خورشید گرفتگی نشان خرچنگ دوم جولای گرفتگی ها نقاطی رو در زندگی ما فعال میکنند که نیاز به توجه و بررسی داره. جهان بوسیله اونها توجه ما رو به حوزه هایی که نیاز به تغییر داره جلب میکنه.. انرژی گرفتگی ها با تغییرات بنیادین و ریشه ای ما رو وادار میکنه تا انرژی هایی که […]


تحلیل آسترولوژی ماه جولای   ماه جولای هم از راه رسید، ماه آخرین فرصتها..   2 جولای مارس وارد لئو میشه تا قلب ما رو گرم کنه و بهمون جسارت رویارویی با واقعیتهایی رو بده که با تمام تلاشهای انرژیهای کیهانی تا به امروز، اونها رو یا ندیدیم یا سعی کردیم ندیده بگیریم.   همچنین […]