Current Moon Phase

Waning Gibbous Moon
Waning Gibbous Moon

The moon is currently in Aquarius
The moon is 17 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

ماه کامل ماهی روی محور اعتدالین، بخشایش و عشق

🍃🌸🍃به نام‌آفریدگار یکتا
ماه کامل ماهی روی محور اعتدالین، بخشایش و عشق:

ماه کامل نشان ماهی در بامداد فردا ساعت چهار و بیست و هشت دقیقه صبح روی محور اعتدالین، بشریت و تمام مردمان روی سیاره زمین را در جهت صلح و عشق فراخان خواهد کرد.

و ما در آستانه یکی دیگر از انرژیهای قدرتمند هستیم..‌محور اعتدالین پاییزی که همزمان میشود با ماه کامل نشان ماهی و این نشان میدهد که چقدر جهان ما نیاز به اعتدال مهر و شفقت و مهربانی دارد.

محورهای عرفانی، داستانی بس عمیق دارند. محور اعتدالین پاییزی زمانی است که نور خورشید در دوطرف سیاره زمین متعادل است و انرژی ماه کامل نشان ماهی، نیاز به تغییر اگاهی و درک عشق را در سطح قلبهای مردمان روی سیاره زمین شدت می‌بخشد. چیزی باید تغییر کند.. و مبنای این تغییر در قلب ما و احساس ماست. در اگاهی که فراتر از دنیای بایدها و نباید هاست.‌

 

سیستم های گردانندگان حکومتها همچنان بر ترویج خشونت پایداری می‌ورزند و این زمان برای تمام ما که این لحظات را تجربه میکنیم با انرژی ژوپیترو سترن در نشان اکواریوس، درسی بزرگ است چرا که سیستم هرگز خودش تغییر نمیکند..‌ این ما هستیم.. در نظریه سیستم ها، این افراد یک اجتماع هستند که سیستم را تشکیل میدهند و ..‌بله.. بقول پوگو ” ما با دشمنان خود ملاقات کرده ایم.. انها خود ما هستند!”

این ما هستیم که باید با اگاهی و درک و عشق، دنیا را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنیم و اینبار امواج قدرتمند الکترومغناطیس محور اعتدالین آغشته به انرژی نپتون و ماهی‌هاست انهم روی اخرین درجات ماهی.. درجه انارتیک و بحرانی که میتواند موج‌های آب‌های ماهی و جز و مد آن را شدت ببخشد. الگوی انرژی ان قوی است و شایداحساس کنید سوار بر موج‌ها هستید و همه چیز در جهان مه گرفته است‌‌.. اوضاع ناامیدکننده حتی بنظر میرسد اما این توانایی تفکر عمیق است..‌این خود اگاهی ناب است که از طریق قلب با شما حرف میزند تا شما خودتان را لمس کنید..‌ تا شما قلب‌تان را بشنوید و با اگاهی الهی که مرکز آن در قلب شماست، ارتباط بگیرید.‌

 

پلوتو.. بی گناهی ما را در هم می شکند

تنها سیاره‌ای که با این انرژی ارتباط برقرار میکند پلوتو است که درسهای ما‌هی ها را عمیق میکند..‌

“آنکه با جهان خود ظلم کند، به خود ظلم کرده است. “

ز دید یونگ، جنبه بی‌رحمانه بقا، شکستن بی گناهی بی‌گناهان است. کسانی بیشترین رنج را میبرند که بی‌گناه، حساس و ضمیری ساده دارند و این زمان درس است.. بجای انکه از اسیب‌پذیریها احساس قربانی بودن کنیم، باید بیاموزیم چگونه از خود مراقبت کنیم . شکست ها، دردها و رنج‌ها باعث میشوند تا ما را با ضرورت روبرو شدن با حقیقت خود بیدار کنند.

از یاد نبرید که آب زنده است..‌آب روح دارد..‌اب در مقابل آوای شما واکنش نشان میدهد.. آب حافظه دارد و با ونوس عقرب چاکرای خاجی شما نیز سایه‌ها و ترس‌ها و تردید‌هایش را خواهد دید.. در برهه ای، ما باید با ماهیت سفر انسانی خود روبرو شویم و بپذیریم.. ما اینجا هستیم تا بیاموزیم، رشد کنیم و به سطوح بالاتری از بلوغ و آگاهی تبدیل شویم. ما هنوز اشتیاق روح خود را برای اتصال الهی در سطح فیزیکی درک نکرده ایم و این انرژی فصل بزرگ یادگیری ایم درسهاست. 

این سراغاز یک انرژی جدید است که با حضور نپتون و ژوپیتردر ابهای ماهی آغاز میشود. چرخه ای که هر سیزده سال یکبار تکرار میشود و سیزده، عدد مقدس بهشت است.‌سال خورشیدی ۱۳ مدار قمری دارد و ماه هر روز ۱۳ درجه در آسمان حرکت میکند.‌سیزده نماد نقطه تعادل روشنایی و تاریکی است.. بهشت و زمین..‌پایان و شروع..‌ ابجد سیزده بمعنی خداست.‌

 

مارس.. روح شما مشتاق است درک وجودیت الهی خود است

مارس هم در کنار این ماه کامل است..‌ شجاعانه حقیقت زندگی اتان را بپذیرید و بگذارید عادتهایتان شما را به چالش بکشانند چرا که عادتها، نشانه‌های مرگ‌ و نیستی اند. عادتها شما را به چالش میکشند و شما را وادار میکنند که واقعیتها را از دید عمیق تری ببینید و با جهان‌بینی جدیدی خودتان را درک کنید.

 

و پیامبزرگ این‌ماه کامل در روی محور اعندالین، در قلب خود اعتدال را پیداکنید… با خود و جهان‌تان در صلح باشید.

پس:
ناامیدی ها را رها کنید.. با خودتان مهربان باشید… در قلب خود اعتدال را پیداکنید… با خود و جهان‌تان در صلح باشید..

خورشید ویرجین معصوم روبروی ماه ماهی است.. خالق با شماست که جهان را تجربه میکند.‌. اگر بگذارید و به او گوش فرا دهید شما را به روشن‌ترین مسیرها میبرد.

 

باشد که تمام قلب های مردم روی سیاره زمین، عشق و شفقت را تجربه کنند و ایمان حقیقی در قلب ها بیدار گردد.

ماه کامل برای همگی‌اتان پربرکت ♾💙✨

 

 

قوچ‌ها: رها کنید. تسلیم باشید.. کنترل را رها کنید . وقت آن رسیده حکمتهای پیشین گم شده در قلب خود را پیدا کنید. ناامیدی‌ها یعنی برای شما امید تازه ای در راه است.

تارس‌ها: رویاهایتان را بشنوید و خودتان را از ترس ها و ناامیدی هایتان رها کنید.. این گسستن شما از تمام داستانهای قدیمی روح‌تان است.. فصل جدید زندگی‌اتان را با ایمان و عشق اغاز کنید.

دوقلوها:
“دورها، اوایی است که مرا میخواند” .
به ندای درونی‌تان اعتماد کنید.‌ او بشما خواهد گفت کدام انتخاب و کدام مسیر شما را به فصل جدید زندگی و موفقیت در کار و شغل‌تان اتان میبرد. ‌دوگانگی های ذهنتان را ازاد کنید و در حد اعلای خود، بدرخشید.

خرچنگها:
به خودتان اعتماد کنید و بگذارید برای یکبار هم که شده مسیرهایی را امتحان کنید که هرگز امتحان نکرده اید. این ماه کامل یک مسیر معنوی و برکت بزرگ را در روی خورشید شما فعال میکند. جسور باشید.

لئوها:
حقیقت است که زنده می ماند و رشد میکند.‌ شاید سنگین‌ترین انرژی این ماه کامل متعلق به شما لئوها باشد که آن را در خانه هشتم خود تجربه میکنید.‌ گذشته ها باز میشوند و اگر جسارت دیدن حقایق را داشته باشید بزرگترین پاداش‌ها را خواهید گرفت. هر چیزی از دست برود، متعلق به شما نبوده است.

خوشه‌ها:
عاشقانه ‌هایتان را حقیقی کنید.. بجای اینکه بگویید عاشقت هستم نشان دهید که عاشق هستید..‌ عاشق بودن یعنی صادق بودن و راستگو بودن. اگر میخواهید عشق را تجربه کنید اول “عشق” را در درون خود متولد کنید..

لیبراها:
به صدای جسم‌تان گوش دهید..‌با خودتان مهربانتر باشید..‌خودتان را دوست داشته باشید..‌ لحظه‌هایتان را عاشقانه زندگی کنید.‌.‌ فرصت “زنده‌گی” کردن را از دست ندهید.

عقربها:
آرام باشید..‌ بازی کنید و کودک درون‌تان را نوازش کنید. لازم نیست خودتان را اثبات کنید.. زیبایی و موفقیت شما باید در درون شما باشد.‌ پرده ها افتاده است..‌ نمایش تمام شده..‌ ببیتید خودتان از بازی که روی صحنه زندگی‌اتان کرده اید چقدر راضی هستید.

کماندارها:
خانه جایی است که در آن قلب در ارامش باشد. ‌اگر به زیربنای ایجاد یک خانواده می اندیشید، بدنبال کسی یا جایی باشید که در آن احساسات ازاد باشد و جریان عشق در زندگی‌اتان روان باشد. ‌

کپریکورن‌ها:
یک تغییر کوچک در فکر، تغییری بزرگ در روح را رقم میزند.‌ احساساتتان را بنویسید..‌اجازه دهید انچه شما را ناامید یا سردرگم کرده جاری شود.‌‌انوقت میبینید که کسی از درون با شما حرف میزند.‌

اکواریوس ها:
سکه‌های طلایین با ارزش ‌ترند یا کسی که با تمام عشق بشما میگوید: به تو اعتماد دارم؟؟ ارزشهای مادی هرگز نمیتوانند قلب شما را ازاد کنند.

ماهی‌ها:
گذشته‌ها باز میشوند و در زندگی اتان جاری میشوند. ‌هر پایانی، شروعی دوباره است .‌ این داستان پنهان زندگی شماست که در پشت پرده فعال میشود. داستانهایی که فقط خودتان میدانید و خالق‌تان. شاید وقت آن است که ببخشید یا طلب بخشایش کنید .

 

 

6 پاسخ

  1. سلام و درود
    باتشکر از شما بابت سایت پربارتون.بنده درخواست چارت شخصی دارم.لطف کنید و راهنمایی بفرمایید
    باسپاس

  2. از توضیحات بینطیرتون که کاملا مشخصه از شهودو واعماق وجودتون جوشیده وجاری شده بسیار لذت بردم،خط به خط میخوندم وشروع به فکر میکردم وگویا همه سوالهایم رمزگشایی میشدواین تحلیل زیبای ماه کامل ماهی روی محور اعتدالین شما چون نوری بروجودم می تابید ومرا به اگاهی برتری وصل میکرد،با توجه به اینکه خودمم نودجنوبی در ماهی دارم ونپتون برگشتی در کماندار وخانه ۶،خلاصه اینکه کلی ممنونم بابت این اگاهیهای ارزشمندی که چون نور درونو روشن میکنه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *