Current Moon Phase

First Quarter Moon
First Quarter Moon

The moon is currently in Libra
The moon is 7 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

برگشتی شدن کایرن و نقطه افلیون در سال 2021

برگشتی شدن کایرن و نقطه افلیون در سال 2021

در سال 1977 سیگنال های کایرن ظاهر شدند.. شاه‌کلید عبور از گذشته بسمت آینده. همانگونه که سمبل آن همانند یک کلید است. کایرن نمادی است از اسیب و زخم و آموزهای جادویی و شفابخشی و مبارزان.‌ پدر او سترن است و پدربزرگش اورانوس… او ماحصل اتحاد فانی و فناناپذیر است‌‌ اتحاد کهن ‌الگوی انسان و حیوان و اکنون این کهن الگو در نشان قوچ سفری دراز را از سال شروع کرده تا بشر دوباره از درون قدرت بگیردو سفری جدید را بر پهنه این سیاره شروع کند.‌ این سفر تولد دوباره مبارز و جنگجوی درون انسانهاست و با سفر هود در این نشان بما یاداور میشود که ما دوباره خودمان و شخصیت و هویت مان را بازشناسا کنیم و دوباره از خودمان سوال بزرگ را بپرسیم:
من کیستم؟


کایرن با ایجاد پلی بین گذشته و آینده .. بین سترن و اورانوس به ما می آموزد که ما محدود‌ نیستیم..‌ ما میتوانیم چرخه تکرار اشتباهات گذشته را بشکنیم. ما تا زمانی که تاریخ گذشته خود را بخوبی نیاموزیم، آنرا همواره تکرار خواهیم کرد و نااگاهانه با جریانات رفتار خواهیم نمود و اکنون با برگشتی شدن کایرن، میتوانیم عمیق‌تر به پویایی‌های تکراری خود نگاه کنیم و تسلط سترن را به ابعاد جدیدی از رشد برسانیم.

از دید ارسطو تسلط چنین معنا میشود:
“فرد مسلط بر سرنوشت خود به دنبال چیزهایی میرود که باید، بصورتی که باید و در زمانی که باید”
و با انرژی کایرن برگشتی در نشان قوچ بما فرصت واکاوی درونی پیدا خواهیم کرد تا قدرت تسلط خود را محک بزنیم و سرنوشت اصیل‌مان را درک و پیدا کنیم.‌

بنابراین اکنون با این ترنزیت حداکثر فشار روی یک زخم تغییر دهنده را تجربه خواهیم کرد و میدانیم که فرایند کشف خود عامل اصلی بیداری است.
این‌تزنزیت بشما کمک میکند تا مسیرهای ویژه خود را کشف کنید.

 

 

مدار کایرن یک مدار غیرمعمول است که در طی ترنزیت خود که در طی حرکت مداری خود در دورترین و نزدیکترین فاصله خود با خورشید قرار میگیرد. در منطقه پرهلیون که نزدیکترین فاصله به خورشید است و منطقه ای است که تحت کنترل سترن است در منطقه افلیون که دورترین منطقه به خورشید و تحت کنترل اورانوس. امسال یعتی در سال 2021 کایرن وارد منطقه افلیون شده و یکی از سالهای مهم تزنزیت کایرن است و با توجه به انرژیهای مربع اورانوس و سترن، برگشتی شدن کایرن همچون یک ابزارشفابخشی است تا کریستالهای منجمد و سخت شده و الگوهای شرطی شده در روان خود را ازاد کنیم و این کار درونی می طلبد .‌

 

 

فعال شدن کایرن در منطقه افلیون که تحت الگوی انرژی اورانوس است گویی فشار الکتریکی اورانوس را برای ازادکنندگی انسدادهای سترن است.
طیف مادون قرمز کایرن نیز با تحریک مولکولها، انها را به یک دامنه فرکانسی مفید و ازاد مبدل میکند . همین طیف همچنین برای کاربردهای پزشکی نیز بکار میرود و همین دلیل محکمی است که از انرژی کایرن در سال ۲۰۲۱ برای کار درونی استفاده کرده و با استفاده از آن کریستالهای منجمد و شرطی شده سترن را ازاد کنید. انچه در این تجسم و تجسم‌های پیشین در قلمرو ناخوداگاه جمع شده باشد اکنون میتواند به سطح جدیدی از اگاهی رسیده و حل و فصل شود.
رنج ها، تروماها و آسیب‌ها برای اگاه شدن در قلمرو اگاهانه قرار میگیرند و ما دوباره انها را تجربه میکنیم. رویکرد درست آن است که مدبرانه برای حل انها بکوشیم ولی غالبا از انها فرار کرده و حاضر نیستیم آن را بپذبریم. ‌

بنابراین در قدم‌اول رنج و درهای خود را شناسایی کنید..
ایا در بوجود آمدن رنج‌های خود نقش داشته اید؟ اگر جواب شما مثبت است دلایل خود و اشتباهات خود را واقعگرایانه بررسی کنید.. مسوولیت انها را بپذیرید و با خود عهد ببندید که فردا روز دیگری است

اگر رنج های شما در دسته ای هستند که نقشی در ان نداشته اید، آن را بعنوان بخشی از درسهای روح خود بپذیرید و خود را عاشقانه در آغوش بگیرید و به فردا، سلامی جدید بگویید. ‌

 

 

به چارت تولد خود نگاه کنید و ببینید نشان قوچ در کدام بخش از چارت شما فعال شده .. این بخشی است که الگوهای آزادکنندگی اورانوس با شفای کایرن آن را فعال کرده اند.

 

 

شاید پست های زیر را هم دوست داشته باشید بخوانید:

کایرن، شناخت زخم های زندگی گذشته

ترنزیت کایرن به نشان قوچ

کایرن، شفا و شمن 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *