Current Moon Phase

Waning Gibbous Moon
Waning Gibbous Moon

The moon is currently in Aquarius
The moon is 17 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

تروما و شفا، تحلیل آسترولوژی هفته

از انجا که کایرن در نشان قوچ است و این هفته در پیوند با نودشمالی قرار خواهد گرفت فرصتی بزرگ برای شناسایی تروما و شفا آن اختیار ما قرار خواهد

واژه تروما به یونانی یعنی زخم و این زخم تازه نیست. زخمی قدیمی است که وجود انسان را در بندهایی از گذشته ای دور نگاه می‌دارد و او را بطور ناخوداگاه وادار می کند در همان موقعیت زندگی کند و  الگوهای سیاره ای این هفته انرژی کایرن را پررنگ میکنند و از انجا که کایرن در نشان قوچ است و این هفته در پیوند با نودشمالی قرار خواهد گرفت فرصتی بزرگ برای شناسایی تروما و شفا ی آن اختیار ما قرار خواهد گرفت.

یکشنبه ۱۳ اسفند / Venus Square Uranus

زاویه سخت ونوس و اورانوس دقیق میشود و انچه در این درگیری شریک است مفهوم ازادی است. ونوس نماد جنبه طبیعت مادینه و نوع روابط و نگاه ارزشی ماست و اورانوس کهن الگوی ازادی و فردیت یافتگی است. این تنش احتمالا شما را در تضاد عقیده ای و با اختلاف سلیقه ای با دیگران قرار خواهد داد و باید یاد بگیرید چگونه در همان حال که از عقیده خود هراسی ندارید اما میتوانید همه چیز را در تعادل نگه دارید.‌ از انجا که کهن الگوی اکواریوس با بخشی از تجربیاتی که بصورت تروما در حافظه اکاشیک ما ذخیره میشوند معنا میشود  اگر نگرش های شما در مورد عشق، بیان احساسات و یا دیدگاه ارزشی مانع رشد شما شده باشند این انرژی فعال کننده اسیب ها و یا تروما های گذشته خواهند بود و احتمالا شما با انها روباره روبرو میشوید. ممکن است جذب یک رابطه هبجان انگیز یا غیرمتعارف شوید که باعث میشود بخشی از دیدگاه های گذشته شما به روزرسانی شوند . امیالی که در نتیجه این تنش در شما بیدار می‌شوند ممکن است شما را به انتخاب هایی متفاوت از گذشته ترغیب کنند و به این ترتیب راهی برای رهایی از الگوهای تروما و شفا اسیب های رابطه ای گذشته و قدیمی ایجاد می‌شود.

 

دوشنبه ۱۴ اسفند / Mercury Sextile Uranus

دانستن می‌تواند رنج ها را آزاد کند. این جمله بسادگی نشان می‌دهد چرا پس از تجربه تنش ونوس و اورانوس، ذهن ما نیاز دارد با فرکانسی هماهنگ همگون شود. یاداوری و یا تجربه ذهنی اسیب‌های روانی و روحی، مدارهای مغزی را تحریک میکند و بلاخره ما را به جایی میرساند که دیگر نمیتوانیم در لاک دفاعی و یا توجیه بر اییم چرا که این سوال در ما ایجاد میشود که ” پس من چه؟”  ونوس در اکواریوس نه تنها بر وجهه اجتماعی خود که بر وجهه شخصیتی خود بسیار وقع می نهد و اینجاست که مرکوری به کمک می اید تا آن اسیب درونی را جستجو کنیم که در دنیای بیرونی بارها بازنمود پیدا میکند تا ما را از وجود چیزی اشتباه اگاه کند درست همانند بالا رفتن دمای بدن که خبر از عفونت داخلی میدهد.
بنابراین فرکانس ایجاد شده بین مرکوری و اورانوس شما را متوجه زیر لایه حوادثی میکند که تا به امروز به انها دقت نکرده بودید و زاویه دید و نگرش و تحلیل شما را متفاوت میکند.

 

سه شنبه ۱۵ اسفند / Node Conjunction Chiron

پیوند کایرن و گره شمالی دقیق میشود. این پیوند قدرت ان را دارد که شما را خسته، ملتهب و یا شدیدا احساساتی کند. کایرن و نودشمالی هر دو یک پرتال انرژی هستند و بیش از انکه در قلمرو مادی تاثیرگذار باشند در قلمرو روان و کارمایی موثرند. در این پیوند نادر اسیب ها و تروما های زندگی گذشته تحریک و فعال میشوند و این فرصتی بزرگ‌ برای اگاهی از تروما و شفا و ازادسازی انها است. هر گونه رنجش،ناامیدی و ناراحتی و یا عصبانیت خود را نادیده نگیرید و اجازه دهید آن تروما و درد به روی سطح بیاید. این پیوند در سکستایل با مارس و ونوس است که فرکانس حمایتی ازادسازی و اگاهی است و بشما اجازه میدهد درد را با عشق و اعتماد جایگزین کنید. این پیوند بخش هایی از شما را که در گذشته طرد یا نادیده گرفته شده اند را برای شما بازنمود میکنند و همان طور که مدار کایرن از بین سترن و اورانوس میگذرد این فرصتی است تا زخم های خود را بشناسید و با انرژی سترن در ماهی انها را شفا و بهبود دهید .

 

چهارشنبه ۱۶ اسفند / Mars Sextile Node

پویایی مارس و ایجاد ارتعاش هماهنگ با محور کارمیک نودها که مربوط به حوزه ناخودآگاه ما هستند باعث میشود انگیزه های ناخودآگاهی در شما بیدار شوند که در جهت اهداف و امیال تکاملی روح شما هستند. ممکن است میل به انجام یا اقدام کاری را پیدا کنید که اصلا با چشم انداز یا موقعیت شما همخوانی نداشته باشد و اکنون با نودشمالی در قوچ که حاکم آن نیز مارس است زمان آن است که بجای گرفتن تایید از دیگران، میراث روح خود را به انجام برسانید‌. این زاویه هماهنگ بشما قدرت درونی را می بخشد که مسیرهای جدید و متفاوت را دنبال و از انگیزه های ناخودآگاه خود که پنهان و یا سرکوب شده بودند آگاه شوید.

 

پنجشنبه ۱۷ اسفند / Mars Sextile Chiron

و باز دوباره اسیب ها و زخم ها و تروما گذشته چه اندازه قادر است انگیزه و نفس شما را تحت کنترل خود دربیاورد؟ زخم یا اسیبی که دیده نشده یا مورد توجه قرار نگرفته یا حل نشده تبدیل به تروما میشود که باعت محدود شدن نفس و توانایی های شخصی فرد میگردد و در واقع توانایی های ذاتی فرد را محدود میکند. این باعث میشود شما نگاهی تحریف شده به دنیا و ادمهایش داشته باشید و در گذشته بمانید. این تبادل انرژی فی مابین مارس و کایرن ممکن است شما را به گذشته ببرد تا شما با جسارت و آگاهی اینبار با ان اسیب ها روبرو شوید و بجای درگیر شدن در زخم و درد آن، غنایش را درک کنید. اگر این سد را بشکنید تروما گسسته میشود و رشد را جهش می دهد. اگر در پشت سد تروما باقی بمانید، نودجنوبی ترازو باعث میشود ارزش خودتان لحظه به لحظه کمتر بدانید و به این ترتیب روابط سمی تری را تجربه کنید . بنابراین از دردهایتان فرار نکنید، همچون جنگجویی دلاور با انها روبرو شوید و انها را درمان کنید.

 

جمعه ۱۸ اسفند / Mercury Conjunction Neptune

در ادامه انرژی ها مرکوری به نپتون پیوند میخورد. اتفاقات درد اور در ذهن ناخوداگاه ثبت میشوند و سپس بطور کاملا ناخوداگاه، کنش ها و زندگی شما را کنترل میکنند. اگر به درد اجازه دهید همچنان در گوشه ذهن شما بماند زمینه استرس روانی را بوجود می آورد. تروما حل نشده احساس بی پناهی و یتیم بودن را میدهد و با این پیوند زمان خوبی است که با یک مشاور روانکاو یا درمانگر از دردهای پنهان خود و مسایلی که آزارتان میدهند صحبت کنید و انها را بیان کنید تا تروما شفا یابد. درد وقتی به بیان برسد دیگر درد نیست، تجربه ای است که بیان شده و از تجربه هاباید اموخت. هر دردی که انسان متحمل میشود برای رشد اوست و درد وقتی اموخته شود دیگر درد نخواهد بود، تبدیل به رشد و ارامش میشودو اینگونه  تروما شفا می یابد.

 

و به این ترتیب هفته پایان می یابد . اگر رخدادی را تجربه کرده اید که منجر به تحلیل رفتن توانایی هایتان یا عزت مندی تان شده، معطل نکنید. از یک درمانگر کمک بگیرید چرا که دردی که منجر به تحلیل رفتن شود تروما است. ولی بسیاری اسیب ها و زخم ها هم‌هستند که بجای اینکه فرد را زمین گیر کنند باعث رشد دوچندان او میشوند. انقدر قوی باشید که دردها و زخم ها از شما انسان قوی تری بسازند. ان اندازه قوی که مجبور نباشید برای تایید گرفتن از دیگران خودتان را بزرگ جلوه دهید یا چیزی که نیستید. انقدر قوی که با زخم هایتان رشد کنید و شکرگزار زیبایی ها و شگفتی های زندگی باشید

در پایان از اینکه نوشته‌ما را خواندید سپاسگزاریم. امیدواریم این نوشته بتواند نوری باشد در مسیر این‌هفته شما.
هفته تان پربرکت

10 پاسخ

 1. سلام.چرا توکانال هرازگاهی یک سری پیامهایی رومیفرستی بعدش پاک میکنی.اونها رو میخوایم.پاک نکن.خواهش میکنم.پیامهای خیییلی مهم روهمیشه پاکمیکنی بعد دوسه ساعت.بزاربمونن.ممنون بابت نوشته هات.شکر که درمسیر شفا والتیام هستم.خدایا شکرت

 2. هر دردی که انسان متحمل میشود برای رشد اوست
  ودردوقتی که آموخته شود دیگر درد نخواهد بود
  تبدیل به رشدوآرامش میشود
  واینگونه تروما شفا می یابد

 3. زین درد بی شمار که دل را نصیب شد

  خواهد زراه تجربه آخرطبیب شد
  عالی بود ممنون🤚🌱⭐🌙🪐🔆

 4. سلام
  ممنون از مطالب خوبتون
  میشه اژ شما وقت مشاوره گرفت؟
  ممنون میشم کمکم کنید.

 5. و مولانا گفت : پس زخم هایمان چه ؟
  شمس گفت : نور از محل آنها وارد می شود !
  – از حد چو بشد دردم *** در عشق سفر کردم

 6. زمانی که بار منفی عاطفی زیسته و آموخته هامون رو بتونیم هیل کنیم ، همشون تبدیل به بینش میشن برامون و با استفاده ازشون میتونیم که ادامه مسیر رو بهتر و زیباتر و کم خطاتر طی کنیم .

  – سپاس بی اندازه از تفاسیر ارزشمندتون که حقیقتا چراغ و نور مسیر و راه هستند ، سپاس . . .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *