Current Moon Phase

First Quarter Moon
First Quarter Moon

The moon is currently in Libra
The moon is 7 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

تحلیل آسترولوژی 15 الی 21 مرداد – آنتیگونه

 

َسوفوکل انتیگونه را در حدود ۴۴۲ قبل از میلاد نوشت.‌این بخشی از سه‌گانه افسانه های تبای یا تبس است. دو بخش دیگر  ادیپ شهریار و ادیپ در کولونوس هستند.
روایت انتیگونه درباره برادرهایی است که در جنگ بر سر قدرت کشته میشوند.

پسران ادیپوس، اتئوکلس و پولونیکس در جنگ‌با یکدیگر بر سر تاج و تخت کشته میشوند و کرئون پادشاه تبس فرمان میدهد تا اتئوکلس را با تشریفات و احترام کامل به خاک بسپارند اما جنازه پولونیکس را به حال خود رها سازند تا خوداک درندگان شود چرا که معتقد است او به شهرش خیانت کرده است اما این‌خلاف قانون خدایان و مردم شهر است.

انتیگونه و ایسمنه خواهران دو برادر کشته شده هستند. آنتیگونه نمیتواند بپذیرد که جنازه برادرش پولونیکس در روی زمین رها گردد.‌ از ایسمنه‌ میخواهد که او را برای خاکسپاری برادر یاری کند اما ایسمنه از ترس مجازات کرئون‌نمی پذیرد و به این ترتیب آنتیگونه به تنهایی آن را انجام میدهد.‌ خبر به کرئون میرسد که پولونیکس دفن شده و آنتیگونه دستگیر میشود. آنتیگونه انکار نمیکند و با کرئون بر سر زیر پا گذاشتن اخلاقیات بحث می کند اما کرئون اشفته شده و دستور دستگیری ایسمنه را هم میدهد چرا که می پندارد او نیز با آنتیگونه همراهی کرده است

دوخواهر زندانی میشوند. پسر کرئون، هایمون نامزد آنتیگونه است و سعی دارد پدر را از مجازات خواهران برحذر دارد اما موفق نمیشود و هایمون قسم میخورد که دیگر هرگز پدرش او را نخواهد دید.
کرئون سرانجام تصمیم میگیرد ایسمنه را ازاد و آنتیگونه را در غاری زنده دفن کند. آنتیگونه با اینکه از سرنوشت می گرید اما دست از دفاع از کار خویش نمی کشد . پیشگوی نابینایی بنام ترسیاس به کرئون هشدار میدهد از خشم خدایان که می تواند جان فرزندش را بستانند. از سوی دسگر ریش سفیدان نیز به وحشت می افتند و از کرئون میخواهند تا آنتیگونه را ازاد و پولونیکس را به خاک‌بسپارد.‌
سرانجام کرئون می پذیرد اما آنتیگونه خود را به دار اویخته . هایمون از مرگ آنتیگونه خود را می‌کشد.‌خبر مرگ هایمون به مادرش ائورودیکه میرسد و او نیز جان خویش را می‌ستاند.
کرئون اکنون با تاج و تخت‌ و اندوهی به وسعت دنیا، تنها مانده و این سزای سرپیچی از فرمان خدایان است.

این روایت مظهر تقابل خرد زنانه و قدرت مردانه است. این تقابل جهان مادی و جهان الهی است. جایی که اراده فناپذیر کرئون در مقابل ایین ایزدان قدم علم میکند.

شنبه 16 مرداد — Sun Square Jupiter

در ابتدای این‌هفته مشتری و خورشید در ستیز و تنش با یکدیگر قرار میگیرند و این‌بهانه ای شد تا انتیگونه را مرور کنیم.‌ تنش خورشید و مشتری تنش اخلاقیات است. اخلاقیاتی که هر کدام در نفس خودشان موجه هستند درست همانند انتیگونه و کرئون. کرئون قوانین‌ پادشاهی که نظم و امنیت را برقرار میسازند ارجح میداند و انتیگونه‌ روح خانواده را تقدیس میکند و هر دو اینها وظایف ارزشمندی هستند اما هر دو از عدالت مطلق به دورند.

مشتری و خورشید.. دو انرژی خاک ثابت و آتش ثابت با یکدیگر در تنش قرار میگیرند و درست همانند انتیگونه و کرئون بسختی بتوان فرد دیگر را درک کرد.‌ هر دو بسیار سرسختانه بر سر باور خود ایستادگی میکنند. شخصیت آرمانگرای انتیگونه زندگی خود و دیگران را در سراشیبی قرار میدهد و کرئون تنها به مصلحت سیاسی توجه میکند وهر دو بهای سنگینی را می پردازند .‌ با انرژی مشتری در نشان طبیعت‌گرای گاو، قوانین طبیعی جهان گویی در تنش با قوانین ساخته شده توسط نفس و ایگو قرار میگیرند و نقطه بیداری به این غرور “از دست دادن بزرگ یا مرگ” است و این بیداری تنها با مرگ آنتیگونه، هایمون و ائورودیکه  رخ می دهد و می بایست هشیار بود به غروری که می تواند خشم خدایان را برانگیزاند!

از دیگر سو با مربع مشتری و خورشید زمان پس گرفتن حس زندگی از دست فرمانهای ذهنی است. هدف این انرژی جداکردن هویت حقیقی خود از عقاید و باورهای دیگران است. با انرژی مشتری در خاک ثابت گاو زمان آن است که به حس درونی خود اعتماد کنیم و ارزش‌های خود را به دستورات دیگران گره نزنیم.‌ ما تنها کسی هستیم که میدانیم در قلب خود چه چیزهایی را دوست داریم و چه می خواهیم و ..
این مربع شما را وادار میکند تا برای ظهور و تجلی خاص‌ترین استعداد خود با صداقت و حقیقت بیشتری جلو روید.‌ نقاب ساختگی خود را کنار بگذارید و با صورتی حقیقی زندگی تان را بسازید. ممکن است حرفها و نظرات استادان و اموزگاران و مبلغان مذهبی در این دوران تحریک پذیری بیشتری را ایجاد کند و اگر شخصیت یا ایگو تحریک شود، آنان در لایه های دفاعی بیشتر فرو میروند و با قدرت بیشتری از آن دفاع میکنند و تنش های میتواند افزون گردد اما این‌نگرشی است که باید دیر یا زود تغییر کند.

سه شنبه ۱۷ مرداد– Venus Conjunction Lilith

پیوند ونوس برگشتی و لیلیت یک انرژی پویا و سرکش زنانه است که میل به اعلام وجود دارد. این انرژی در مورد بازنگری ارزشهایی است که منجر به بسط خودتوانمندسازی میشود.‌ وقتی ترس و شرم کمتری داریم ظرفیت بروز استعدادهای ذاتی افزایش می یابد و اصالت ما قدرت کنترل بیشتری بر رشد ما میگذارد. از این‌انرژی برای غلبه بر زخم‌ های شخصیتی و کودک درون که مانع اتصال و اعتماد شما به انرژی غریزی و شهودی تان میشود استفاده کنید.‌ به احساسات ازاد شده خود احترام بگذارید و بدانید زندگي با آزمون و خطا و تجربیات است که رشد میکند.‌ ما با ازمون متوجه میشویم در چه مسیرهایی استعداد داریم یا توانمند هستیم و یا نیستیم. متاسفانه این ازمایش های هدایتگر برچسب شکست میخورند . یادگیری یک شکست نیست. برای رشد و خودتان و ارزشها و توانایی ها و استعدادهایتان به خودتان اجازه ازمایش بدهید.

چهارشنبه ۱۸ مرداد– Venus Square Uranus

در ادامه‌ پیدا کردن‌جسارت برای ازمایش و خطا، این درس و تنش ماست که از تغییر و رها کردن و راه جدید را انتخاب کردن نترسیم. مسیرهای جدید به ما اطلاعاتی جدید میدهند و به ما می آموزند. هدف این زاویه سخت و نود درجه و تنش بین ونوس و اورانوس هدایت ما به مسیرهای جدید خودشناسی و خودکفایی است.
تضاد بین خواسته ها و نیازهای شما با دیگران در این جنبه بخوبی نشان داده میشود، شاید حتی زندگی یا روابطتان از تعادل خارج شود تا شما با ونوس برگشتی، لایه های پنهانی و زیر سطح خواسته و نیازهای حقیقی خود را جستجو و کشف کنید.

 

پنجشنبه ۱۹ مرداد– Mercury Trine Jupiter

تنش عطارد و مشتری نیز تکمیل کننده داستان تغییر افکار است. عطارد بر ذهن، سبستم عصبی، بازوها و دستها حاکم است. بازوها و دستان به ما کمک میکنند تا محیط فیزیکی خود را کنترل کنیم. انها در امتداد قلب هستند و این شاید نمادی است که ذهن ما را به قلب متصل میکند. بنابراین عطارد سنتز قلب و ذهن است و از طریق همین سنتز است که ذهن ما فراتر از ایگو قدیمی یا غریزه خام حرکت می‌کند.‌ این‌تنش تحریکی است برای بیدارسازی ما به توانایی هایمان. علاوه برآن انرژی هماهنگ عطارد خوشه و مشتری در نشان گاو ما را در هماهنگی بیشتری با نظم کیهانی قرار میدهد. ممکن است در این انرژی بطور ناخودآگاه احساس کنید می بایست برخی از وسایل تان را ببخشید یا حتی دور بریزید‌‌. ممکن است بطور ناخودآگاه به سمت مرتب کردن قفسه ها و محیط زندگی تان پیش بروید. این نشانی از نیاز درونی و ذهنی شما به نظم است. اگر احساس نیاز به تغییر در محیط بیرونی میکنید ابتدا محیط درونی خود را تغییر دهید.‌ سیستم حسی شما در این زاویه نیز تحریک میشود و تحریک سبستم حسی یعنی به روزرسانی بخش شهودی ذهن تان که آن هم‌منجر به افزایش خلاقیت میشود. اگر می‌خواهید در کلاسهای هنری شرکت کنید اکنون بهترین زمان است.‌

 

 

معرفی فیلم روانشناختی هفته:

برای معرفی فیلم روانشناختی هفته، فیلم “زمان آرماگدون” را انتخاب کرده ام.

فیلمی که نوجوانی سردرگم در آستانه بلوغ را به عنوان انسانی مستقل با شخصیت کامل به تصویر می کشد و نشان می‌دهد چگونه خانواده و جامعه می‌تواند در دگرگون شدن آن شخصیت معصوم نقش داشته باشد. از آنجا که فیلم ابتدای دهه ۸۰ را به تصویر می‌کشد ما شاهد تغییرات تکنولوژیک، طهور هیپ هاپ، بر آمدن نولیبرالیسم‌و فاصله فقر و غنا و بحران انرژی هستیم. فیلمی که نشان می‌دهد چگونه سیاست حتی می‌تواند در شکل گیری شخصیت افراد نقش ایفا کند.

 

در پایان هفته ای شاد را برای شما آرزو می کنم.

7 پاسخ

  1. خیلی عالی بود معرفی فیلم هاتون رو دوست دارم. همه چیز این وبلاگ عالی و بی نظیره . از همگی متشکرم که برای آگاهی ما تلاش می کنید

  2. برای نشر نور و آگاهی برای بخشیدن قدرت دوباره برای پژواک در آسمان ذهن برای لذت فهم نور در تاریکی و برای مهربانی و بخشش این بینش سپاسگزارم.
    در نور و خرد باشیم.

  3. نوشته های عمیقتونو خیلی دوست دارم آیدا جان، باعث میشه هر چند وقت یکبار به خودم رجوع کنم، خودمو زیر و رو کنم و اون لایه های پنهان وجودمو بکشم بیرون و ببینم حرفش چیه 💚🌹✨

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *