Current Moon Phase

Full Moon
Full Moon

The moon is currently in Sagittarius
The moon is 13 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

زیباییهای زندگی، تحلیل آسترولوژی هفته

ونوس در ترین با ژوپیتر قرار دارد. پیامش برای ما این است: زندگی زیباست، زندگی سرشار از برکت است، زندگی موهبت الهی است . فرصت زندگی شانس اشت..  زندگی را زنده گی کنید و زیبایی های زندگی را ببینید.

زیباییهای زندگی در نگاه نگرنده است. انسان سرچشمه و موجب زیبایی است. انسان خویشتن را در آیینه دنیا می بیند و زیبایی درونش را به دنیا بازتاب می دهد.
– فردریش نیچه

 

این هفته دعوتی است تا زیباییهای زندگی و زیستن را ببینید و میدانیم که زیبایی ماندگار نیست. هر گل سرخی به پژمردگی می رود و هر آفتاب دلپذیری بسمت غروب. به قول نیچه “زیبایی یک پدیده ی ماندنی نیست، بلکه درکی است که همواره در حال تحول و دگرگونی است و همراه با گذشت زمان درک مربوط به زیبا شناختی نیز دستخوش دگرگونی و تحول می شود تا زمانی برسد که در پی یک ریزش سیل آسای باران همراه با رعد و برق، فضای باورها به تحول کشانده شود . سپس انسان اندیشمند فردا، به گونه ای روشن بینی در زمینه شناخت زیبا می رسد که می تواند مانا جلوه کند .

آن وقت ، مسافر ….. که نامش سایه ی زرتشت بود گفت مرو با ما بمان زیرا اگر تو نباشی بار دیگر، غم گران دیرین به سراغ ما خواهد آمد.
مسافر که نامش زرتشت بود، چنگ کوهستان بدست گرفت و نواختن آغاز کرد گویی در سرزمین تازه، هوایی تازه یافته است.

 

با این مقدمه شما را به خواندن تعاملات این هفته دعوت می کنم.

 

یکشنبه ۸ بهمن / Venus Sextile Saturn

با وارد شدن ونوس به عنصر خاک کاردینال و ایجاد زاویه هماهنگ با سترن در نوعی اجبار و باید برای کشف و بازیابی زیبایی های زندگی ، ارزش‌ها و توانایی ها و استعدادهای خود حس خواهید کرد و با کنش هایی در زمینه یادگیری و درسهایی که در مورد موقعیت و جایگاه کاری یا اجتماعی خود در برابر دیگران و یا محیط خانواده یا پدرخانواده است، سر راهتان قرار می‌گیرد.  زمان آن رسیده آنها رو از ریشه ارزیابی و بازسازی کنید و با آرامش و عشق در ارتباط و موقعیت درونی و بیرونیتان تعادل ایجاد کنید تا بتوانید روابط و جایگاهشان رامحکمتر کنید. حتی شاید لازم باشد در الگوهای قدیمی رفتاری یا احساسی که قبلا به آنها مقاومت نشان میدادیدو اصرار بر انجام آنها داشتید تغییر بوجود آورید. همچنین نشان کارینال خاک کپریکورن با یاداوری درسهای گذشته شما را بر آن می دارد به شیوه ای نو و جدید تعاملات خود را ایجاد کنید و برای حفظ داشته ها و موقعیت و  نیازهای خود یک هماهنگی ایجاد کنید تا بتوانید وابستگی ها و مالکیت بی از حدتان به یک موقعیت یا حتی نزدیکانتان را متعادل کنید. شکرگذاری در این روز می‌تواند آرامش و موهبتی زیبا به ارمغان بیاورد.

 

دوشنبه ۹ بهمن / Venus Trine JupiterMercury Square NodeMercury Trine Uranus

ونوس در ترین با ژوپیتر قرار دارد. پیامش برای ما این است: زندگی زیباست، زندگی سرشار از برکت است، زندگی موهبت الهی است . فرصت زندگی شانس اشت..  زندگی را زنده گی کنید و زیبایی های زندگی را ببینید.  در این روز انرژی پربرکتی در جریان است برای حضورتان و ارزشهاتان و بیانگر این است با حفظ ارزش‌ها و موقعیت خود زمان خوبی هست که روابط  خود  را کامل تر  و پرمعناتر کنید و آنها را گسترش دهید . همچنین موقعیت های با آرزش آموختن و رشد را می تواند برای شما ایجاد کند و حتی شروع برای یادگیری دانش یا حرفه ای جدید شما را ترغیب می‌کند و با جستجو میتوانید استعداد درونی خود را کشف و دنبال کنید .

حضور مرکوری هم که در زاویه با محور کارمایی نودها قرار دارد تاکیدی برای آموختمن و جستجوگری و ارتباط به شیوه های جدید و متفاوت از گذشته است  و بشما یادآور می‌شود که شما از زندگی گذشته خود افکار و ذهنیتهایی را با خود به این زندگی حمل می کنید و آن افکار با تجربیات جدید و آگاهی و دانش شما در این زندگی نفس شما را رشد داده و موجب رشد و تکامل آگاهی در شما میشوند.

همچنین با یاداوری انتخابات و تصمیماتتان در گذشته متوجه اشتباهات خود در گذشته می شوید  و با انرژی مرکوری – اورانوس درک بالاتری از انها پیدا کرده و میتوانید با اگاهی از آن الگوها از تکرار انها جلوگیری کنید.مراقب شتابزدگی ها حاصل از اورانوس و مرکوری باشید. زاویه بین اورانوس و مرکوری جرقه ای برای دانستن و آگاه شدن از چیزی است که در رشد فردیت شما نقش موثری دارد. ممکن است انتقادهایی به رفتار شما از طرف دیگران شود . آن انتقاد یا حتی حرفهای زخم زننده را بعنوان مشعل پرومتئوس و نور اگاهی بخش اش بدانید  که باعث می شود قدمی فراتر از قبل نسبت به موقعیت و افکارتان بردارید از یکسری محدودیت‌ها رهایی پیدا کنید. میشوید. در کارهای گروهی تکروی نکنید و گوش دادن به دیگری را تمرین کنید

 

سه شنبه۱۰ دی / Mars Trine UranusMars Square Node

مارس در زاویه با اورانوس انرژی شتاب را فعال می کند و مجبورتان می‌کند امروز با کمی شجاعت و سماجت بیشتر، خواسته ها و باورها خود و کارهای خود را دنبال کنید و حتی در مخالفت با دیگران قرار بگیرید، عقب نروید و با بلوغ بیشتری به آرمان‌های خود جامعه عمل بپوشانید.   قدرت مارس بشما حس جنگنده بودن برای رسیدن به اهداف بالاتر را میدهد علاوه برا آن ارتباط مارس با محور کارمایی نودها به معنای بلوغ هیجانی و رفتاری است بنابراین از شما میخواهد قدم ها و هدف های خود را واقعگرایانه برنامه ریزی کرده و پیشروی کنید و انتخابهایتان و تصمیماتتان نه از سر غریزه بقا که ار سرِ رشد برای بخش اللهی و انسانی تان باشد.

 

جمعه ۱۳دی / Mercury Sextile Neptune

سعی کنید افکارو ذهنیت خود را از حس قربانی بودن بیرون بکشید . ممکن است خاطرات آسیب زای گذشته بخش احساسی شما را غرق در احس اندوه کنند اما بقول گوته اجازه دهید زخم ها الهام بخش شما برای زندگی باشند. حضور مرکوری در خاک کاردینال کپریکورن یعنی نگاه واقعگرایانه به آن اسیب ها . در هم امیختگی انرژی اب و خاک توسط دو سیاره ذهن و الهام و شهود یعنی توانایی جهت و نظم دادن افکار و  الهام گرفتن از انها . ممکن است برای بسیاری از تجربیات تلخ زندگی تان دلیلی نیابید پس بهتر است آنها را بپذیرید و زیباییهای زندگی و موهبت زیستن را ببینید و برای آنها شکرگزاری کنید. در این روز رویاها و شهود خود را یادداشت کنید و اجازه دهید زندگی را حس کنید. زاویه مرکوری و نپتون تاکیدی است که الوهیت خود را در دنیای ماده فراموش نکنید و با عشق به همه زیباییهای زندگی نگاه کنید

 

شنبه ۱۴ دی / Venus Trine Lilith

ایا جنبه های زنانه خود را پنهان یا سرکوب کرده اید؟ با این انرژی از آن سایه ها اگاه می شوید.  زمان رسیده که نیازها و خواسته ها و زیبایی درونی و بیرونی خود را ببینید و آنها را نمایان کنید کمی برای ظاهر و آراستگی و حتی احساس رضایت و عشق درونتون زمان بگذارید برای موقعیت و جایگاه خود ارزش قائل شوید. امروز حتی برای حضورتان در این سیاره و این زندگی با جسیت لطیف زن به خودتان ببالید و خودتان را به یک عصرانه دلپذیر دعوت کنید . اگر هم شما جنسیت مردانه را برای تجربیاتتان در این زندگی انتخاب کرده اید با بخش زنانه خود تماس بگیرید. همان بخشی که از دیدن زیباییهای زندگی لذت را تجربه می کند. با طعم ها و بوهای دلنشین ارتباط بگیرید و دنیا را از دریچه عشق  بنگرید.

 

هفته ای سرشار از عشق و موهبت و شادی را برایتان آرزومندم

 

 

3 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *