Current Moon Phase

Full Moon
Full Moon

The moon is currently in Sagittarius
The moon is 13 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

ژوپیتر در قوچ، بله.. میدانم از کجا آمده ام

Jupiter-In-Aries-Farsi-Astrology-2023

بله میدانم از کجا آمده ام!
همیشه گرسنه هم‌چون شعله
به خود زنده‌ام و می‌درخشم
نور می‌بارد از آنچه به اندیشه در می‌آورم
خاکستر است آنچه باقی می‌گذارم
شعله‌ام من بی تردید.

نیچه

 

مراحل بزرگ تحول در تاریخ، آغازهای جدید و پایان‌های جدیدند.‌
گذر ژوپیتر از نشان ماهی و برقراری پیوندی که تقریبا هر ۱۲-۱۳ سال یکبار تشکیل می‌شود با نپتون، پایانی بود برای توهمات جمعی و شروعی برای بیداری.
این همترازی ایجاد کننده دوگانگی عظیمی از توهم و ایمان بود. مسیری که آگاهی توده‌ مردم را به رهایی از رنجی که در آن گرفتار شده اند، خوش بین ساخت و در عین حال آنها را با انبوهی از ناامیدی و فریبکاری روبرو کرد. اکنون میل و شوق ایجاد شده در روح ما برای رستگاری از آب‌های الهی ماهی به آتش کاردینال قوچ تغییر می‌کند تا ما دوباره “من” هایمان را معنا کنیم.
این یک منبع انرژی بزرگ برای ایمان به خود است.‌

انرژی این بزرگترین جرم آسمانی هوش جمعی انسانها را نسبت به مسائل تغییر می‌دهد و با تحریک‌پذیری نیمکره راست مغز، دیدگاه فردی ما را نسبت به مسائل و تجربیات گسترش داده و باعث تحریک اقدامات مثبت میشود. فلسفه باطنی در مورد ژوپیتر اینگونه به ما می‌گوید که روح یا شعور ساکن در آن نه بخاطر جرم آن، بلکه بخاطر جوهره‌اش برتر از تمام سیارات است.
از نظر تاریخی ژوپیتر در پانتئون های مختلف با پدرسالاری مرتبط بوده.. او حامی فیلسوفان و رهبران اخلاقی و جنگجویان صلیبی و متفکران فلسفه است همانگونه که تحریک کننده هورمون‌هایی است که فرایند آزادسازی انرژی در سلول‌های بدن را تنظیم‌می‌کنند.

این انرژی است که درست در مقابل سترن قرار  دارد.‌اگر ژوپیتر جسارت را تشویق می‌کند، سترن احتیاط را به ما منتقل می‌کند.. یکی ما را برای درنوردیدن مرزها مشتاق می‌کند و دیگری خواستار احترام به مرزهاست. در نمادهای الهیاتی ژوپیتر همانند خورشید و نمادی از شکوه و رستگاری است و سترن خدای پدر، یهوه یا موسی است.


نماد ژوپیتر با واژگونی بسادگی تبدیل به نماد سترن میشود.‌. یکی نماد انرژی‌های سیستولیک و دیگری نماد انرژی‌های دیاستولیک.. هلال ماه در ژوپیتر بالای صلیب ماده است و در سترن پایین آن.
هلال ماه نمادی از جریان زندگی و ذهن ناخودآگاه است.. در نماد ژوپیتر می بایست با نگاهی به تجربیات و اندوخته های گذشته دنیای واقعیت و ماده را آگاهانه بسازیم و در سترن تجربیات دنیای ماده است که به ما بلوغ درونی می‌بخشد. این دو نماد جزرومدهای زندگی هستند. سترن با فشار و محدودیت روح ما را وادار میکند در مسیرهای درست حرکت کند و ژوپیتر کمک می‌کند این تجربه ها به سطوح آگاهی بالاتر تبدیل شوند. درست همانند ضربانی برای قلب کیهانی.
یکی نماد بیان بیرونی روح از طریق اعمال و دیگری تلاش روح برای ادغام در آگاهی جهانی.

در تحلیل کابالیستی ژوپیتر با عدد ۴ و یترن با عدد ۵ مرتبط است. عدد ۴ نماد کامل شدن دنیای ماده و عددی است که ما را به خداوند می‌رساند.
۱+۲+۳+۴=۱۰
۱۰ نماد پیدایش یا آفرینش کل عالم است.

بنابراین، ژوپیتر یک ارتعاش از اراده قدرتمند عدالت و حقیقت است که راه را برای ساخت و ایجاد دنیایی معنادار مهیا می‌کند. همانند همان جمله معروف که “افکار زیبا دیر یا زود بعنوان حقایق بر خاک واقعیت بارات خواهند گشت.
و این ژوپیتر است که بذر خوشبختی را با ایجاد یک نگرش فلسفی و معنادار، بشر را دعوت می‌کند تا در مسیر رشد و خردمندی قدم برداشته و دنیای خود را شکوهمندانه برپا سازد.

گذر یکساله ژوپیتر از آتش کاردینال قوچ انرژی جمعی را برای شناخت ماهیت حقیقی هویت خویش فعال می‌کند. “من هستم” قوچ‌نمادی از آگاهی اولیه انسان از هویت خویش است که اکنون انگیزه ای میشود برای رشد.

در طول این گذر،سترن هم در نشان ماهی قرار میگیرد و ما همانطور که با انرژی ژوپیتر در قوچ مشغول خودسازی و خودآگاهی هستیم، سترن نیز  در آب‌های ماهی حباب‌های توهم منیت های ما از ذهن هایمان خواهد شست و ما را به واقعیت‌های خود و جهان‌مان باز خواهد گردانید و ما تمرین میکنیم که چگونه معنویت را در انرژی ماده ادغام کنیم و چگونه روح پنهان در نظم دنیای ماده را ببینیم و درک کنیم که تمام‌جهان در نبضی هماهنگ و پیوسته قرار دارند و اینگونه متصل به انرژی ژوپیتر، آگاهی فردی ما از مسوولیت های شخصی و جهانی مان نیز رشد خواهد یافت.

ترنزیت ژوپیتر در آتش کاردینال قوچ

در طول گذر یکساله ژوپیتر از نشان قوچ ما خواهیم آموخت که چگونه بین حقایق و شبه حقایق تفاوت بگذاريم..‌چگونه حقیقت را با تمام تلخی ببینیم و سختی ها را تحمل کنیم و شخصیتی سختکوش و خردورز را در خود پرورش دهیم.
ما یاد میگیریم که چگونه در بخش‌هایی از زندگی که هیچ کنترلی روی آن نداریم، لایه دفاعی ایگو خود را به کنترل روح و ناخودآگاه زنده روان در آوریم و به انرژی منبع آفرینش اعتماد کنیم.

با آتش کاردینال قوچ و مارس- حاکم قوچ- در هوای متغیر، بیش از پیش هوش سلولی ما فعال می‌شود و درب‌های ذهن منجمدشده انسان را بسمت امکانات و افق‌های بزرگ‌می‌گشاید و شما را قادر می‌سازد تا با چشمانی باز، اطراف خود را بنگرید و با نگاهی تازه دنیا را ببینید و مسیر زندگی خود را از طریق نیرویی تازه که در خون و چاکرای شبکه‌خورشیدی شما دمیده می‌شود، احساس کنید.

دگرگشت، واژه جدیدی است که برای متابولیسم در فرهنگستان ادب فارسی ثبت گردیده، بنابراین از فرایندهای متابولیک سلولی گرفته تا گوارش و انتقال موارد، اکنون چرخه تکاملی جدیدی را در ارگانیسم حیات سیاره زمین‌ آغاز می‌کنند. و این یعنی هیچ چیزی نمی‌تواند همانند قبل باشد حتی نحوه سوخت و ساز بدنی شما.

آتش کاردینال قوچ با حضور ژوپیتر طی سال ۲۰۲۳ بیداری مغز راست ما و جهان است..‌ بنظر میرسد در این دوران انرژی ژوپیتر باعث افزایش درجه حرارت طبیعی بخاطر افزایش تحریک رگهای خونی در مغز می‌گردد که این منجر به بهبود عملکردهای سیستم مغزی می‌شود.. علاوه بر آن عملکرد مارس در نشان دوقلو که مرتبط است با تجزیه و تحلیل، پرسشگری، جستجو، آموزش‌ها اولیه و محیط اولیه آموزشی نیز همراستا با ژوپیتر تحریک میشود. در مدیکال آسترولوژی همبستگی مرکوری با قشر پیش پیشانی است که قسمت جلویی لوب پیشانی را دربرگرفته و در فرایندهایی مانند بیان شخصیت، تصمیم‌گیری و تعدیل اجتماعی نقش دارد و براحتی می‌توان نتیجه گیری کرد که فرایند های تکامل آگاهي انسانی از طریق به چالش کشیدن آموخته های قبلی در مسیر جدیدی قرار میگیرد. هوش اجتماعی که بنیان آن توسط مرکوری در محیط اولیه یعنی مدرسه ابتدایی و خانواده شکل میگیرد هرگز به ما پرسش‌گری، زیر سوال بردن واقعیت‌ها و حتی گفتن “نه” را نیاموخته اند.‌ فرایندی که بنظر میرسد با برگشتی های مرکوری در نشان خاک، مارس در نشان دوقلو و حضور ژوپیتر در قوچ با استفاده از قرار دادن انسان در شرایط تجربه واقعی رخدادها، آگاهی انسان را افزایش می‌دهند.

انرژی ژوپیتر در نشان قوچ، نشان اراده و بیان “من هستم”، پیوندی قوی را بین اراده فرد برای فراتر رفتن از معناهای قدیمی فعال میکند.. اثر رخدادهای این تزنزیت منجر به تغییر و کامل شدن دید فرهنگی، سیاسی و نگاه مردم به فلسفه وجودی خویش می‌شود.. همانگونه که واکنش‌های انسان ها تشدید و جریان خونرسانی به مغز بیشتر میشود، انسان این فرصت را پیدا می‌کند که “هستی” خود را از زاویه دیگری ببیند.. فرصت پیدا می‌کند تا افق‌های تازه‌ای را برای خود متصور شود و ماجراجویی ژوپیتر انسانها را به بخش عمیق‌تری از معنای دین و اخلاقیات می‌رساند و من حس میکنم نوای آزادیخواهی و حقیقت خواهی بشریت همچون شیپور آخرالزمانی با کمک مارس طنین جهانی خواهد انداخت و ذهن ها را بیدار خواهد ساخت

این زمان خوبی است که اعتماد به نفس و اراده خود را در مسیری که همیشه از درون آرزوی آن را داشته اید را دنبال کنید.. اشتیاق بزرگی در شما بیدار می‌شود برای رفتن بسمت یک هدف اما تلنگر ژوپیتر آن است که اهداف شما باید معنادار و همراستا با اخلاقیات باشد.
از بخش سایه این انرژی آن‌ است‌ که‌ در طول یکسال آینده ممکن است با انفجار عظیمی از ایگو و نفس افراد و گوروها و حتی سیاستمداران روبرو شویم..‌ مراقب این بخش از گستردگی چاکرای شبکه خورشیدی باشید! خوش‌بینی و یا خودبینی بزرگ می‌تواند منجر به سقوط بزرگ شود.

سیر تاریخی ژوپیتر

آخرین باری که با این الگوی انرژی روبرو شده ایم از ژوئن تا سپتامبر 2010 (خرداد تا شهریور89) و ژانویه تا ژوئن 2011 بوده است.. الگوی انرژیکی آن دوران گرچه منجر به بهار عربی شد اما تفاوت‌های فاحشی با این زمان دارد چرا که در آن سال‌ها اورانوس در اخرین درجات نشان ماهی و اولین درجان نشان قوچ و در مربع با پلوتو بود که این به نوبه خود روی قیمت انرژی های پنهان همچون فرآورده های نفتی تاثیر زیادی گذاشت.

از مهمترین رخدادهای آن سال‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

–  ادامه جنبش سبز به بهانه حمایت از جنبش‌های دموکراسی‌خواه تونس و لیبی در بهمن و اسفند ۸۹
– برخوردهای سخت نسبت به معترضین و صدور احکام قضایی سنگین
– حصر خانگی مهدی کروبی و میرحسین موسوی
– خارج کردن ریاست خبرگان از دست آقای رفسنجانی
-شکل گیری نظریه “مکتب ایران” توسط رحیم مشائی و حمایت احمدی‌نژاد از او
– نیروگاه بوشهر و ویروس استاکس‌نت توسط اسرائیل که می‌توانست حادثه ای همانند چرنوبیل را بیافریند
و

  • شکست مذاکرات اتمی

پیش از آن ژوپیتر از ۱۲ فوریه تا ۲۷ ژوئن ۱۹۹۹ و از ۲۲ اکتبر ۱۹۹۹ الی ۱۲ فوریه ۲۰۰۰ در قوچ بوده است.. مروری بر رویدادهای آن زمان در کشورمان
ما را در نقطه اول به حادثه کوی دانشگاه 1378  می‌اندازد که منجر به استعفای منفی معین وزیر وقت علوم گشت که مورد موافقت قرار نگرفت.
– برکناری سرتیپ احمدی و معاون وی سرتیب نظری
-ترور سپهبد صیاد شیرازی
– خودکشی سعید امامی!
سختگیری به مطبوعات و روزنامه‌ها
– توقیف روزنامه زن با صاحب امتیازی فائزه هاشمی
– بداقبالی هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری و راه یافتن خاتمی
– قتل‌های زنجیره ای سیاسی
و در نهایت

ترور سعید حجاریان و تئورسین جریان اصلاحات

Jupiter in Aries 2023
Jupiter in Aries Transit 2023

 

امسال با حضور ژوپیتر در نشان قوچ در حالیکه مارس را در نشان دوقلو و پلوتو را در آخرین درجات کپریکورن داریم و علاوه بر آن سترن وارد ماهی میشود، رخدادهایی شبیه به گذشته را تاکنون تجربه کرده‌ایم.

از ۱۹ آپریل، زمانی که ژوپیتر روی ۲۴ درجه قوچ‌ قرار میگیرد، الگوهای انرژیکی فعال میشوند که قابل توجه هستند. در این زمان ژوپیتر در یک مربع با پلوتو روی صفر درجه اکواریوس قرار میگیرد، تنشی که در ۱۸ می به اوج خود می‌رسد و همزمان مارس روی دکان سوم خرچنگ در مربع با ژوپیتر است که در ۲۳ می این مربع دقیق می‌شود. این دوره انرژیکی می‌تواند آبستن حوادث مهم مهمی باشد که چرخه جدیدی از فرهنگ و قدرت را در کشور ما ایجاد کند.
آیا ممکن است ما شاهد یک کودتای نظامی باشیم؟ آیا ممکن است این نقطه آغاز یک نبرد همانند جنگ هفت روزه اعراب و اسرائیل برای جابجایی قدرت در ایران باشد؟ آیا ممکن است درگیری های اخیر با آذربایجان بهانه ای برای احیای دالان تورانی باشد؟

آنچه مسلم است این است که قراردادهای جدیدی در حوزه خاورمیانه در حال تشکیل هستند بخصوص که ما در ۲۲ ژانویه شاهد پیوند جونو و ژوپیتر هستیم، پیوندی که هر هشت سال یکبار تشکیل میگردد. خاورمیانه سالهاست که بخاطر داشتن منابع باارزش مورد هجوم و چپاول استعمارگران بوده است و بنظر میرسد تمامی کشورهای این حوزه در حال بیداری و آگاهی نسبت به ارزشمندی خاک و انرژی خود بوده اند و سوال اصلی اینجاست که آیا قشر جلویی مغز حکام و گردانندگان پنهانی نظان فعلی در این الگوهای انرژیکی بیدار خواهد شد؟ آیا سیناپس های مغزی آنان متحول خواهد گشت؟
آیا آنان بیدار شده‌اند که حقیقت برملا ميگردد و روزی می‌رسد که ناقوس دروغگویی ها و دزدی‌های و زدوبندهای پنهانی شان بر طبل رسوایی کوبیده خواهد شد همانطور که مدارک خیانت اوباما و انگلیس و آلمان و فرانسه به ایران هر روز با ابعاد بزرگتری عیان و مدارک خیانتهای پنهانی کسانی که امروزه نقطه امید!!!  مردم هستند آشکار می گردد.

من جواب هیچکدام از این سوال‌ها را نمی‌دانم و البته به یاد داشته باشیم که دوران پیش‌گویی ستاره‌شناسی به سر رسیده.

اکنون این دانش مقدس در هیات بیداری انسان به ذات خود دوباره متولد گردیده. اما به یک چیز ایمان مطلق دارم که دست استعمار از سرزمین‌مان کوتاه خواهد شد و خودفروختگان در هر شکل و شمایلی دیگر هرگز فرصت چپاول این خاک پرگهر را پیدا نخواهند کرد.
خاورمیانه جدید در حال شکل‌گیری است. دوران نقشه پردازی های تئورسین هایی همچون برنارد لوئیس مورخ و شرق شناس یهودی که معتقد بود:

با تجزیه کشورهای ایران، عراق، سوریه، ترکیه و عربستان سعودی خاورمیانه متشکل از کشورهایی خواهد بود که دیگر توان تبدیل شدن به تهدیدی برای امنیت ملی و منافع منطقه ای آمریکا را نخواهند داشت

به سر رسید، نظم منطقه ای و موازنه قدرت نیز در ایران و کشورهای منطقه در حال تغییراتی بنیادین است.
مسلما در سال ۲۰۲۳ تنش های منطقه و کشور ما بالاست اما آنچه از دل این تنش‌ها متولد می‌شود نوید آینده‌ای آزاد و روشن است.

در سطوح شخصی برای آنکه ببینید این ترنزیت چگونه در زندگی شما کار می‌کند به تاریخ هایی که در بالا بررسی کردم برگردید و ببینید در آن زمان چه تجربه هایی را از سر گذراندید.. دوم آنکه به نشان قوچ خود و خانه ای که فعال شده نگاه کنید. این جا بخشی است که ژوپیتر شما را تشویق می‌کند روی خودتان کار کنید و با اعتماد به نفس بیشتری با انرژی‌های آن‌خانه کار کنید. به عنوان مثال اگر نشان قوچ شما در خانه سوم‌فعال شده، مسیرهای آموختن و ارتباطات جدید را امتحان کنید و استعداد هایتان را به رسمیت بشناسید و روی آنها کار کنید.

در نهایت هر چا این انرژی در نمودار تولدتان فعال شود، سعادت و برکتی در حال جریان است که با خرد میتوانید به آن دست یابید.

 

در پست بعد به تحلیل این ترنزیت و پیوند با کایرن خواهم پرداخت.

در پناه آفریدگار یکتا باشید

9 پاسخ

  1. بسیار عالی،سپاس ماریای عزیزم که وقت میزاری ،چقدر حالم با خواندن این مطلب خوب شد،به امید روزهای پراز عشق ونور برای سرزمین عزیزمون.
    تو عشقی دختر❤️❤️❤️🙏🙏

  2. چقدر کامل و جامع بود هم لذت بردم هم استفاده کردم ❤
    امیدوارم که این همکاری سترن و ژوپیتر موثر باشه برای تمام روح ها در مسیر آگاهی و رشد

  3. برقرار باشید به نیکی و مهر ماریای عزیز، آگاهی شما در مورد رخدادهای تاریخی و استرولوژی بی نظیر
    سپاس فراوان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *