Current Moon Phase

First Quarter Moon
First Quarter Moon

The moon is currently in Scorpio
The moon is 9 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

ماه کامل ترازو، عدالت و نظم نوین

ماه کامل ترازو در 17 فروردین، ساعت 8 بامداد دقیق میشود. ماه کاملی که تنظیم جدیدی بر قانون عدالت و ایجاد نظم نوین است.

 

افلاطون برای تعریف عدالت مدینه فاضله ای را ترسیم می‌کند که حاکم آن فیلسوف پادشاه است. از دیدگاه وی عدالت باید هم درون فرد و هم در جامعه ایجاد شود. عدالت در شهر در سلسله مراتب طبیعی و تقسیم کار یافت می‌شود. بدین ترتیب هر کس باید همان عملی را انجام دهد که بطور طبیعی برای آن ساخته شده است‌. عدالت در نفس نیز آن است که هر جزء نفس تنها به وظیفه خود عمل کند تا بدین ترتیب در نفس هماهنگی ایجاد کند.‌پس عدالت، سلامت روح و رذیلت و ظلم، بیماری روح است.

عدالت افلاطون از همه آموزه‌های قراردادی فراتر می‌رود و به مبدا عدالت در روح انسانی باز می‌گردد. آنچه فیلسوف عدالت می‌خواند در درونی‌ترین ژرفای طبیعت آدمی ریشه دارد و ماه کامل ترازو در حالیکه مشتری و خورشید و کایرن روبروی این ماه به نظاره ایستاده‌اند، بیدار ساختن و تولد دوباره این عدالت در روح انسانی است.

پیوند خورشید و مشتری در ماه کامل ترازو

در این ماه کامل، خورشید و مشتری در پیوند با یکدیگر هستند.. یک کازیمی باشکوه شکل گرفته.. مشتری در قلب خورشید می‌درخشد و پرتوهای خورشید، فرکانس حقیقت و آزادی و عدالت و سعادت و خوشبختی مشتری را به بیرون می‌پراکند و از طریق شمشیر و سنجش ترازو، آن را به ما بازتاب می‌دهد. انرژی آتش کاردینال قوچ با این پیوند شدت گرفته و این به معنای آن است که زندگی و انرژیهای جدیدی در حال شکل‌گیری است. انگیزه ها و باورها و فلسفه جدیدی در حال تولد هستند و تمام ارگانیسم زنده حیات سیاره زمین‌، این انرژی جدید و تازه و سرسار از ماجراجویی را دریافت می‌کنند. اکنون انگیزه‌های تکانشی و خام قوچ در چاکرای ریشه فعال گشته اند، انگیزه هایی که کنترل کننده اعمال و واکنش ها هستند و با حضور انرژی مارس در نشان کاردینال خرچنگ، ما می‌توانیم این تکانه‌های آتشین را در کالبد عاطفی و احساسی خود دریافت کنیم و گویی همه چیز در شروعی جدید قرار دارد برای بریدن ما از گذشته و دعوت برای شروعی جدید و آگاهانه چرا که پلوتو مرزهایش را جابجا کرده، مارس بعد از هفت ماه بسمت آب‌های خرچنگ حرکت کرده، سترن وارد آب‌های ماهی شده و ژوپیتر سفر جدیدی را به دور زودیاک آغاز کرده و تمام‌جهان در معرض دگرگونی بزرگ قرار دارد.
پیوند مشتری و خورشید همچنین به کایرن متصل است. کایرن سیارک شفادهنده و زخم است و همسویی‌اش با این پیوند ما را به قلب زخم‌هایمان برای شفا و بهبود و رهایی از آنها می‌رساند.
ماه کامل ترازو در 17 فروردین، ساعت 8 بامداد دقیق میشود.
ماه کامل ترازو در 17 فروردین

و ماه کامل ترازو

و تمام این پیوندهای قدرتمند در روبروی ماه کامل ترازو ظاهر می‌شوند.. و ترازو نشان عدالت و زیبایی است.. و اینکه چرا نشان ترازو با عنصر هوا در ید تملک ونوس است به فضیلت نفس برمی‌گردد و پاسخ به این سوال که زندگی نیکو چیست؟ و زندگی نیکو یعنی انسان اخلاق مداری که عدالت را در وجه اول با خود رعایت می‌کند و در حق خویش عادل است. آن کس که در حق خویش عادل باشد در زندگی(ترازو) و در جامعه(کپریکورن/جدی) نیز عادل خواهد بود و نظم بین طبقات اجتماعی شکل خواهد گرفت.
و بنابراین این ماه کامل با نورافشانی کهن الگوی حقیقت و عدالت و اخلاق در روبروی آن، بی‌نظمی ها را نشان می‌دهد و بی عدالتی ها را آشکار تا بدینسان اجزای طبیعت دوباره به نظم خود رجوع کنند همانگونه که عدالت یعنی نظم و هماهنگی و توازن بین اجراست.
این نقطه شروع ایجاد تعادل و نظم و روابطی  است که انرژی‌های راکد شده را به جریان می‌اندازد.. کارماهای گذشته در زیر نور این ماه کامل روشن و فعال میشوند و عدالت برقرار میشود. حقیقی از غیر حقیقی جدا میشود و آنچه و آنکه متعلق به شما و مسیر دارمایی شما نباشد از شما بازستانده میشود.. از انجا که مرکوری در نشان تحت حاکمیت این ماه کامل (نشان تارس) در پیوند با نودشمالی است، قطع هر رابطه یا هر پیامی که بشما میرسد نمادی از برقراری عدالت کارمایی است.
همسویی ونوس با ستاره ثابت الگول می‌تواند تنش آتش کاردینال قوچ را فعال‌تر کند اما پیوند مرکوری و نودشمالی در نشان تارس نقطه تسلی و امیدی است که در آتش جنگ، بتوان به مصالحه و توافقات خوب دسترسی پیدا کرد.
همچنین از آنجا که لیلیت در مربع با مرکوری/نودشمالی است هر چیزی متعلق به مسیر دارمایی شما نباشد از شما جدا شده و یا مانعی برای دستیابی به آن خواهید داشت.
مبادلات و روابط و دیدارهایی که حتی ممکن است ۱۲ سال به رکود خورده باشند دوباره فعال خواهند شد تا به سطح جدیدی برسند هر چند ممکن است دستیابی به این صلح و نظم، از زخم و رنج بگذرد.
در این انرژی می‌توان انتظار رویدادهایی نظیر تنش روابط سیاسی، حملات تکانشی نشات گرفته از انرژی خام مارس یا تحت تاثیر ایگو، رسوایی چهره های مطرح هنری و یا حتی مذاکرات و روابط جدید را پیش بینی کرد.
کایرن بزرگترین درد و آسیبی است که ما را رشد می‌دهد. هسته این زخم در اطراف این ماه کامل تحریک میشود و چهره افراد سیاسی یا معلمان معنوی ممکن است تحت این انرژی تکانشی اسیب ببیند اما هر آسیبی هدفی جز برقراری نظم جدید ندارد. هر آسیب و زخمی را به منزله تلنگری برای آگاهی از چیزی که باید التیام یابد ببینید و در مقابل آن در لاک دفاعی فرو نروید.
کارت عدالت حاکم بر نشان ترازوست..‌ نشستن او به گونه ای که آماده هرگونه حرکتی است.. شمشیر مسقیم و محکم به بالا است نمادی از عزم و قدرت عمل‌
و شمشیر دولبه است.. زندگی ما را در معرض انتخاب قرار میدهد و هر تصمیمی به محض اتخاد دیگر قابل لغو نیست.‌ بخشی از سرنوشت ما با اقدامات گذشته ما شکل گرفته اند و بخشی دیگر ا ما خودمان با تصمیمات و عملکردمان شکل خواهیم داد‌. بنابراین گذشته متعادل و مبتنی بر نظم می‌تواند آینده عدالت آفرین را بیافریند‌.
فرقی نمی‌کند در کجای این‌جهان و بر کدام صندلی تکیه زده باشید.. یادتان نرود هر پاسخ شما به هر رویدادی، تنها خود شما را درگیر نمی‌کند.جهان را درگیر می‌کند. این چیزی است که شما برای آینده خودتان میسازید!
نشان قوچ در نمودار تولدتان این انرژی شفابخش را دریافت می‌کند و نشان ترازو جایی است که شما در آن نیاز دارید تا بین دنیای درون و بیرون خود تعادل و نظم ایجاد کنید. این زمان خوب برای آموختن درسهای گذشته و اصلاح و بهبود آن بخش از شخصیت و هویتی است که میتواند بخاطر ایگو یا نفس تعادل و نظم خود و یا دیگری را بر هم بزند. در مورد مشکلات و چالشهایی که از اکنون تا اخر ماه اپریل ممکن است تجربه کنید، اندیشه کنید و بدنبال درسهای کارمایی آن باشبد.
از خودتان بپرسید: سخت ترین درد و رنج زندگیتان در حال آموختن چه درسی بشما بوده؟
ماه کامل برای همگی تان پربرکت

ماه کامل ترازو چگونه بر شما تاثیر خواهد گذاشت؟

 

نشان قوچ

ماه کامل ترازو برای شما یک انرژی رابطه‌محور است  و در هفتمین خانه خورشیدی یعنی خانه شراکت شما فرود می‌آید و تاکید بیشتری بر نزدیک‌ترین روابط شما دارد. برای شما عشق در خط مقدم خواهد بودو این زمان عالی برای به دست آوردن شفافیت در مورد اینکه کدام روابط به شما خدمت می کنند و کدام نه. ممکن است تمایل داشته باشید که برخی از شراکت ها را عمیق تر کنید یا برخی از پیچیدگی هایی را که با یک دوست یا شریک کاری تجربه کرده اید را حل کنید. این ماه کامل درخشان و قدرتمند از شما می خواهد که در مورد آینده روابط خود با دیدگاهی باز و واقعگرایانه تصمیم بگیرید. قبل از اتخاذ موضع تکانشی یا نتیجه گیری سریع فکر کنید و برای برداشتن گام‌های درست رو به جلو، ارتباط کلیدی و ارزشهای عمیق را مد نظر قرار دهید.

 

تارس

این زمان بسیار خوبی است تا سلامتی خود را مورد توجه و بینش بیشتر قرار دهید ، با ماه کامل که ششمین خانه سلامت و خدمات شما را روشن می کند انچه برای شما مورد تاکید قرار میگیرد، سلامت جسمی، روانی، عاطفی یا معنوی شماست، زمانی را برای پرداختن به جنبه های روتین خود که دیگر برای شما مفید نیست، اختصاص دهید و عادتهای ناسالم خود را شناسایی کنید و با یک برنامه ریزی آنها را ترک کنید. از خود بپرسید که آیا برنامه شما شما بیش از حد درگیر مسایل بیرونی شده اید؟ آیا از سلامتی خودتان غافل شده اید؟ روح  شما تارس ها به دنبال کشف زیباییهای ظریف و ساده زندگی است. چه اندازه به ندای درونی خود توجه می کنید؟ آیا با خود برترتان هماهنگ هستید؟ ایا زندگی پشت پرده و یا نیازها و خوسته های پشت پرده با واقعیت شما متفاوت هستند؟

 

دوقلو

این ماه کامل برای شما دوقلوها بسیار لذت بخش خواهد بود. اخبار و پیامهایی که نشانه حمایت کیهانی هستند را دریافت خواهید کردو از انجا که در خانه پنجم شما یعنی خانه لذت و خلاقیت و بیان شما فرود می آید، قلبتان را شاد و روشن خواهد کرد. حتی ممکن است پیامی به شما برسد که شما دوباره احساس زنده بودن بکنید. نور و انرژی شارژ شده این ماه توسط پیوند ژوپیتر و خورشید تاکیدی است برای ارتباط گرفتن شما دوقلوها با کودک درونی و روح خلاق تان. از خودتان بپرسید چه چیزی بشما احساس زنده بودن میدهد؟ در چه چیزی ارزوی پیشرفت کردن را دارید؟ چه چیزی شما را خوشحال می کند؟ با تمام قلب به سمت آن بروید. اگر چیزی با شما تراز نشد به آسانی اجازه بدهید برود. شما قابل انعطاف ترین انرژی زودیاک هستید.. به خودتان سخت نگیرید.

خرچنگ

خرچنگ گوشه گیر و احساسی در زیر نور این ماه احساس تنش می کند یا آزادی؟ از آنجا که نور این ماه خانه چهارم خورشیدی شما را روشن می کند و خانه چهارم هم متعلق به ماه است پس شما خرچنگها بخش عظیمی از این فرکانس را جذب می کنید. ممکن است احساس دلتنگی بزرگی داشته باشید یا آحساس آرامش عمیق. از این فرصت استفاده کنید و فضای خانه قلب خودتان و حتی خانه تان را پاکسازی و مرتب کنید. اگر خاطرات دلتنگ کننده ای از گذشته یا سختی های دوران کودکی باز شد  و احساس کردید نیاز دارید تا با کسی حرف بزنید تلفن را بردارید و با یک دوست حرف بزنید. اگر کسی را ندارید وانمود کنید با مادر درونی یا مادر الهی خود حرف می زنید و سخن می گویید.  از پویایی انرژی مارس استفاده کنید و اجازه دهید انرژیهای احساسی تلنبار شده جاری شوند. یک غذای خوب بپزید و با کسانی که آنها را مثل خانواده خود میدانید شام را صرف کنید. به خودتان و فضای خانه تان استراحت دهید. نورها را ملایم کنید و یک موزیک ملایم را پخش کنید. اجازه دهید روح تان نفس بکشد و در سکوت ناگفته هارا بیان کند.. اجازه دهید دنیای درونی تان بهبود یابد.

 

لئو

برای شما لیوهای مهربان و مغرور این ماه کامل خانه سوم خورشیدی، خانه ارتباطات و اطلاعات را روشن می کند . این انرژی به کلام شما قدرت میدهد تا نظرات  خود را آزادانه بیان کنید اما برای شما یک چالش اساسی وجود دارد. از انجا که این ماه کامل تحت فرمان ونوس است و نوس در دهمین خانه یعنی خانه اقتدار شما قرار گرفته اجازه ندهید یک ارتباط ارزشمند بخاطر غرور و یا سوتفاهم کلامی از بین برود. این ماه کامل غرور شما را فعال می کند و بهتر است که فضایی را برای شنیدن حرفها و نظرات دیگران باز بگذارید. عجول نباشید و در جواب دادن کمی مکث کنید. آنچه ارزش بیان کردن دارد را بیان کنید. این ماه همچنین قابلیت آن را دارد که ایده ای را به ذهن شما برساند که تمرکز روی آن می تواند در آینده زندگی شما را دگرگون کند. ماه کامل از شما می خواهد که ذهن خود را به روی ایده های جدید باز کنید تا بتوانید تجربه خود را با دیگران به اشتراک بگذارید. آیا چیزی وجود دارد که همیشه می خواستید در مورد آن بیشتر بدانید؟این زمان برای شرکت در کلاس و گسترش علایق خود است. به طبیعت اتشین خود اجازه گسترش بدهید.

 

باکره

ماه کامل ترازو در دومین خانه امنیتی، مالی و دارایی شما خوشه ها  فرود آمد و شما را تشویق می کند تا مسایل مادی یا عاطفی تان را با تمرکز و دقت بیشتری ارزیابی کنید . اگر چیزی را نگه داشته اید که در واقع شما را عقب نگه می دارد، این ماه آن را روشن می کند. پس چه چیزی باید رها شود؟ یادتان نرود هر کسی سیستم ارزشی منحصر به فرد خود را دارد مثل شما و چه خوب است که شما تبدیل به خود منحصربفردتان شوید. ونوس در خانه نهم تان است و شما تشویق می شوید با گسترش قلمرو خرد و فلسفه و پیدا کردن جهان بینی جدید به خودتان و استعدادهایتان، تعادلی را که نیاز به آن دارید را بدست آورید. از خودتان بپرسید در کجا به دنبال امنیت و آسایش هستید؟ آیا وابستگی به چیزی یا کسی یا احساسی مانع رشد شما نشده ؟ در کجای زندگی خود دچار افراط هستید؟ این ماه می‌تواند بر زندگی عاطفی، وضعیت شغلی یا درآمد شما، تأثیر بگذارد. بنابراین برای تغییرات باز باشید و بدانید هر کسی مسیر منحصر بفرد خود را برای رشد دارد.

 

ترازو

آرزو کن ترازو..  این ماه کامل شماست ترازو  که در اولین خانه خورشیدی یعنی خانه خود و هویت شما فرود می آید. این زمان بازتاب بزرگ است و هر چه در گذشته کاشته باشید اکنون آن را درو خواهید کرد. چیزهایی برای شما آشکار خواهند شد و شما خواهید فهمید چه چیزی درست است و چه چیزی درست نیست. اهدافی که در مسیر دارمایی شما هستند روشن خواهند شد و تحت فرمانروایی حاکم شما ونوس فرصت های کارمایی بزرگی را برای شما به ارمغان می آورد. به آینه نگاه کنید و مسیر گذشته خود را مرو کنید، مسوولیت همه کارهایتان را بپذیرید و با لبخند و ایمان بسمت آینده جدید خود حرکت کنید. شما مستقیما در زیر نور سعادت و حمایت قانون کارما و عدالت هستید.

 

عقرب

این ماه کامل می تواند برای شما عقرب ها انرژی عمیقی باشد زیرا نور قدرتمند آن  خانه دوازدهم یعنی خانه پایانی، تسلیم شدن و ناخودآگاه شما را روشن می کند. یک انرژی قدرتمند برای کار در سایه و شفای درونی. فرکانس این ماه شما را ممکن است به انزوا و سکوت ترغیب کند تا به اعماق روح خود سفر کنید و ببینید چه چیزی را پیدا می کنید، چه چیزی باید رها شود و چه چیزی را باید بپذیرید و یا برای نگه داشتن چه چیزی باید تلاش کنید. ممکن است احساس کنید همه چیز آنطور که بنظر میرسد نیست. در زیر نور این ماه هر چیزی که از ذهن شما پنهان شده باشد، اشکار می گردد. با حضور ونوس در خانه هفتم شما این احتمال وجود دارد که بخشی از حقیقت یک رابطه یا سرمایه گذاری یا شرکا برای شما فاش شود . مهم است که به ارزشهای خودتان و سیستم اعتقادی و قوانین اخلاقی وفادار بمانید

قوس

حلقه دوستان خود را امتحان کنید و ببینید چه کسی واقعا طرفدار شماست؟  با فرود کامل ماه  ترازو در یازدهمین خانه یعنی خانه شبکه‌ها، گروه‌های بزرگ و دوستان اکنون زمان بسیار خوبی برای ایجاد ارتباطات یا پرورش آن‌هایی است که دارید. دوستان می آیند و می روند اما بعضی از انها تبدیل به خانواده های روحی و احساسی آدمها میشوند و اکنون زمان ان است به این خانواده روحی توجه بیشتری داشته باشید. ونوس در ششمین خانه شما فعال شده و این شما را ترغیب می کند تا از خودتان سوال کنید چه اندازه در حفظ دوستان واقعی خود تلاش کرده اید؟ چقدر به جهان خود عشق بی قید و شرط داشته اید؟ کمی از خودخواهی های فردی فاصله بگیرید و عشق را با جهان بزرگتری به اشتراک بگذارید.

 

کپریکورن

شما همیشه یک نشانه سخت کوش بوده اید و در زیر این ماه کامل این تلاش و سخت کوشی مورد توجه قرار می گیرد. نور این ماه کامل دهمین خانه یعنی خانه کارما و موقعیت اجتماعی شما را روشن می کند. این زمانی است که بر اساس کارهای گذشته خود، نتیجه دریافت می کنید. نور این ماه به جنبه هایی از زندگی کاری یا حرفه ای یا ارتباطی شما تابیده میشود و چیزهایی که متعلق به شما نیست در زیر نور این ماه برجسته می شوند. همانگونه که در نوشتار هم اشاره شده عدالت یعنی هر چیزی سر جای خود قرار گرفتن. یعنی آنکه به جایگاه های برتر تعلق دارد بسمت بالا حرکت می کند و برعکس. از انجا که نور قدرتمند این ماه کامل بر تاج نمودار تولد شما می درخشد انانی که لیاقت و صداقت خود را اثبات کرده باشند رشد می کنند و آنانی که نیاز داشته باشند تا روی جنبه های اخلاقی خود کار کنند نشانه هایی از توقف و یا مانع را دریافت می کنند تا متوجه اشتباهاتشان شوند.

 

دلو

در زیرنور اتش قدرتمند کادینال این ماه کامل، انرژی ثابت دلو ممکن است تنشی بیرونی را تجربه کند. در زیر پرتوهای این ماه کامل خانه نهم شما روشن میشود. خانه فلسفه و باورها و سفر. چه بخشی از باورهای شما نیاز دارند در سطحی جدید تولد یابند دلو؟ برای شما دلوها تغییر بخش سخت داستان زندگی بوده است اما اکنون زمان انبساط و رشد است حتی اگر مسیری باشد که شما آن را ضروری و لازم ندانید.  تجریبات جدید را اغاز کنید. شروع به یادگیری یک زبان و یا مطالعه در فرهنگی کنید که به آن شک دارید. جستجو کنید تا حقیقت را بیابید. با توجه به حضور ونوس به کسانی توجه کنید که به شما انگیزه می دهند تا رشد کنید. کسانی را مورد عشق و احترام قرار دهید که نور شما را روشن می کنند.

 

ماهی ها

ما کامل ترازو برای شما ماهی ها در هشتمین خانه روشن میشود. خانه اسرار امیز تولد و مرگ و دگرگونی ها بنابراین در زیر نور این ماه مسایلی را خواهید دید که همیشه از انها فرار کرده اید یا نخواسته اید با انها روبرو شوید. بخش هایی از شما در زیر فرکانس نور این ماه نیاز دارند بمیرند تا دوباره در انرژی جدید متولد شوند همانند آن بخش از احساساتی که درگیر زخم ها و حسرت ها و اشتباهات گذشته است.  شما ماهی ها اغلب بخشنده هستید و این ذقیقا همان چیزی است که در زیر نور این ماه روشن میشود. مهم است که درباره ارزشهای احساسی، مالی یا حتی جنسی خود فکر کنی و آنها را چوب حراج نزنی. از خودت بپرس انرژی خالص روح خودت را که سرشار از عشق و رحمت الهی است به کجا هدایت می کنی؟ آیا روابط و صمیمت هایت بر پایه ای معتبر و باثبات و باارزش است؟

 

 

17 پاسخ

 1. ماریا جان چقدر همزمانی در این وبلاگ ودر زندگی من جاریست؛من از ماه مارچ در کلاسهای قدرت زنانگی وشفای زنانگی دکتر علیرضا شیری؛شرکت کرده بودم وبهره ها بردم از فهم عقده مثبت یا منفی از والدین طبق نظریه یونگ والان چند روزه کلاس جدید دکتر شیری و با نام کیمیاگر شروع کرده ام که نگم براتون چقدر روحم وتاچ کرده وسربهای سیاه درونم و زخمها و دارم کم کم تبدیل به طلا وشفا میکنم درست همانند هنر کینسوتگی وپاره پاره های وجودم وبهم میچسبانم
  دونفر ؛دو استاد که برام خیلی عزیزید دارید آنچه که متعلق به روحم نیست چکش کاری میکنید و دور میریزید چقدر خداوند منو دوست داشت که شما دو استاد و سر راهم قرار داد ؛بیصبرانه منتظر دریافت عیدانه شیرینی که از شما دریافت کردم وتفسیر چارتم هست ؛میباشم تا با بینش بیشتر و دقت بالاتری زخمهای درونم را شفا بدهم
  هر آنچه خوبیست برایت آرزو میکنم اگر نسیمی صورتت را نوازش داد بوسه وسلام منست 🍀🍀🌸🌸

  1. سلام دوست عزیز
   شما میدونید ماریا جون تحلیل چارت شخصی هم قبول میکنند یا نه؟ من خیلی دوست دارم از ایشون آموزش بگیرم یا تفسیر چارت ولی دایرکت اینستا نمیبینند اینجا هم اقدام میکنم تماس تصویری واتسپ صورت میگیره 🤦🏼‍♀️

 2. چقدر تعریف عدالت قشنگ بود ماریا جان . نوشته فوق العاده ای بود. ماه کامل برات پربرکت

 3. ممنون ماريا جان خيلى مطالب برام مفيد و اموزنده قابل درك بود ممنون بابت زمانى كه براى انتقال اين دانش ميگذرارى ☘️🙏

 4. من خورشید در لیبرادارم و براقرای عدالت لحظه ای شیرین برای من و چه زیبا بیان کردی عدالت رو و از خداوند خواستارم این عدالت در تمام کره خاکی برقرار باشه و سپاس از شما دوست عزیز برای این تحلیل بس زیبا❤️❤️❤️❤️

 5. من دو قلو رایزینگ لئو ماه کماندار روز های پر از استرسی میگذرونم …. مرسی بابت اینکه چند خط نوشتی برامون

 6. درود مرسی ازمطالب زیبا.آرزوی زیبایی ها ی جهان رابراتون دارم.
  فقط یه انتقاد.لطفا اسم سیارات رو یاکامل ودیک بنویسید یاکامل تروپیکال..فارسی انگلیسی درهم .یکمی گیج کننده اس
  🌷🌷🌷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *