […]


پست ویژه (Patreon Post) برای دسترسی به این پست باید حق عضویت را خریداری نمایید. 5,000 تومان اشتراک ویژه پست افزودن جزئیات


پلوتو روی ایستگاه برگشتی؛ چه کسی آنجاست؟   پلوتو روی ایستگاه برگشتی قرار گرفته. از لحاظ ستاره‌شناسی این موقعیت از دید زمینی ما صورت میگیرد.. بنظر میرسد که سیاره توقف کرده و بعد تغییر جهت میدهد. در این حالت، ارتعاش و فرکانس سیاره در حال تغییر و درونی شدن است و ایستگاه‌های پلوتو، از قدرتمتدترین […]


ماه نو نشان تارس، ترینیتی مقدس ماه نو نشان تارس در ساعت 6:56 دقیقه بامداد 23 اپریل، زمان بیداری، تولد و ورود ماست به دنیای جدیدی از عشق و احساس. اورانوس در پیوند هست با این ماه نو و سترن در انرژیهای چالشی.. من این سه انرژی تارس یا مادرزمین، اورانوس و سترن رو تشبیه […]