Current Moon Phase

First Quarter Moon
First Quarter Moon

The moon is currently in Scorpio
The moon is 9 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

واپسگرایی مرکوری، داستان ناتمام اروس و انتخاب

واپسگرایی مرکوری در آخرین روز سال ۲۰۲۲ چه پیامی می‌تواند برای ما داشته باشد؟؟ سالی که با انرژی عدد ۶ ما را به بحران انتخاب ها  و واکنش ها برد..

برای درک بیشتر این انرژی از کارت تاروت آن کمک میگیرم..‌

اگر به طراحی مارسی برگردیم این بحران انتخاب را واضح تر می بینیم..‌ در طراحی مارسی مرد جوانی در معرض تیر کوپید است و باید بین ۲ زن یکی را انتخاب کند.‌ موضوع انتخاب همیشه بحران را بدنبال دارد.. مفسران تاروت زنان کارت مارسی را به مادر و معشوقه نسبت داده اند و آن را یک معضل ادیپی فروید دانسته‌اند که اولین میل پسر به مادر است.. یعنی بخشی از شخصیتی که مایل است رویای اتحاد با مادر را حفظ کند و بخشی دیگر در آرزوی یافتن عشق واقعی است ..

و اینجاست که اروس نزاع خود را آغاز می‌کند.. علیه پدر، علیه سلطه، والایش و تسلیم شدن. این میل شدید به مادر- زن است که از دید فروید بنیاد روانی تمدن را، ناشی از تضادهای غریزی فرد و جامعه، بخطر می‌اندازد. فروید در طی جنگ‌جهانی اول نوشت:

وحشی‌گری، قساوت و دروغگویی عظیمی را در نظر بگیرید که اکنون اجازه یافته خود را بر سراسر جهان متمدن بگستراند. آیا واقعا باور میکنید که مشتی شکارچی و تباه‌کننده‌ی آدمی موفق می‌شدند تا این شر نهانی را افسار گسیخته رها کنند، اگر میلیون‌ها نفر از طرفدارانشان نیز گناهکار نمی‌بودند؟

 

و برگشتی شدن مرکوری گویی داستان ناتمام اروس و انتخاب است که ما را به بازخوانی نهایی می‌برد. بازخوانی که با مارس برگشتی در نشان تحت حاکمیت مرکوری گویی تکانه های تغییر و فراز و نشیب تاریخی را رقم می‌زند.. که من می اندیشم کهن‌الگوی بز، تاریخ است.. تاریخی که به دلیل غریزه حیات بارها و بارها تکه‌تکه و نابود گشته است. همانطور که زحل نیز در نشان دلو قدم های سنگین خود را طی می‌کند بما می آموزد تحقق یک آینده بهتر، مستلزم تعییر بنیادین در ساختار غریزی و فرهنگی است.

این برگشتی شدن قطب‌بندی طبقاتی را بیشتر نمایان خواهد ساخت و حتی توجه قانون‌گذاران را نیز جلب خواهد کرد چرا که شاید هرگز تا به این اندازه از شکافی که ایجاد شده آگاه نبودند یا نمی‌خواستند که بدانند.. این انرژی، تضاد نگرش‌ها و هزینه‌های بیمارگونه حفظ سیستم‌های ناکارآمد را نشان‌مان خواهد داد.. من باز هم می‌خواهم به مساله سرکوب فروید برگردم که نشان داد امیال سرکوب شده با رانده شدن به درون ناخودآگاه از آزادی و نمود خودانگیخته محروم می‌شوند.. این سرکوب موجب پرخاش فروخورده ای می‌شود که در اعمال ویرانگر فوران می‌کند..‌هر چه سلطه عقلانی که ما آن را نظم پدرسالاری نام می‌نهیم بیشتر شود، جامعه به بربریت نزدیکتر می‌گردد.. ‌نسل‌کشی و ویرانگری مردم غیرنظامی دوره جنگ جهانی دوم غیرقابل انکارترین نمونه هاست و البته که این نیروی پرخاش می‌تواند در خدمت استثمار نیروهای چپاول‌گر نیز قرار بگیرد.!

مرکوری درست در لحظه برگشتی شدن در پیوند با ونوس که اصل لذت و میل است قرار میگیرد. ماحصل این انرژی در زمین کهن‌الگوی بز یا کپریکورن که نماد اصل واقعیت است ما را به بازبینی اصل لذت و واقعیت نهادینه شده در جامعه و مردم وادار میکند. چرا که گذر از اصل لذت به واقعیت منشا تغییر عمیقی در سیستم غرایز شده و میل به کار معنادار و ارزشمند بیشتر میشود.. چیزی که هدف تکاملی این انرژی واپسگرایانه در آخرین روز از سال ۲۰۲۲ است.
آن فریادی که ما امروزه می‌شنویم بدلیل تغییر در نیازهای غریزی است که در اولین گام، شناسایی نابرابری ها را در پی دارد. همانطور که این نسل نابرابری طبیعی خود را شناخته و در حال درک آن هستند، نابرابری های مدنی و سیاسی را هم خواهند شناخت و به آن واکنش خواهند داد.. این واکنش نشان دادن، یک جریان طبیعی است برای دستیابی به خودبودگی که سترن در اکواریوس به دنبال آن است.

این برگشتی گویی ما را دوباره به آتن می‌کشاند.. به پای درس افلاطون و سقراط:

ای انسان، هر جا هستی و هر عقیده ای داری، گوش بسپار!
این تاریخ آنگونه که من باور دارم و آن را خوانده ام، نه در ‌کتاب‌های همنوعان تو که دروغ پردازی میکنند، که در کتاب طبیعت که هرگز دروغ نمی‌گوید به رشته تحریر درآمده است. آنچه از دل طبیعت بیرون می آید حقیقت محض است. اشتباه به آن راهی ندارد مگر من ناخواسته به آن مطالبی بیفزایم. زمانی که می‌خواهم به آن اشاره کنم بسیار دور است.. از آنچه بوده‌ای فاصله گرفته ای.. بسیار فاصله گرفته ای، مهارت‌ها و آموزش‌ها و عادت‌های که کسب کرده ای تو را به انحراف کشیده شده اند اما نتوانسته اند تو را از بین ببرند. در تو دورانی است برای خود شدن.

مرکوری برگشتی با سیاراتی که ماهیت انرژی متغیر دارند یعنی نپتون و اورانوس در زاویه خوب قرار میگیرد. شاید این تلنگر خوبی باشد که مرکوری عمیق تر اشتباهات قانون‌گذاری‌های مالی و اجتماعی یکسویه گذشته را نشان دهد. قراردادهای یک‌سویه ای که همه منافع آن متوجه یک طرف است تا مدتی بر اساس سلطه‌پذیری افراد آن جامعه دوام می آورد و حاکمان با خود می اندیشند که انقیادپذیری در گرایش طبیعی این مردم است اما زمانی فرا می‌رسد که این مردم به سرشت طبیعی و غریزی خود بر می‌گردند.‌

تنش مرکوری واپسگرا با کایرن و مارس هرج و مرجی است که چهره واقعی و آن روی سکه داستانهای زخم و درد را به ما نشان خواهد داد.
خیر و شر پررنگ خواهد شد و ما خواهیم فهمید چگونه در شرافت، ریاکاری و در فضیلت، گناه می‌تواند پنهان شود.

در نهایت:

آنچه مرکوری واپسگرا می‌خواهد زیرسوال بردن خرد بدون حکمت، ایمان بدون عمل و شرف بدون فضیلتی است که روح جامعه ما را در نابرابری فرو برده.

 

 

 

 

تحلیل آسترولوژی برگشتی شدن مرکوری در نشان کپریکورن

مرکوری در استرولوژی به ذهن‌پایین اشاره دارد. چگونه اطلاعات را از محیط‌مان دریافت میکنیم، چگونه پردازش میکنیم و یا چگونه آن را به دیگران انتقال می‌دهیم. کهن الگوی کپریکورن در مورد نظم، سخت‌کوشی، احتیاط و جهت گیری های عملی است‌.

با برگشتی شدن مرکوری در نشان کپریکورن آن‌ هم در واپسین روز سال ما را به بازنگری سال وادار میکند و گویی باید درسهای سترن را در طی سال ۲۰۲۲ مرور کنیم.‌ مهمترین سوالی که باید از خودمان در مقابل رنج یا مشکلات و چالش هایمان بپرسیم این است که این تجربیات در حال یاد دادن چه چیزی به ما هستند؟ از آنجا که سترن در نسان اکواریوس است بنظر میرسد فرایند روانی سترن در حال بیدارسازی نیروی خلاقی درونی ماست و تجربه هایی که توسط این نیرو بسمت ما کشیده میشوند.
ما باید از خودمان سوال کنیم این چالش ها چگونه می‌خواهند معنای عمیق‌تری را به زندگی ما و جامعه و خانواده ای که در آن زندگی میکنیم، بدهند؟

من احساس میکنم چیزهای زیادی است که برای ورود به پرتال سال ۲۰۲۳ باید آنها را مرور کنیم، چیزهایی که ما را از واقعیت خودمان و حتی جامعه‌ امان دور کرده است. این برگشتی از ما می‌خواهد بررسی کنیم چگونه افکار و احساسات ما در دنیای فیزیکی بیان میشوند؟ فراموش نکنیم که مارس هم در نشان دوقلو برگشتی است تا ما از خودمان سوال کنیم چگونه از اراده آزاد خود استفاده میکنیم؟ چگونه از نیروی جستجوگری و کشف مرکوری استفاده و دروغ را از حقیقت تشخیص می‌دهیم؟

این برگشتی ما را به چالش و آزمون می‌کشد تا خودمان را محک بزنیم و ببینیم آیا هنوز مانند انرژی دوقلوی سر به هوا، بیقرارگونه و سطحی به مسائل نگاه می‌کنیم و به آنها عکس العمل نشان می‌دهیم؟ یا آنچه در طی سال ۲۰۲۲ گذرانیدم ما را وادار کرده با سطح عمیقتری از درک و خردمندی با جریان اطلاعات و مسائل روبرو شویم؟

این برگشتی شدن ما را بسمت بلوغ فکری بیشتری می‌برد تا بتوانیم انتخاب‌های آگاهانه تری را در زندگی مشارکتی خود در جامعه و جهان داشته باشیم و ما باید اگاهانه سهم خودمان را در جهان انجام دهیم. در طول این برگشتی شدن دوباره از کوه بالا می‌رویم تا با تسلط بیشتری به آنچه تا امروز ساخته ایم نگاه کنیم. این کوه، زندگی است که به ما نشان می‌دهد تاکنون چگونه زندگی کرده‌ایم.

ارتباطات و سخنان و کلمات در این دوره که تا ۱۸ ژانویه به طول می انجامد می‌تواند بسیار چالشی شود. لازم‌نیست با هر کسی درباره مسائل سخت بحث کنید چرا که ممکن است تمام دلسوزی شما سوبرداشت تلقی شود. حتی زمان‌هایی شاید فکر کنید سکوت کردن بهتر است. این موضوع می‌تواند در محیط کار یا خانواده‌ اتان هم اتفاق بیفتد. از آنجا که مرکوری در نزدیکی درجات پلوتو برگشتی میشود در این دوره حقیقت زیر کلمات و انرژی ادمها از طریق افکار، گفتار یا بحث‌ها فاش می‌شود. حقایق دستکاری شده نیز می‌تواند از سطوح زیرین به بالا بیاید. شایعات ممکن است در این دوران شدت بگیرند. شایعاتی که شاید کم اهمیت بنظر بیایند اما می‌توانند قدرت تخریب زیادی داشته باشند.
ممکن است در مقابل کسانی قرار بگیرید که اصرار دارند حرف آنها درست است و شما احساس کنید نادرستی پنهانی وجود دارد. به احساس خود در این دوران گوش کنید چرا که مرکوری برگشتی از طریق ذهن درونی با شما صحبت می‌کند.

در هر بخشی از چارتتان این انرژی فعال شده
آن جا ممکن‌ است‌ کمی تاخیر یا سوتفاهم های کلامی را احساس کنید. در این دوران مذاکرات و انجام کارهای مالی می‌تواند نتیجه خوبی نداشته باشد. با چیزی که منطقی است جلو بروید و با آنچه غیرمنطقی است با احتیاط برخورد کنید.

 

سال جدید میلادی نیز با انرژی مرکوری برگشتی آغاز میشود گویی که مرکوری به همه پیام میدهد کمی آهسته تر فکر کنید! جاده در دست تعمیر است 🙂

کریسمس مبارک

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *