خانه چهارم و ریشه های اجدادی

چهارمین خانه یا IMUM COELI در پایین ترین نقطه چارت شما قرار دارد. جایی که خورشید در نهایت

خانه چهارم و ریشه های اجدادی

قبل از اینکه بخواهید درسهای سیارات خانه چهارم و یا نشان خرچنگ‌تان را درک کنید می بایست مفهوم انرژی آن را دانسته باشید.

اجازه دهید در این بحث، خانه چهارم را ابتدا باز کنم که سوال بسیاری از شما بوده است. چهارمین خانه یا IMUM COELI در پایین ترین نقطه چارت شما قرار دارد. جایی که خورشید در نهایت تاریکی است. شب بی‌انتها..‌

این بخش ریشه ‌های کارمیک شما را نشان میدهد و در عین حال بخشی مهم از روند تکامل درسهایتان را. با انرژیهای خانه یک باید قدرت اراده‌تان را درک کنید. در خانه ۲ متمرکز میشوید روی استعدادها و توانایی و ارزشهایی که شما را متمایز میکند و عزت‌نفس شما را بنیان میدهد.. در خانه سوم توجه اتان را به دنیای بیرون معطوف میکنید و نقطه شروع اموختن و رشدتان پایه‌گذاری میشود و در خانه چهارم حالا باید حس کنید که تمام اینها برای چیست.. حس کنید چه چیزی یا چه کسی هستید..

در اینجا احساسات شما در دنیای ماده شکل میگیرند.. کسی که در یک بدن خاص، در یک خانواده خاص و در یک زمان خاص تجسم یافته ..‌ نادیر چارت در اصل زمان ریشه یابی و  مکث است.. انچیزی که زیر “من” شما وجود دارد و شما آن را نمی بینید. این نقطه اغازین وحدت درون است. (من پست کاملی در این باره دوسال پیش در سایت اپدیت کرده ام)

اینجا بخشی از چارتتان است که نیاز به بازیابی یا حتی لایروبی دارد و نیاز دارد در آن بخش با روح خود تماس بگیرید و “حس کنید” که وجودیت خود را در اطراف چه چیزی شکل میدهید. بسته به سیاراتی که در این بخش حضور دارند و جایگیری ماه و بخصوص فاز ماه چارت تولدتان، این مرحله ای از تکامل شما را نشان میدهد که باید عمیق‌تر شوید. روح نیاز دارد شنیده شود و بهمین خاطر مسایل را عمیق‌تر میکند.

تعریف هیلمن از “روح” در این‌خانه کاملا معنا دار است. از نظر هیلمن روح، ناشناخته‌‌ای است که معنی را ممکن کرده و وقایع را معنادار میسازد (محور۴/۱۰) بنابراین شما بواسطه خط‌اجدادی خود یکسری وقایع و ساختارهای بیرونی و درونی را دریافت کرده اید و در این تجسم زمان ان است که با انها با درکی عمیق‌تر برخورد کنید. بگذارید برایتان مثالی بزنم..‌
اگر شما سترن را در این بخش دارید، احساس مسوولیت در رابطه با خانوادا مبدا را با خود حمل میکنید. این احتمال وجود دارد که در زندگی قبل با خانواده خود بی‌مهر بوده اید و اکنون میتواند آن شرایط دوباره برای شما احیا شود تا شما درسهای خود را بیاموزید و نسبت به خانواده دیدگاهی فراتر از مادیات داشوه باشید. تا بیاموزید اولویت چیزی که بنیان خانواده را محکم میکند، عشق و مهر و همدلی است. احترام به سنت‌ها و قدردانی و شکرگزاری برای داشتن خانواده.
زوایای سخت این‌خانه میتواند باعث عدم بالانس هورمون پرولاکتین شود که این عدم بالانس میتواند موجب ضعف بینایی، موهای زاید، اکنه،مشکلات رحم و تخمدان گردد.

 

*در نظر داشته باشید تحلیل بالا بسیار کلی است و نمیتواند یک قانون کلی برای تفسیر بشما ارایه دهد. جاگیری ماه و سترن و سیارات حاضر در آن خانه ها روی بیان کلی درس روح بسیار تاثیرگذار هستند.

29 دیدگاه در “خانه چهارم و ریشه های اجدادی

  1. نویسنده
  1. نویسنده
  1. نویسنده
  1. نویسنده
  1. نویسنده
  1. نویسنده
   1. نویسنده
  1. نویسنده
  1. نویسنده
  1. نویسنده
  1. نویسنده
  1. نویسنده
  1. نویسنده
  1. نویسنده
  1. نویسنده

ارسال دیدگاه