برگشتی شدن جونو در لیبرا در همین حین که ما مشغول انرژیهای ماه کامل لئو و حاشیه‌هاش بودیم، جونو هم حرکت برگشتی‌شو شروع کرده بود..‌ جونو سیارکی هست که با تعهدات و قراردادهای عمیق مرتبط میشه. اون دختر سترن هست و علاوه بر خواهر، ،همسر ژوپیتر هم هست.‌ برگشتی شدن جونو در لیبرا فرصتی هست […]


  جونو در پیوند با نودشمالی جونو در پیوند با نودشمالی، بخاطر فعال بودن محور نودها روی منطقه خرچنگ- کپریکورن حایز اهمیت هست. تجمع حضور سیارات مهم در نشان کپریکورن که خبر از تغییر سرنوشت فردی و جمعی دارن، این پیوند رو پررنگ میکنه.‌ نودجنوبی متصل هست به کارمای گذشته ما و نودشمالی جایی هست […]


برگشتی ژوپیتر، پیدا کردن حقیقت   ژوپیتر سیاره فراوانی و برکت امروز در ’30°24 درجه نشان کماندار حرکت برگشتی خودش رو شروع میکنه.‌ °10 درجه به عقب برمیگرده و بهتون امکان بازنگری تمام عقاید، باورها، مسیرها و به خصوص مسیرهایی که از نوامبر سال2018 یعنی حدود ششماه قبل شروع کردین رو میده.   ژوپیتر نوامبر […]