Current Moon Phase

Waning Gibbous Moon
Waning Gibbous Moon

The moon is currently in Aquarius
The moon is 17 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

ماه نو نشان ماهی، زنده شدن آرمانهای یک سرزمین

ماه نو نشان ماهی، زنده شدن آرمانهای یک سرزمین

 

پیشینیان ما، خدا را در آبها دیدند و بنظر میرسد روند تکامل ما از آبها آغاز گردیده. ما از آبها پا به دنیای ماده نهادیم تا زندگی را تجربه کنیم و به همین دلیل هم از طریق آب است که باز می‌گردیم.

نشان ماهی تلاقی و ادغام انسان و خداوند است، ادغام فانی در جاودانگی و برای درک این اتحاد و یافتن راهی دوباره برای آن است که ما راهی سفر عشق گردیده‌ایم. اگر به نمادگرایی نشان ماهی نگاه کنید دو هلال ماه است که به هم تنیده شده اند و این یعنی تقاطع آغاز و پایان، تولد و مرگ. جایی که رنج‌ها حل می‌شوند و از دل آن شفقت و مهری الهی متولد می‌گردد.

 

فم الحوت، ماه نو و نجات دهنده

و در روز دوشنبه زمانی که ماه و خورشید روی ۱ درجه نشان ماهی به هم می پیوندند در حالیکه ونوس روی ۲۹ درجه ماهی در حال ترک آن است، نقطه‌ای آغازینی فعال می‌شود که نگهبان ستاره جنوب یعنی ستاره فم الحوت، آن را رصد می‌کند. این ستاره کیمیاست، انرژی آن‌ دگرگونی قدرتمندی را بدنبال دارد و بیان مادی را به بیان معنوی تغییر می‌دهد. در سنت ودایی به آن نام “نجات دهنده” داده اند و یکی از مظاهر اصلی ویشنو است. این ناظر دروازه عشق است که اکنون بر این ماه نو نگاه می‌کند و ما را به عشق و ایمان فرا می‌خواند.. این یکی از چهارستاره سلطنتی پرشیاست که در این زمان سرد و تاریک به ما دلگرمی میدهد که مبادا امید خود را از دست بدهید و در دریای ناامیدی سرگردان شوید.

و همانطور که ونوس بسمت آتش کاردینال می رود گویی به ما نوری را که در انتهای مسیر است نشان می‌دهد و آوایی که در دورست ها ما را می‌خواند که ” اگر اکنون مه‌های ناامیدی چشم های شما را تیره و تار کرده اند، صبورانه منتظر بمانید چرا که حقیقت را نمی‌توان پنهان و نابود کرد، نور عشق و امید را نمی‌توان خاموش کرد و خرد و عشق، درکی را می آفریند که بتوسط آن می‌توان مسیر نور را تشخیص و واقعیت زندگی خود را تغییر داد.‌”

 

کیوان تنگاتنگ ماه نو نشان ماهی

کیوان تنگاتنگ این ماه نو است.. گویی درسهای نشان‌ماهی را با لحنی سختگیرانه تاکید می‌کند و درس اول نشان‌ماهی حل کردن نفس است، در انسان مقاومتی است برای رسانیدن خود به مقام خدایی و گویی ما در قدم اول باید بپذیریم مخلوقات محدودی هستیم با دانشی اندک و اگر نپذیریم که انسانیم و خدا نیستیم، مقام الوهیت برای خود قائل خواهیم شد و به پرستش خود ادامه خواهیم داد و همانطور که این دکان تحت کنترل مشتری است، انهنگام تبدیل به رهبران یا گوروهایی خواهیم شد جزم‌اندیش. اگر ما طالب آن هستیم که جامعه‌مان در صلح باشد باید فضایی ایجاد کرد برای آموزش فلسفه عشق و تشویق مردم به تعقل و تفکر.. کیوان بر روی این ماه نو سایه سنگین خویش را  بر رهبران مذهبی سیاسی و آنانی ‌که خودشان را آموزگار مردم می‌دانند انداخته و امر می‌کند که هیچ حکومتی تنها با کنترل مداوم مردم و توسل به رفتارهای تنبیهی و افراطی قادر به تداوم نیست.

 

فم الحوت و زال

فم الحوت را با زال یا دستان ایران زمین یکی می‌دانند. او همان سپید مویی است که پسر سام و پدر رستم است. سام از آنکه پسرش با موی سپید در هیبتی پیر بدنیا آمد ناخرسند بود، از این رو زال را در پای البرز کوه که سیمرغ بر آن آشیان داشت رها کرد. سیمرغ نوزاد را یافت و به آشیان برد و بزرگ کرد و از آن پس تا آخر عمر سیمرغ یاور زال و رستم گشت.. زال همان است که ستارگان گواه داده اند که او همه عمر پشت و پناه سپاه ایران و تاج کیانی خواهد بود.. نماد زنده شدن آرمان‌های ملی یک سرزمین.
و هرچه هست مربوط به خاورمیانه است..‌ از سوریه تا ایران و عراق و فلسطین.

 

و این ماه نو آغازی است بر تغییراتی که ما در روزهای آینده شاهد آن خواهیم بود، تغییراتی که ناظرانی بزرگ همچون زال و کیوان آن را نظارت می‌کنند.

 

هگزاگرام 55 و ماه نو نشان ماهی

ماه نو نشان ماهی، زنده شدن آرمانهای یک سرزمین
Hexagram 55-iching

 

وقتی به نماد ای‌چینگ این‌ماه نو نگاه میکنیم با دروازه 55 روبرو می شویم.
فراوانی و برکت، همه چیز را به هم‌متصل کنید و چیز معنادارتری بیافرینید.

این دروازه داستان وو است که فرصتی برای سوگواری پدرش ندارد، چیزی که اکنون مورد نیاز است “یک رهبر است در لحظه حیاتی ”

 

 

و وقتی تمام نشانه ها را کنار هم می‌گذاریم گویی نجان دهنده باید نقش خود را بعهده بگیرد و ردای مسوولیت را تن کند.
“در این مسولیت ساکن شوید، آن را بر عهده بگیرید”

از متون خطوط ۲،۳ و ۴ میفهمیم که برکت در تاریکی یافت میشود، این در مورد نتیجه ای است که نمی‌توان دید اما می‌توان اعتمادی را یافت که با وجود تردیدها و نگرانی ها ادامه داد.
در هگزاگرام 55 رعد آتش حضور دارد که با دروازه جنوب همخوانی دارد. این می‌تواند نمادی از کنشی است که میتواند صلح را ايجاد کند.
گویی همانگونه که ونوس به آتش کاردینال قوچ وارد میشود، آتش درونی از میان تاریکی روشن می‌شود و زیبایی متولد می‌شود.. نمادی از تولد یک نظم جدید یا یک حاکم سترنی یا زال که نماد پیر خردمند است. خدای درون ما یا به تعبیر فروید فراخود عاقلتر و بزرگ.منش‌تر انسان

 

اما

ماه نو در در تفسیر های شخصی

ماه نو یعنی شروع یک بذر، این شروع یک رویاست، یک الهام که میتواند شما را به دنیایی جدید ببرد. با حضور ونوس روی ۲۹ درجه نشان ماهی شروع آنچیزی است که از درون به آن ایمان دارید. این میتواند شروع یک کار هنری یا حتی تعهد به سلسله کار درونی باشد خصوصا که سایه کیوان نیز بر روی ماه نو طنین انداخته است.‌
آنچیزی که باید روی آن دقت کنید این است که اگر هدفی را برای خود ترسیم کرده اید آیا آن را واقعا میخواهید؟ آیا می‌توانید یک مسیر طولانی را روی آن کار کنید؟ آیا به آنچه میخواید،ایمان دارید؟
اگر ندارید و فقط از سر کنجکاوی یا شهرت میخواهید آن را انجام دهید، هشدار سترن را جدی بگیرید. در نشان ماهی گاهی گوش دادن و منتظر ماندن بزرگترین برد و موفقیت است و کلید پیروزی، اعتماد بر نیروهای بالاتر است. اعتماد به کائنات خردی را در شما بیدار می‌کند بسمت رشد و موفقیت.
این ماه نو تلنگری است.. شما از کیهان جدا نیستید.. آنچه شما را به حقیقت‌تان پیوند می‌دهد نه ذهن، که شهود و احساس شماست و این آغازی است با جریان الهی و ستارگان خودتان را همسو کنید.‌

از یک تا ده درجه نشان‌ماهی روی هر خانه ای فعال شده، آنجا یک الزام به پاکسازی و درون‌گری وجود دارد. برای انجام هر تصمیمی به قلب‌تان رجوع کنید و بخاطر منافع مادی یا بیرونی، کاری انجام ندهید. دروغ نگویید و از سادگی و صداقت دیگران سواستفاده نکنید

 

 

قوچ‌ها
ماه نو در بخش پنهان شماست.‌ یک رویا یا الهام میتواند مسیر شما را تغییر دهد. اما قبل از آنکه تصمیم قاطعی بگیرید خوب اندیشه کنید

تارس
ماه نو در بخش اجتماعی و خانه ۱۱ شماست‌. بذرهایتان پیرامون کار در مدیاها را جدی بگیرید. بنظر میرسد چنانچه صداقت و پشتکار کافی داشته باشند سترن حمایت کافی را از شما برای رشد و درخشش در طول سال‌های آینده خواهد داشت
دوپیکر
ماه نو در بخش شغلی و خانه دهم شماست این میتواند شروع یک حرفه جدید یا تکمیل کردن و توسعه حرفه تان باشد که حمایت افراد قدرتمند را دریافت می‌کند

خرچنگ
ماه نو در بخش فرصت هاست. آغازی نو پیرامون مسائلی چون کندوکاوهای فلسفی و یا مهاجرت و مسائل حقوقی در راه است. می بایست کمی مسوولیت پذیرتر باشید و از منطقه امن‌تان‌خارج شوید.

شیر
ماه نو در بخش منابع مشترک شماست.‌آغازی برای آنکه تعمق بیشتری کنید و ببینید در زندگی چه چیزی برایتان بیشترین ارزش را دارد. عشق و یا پول؟

خوشه
ماه نو در بخش روابط شماست. یک فصل جدید درباره نوع تعهددو سازش و عشق در راه است. ببینید چه الگوهای ناخودآگاهی در شما ردی روابطتان تاثیرگذار هستند و در کدامیک از انهد نیاز به اصلاح را حس میکنید.‌

ترازو
ماه نو در بخش روتین شروع جدیدی است تا نظم بیشتری را به زندگی خودتان بدهید. با خودتان صادق باشید و نسبت به سلامتی تان متعهد

عقرب
ماه نو در بخش بیان ابراز شماست. رویاهایتان را جدی بگیرید و ببینید چقدر آنها واقع بینانه هستند. اگر درگیر توهماتی هستید که شما را مدتها زیر نگه داشته اند اکنون فرصت آزادی است.

کماندار
ماه نو در بخش خانگی شماست و این شروعی جدید برای بهبود و پاکسازی ریشه های عاطفی شماست. اگر دیگران شما را مجبور به تعهد در یک برنامه‌ بلندمدت می‌کنند که دوست ندارید، تسلیم نشوید.

جدی
ماه نو در خانه سوم شما را متعهد می‌کند تا هنگام تعیین مقاصد مطمئن شوید که میتوانید بطور بلندمدت به آن وفادار بمانید. حرفی را نزنید که نتوانید انجام دهید.

دلو
ماه نو شروعی است تا ترسهایی که عزت‌نفس شما را تحت تاثیر قرار داده اند رها کنید. از آنجا که در خانه دوم شماست، انجام دادن کاری که دوست دارید میتواند شما را بع استفپقلال بیشتری برساند‌

ماهی
ماه نو در نشان خودتان است. بطور شهودی راهنمایی می‌شوید تا به رویاهای واقعی خود متعهد شوید. آرزو کنید و بخواهید تا بشما داده شود.

 

 

در پایان از اینکه نوشته مرا خواندید سپاسگزارم.. از همه شما که در محدوده جغرافیایی 35 درجه شمالی و 51 درجه شرقی، با هم در حال پیمودن مسیری سخت اما با ایمانی عمیق به پروردگار، در حالیکه دستهای یکدیگر را به مهر و عشق گرفته ایم و به هم قول داده ایم که فردای روشنی را برای آیندگان این سرزمین خواهیم ساخت.

 

باشد که این ماه نو عشق و صلح را بر سرزمین مان جاری کند

و در پناه آفریدگار یکتا باشید.

14 پاسخ

  1. مرسی ماری عزیزم راهنمایی و برکتی که صبح درخواست کرده بودم را اینجا یافتم. نور و برکت الهی بر تو باد فرشته مهربون

  2. باشد که عشق و صلح در سرزمین مان جاری باشد.سپاس ماریا جان در پناه دادار مهربان باشی

  3. باشد که این ناه نو عشق وصلح را در سرزمین مان بیدار کند،آمین.
    سپاس ماریای عزیزم🙏❤️🌱🕊

  4. باسد که این ماه نو عشق وصلح را در سرزمین مان بیدار کند،آمين، سپاس ماریای عزیزم 🙏❤️🌱🕊

  5. ممنون از شما ماریای نازنیم همانطور که گفتید حقیقت رو نمیشه پنهان کرد و نور عشق رو نمی توان خاموش کرد فقط کمی صبر ❤️❤️❤️❤️

  6. بسیار عالی گفتید ماریا جان،باشد که نور و عشق بر سرزمینمان جاری شود،در زندگی همگان آرامش باشد❤🦋

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *