Current Moon Phase

Full Moon
Full Moon

The moon is currently in Aquarius
The moon is 16 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

استارپوینت ونوس و مستقیم شدن سترن

استارپوینت ونوس و مستقیم شدن سترن،

مستقیم شدن سترن

سترن روی ۱۸ درجه نشان دلو مستقیم می‌شود.
سترن.. نگاهبان آستانه.. حاکم متراکم‌ترین انرژی زمین و نقطه مادی شدنی که روح انسان قادر میشود تا زندگی در دنیای ماده را تجربه کند. در مواجهه با این نگاهبان آستانه است که ما با گذشته و ترس‌های خود روبرو می‌شویم.

در گذشته های دور زمانی که فقط ۱۰‌علامت در زودیاک وجود داشت، نشان کپریکورن نشاندهنده بالاترین آرزوی یک مرد بود.
هلنا بلاواتسکی نوشته است که در اتلانتیس قدیم زمانی که دری برای ورود انسان به قلمرو پنجمین پادشاهی باز شد بنظر یک بحران در بخشی دیگر وجود داشت که بسیاری از استادان قلمرو پنجم را وادار به ترک جایگاه خود کرد. در این مرحله به انسان اجازه داده شد که آرزوی پر کردن این‌جایگاه ها را به ذهن خود بیاورد و برای آن تلاش کند. این همان زمانی است که دو نشان دلو و ماهی به زودیاک اضافه میشوند.‌

قطب کپریکورن خرچنگ است. خانه سلسله سران روحانی و فرشتگان نه‌گانه است که در قلمرو چهارم با چاکرای قلب و در قلمرو پنجم‌با چاکرای اجنا مرتبط است. در اموزه ها نام آن را چاکرای ستاره ای بیان کرده اند. این چاکرا محل ورود روح به دنیای ماده به نام انسان است.  مکانی که طرح بزرگ در آن تدوین و اجرا میشود. نشان خرچنگ‌ نماد اولین تجسم انسان است و بنابراین کپریکورن و سترن، دروازه ورود به سلسله مراتب روحانی است. سترن نماد بهتربن و بدترین انسانیت است. حاکم بر مرزها است و محدودیت ها و قوانين.. همین انرژی است که باعث میشود موجودیت شکل بگیرد. سترن نردبان بهشت است که در اسرار میترایی از آن نام برده شده . میگویند این نردبان هفت پله دارد و اولین آن مربوط به اسمان سترن یعنی روح آن سیاره است.

بنابراین اگر سترن را تجلی انرژی هوش فعال الوهیت در سطح ماده بدانیم، انوقت میتوانیم درک کنیم چرا سترن خداوندگار کارما نامیده میشود چرا که ما مسوولیم تا نماینده و اجرا کننده راستین قوانین‌ الهی بر روی زمین باشیم.‌ اگر حاکمیت سترن بر نسان کپریکورن را فرمانروای درونی بدانیم، حاکمیت قدیم سترن بر آکواریوس دلالت بر حاکمیت بيروني است تا کارمای فردی خود را نسبت به زندگی جمعی بشریت تحقق بخشیم.‌

انرژی سترن در اکوا اجباری است برای درک محدودیت های شخصی و مسوولیتی که روح در تجیم کنونی به دنبال کامل کردن آن است تا بدوینوسیله بتواند رشد خود را تقویت کرده و به بیرونی سازی طرح رشد برای بشریت کمک کند و در این روزها این صلیب ثابت است که ما را که ما را در ازمون ها و آزمایشها قرار میدهد تا با خرد و نگاهی عمیق به گذشته‌ با استفاده درست از ذهن مسوولیت ایجاد ساختاری جدید را بر عهده بگیرند.

سرنوشت ایران چه خواهد شد…

این سوالی است که همه این روزها بدنبال جوابی برای آن‌هستند.. انرژی الگوهای فیکس و ثابت اینرسی قدرتمندی را ایجاد میکنند که در این زمان این اینرسی با اشوب مربع اورانوس به سترن ایجاد شده است.. سترن در دکان دوم که تحت حاکمیت مرکوری است مستقیم میشود، کارت این دکان‌۶ شمشیر است.. این‌همان‌قایق شارون در رودخانه استیکس است که ما را عبور می‌دهد.. سکوتی بزرگ این کارت را پر کرده است..‌ مانند سکوت نقاشی‌های بلیک… این گذر است..‌گذری تلخ بسمت ناشناخته..‌شمشیرها را قایق را سوراخ نکرده اند پس دردها و زخم‌ها ما را غرق نمیکنند.. این کارت اشاره به وضعیتی است که سالها ادامه داشته.. غمی طولانی..‌ اما سفر شروع شده.. چوب تیره مرد که در پشت زن و کودک نشسته را نگاه کنید.. باید با اگاهی قایق را به جلو برد..‌سمت چپ ابها خروشانند و هر حرکت اشتباه قایق را واژگون میکند.. رسیدن به ساحل ممکن است اما تعادل را نباید فراموش کنیم.‌

شش شمشیر یک دروازه است.. دروازه ای که اکنون نگاهبان دروازه حرکت مستقیم خود را روی آن شروع میکند.. در طول این سفر باید منتظر بهم خوردن تعادل باشیم مخصوصا که مارس هم در دوقلو است و نشان دوقلو همیشه بر مدارحقیقت نیست..
این شروع است.. شروعی سفری در رودخانه ای که به ساحل امن میرسد..‌

از دید من با حضور لیلیت در دکان دوم خرچنگ و فعال بودن چاکرای ستاره‌ای، حاکمان راستین جهان مراقب ما هستند. یک میلیون سال پیش بود که بذر نژاد ریشه اریایی برای اولین بار در زمین قرار گرفت و اکنون ایران، با طالع لئو در استانه تولدی جدید است. تولدی اهسته اما به روشنایی و درخشش خورشید. ‌

 

استارپوینت مقدس ونوس در 29 درجه ترازو

این رویداد با استارپوینت ونوس در نشان لیبرا و روی 29 درجه لیبرا همراه میشود که یک درجه ارشد است. پنج نقطه جادویی پیوند پنج دروازه جادویی هستند. در اخترشناسی ودایی این دروازه ها بعنوان کۆماری های مقدس در نظر گرفته می‌شوند که نماد فرشتگان تحت فرمان پرومته برای کمک به انسان و رهایی و رشد فردیت او هستند. در اصل این استارپوینت های بذرهای کۆماری هستند که ارتعاش‌های بالاتر از عشق و صلح و دوستی را برای شما فراخان می‌کنند. گنوسی ها این پنتاگرام را به عنوان بدن آتشین روح القدس نشان می‌دادند. این نقاط نه فقط در الگوهای شخصی، که در الگوهای جمعی تیز متحول کننده و تاثیر گذارند.‌ این هوس مادر کیهانی است که توسط خورشید برای آگاهی زمین ارسال میشود.‌

با این استارپوینت ونوس از ستاره صبح تبدیل به ستاره عصر می‌شود. این نقطه از آنجا که روی 29 درجه لیبرا فعال می‌شود دارای اهمیت خاصی است. ‌از نظر من این پایان دوره ای است که ما در آن خودمان و همدیگر را شناختیم و محک زدیم.. استارپوینت بعدی ونوس در 23 اکتبر 2026 با ونوس برگشتی روی صفر درجه عقرب خواهد بود.‌ بنابراین این اوج نقطه درسهای برابری و درک فردین در زمینه های اجتماعی است. این کۆماری مشارکت عادلانه و آگاهانه و یکی کردن زندگی خود با دیگران است. این وضعیت نیاز به گوش سپاری عینی به دیگران است و تا سال 2026 درسهای مربوط به اشتراک گذاری قدرت، استفاده درست از نیروها، حرکت بر محور صداقت را خواهیم آموخت. پیوند بعدی فرودست در نشان ترازو در 21 اکتبر 2034 در حرکت برگشتی است..‌ اگر همانطور که یوگی باباجان عارف هندی بیان کرد که عصر اکواریدس در سال 2035 آغاز میشود، بنابراین VSPکنونی نقطه ای رو به رشد برای پایان دادن به آفت چپگراست.

نماد صبیان 29 درجه ترازو این چنین است:
بشریت به دنبال پل زدن بر دامنه دانش است.. همانگونه که با کارت مستقیم شدن سترن هم، همنوا میشود.

دستت را باز کن.. آن را بعنوان میزان درک خود از همه چیزهایی که در زندگی مهم هستند ببین اما همانگونه که فیثاغورس گفت انسان آکورد کامل از هشت نت است و نت نهم آواز الهی است، این استارپوینت اوج حضور و مداخله الهی برای برقراری عدالت حقیقی است.

 

 

 

دکان آخر لیبرا با کارت 4 شمشیر برابری می‌کند.. شمشیرها به دیوارها اویزانند.. از پنجره نور شفا می‌تابد.. این ظهور شوالیه است پس از بهبودی.

“جام به چه کسی خدمت میکند”

 

 

 

برقراری صلح جز با خرد و اندیشه میسر نمی‌شود.‌ دن رودیار این درجه را تلاش گسترده و پایدار بشریت برای دستیابی به دانشی می‌داند که قابل انتقال است. چه چیزی قابل انتقال است؟
کافیست برای جواب دادن به این سوال نگاهی به کتاب شاهنامه کتابخانه‌تان بیندازید و یا کتاب مولانا را ورق بزنید و منطق الطیر عطار را بخوانید.‌نکته کلیدی این درجه حس عمیق مشارکت مردم آگاه است که به دنبال ایجاد “حقیقت” است.‌ در این برهه خاص از کشورمان فراموش نکنیم که نقاط دید و تاکیدات ارزشی رهبران آینده را با موشکافی عمیق مد نظر قرار دهیم چرا که این فقط به ما مربوط نیست. این بخاطر انسانهای آینده است.

این مرحله ای است که انسان را واقعا “انسان” می‌کند و بخش بزرگی از تکامل انسانی است.

 

باشد که همگی در این گذر بر اساس خرد و اندیشه عمل کنیم.

در نور خداوند باشید.

22 پاسخ

 1. خیلی ممنون ماریای عزیزم واقعا لذت بردم فکر کنم من کهپلوتو در عقربو سترن در ۲۲ درجه عقرب نزدیک نودجنوبی در عقرب و رو ام سی دارم باید زندگیه کارمیکی رو شروع کرده باشم امیدوارم اگاهیشو بدست بیارم و راه درست رو برم

 2. نور الهی بر کشورمان و تمام دمیا جاری شود و همگی در صلح باشیم. ممنونم از آگاهی که دراختیارمان قرار میدهی❤☘️🕊

 3. سپاسگذارم به امید بکاربردن خرد در این گذار سرنوشت ساز برای همه و کشورمون و پیروزی نور بر تاریکی

 4. ماریا جانم عالی بود دوبار خوندمش ،من چند وقتی یه ندای درونی بهم میگه در دل همه ی ما داره عشق و صلح همان شعار کهن دیار ما همان چیزی که سهروردی با دیدن مغ شیفته اون شد داره در ما بیدار میشه ودر متن توهم درمورد همین بذر اریایی گفتی ودلم روشن تر شد🌱💚

 5. بسیار عالی بود. تفسیری واقع گرا ، ملموس ، مستند و به دور از هیجانهای زود گذر.
  مثل همیشه👌

 6. درودماریاجان دیدی همش عصبی وناراحت بودی میگفتی چرا تکون نمیخورید..اینم تکون ..
  هرچیزی زمانی دارد..والان زمانش رسیده..
  من دختر سترن هستم..به زمانبندی ومسئولیت پذیری فردی و اجتماعی بشدت معتقد هستم.وهمه چیز درزمان حقیقی خودش اتفاق خواهدافتاد.
  مرسی ازتو زیباجانم ازین تفسیروتحلیل زیبا
  ب امیدفردای آزادی تا چندماه دیگر🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
  و تا ۲۰۲۵ ایران ابرقدرت منطقه خواهدشد
  وصلح خاورمیانه از ایران برمی خیزد
  این پیام را بیادداشته باش ودوباره بیادخواهی آورد🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊

 7. سلام و درود بر ماریای نازنین، چقدر خوشحال شدم بعداز حدود پنجاه روز دوباره با یادداشتهای ارزشمندت دیدمت. این یادداشتهای برای من بسیار ارزشمند بود. به امید روزهای نیک.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *