Current Moon Phase

Waning Gibbous Moon
Waning Gibbous Moon

The moon is currently in Aquarius
The moon is 17 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

تحلیل آسترولوژی هفته دوم فروردین – شفا و اصالت

 

در ابتدا کلام بود و کلمه و صلح جاری بود و انسانها به طبیعت خویش متصل بودند و زمین، نه مکانی برای حکمرانی که برای تقدس و اتصال به ذات غریزی‌شان بود.. انسانها می‌دانستند تنها بخشی از چرخه حیات هستند، آهسته و با پای برهنه روی زمین راه می‌رفتند و هیچ بنیانی را در هستی برتری نمی‌دادند و مالکیتی نبود و “خاک” متعلق به همه بود و نبض “من” و “جهان” در طنینی یکنواخت می‌نواخت. انسانها نه قهر می‌شناختند و نه شر.. هر افتی را به “صلاح” می‌دانستند و با رقص زندگی، میرقصیدند و دوپایشان بر زمین برای راست قامتی جانی واحد بود. شکستنی وجود نداشت، هر چه بود عشق بود و ایمان به زندگی جدیدی که باید شکل می‌گرفت.. با گذشت زمان و با وزیدن بادهای اعتدالی انسان‌ها، نام‌دار شدند و گویی از یادشان رفت مهری که با خاک طنین یافته بود.‌‌ مرزها را روی خاک کشیدند و بر بستر خاک، چنگ انداختند و هر کسی خواست که تکه‌ای از تن مادر را از آنِ خود کند.. مرزها را کشیدند و تاریخ‌ها شروع به نگاشتن شد و انسان فراموشکار یاغی آیا می‌توانست حقایق را منتقل کند؟

و اینچنین شد که “تاریخ” دروغ بزرگ شد و حقایق بسیاری را از چشم انسانها پنهان کرد و فراموشی بزرگ آمد.. سروها و افراها می‌دیدند چطور انسانها بی‌قرار چیزی شده اند که پوچ است و نمی‌توانستند سخنی بگویند. و پیامبران نازل شدند تا عشق را یادآوری کنند و انسانها فهمیدند پیامبر شدن چه خوب است! و هر کسی خواست پیامبر شود! و اینچنین شد که انسان با آسمان و زمین بیگانه شد و فعل مجعول صرف شد.

و از آن زمان صلح و زیبایی، نشانه‌هایی ماند برای روزی که انسان دلتنگ ریشه های خود و آبی آرامش شد. و چرخه های قمری یادبودی از آن دوران مادرتباری است که عشق و صلح در میان قبیله جاری بود و منیتی نبود و همه چیز، متعلق به همه بود‌.‌

و این هفته..

این هفته عطارد یا هرمس یا همان مرکوری پیام‌هایی بزرگ را برای انسانها به ارمغان می آورد. انسانها فراخان می‌شوند تا با جنگجوی مغرور و ایگوییک خود روبرو شوند و روح جنینی که درون‌شان محبوس شده را آزاد کنند.‌ آتش کاردینال قوچ در این هفته حرفها و پیام‌های بزرگی را به مردمان سیاره زمین‌ مخابره می‌کند. در ابتدا این هفته مرکوری ابتدا به دیدار با کایرن خواهد رفت که چند درجه آنطرف تر هم ژوپیتر در حال پیمایش آتش کاردینال است..‌ اگاهی “من هستم” انسانها در حال شعله‌ور شدن است، شعله‌ورشدنی که شفای ذات طبیعی انسانها را در پی خواهد داشت.

طی هزاران سال نگرش فردی در ذات انسانها نهادینه گردیده و انها از حرکت با فصل‌ها بازداشته شده اند و اکنون زمان آن است که رویکرد یانگ گونه و تحمیل ذهن و نفس بر روح و طبیعت دگردیسی پیدا کند.. جهانی که هزاران سال فرهنگ انسانها را بسمت جدایی از طبیعت سوق داد اکنون در حال تولدی جدید با نگرشی جدید است.‌ این آغاز فروپاشی نگرش‌های سرمایه‌داری کینزی است همانطور که سفر مشتری در سال آینده در نشان‌ تارس ادامه خواهد داشت و پلوتو نیز بر مرزهای جدی- دلو ضربات سهمگین خود را برای فروپاشی سیستم‌های سرمایه‌داری فرو می‌آورد و سیاست‌های انبساطی سرمایه‌داری که سالها بعنوان پایه‌ای برای اقتصاد جهان استفاده می‌گردید، اکنون دستخوش تغییراتی بزرگ‌ میگردد. این‌نقطه آغاز تعارض بزرگ است، تعارضی بین کارگران و کارفرمایان، بین قدرت‌ها و رهبران سیاسی جهان.‌

این شروع تاریخ‌نگری و تاریخ نگاری جدیدی بر صفحه جهانی است که در آن پایه‌های سرمایه‌داری شروع به ریزش می‌کند. مالکیت شخصی در حال به روزرسانی است و مالکیت های جمعی در مفهومی نو در حال زاده شدن است.

 

در سطوح شخصی اما

یکشنبه ۶ فروردین
پیوند عطارد و کایرن،

آیا دیدگاه و نگرش‌هایتان تحت اسیب‌ها و زخم‌ها ست؟ زخم‌ها همیشه به ما لنز جدیدی می دهند تا از میان ان‌ خودمان را بهتر بشناسیم. نگذارید این دردها و رنج‌هایی که از طرف دیگران بشما رسیده، شما را منزوی کند. مثل انسانهایی که بع طبیعت ایمان داشتند شما هم ایمان داشته باشید، ببینید آن زخم‌ها و آسیب ها چگونه داشتند شما را از چیزی رها میکردند.. چگونه در حال تبدیل شما بوده اند؟ از آنجا که مارس در خرچنگ وارد شده خاطرات آسیب.ها و کمبودهای دوران کودکی بیشتر به چشم‌تان می آید..‌روی حرفها این روزها حساس‌تر می‌شوید.. خشم‌های پنهان برای آن گذشته هابی که از شما مهر و عشق دریغ شده روی سطح می‌آید..‌ این انرژی برای درگیر شدن نیست.‌ برای آن است که راه خاص خودتان را برای درک دنیا و برقراری ارتباط با نیازهایتان پیدا کنید.. در شما کودکی زخمی است که این روزها نیاز به شنیدن دارد. این انرژی شفا و اصالت است که رویکردهای جدیدی را می آفریند.

سه شنبه
پیوند مرکوری و مشتری
حال که نقاط آسیب و پاشنه‌های تشکیل شخصیتی‌تان را پیدا کرده‌اید، اکنون قادرید درک کنید تمام آن تجربیات برای رشد دادن چه بخشی از شما بوده‌اند. مشتری نماد تجربیات انسانی شما بر روی این سیاره است و زندگی مملو است از تجربیاتی گوناگون. حال که در شروعی جدید هستید واژه های شکست و نمی‌توانم را از دایره لغات‌تان حذف کنید و به تمام ان شکست ها، به چشم تجربیات انسانی خود نگاه کنید.‌ اکنون پتانسیل قدرتمندی از افکار و ایده‌ها در شما در حال تولد است که در طول چرخه جدید مشتری می‌تواند مسیر منحصر بفردی را برای شما خلق کند.

 

پنجشنبه
خورشید تراین لیلیت
مارس تراین کیوان

همه چیز درباره خودتان و شخصیت‌تان است. لیلیت نماد انرژی های غریزی است که در نشان لئو شما را بسمت خود اصیل‌تان فرا می‌خواند. فیلسوفان اگزیستانسیالیست اصالت را یگانه فضیلت آدمی میدانند و آن چیزی نیست جز صداقت ورزیدن با خود. گویی که در هر انسانی، موجود یا شیء ی یا ذاتی است به نام “خود” که انسان می تواند چنان که با دیگران بی صداقتی و فریبکاری در پیش می گیرد، با آن “خود” نیز بی صداقتی و فریبکاری ورزد و باز چنان که به دیگران خیانت می کند، به آن “خود” نیز خیانت کند. انسان اصیل کسی است که نه از سر زور و اجبار و یا تقلید، به نحوی خودجوش آرمانی را برمی‌گزیند، به دور از تعلقات بیرونی که این‌همان معنای فردیت یافتگی نشان مقابل یعنی دلو است. در این انرژی “خود” درونی شما می‌خواهد براستی به دنبال این پرسش برود که:

کیستی تو.. قطره ای از باده های آسمان
این جهان زندان و ما زندانیان
حفره کن زندان و خود را وارهان

کیستی تو.. آدمی مخفی‌ست در زیر زبان
این زبان پرده است بر درگاه جان
کیستی تو.. تیر پرّان بین و ناپیدا کمان
جان ها پیدا و پنهان جانِ جان

جمعه ۱۱ فروردین
پیوند ونوس و اورانوس

آینده از آن کسانی است که خود را می‌شناسند و ارزشمندی وجود گرانبهای خود را دریافته اند.‌ انرژی زمین‌ثابت تارس با این پیوند دگرگون کردن نگرش‌ها و ارزش‌های مادی و عاطفی است. این پیوند قدرت برانگیخته کردن واکنش‌های احساسی‌تان را دارد و این یک مزیت است چرا که نگرش های مبتنی بر احساسات ارزشمند، می‌تواند باعث آفرینش ایده های باثبات شود و همین‌ موجب تولد افق های جدید در زندگی می‌گردد.‌ جوهر رادیکال اورانوس تلنگری است تا چیزی را دنبال کنید ‌که از اعماق وجود خود خواهان آن هستید.‌ فرصت های جدید را ببینید و اجازه دهید مسیرهای جدید را روح‌تان دنبال کند.‌ این پیوند تا ۱۸ سال دیگر روی محور کارمایی تارس/عقرب تکرار نخواهد شد بنابراین اگر چیزی در حال جدا شدن از زندگی شماست برای نگه داشتن آن تلاش نکنید و اگر الهامات و ایده ها شما را به چالشی جدید در زندگی فرا می‌خواند از آن استقبال کنید چرا که این زنگی است که روح‌تان آن را بصدا در می‌آورد.

 

در نهایت اینکه

ستارگان راهنما هستند، نگاه کردن به آنها یعنی مکث، یعنی تفکر و اندیشه.. این هفته سرعت همه چیز بالاست شما اما صبحانه‌ یا سحری‌تان را به آرامی بخورید.. همانطور که نان را تست میکنید و کره را روی آن‌پخش میکنید به بوی نان توجه کنید و از خودتان بپرسید زندگی تان‌چه کیفیتی داشته؟ هنگامیکه خودتان را در آینه نگاه میکنید، روی آن آدمی که در آینه می‌بینید مکث کنید و ببینید آن ادم، آیا براستی همانقدر که تظاهر می‌کند شاد است؟ از درون زیباست؟
شفا یعنی حل کردن تضادها و کامل کردن هر چیز، حل کردن تضادهای بین من و دیگری، بدن و روح، ذهن و طبیعت..‌
همانطور که نان مربایی‌تان را نوش جان میکنید، لبخند بزنید و بدانید کوچکترین موج انرژی شما می‌تواند تغییر ایجاد کند، در محیط خانه، کار یا هر کجا.
از خودتان سوال کنید چه تغییری را ايجاد کرده اید.

و بهترین آرزوهای من در این سال نو برای شما. باشد که انتخابهایتان آفریننده عشق در جهان خودتان و دیگری باشد.
از اینکه برای خواندن این هفتگی وقت گذاشتید سپاسگزارم.

درپناه آفریدگار یکتا باشید/ماریا

13 پاسخ

 1. مرسی ماریا جانم به امید آگاهی بیشتر ما زمینیان و مرسی از حضور شما در این تجسم که خیلی به رشدم کمک کردین 🙏❤️😘

 2. سلام و عرض ادب
  دیدگاه شما در بررسی موضوعات بسیار جالب و منحصر بفرد هست خصوصا طرح بحث نگاه اقتصادی که داشتید، ممنون میشم در اینباره مطلب بیشتری بنویسید. پیشاپیش از اینکه نگاه کل نگر رو به این دانش دارید سپاسگزارم خانم ناظمی

 3. بادهای اعتدالین اشاره قشنگی بود ماریا جان ، قلم زیبا و توانایی داری. لذت بردم و سپاسگزارم که برای ما اینطور با عشق می نویسی🌼🌼

 4. سلام خسته نباشید
  من مرکوری را با یک درجه در نشان عقرب دارم با رایزینگ دوقلو
  آیا این مطلب که کسانی که در درجات اول نشانهای فیکس سیاره ای داشته باشن ترانزیت های این روزها وهفته ها تاثیر زیادی روی آنها میذاره درسته؟
  برای من ممکنه توضیح دهید چه معنی میده؟
  ممنون بابت وقت و انرژی که میذارین
  در پناه حق

 5. ممنون ماريا جان ممنون بابت مطالب خوبى كه به اشتراك ميگذاريد عالى بود🙏☘️❤️

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *