Current Moon Phase

Waxing Gibbous Moon
Waxing Gibbous Moon

The moon is currently in Leo
The moon is 9 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

آرکتایپ مارس

آرکتایپ مارس در اسطوره های یونان خدای جنگ یا بعبارتی “روح نبرد” بود. البته برخلاف همتای رومی‌ش، از محبوبیت زیادی برخوردار نبود. در ادبیات روم، آرکتایپ مارس محافظ صلح مردم نام گرفته. پس ما با دو وجه و صورت از این آرکتایپ روبرو هستیم.‌

یکی خشم و بیقراری و دیگری یه جنگجوی باشرافت و اصیل.

بطور کلی مارس بخشی از ماست که دوست داره قدرت خودش رو در برابر دیگران ازمایش کنه. مارس بخشی از ماست که میتونه از خودش دفاع کنه. مارس،انرژی روح ماست. اراده ای که در روح ما تجلی پیدا میکنه برای یافتن مسیرهای الهی و معنوی خودش.

مارس در روانشناسی فروید “من کوچک من” تفسیر شده. ترجمه شده کلمه “ایگو”  هست. منظور از ایگو در آرکتایپ مارس، بخشی از شخصیت هست که میتونه دفاع کنه، عمل کنه، محافظت کنه، بجنگه و کلا عملکرد اجرایی داره.
مارس نیروی بزرگ جسم و ذهن و روح شماست.
مارس در جارت تولدتون بهتون میگه چطوری زندگی رو “زنده گی” میکنین.

 

در طبیعت تکامل شخصی، آرکتایپ‌مارس نقش مهمی رو ایفا میکنه.‌ با توجه به اینکه مارس اکتاو پایین پلوتو هست. میشه بخوبی فهمید که چه ارتباط عمیقی بین‌ مارس و تکامل روح ما میتونه وجود داشته باشه.
با یه نگاه کوتاه میتونیم درک کنیم که تمام اینده ما رو، اقدامات امروز ما شکل میده. این اقدامات ما منجر به رشد و تکامل ما میشن. حتی وقتی در مسیر اشتباه هستیم.‌

پویایی روح ما با پیشرفت تکاملی ما ارتباط تنگاتنگی داره. و بهمین دلیل ارکتایپ مارس به ما حق مبارزه و انتخاب میده.

بما حق داشتن اراده ای ازاد رو میده.‌

 

اما نکته مهم این هست که درک کنین آرکتایپ مارس از خودش برای اقداماتش دلیل آگاهانه نداره و کاملا غریزی عمل میکنه. غریزی یعنی بدون ذهن. بدون مفهوم. و اینجاست که وجود پلوتو معنا پیدا میکنه و ما میتونیم انرژی مارس رو در سطوح ذهنی، شخصی و خواسته های ناخوداگاه روح، بطور آگاهانه استفاده کنیم.

 

امیدوارم ازین پست لذت برده باشین و معنای آرکتایپ مارس رو در وجود الهی تون، درک کرده باشین.

 

عشق و نور برای شما
????ماریا