Current Moon Phase

First Quarter Moon
First Quarter Moon

The moon is currently in Libra
The moon is 7 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

تحلیل آسترولوژی 25 الی 31 تیر – بدنبال خانه

 

دوشنبه‌ ۲۶ تیر
Cancer New Moon
Mercury Square Jupiter

انسانها تا آخر عمر زمینی شان بدنبال امنیت و خانه اند حتی اگر مالک خانه ای فیزیکی باشند‌. در درون‌ همه انسانها میل و نیازی در تقلا است که ما آن را در آسترولوژی تکاملی، میل بازگشت به منبع یا مبدا می‌خوانیم و شروع این هفته با ماه نو نشان خرچنگ، شروع جدیدی برای ارتقا این میل و نیاز درونی انسانها برای پیدا کردن راهی است که آن را در زیر سایه امن و آرام خود پناه دهد.

در قلمرو انرژی آب کاردینال خرچنگ این احساسات است که بر واقعیت های بیرونی فرمان می راند و آن را کنترل می‌کند و این ماه نو که روی ۲۴ درجه خرچنگ دقیق می‌شود در تلاشی بزرگ است برای بیداری انسانها به قطبیت زنانه روح خود. گرچه این ماه نو از الگوی صلیبی که با محورهای نودها و پلوتو درگیر بود کمی فاصله دارد اما انرژی تنش آن همچنان جریان دارد و در طی یک هفته روز آینده به حداکثر خود می‌رسد و رویارویی پلوتو و خورشید کامل می‌شود. بنابراین ماه و خورشید اکنون شروع کننده نیاز پنهانی هستند که در طی چند روز آینده میل به جریان یافتن دارد. نیاز به داشتن امنیت در خانه، نیاز به دریافت عشق، نیاز به رویارویی هر فرد با آسیب‌پذیری‌هایش و از همه مهم‌تر نیاز به تولد و یا باززایش هویت درونی که نیازهایش را ارج می نهد و می آموزد تا یاد بگیرد چگونه از سیستم ظریف حسی خود برای بازیابی قدرت عشق در کالبد عاطفی اش استفاده کند. بسته به اینکه ده درجه پایانی نشان خرچنگ کدام خانه نمودار تولدتان را تحت تاثیر خود قرار میدهد این نیاز و دگرگونی امنیتی متفاوت است اما انچه مسلم است این یک دگردیسی درونی است و این دگردیسی رخ نمیدهد مگر زمانی که ما با تجربیات ناامنی ها و ترس های درونی روبرو شویم و به همین دلیل هم عطارد در مربع با مشتری است تا ما با ذهنیت های اشتباه ریشه دوانیده در خود که مانع ارامش و حس امن مان در زندگی میشود روبرو شویم، در این مسیر ممکن است ما متوجه شویم نمیتوان روی خانواده، دوست، فرزند و .. برای تامین نیازها حساب کرد، ممکن است متوجه شویم نمیتوان روی دوستی ها و عشق ها حساب کرد، ممکن است از طبیعت مهربان شما سواستفاده شده باشد و این‌ها نباید باعث مایوسی شود بلکه به انها باید بعنوان بخشی از رشد تجربه احساسی خود برای مسوولیت پذیری و بلوغ نگاه کنیم.‌

پنجشنبه ۲۹ تیر
Sun Trine Neptune

انرژی خورشید، همان خورشیدی است که در ماه نو نشان خرچنگ تصمیم گرفته است تا روابط و محیط های امن و قابل اعتماد بیرونی را رها کند و بلوغ درونی خویش را بازیابی کند و اکنون با این زاويه هماهنگ، خورشید و نپتون در حال اموختن این درس به ما هستند که از اسیب پذیریهای خود مراقبت کنیم و توانایی عشق ورزیدن و دریافت عشق را از خود برتر یا الهی مان ایجاد کنیم.‌ اگر ما از احساسات درونی خودمان جدا شده باشیم نمی توانیم مجرای نور و عشق الهی باشیم و نمیتوانیم عشق بی قید و شرط را دریافت یا پرورش دهیم. علاوه بر آن در این‌جنبه ممکن است احساس همدردی فوق العاده ای با دیگران یا خانواده داشته باشید، اگر یک مدیوم یا کار شفابخشی را دنبال می کنید این جنبه پرقدرتی است تا بتوانید به بهبود کالبد احساسی دیگران کمک کنید. اگر خورشید را در عناصر اب داشته باشيد _مثل خرچنگ، عقرب و یا ماهی_ حساسیت عاطفی‌ بیشتری را تجربه خواهید کرد و مراقب باشید ارتباط با واقعیت را از دست ندهید. این انرژی فعال کننده تخیل سازنده است و ممکن است در این بین نقشی پرورش دهنده را برعهده بگیرید تا به دیگران کمک کنید خودشان و جهان را از دیدگاهی غیر مادی گرایانه نظاره کنند.

جمعه ۳۰ تیرماه

Mars Opposition Saturn

و همانطور که تمرین میکنیم تا به خودمان و دنیا نگاهی عمیق تر داشته باشیم این رویارویی دوباره نفس و ایگو را به زیر می کشاند. انرژی مارس در خوشه جهت ابراز نیازهای خود و چه میخواهم و نمیخواهم های خود است اما کیوان یا سترن در نشان ماهی به دستورالعملها یا الگوهای شهودی اشراقی اشاره میکند که ایگو همیشه در مقابل انها نوعی مقاومت را به کار می بندد. رنجش های درونی که مدتها در ناخوداگاه شما بوده توسط این مخالفت میتواند به روی سطح بیاید. با مریخ در خوشه اگر نتوانیم به کمبودهد و نقص های خودمان و دیگران احترام بگذاریم، این رنجشها سطوح عمیق تری پیدا میکنند و اینجاست که رنجش های کوچک تبدیل به نفرت و نفرت ها همانند علف های هرز در ذهن ریشه می دوانند و تکثیر میشوند. انوقت است که قدرت شخصی تان اسبر این نفرت ها میشود و ارامش درون از دست می رود و دنیای شما را مسموم و تاریک میکند. بنابرابن در این جنبه با انرژی مریخ در خوشه که همزمان عطارد هم در نشان اسد است، صریح و صادقانه همراه با ادب و احترام صحبت کنید و  با رنجش ها صادقانه روبرو شوید و از انها فرار نکنید. همزمان در این جنبه ممکن است دیدگاه انتقادي شدیدی را نسبت به خود پیدا کنید. اگر قولی را به خودتان داده‌اید اما سر آن‌ نمانده اید و فکر میکنید که فرد مفیدی نیستید. اگر دچار این احساس شده‌اید سعی کنید شناخت بیشتری از خودتان و توانایی ها و نقص هایتان‌بدست اورید و به خودتان فرصت تغییر بدهید.‌
اما در مورد رنجش هایی که از دیگران دارید با شهامت و احترام، رنجش پیش آمده را در میان بگذارید، شاید ان رنجش سوتفاهمی از جانب شما باشد و شاید دلیلی در پشت آن‌پنهان باشد. راه حل دیگر، بخشش است. به باغچه ذهن تان نگاه کنید و ببینید چقدر علف های هرز رنجش در آن رشد کرده اند. وقت هرس انها رسیده است.

در این‌جنبه خودتان و دیگران را ببخشید و خودتان را از نقش قربانی بودن رها کنید و دوباره اختیار زندگیتان را در دست بگیرید.‌

شنبه ۳۱ تیرماه
Sun Square Node
Sun Opposition Pluto
Mercury Trine Chiron

و در اخرین روز از تیرماه این شما هستید که انتخاب میکنید ایا سرنوشت جدیدی را برای خود بیافرینید یا در تکرار و ادامه اشتباهات و تنگناهای گذشته باشید. زاویه مثبت بین مرکوری / عطارد و کایرن بشما وضوح و درک بیشتری را برای نارسایی ها و کمبودهای گذشته و بهبود یافتن می بخشد. خودتان را با این‌جمله که ” من از هیچکس چیزی به دل نمیگیرم” را فریب ندهید و بجای انگار سعی کنید ابعاد رنج ها و زخم‌ها را بررسی کنید، از خودتان درباره چرایی شکل گیری ان زخم یا رنج سوال کنید و بعد تصمیم بگیرید که ایا میخواهید ان رنج را دگرگون کنید و با استفاده از انرژی مخالفت پلوتو خورشید از خودتان ادم دیگری بسازید یا میخواهید ناراحتی ها و کینه ها را ادامه دهید و رفتاری تلافی جویانه را در پیش بگیرید؟‌اما میخواهید رنج ها و خشم را ادامه دهید یا با تغییر از افکار و نگرش هایتان، در مسیر شفابخشی الگویی برای دیگران شوید؟

از انجا که خورشید در نشان خرچنگ‌است، کمبودها و عقده های دوران کودکی در این انرژیها در حال فعال شدن هستند و اگر شما در دوران کودکی از مادر خود حمایت و امنیت کافی را دریافت نکرده باشید، تعاملات شما با مادر و یا خانواده در این هفته ممکن است با چالش روبرو شود. اگر وابسته و منفعل هستید و همیشه احساس بی پناهی می کنید و بدنبال کسی می گردید که بخشی از بارهای خودتان را با او قسمت کنید. وقت آن است که شروع کنید روی خودتان کار کنید و “من” زخمی تان را به تولدی جدید برسانید

 

پیشنهاد فیلم روانشناختی هفته:

در راستای انرژی های این هفته شما را دعوت می کنم برای تماشای فیلم شاهزاده جزر و مد

شاهزاده جزر و مد فیلمی محصول 1991 است که زیبایی های دشت کارولینای جنوبی و اعماق ناامیدکننده افسردگی روانی را به تصویر می کشد. این فیلم بر اساس رمان 1986 پت کانروی، پایان خوشی نیز دارد. خط داستان به این صورت پیش می رود که تام وینگو مربی فوتبال و معلم دبیرستان است. در روزی او توسط روانپزشک خواهرش به نیویورک فراخوانده می شود چرا که خواهرش، سامانتا وینگو بار دیگر سعی کرده بود خود را بکشد. تام وینگو به نیویورک سفر می کند، جایی که روانپزشک خواهرش، دکتر لوونشتاین (باربارا استرایسند) از او کمک می گیرد تا “خاطره” خواهرش باشد: لوونشتاین معتقد است که او گذشته خود را سرکوب کرده است و بازیابی خاطرات کودکی به بهبودی او کمک می کند. زمانی که او خاطرات خانوادگی را مرور می‌کند، مشکلات خودش دوباره به او سر می‌زند و …
فیلم به شیوه ای است که نشان می دهد چگونه تجربیات کنونی خاطرات گذشته را تداعی می کند. در یک صحنه، تام وینگو کودکانی را در یکی از خیابان‌های شهر نیویورک تماشا می‌کند که در حال پریدن به داخل حوضچه آب آتش‌نشانی هستند و دوران شادی را در گذشته خود تداعی می‌کند، زمانی که سه خواهر و برادر وینگو دست در دست هم گرفتند و از اسکله پریدند و با خوشحالی به هم آب می‌پاشیدند و در خاطره دیگری، زمانی را به یاد می آورد که توسط شوهر دوم مادرش به طرز فجیعی سیلی خورد.

وقتی او و سامانتا این خاطرات را مرور می‌کنند، آسیب‌های شدید دیگری به ذهنشان خطور می‌کند و از مکانیسم‌های مقاومتی که هر کدام دارند آگاه می‌شوند. در پایان فیلم، با وجود غم و اندوه و آسیب، شادی زیادی پدیدار می شود.

 

در پایان از اینکه نوشته مرا خواندید سپاسگزارم و برایتان هفته شادی را آرزو می کنم

5 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *