Current Moon Phase

First Quarter Moon
First Quarter Moon

The moon is currently in Libra
The moon is 7 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

خورشید در نشان قوچ، اعتدال بهاری

خورشید در نشان قوچ، اعتدال بهاری

خورشید برای سفری جدید وارد نشان قوچ شد و این اغاز سفری جدید است. این نقطه اعتدال بهارانه است..‌ روزها با شب‌ها یکسان میشود و کم کم به طول روشنایی روز افزوده میشود.

 

خورشید نماد آگاهی و معرفت است که در کهن الگوی قوچ با انرژی کاردینال و عنصرآتش یانگ جرات ابتکارعملی آگاهانه را فراهم می کند. تجربه روح در این انرژی، تجربه هوشیاری آگاهانه ای است برای ابراز به جهان. در واقع خورشید در وادی قوچ حامل تجربه حضور در سطوحی مرتبط با آگاهی والاتر را با خود حمل می کند. این حضور نو در چرخه نو با تجربه پاکسازی، همان جوانه زدن و شکوفه دادن بهارانه است. فصلی نو برای تجربه روح یا فرصتی دوباره برای پیدا کردن خود واقعی.

 

برداشتن قدم‌بسمت مسیرهای جدید همیشه ساده نیست اما پویایی انرژی قوچ‌ما را بر آن‌میدارد که فرصت های جدید استقبال کنیم و با وجود فشارها و یا حتی چالش‌ها، قدمی رو به جلو برداریم.‌ این زمان طراحی کردن هدفهای شما در طول یکسال آینده است.. اهدافی که رشد شما را در معنای عمیق‌تری از زندگی میسر میکند. اینک با تولد خورشید در نشان قوچ گویی ما و تمام‌حیات بر روی سیاره زمین،‌ زندگی جدیدشان را جشن میگیرند تا نیروی خام زندگی را در مسیری غنی تر هدایت کنند.‌

این زمان شروعی جدید است..‌اگر از درون احساس میکنید باید کاری را شروع کنید، شروع کنید.. اگر می بایست بذری را بکارید، آن را بکارید.. اگر می بایست با چیزی خداحافظی کنید، آن را با شجاعت انجام دهید و مسیری جدید را خلق کنید. اجازه دهید انگیزه‌های جدید در شما تولد یابند، اجازه دهید شوق بهارانه و جوانه زدن لابلای زندگی و زیر پوستتان بلغزد و همانگونه که ترشح هورمونهای بدن‌تان تغییر میکند، با انها هم‌آوا شوید.

 

ماه در انرژی اعتدال بهاری

نکته ای که تاکیدش اینجا بنظر من بر قدرت این سال نجومی می افزاید انرژی ماه در زمان این تغییر بزرگ است . در زمان اعتدال بهاری، ماه در فاز خاموشی روی 29 درجه لیبرا و در حال ورود به نشان عقرب است..‌ بنظر میرسد در سال جدید ما باید شهامت ورود به دالانهای تاریک هر چیزی را پیدا کنیم..‌هر چیزی که دوست نداریم انها را ببینیم یا از انها هراسانیم نیاز به شجاعت و جسارت و قدرت اراده ما دارند تا از نو به رشد برسند.‌

ماه در این انرژی نقش تعیین کننده ای دارد. جایی که امکان دیده شدن عینی و لمس احساسات قلبی و پناه بردن به ندای قلب تا زمان درک مسیر و انتقال به مدد آن میسر می شود. نمادی از تعادل خواهی وجه زنانه و مردانه ای که در روابط دچار مشکل شده اند و امکان تامل و برقراری تعادل در برنامه ای بلند مدت میسر است. اما استلیوم سیاره ای نشان ماهی به همراه مرکوری در پیوند با ژوپیتر و نپتون که نشان از بسط قلمرو دانایی و بعضا هنری است در واقع امکانی از شهود است که برای پیمودن سطوح والاتر همچون راهنما و کلید عمل خواهند کرد.

برایتان سالی نیک را ارزومندم.‌

نوروزتان پیروز

 

 

 

خورشید در قوچ برای قوچ ها

خورشید نماد هوشیاری آگاهانه ایست که توسط آن خود را صریحا به جهان ابراز می کنیم است با حضور در بستر آتش در خانه اول، خانه کاردینال قوچ، تاکید به آغازگری آگاهانه و شروعی مدبرانه دارد. قوچ ها با ورود خورشید به خانه اولشان تجربه حضور قدرتی درخشان را به کمک استحاله گری عنصر آتشی که خورشید درآن می سوزد یعنی در بستر قوچ، سوختن در سوختن را تجربه می کنند به قول مولانا اینجا تجربه ؛خام بدم؛، تا در لئو پخته شدن و در کماندار سوختن روح برا ی اتصال تجربه میشود و معنای ؛من؛ حاصل آید.

 

خورشید در قوچ برای تارس ها

خورشید هرجای چارت قرار بگیرد آن منطقه را می درخشاند. برای شما تارس ها حضور این نماد در قوچ در خانه ۱۲، خانه پایان فصلها، نوید حضور ؛من ی؛ است که ؛درخشش مستحیلانه ی؛ خود را یا ؛خورشید در قوچ؛ خود را، در خانه آبهای اقیانوس حق پیدا خواهد کرد. این خانه جنب و جوشی همراه با پاکسازی به همراه دارد شبیه زمستان که برای استقبال از بهار روح آماده می شود. خورشید اعتمادی به تارس ها برای تغییر ایجاد خواهد کرد. تغییر در سطوح بالاتر. گویی خورشید در قوچ جسارتی تازه برای تجربه سطوح بالاتر را به تارس ها نشان می دهد.

 

خورشید در قوچ برای دوقلوها

برای جیمینای ها خورشید در قوچ در خانه ؛جهت آینده؛ قرار دارد این بدان معنی ست که کالبد هوایی خانه یازدهم با حضور خورشید در قوچ تجربه درخششی در آتش رو به آینده را در طیف وسیع یا همان مضمون هوا تجربه خواهند کرد و از آنجا که خانه ۱۱ خانه ایست که تمرکز می آورد و خورشید در قوچ که اعتماد به نفس لازم برای اقدام را در خود نهادینه دارد کمک به نوع تازه ای از شبکه سازیست. به زبان دیگر این انعکاس شبیه سیستم عصبی است دقیق و ظریف، تا جیمنای ها فرصتی وسیعی برای انتخاب داشته باشند. این نوع جدیدی از ارتباطی است که بشما رشد می دهد.

 

خورشید در قوچ برای خرچنگها

قرار است اعتبار و فرصتی برای خرچنگها حاصل آید. فرصتی که انرژی درونی خرچنگ را از صدف خود خارج می کند که برای هدف درونی آن را به همراه ببرد. ماموریتی که نماد خورشید برای روح متصور است در شعله های آتش نوزای قوچ در خانه کاردینال با زمین خاک، رویش و جوانه زدن است. اینجا یک چهارم مانده به رایزینگ است. ربع بیان فرد در اجتماع و قرار گیری یعنی فرصت درخشش دنیای بیرون برای خرچنگها آغاز شده است.

 

خورشید در قوچ برای لئوها

معنای ؛گسترش ذهن از تجربیات بزرگتر؛ با حضور خورشید در قوچ برای لئوها دچار دگرگونی می شود به طوریکه ابعاد مختلف آن تحت شعاع خورشید در آتش قوچ قرار می گیرد و جنبه های اشراقی و قلبی گویا بیدار می شوند. خانه نهم امکانی برای حقیقت یابی و معناهای عمیق است و خورشید که نماد درخشش نور در درون را نوید میدهد با ظهور در قوچ امکان تغییری رو به روشنایی و آگاهی نفس را به لئوها نوید می دهد.

 

خورشید در قوچ برای خوشه ها

تحولی که قرار است ابعادی دیگری از روح را معرفی کند برای ویرگوها با حضور خورشید در قوچ نمایان می شود. این استحاله نوزا که پدیده خورشید در قوچ ایجاد کرده است با ورود به خانه ثابت از جنس اقیانوس های تاریک و عمیق، شعاع هایی به عمیق ترین لایه های روح ویرگو ها در ۳ سطح عاطفی، روانی و مادی ایجاد خواهد کرد. این نورافکنی اولیه است و عمق نفوذش به انداز آتش قوچ خواهد بود. یعنی سطوحی اولیه ای از عاطفه و روان و مادیات را روشن می کند که تا قبل ارز این ورود معین نمی شد و البته بستر آتش کماندار است که می تواند لای روبی عمیق را ب عهده بگیرد و نه قوچ.

خورشید در قوچ برای ترازوها

ترازوها شاهد دگرگونی و تکامل خود از طریق دیگری هستند. نوعی روشنایی در این قسمت با ورود خورشید درحال شکل گیری ست. خورشید در آتش قوچ نوری نو و تازه برای درک ؛هدف فردی؛ به ترازوها عطا می کند.

 

خورشید در قوچ برای عقربها

خورشید در اریز برای عقرب ها شبیه کلیدی است که ایشان را به شناختی از همکاران و دوستان و همراهان واقعی می رساند. خورشید در اتش قوچ امکانی برای درک درستی از نادرستی دقیقا در خانه بحران ها را فراهم می کند. از طرفی این خانه به خوشه منسوب است پس خورشید قدرت تمیز و تشخیصی که با خود می آورد را در کانال پاکسازی به عقرب ها گوشزد می کند. خورشید در قوچ که امکان استحاله ذاتی دارد در خانه ۶ برای عقرب ها دوره ای از سبک سازی و تخلیه را فراهم می کند.

خورشید در قوچ برای کماندارها

کماندارها شانس تجربه خلق و زایش برای بیان خود را به کمک روشنایی خورشید نوزا خواهند داشت. خانه بلوغ درونی با حضور یک نور ذاتی از جنس نو یا همان خورشید در قوچ حمایتی روشن و تازه را دریافت می کنند که شبیه نقطه عطفی در انتخاب جنبه هایی از لذت و خلاقیت ایشان است. خورشید ذاتا می اموزاند که زندگی خلق است و دقیقا در این نقطه برای کماندارها این معنای ذاتی چشانده می گردد.

خورشید در قوچ برای کپریکورنها

خورشید در قوچ به خانه امنیت فردی کپریکورن ها گرما می بخشد. خواستگاه ذاتی محل ریشه ها دریافت امنیت است. نورافکن خورشید هم به دقت ریشه ها را نشان می دهد و هم لزوم ساختن نقاط آسیب را به چشم می اورد. این خانه اغازگر با حضور خورشید در قوچ جراتی نوزا برای ارواح کپریکورنی فراهم می کند تا اقدام کنند. و اقدام برای شناختن تجربیاتی از کودکی و عادتهای گذشته و این شناخت آغازی بر اقدام است.

خورشید در قوچ برای آکوآها

خانه سوم، خانه ارتباطات است و ارتباطات زمینه تجربیات را فراهم می کند. حضور خورشید در قوچ به این خانه متغییر روشنایی می بخشد و امکان تشخیصی نو برای آکواها فراهم می شود. این نهاد اولیه بیرونی یعنی خانه ۳،. امکانی از کشف و جستجو و رشد تازه و ابتدایی ست که حضور استحاله گر این خورشید به نوعی هم در نوگرایی بنیادین اکواها برای ارتباطاتشان نقش دارد.

خورشید در قوچ برای ماهی ها

خانه دوم ماهی ها با حضور خورشید در بستر آتش قوچ منابع مالی بخصوص پول و معانی ارزشی و امنیتی ماهی ها را تحت شعاع نور خود قرار می دهد. انرژی خورشید که انرژی یا قدرتی برای تغییر حاصل می کند در زمین تارس توجه به تمرکز برای نوزایی و بروز معانی مادی و ارزشهای فردی را شکل می دهد. بازنگری این دو مقوله برای ماهی ها در این چرخش سیاره های میسر می شود.

 

11 پاسخ

 1. ماریا جان
  از سالهای پیش که باهاتون آشنا شدم خیلی اتفاق ها برام افتاد اینکه به مسایل بیشتر دقت میکردم آگاه تر بودم و برای رشد و خوب زندگی کردن تلاش کردم
  امروز که دارم پست رو میخونم میبینم واقعاً خام بودم ولی اصل اینه که در این تجربه ها پخته شدم طوری که میتونم درس بگیرم فکر کنم و عمل کنم
  بابت تمام دلسوزی های خالصانه ات و راهنمایی هایی که همیشه پیگیرشونم متشکرم.
  در نور، برکت و تندرستی باشی🌷💜

  1. سلام عاطفه عزیزم و با ارزوی سالی نیک و پربرکت.. این خاصیت زمان هست که بلوغ رو بوجود میاره و خوشحالم که تلاشهام حتی برای یک نفر بیهوده نبوده. موفق و شاد باشی

 2. سلام
  بسیارعالی
  ازمطالب بسیار دقیق و زیبای شما استفاده کردم
  خوشحالم که با وب گاه شما آشنا شدم،قطعا کائنات همه چیز را در کناره قرارخواهد داد

 3. سلام خسته نباشید من از مطالب دقیق و بروز شما بسیارممنونم و از اینکه وقت میذارید برای ما تا استفاده بجا داشته باشیم از دانش و علم شما سپاسگذارم امیدوارم همیشه موفق پایدار باشید 🌹❤ فقط من نمیتونم چارت تولدمو بگیرم ممنون میشم راهنمایی کنید 🙏

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *