امشب ساعت23:17 دقیقه، پلوتو حرکت برگشتی خودش رو روی ’09°23 درجه نشان کپریکورن شروع میکنه.‌ فرایندی که بیرحمانه، شما رو به گذشته میبره، شما رو با اون مواجه میکنه تا تمام سیاهی ها، ترس‌ها و تاریکیهاش رو ببینین. این برگشتی در حالی اتفاق میفته که نودجنوبی امروز با قرار گرفتن روی 20 درجه نشان […]


تحلیل آسترولوژی پیوند پلوتو و نودجنوبی پلوتو یا هادس خدای دنیای مردگان هست.. دنیای زیرین. نماد و اسطوره پشت سر پلوتو در مورد مسایل تاریک و عمیق زندگیه..‌ سیاره تحول و دگردیسی و جستجوهای عمیق داخلیه. فرکانس پلوتو روی قسمتهای تاریک روح و ذهن ماست. همه ما در طول زندگی با یه رویداد پلوتونی در […]