Current Moon Phase

Third Quarter Moon
Third Quarter Moon

The moon is currently in Scorpio
The moon is 20 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

تحلیل آسترولوژی انرژیهای هفته-

تحلیل آسترولوژی انرژیهای هفته-

شنبه این هفته با برگشتی شدن مرکوری در نشان اکواریوس با زاویهinconjubct و فاز waning ماه شروع میشود..‌ مساله ‌ای بحرانی توجه شما را بخود جلب میکند برای خواسته‌هایی مبنی بر اقتدار عمومی یا ازادی بیان. همچنین لیلیت در زاویه هماهنگ به این انرژی کمک میکند.. بحرانهایی شخصی که در تعارض با منافع جمع و جامعه است میتواند پررنگ شود و انرژی تجزیه و تحلیل ماه در خوشه میتواند کمک کند تا درک کنیم چگونه میتوانیم خود را در انتخاب و مسیرهایی سالم‌تر قرار دهیم.‌

 

انرژی مرکوری برگشتی، خراب کردن دیوارهایی که در ذهن خود می‌سازیم..

روزی دانشمندی آزمایش جالبی انجام داد. او یک شیشه وسط یک آکواریوم بزرگ گذاشت و آن را دو نیم کرد. در یک سمت، یک اردک‌ماهی قرار داد و در سمت دیگر یک ماهی کوچک که غذای مورد علاقه‌ی اردک ماهی بود. اردک‌ماهی، بارها به ماهی کوچک حمله کرد و هر بار به دیوار نامرئی شیشه‌ای برخورد کرد تا این‌که دیگر ناامید شد و از حمله دست کشید. او دیگر باور کرده بود که شکار آن ماهی کوچک محال و غیرممکن است… دانشمند دیوار حائل را برداشت.

ولی اردک ماهی دیگر هیچ‌وقت به سمت ماهی کوچک نرفت… دیواری که در ذهنش بین او و ماهی کوچک ساخته شده بود بسیار محکم‌تر از آن دیوار شیشه‌ای بود…

برای انجام کارهایی که به نظر غیرممکن می‌آیند، انسان ابتدا باید آن دیواری را که در ذهنش ساخته است تخریب کند.

 

 

دوشنبه مارس در مربع با خورشید آکواریوس قرار میگیرد و ونوس هم وارد آکواریوس میشود..‌ ونوس حالا حامل گنجینه هایی پنهانی و اسراری است که در هنگام پیوند به پلوتو بدست اورده و در این نشان میتواند آنها را علنی کند. مرکوری در این برگشتی به نقطه انرژیهای روز تحلیف امریکا برخواهد گشت در حالیکه اینبار ونوس را هم در کنار خود دارد..‌مردم با ذهنی عمیق تر و اگاه تر بیدار شده و چیزهای جدیدتری را در مورد خود و اجتماع خواهند فهمید..‌انها ذره ذره ارزشها و هویت خودشان را بازشناسایی خواهند کرد و سنگین شدن انرژیهای هوا یعنی اگاهی..‌

 

مربع مارس به خورشید انرژیهای پلوتو را فعالتر میکند.. سیاره ما در مرحله شکست ساختارهای سیاسی،اقتصادی و اجتماعی است و مرکوری برگشتی انکارها و توهم ایگوها و منیت ها و امیدهای ساده لوحانه که با جادو میتوان همه چیز را کنترل کرد، در هم خواهد شکست و تمام این مسایل دره ذره در دید عموم قرار میگیرد. موسسات ما، ساختارهای اجتماعی ما بهتر عمل نخواهند کرد مگر آنکه تعداد بیشتری از مردم به نقش مهم و اصلاح‌گر خود اگاه شوند.‌

 

با ورود ونوس به نشان آکواریوس، وزن فرکانسی این نشان قوی میشود تا فرد فرد اجتماع به ارزشهای حضور فردی خود اگاه شوند و درک کنند که تحول ساختاری تنها زمانی امکان پذیر است که اولا ماهیت واقعی مشکلات خود را درک کنیم و بپذیریم و دوما از این خرد و اگاهی باید در جهت منافع جمعی هم استفاده کنیم.‌
با تنش مارس به خورشید در حالیکه مرکوری در فرایند برگشتی شدن است، قوانین عصر ازادی و اگاهی به همه، از جمله سیاستمداران یاداوری میشود..‌ کهن الگوهای اشوب،اشکال قدیمی را اهسته اهسته خرد میکند(اورانوس در تارس است..‌) تا فرم های جدیدی متولد شوند.

در نهایت این انتهای این هفته خورشید در زاویه خود با نودها نوید آینده‌ای ازاد را می دهد.‌

 

چالش این هفته –به دار اویخته

مرکوری در حقیقت عدسی ما برای درک واقعیتهای دنیای فیزیکی است..‌با مرکوری برگشتی در این هفته بزرگترین چالش شما این است که در این برگشتی بجای عمیق‌تر شدن، بجای اگاه شدن در تفکرات سطحی تر قرار بگیرید..‌ ناامیدهای بیشتری را حس کنید و یا تحت تنش انرژیهای اکواریوس، تصمیماتی اشتباه را بگیرید اما در حقیقت این برگشتی مرحله مهمی در زندگی تمام ما انسانهای روی سیاره زمین است..‌ این انرژی گذر تفکری و اگاهی ماست..‌ چه چیزی کار نمیکند در زندگی اتان..‌نیاز دارد پشت سر گذاشته شود.. بگذارید جریان زندگی شما را به ساحلهای ازادتر و ارامتر ببرد.‌ درست است که اسمان خاکستری است اما وظیفه مادر، محافظت از فرزندش است.. این کودک نشسته در کنار زن، ارزوها و امیدهای خود شما هستند..‌ برای پشت سر گذاشتن هر مشکلی، ابتدا از ذهنتان شروع کنید.

فرصت این هفته– ملکه شمشیر

با ترنزیت ونوس به نشان اکوا، انرژی زنانه با قدرت بیشتری شروع به برقرار نظم خواهد کرد. ملکه شمشیر برای داشتن حقوق انسانی خود سکوت نخواهد کرد..‌ با انرژی ونوس در اکواریوس و برگشتی مرکوری، مشروعیت و ارزشمندی قوانین اجتماعی با شدت بیشتری زیر سوال خواهند رفت. ‌ملکه شمشیر در طول این هفته بشما کمک میکند با قدرت به نظام ارزشی خود و خواسته‌ها و نیازهای خود توجه کنید. اگز در مقابل فشارهایی از طرف دیگران هستید میتوانید در این هفته با قدرت بیشتری عمل کنید. در این هفته یادبگیرید به خودتان و خواسته هایتان احترام بگذارید و قربانی خواسته های دیگرلن نباشید. از انجا که مرکوری برگشتی است مراقب زبان تیز خود باشید!! در مورد چگونگی برقراری ارتباط با دیگران مراقب باشید و به احساسات دیگران احترام بگذارید.

پیشنهاد هفته– هشت پنتاکل

کارت هفته پیشنهاد میکند با شروع ماه فوریه، برای خودتان برنامه ریزی کنید.. همین الان دفتری را به برنامه ریزی ماه فوریه اختصاص دهید و وظایف‌اتان را بنویسید.. برای مهارتها و استعدادهایی که دارید ارزش قایل شوید و ببینید که انها چگونه زندگی خودتان و دیگران را میتوانند بهبود ببخشند. با انرژی های مرکوری برگشتی و ونوس در اکواریوس خودتان و نیازهایتان را کشف کنید. ۹۵ درصد از احساسات شما توسط روش حرف زدن با خودتان تعیین میشود .. ببینین در حین گفتگوی درونی ایا منفی نگر هستید یا مثبت نگر..‌ هر کاری را در جهان انجام میدهید.. پدر بودن، مادر بودن،فرزند بودن ان را با تمام عشق انجام دهید.. اگر شغلی دارید به جنبه های بیش از درآمد به ان نگاه کنید.‌. این شغل اثر و مُهر شما بر دنیاست..‌ بر انرژیهای جهان.. ببینید چقدر در بهتر کردن انرژیهای جهان سهم دارید.

 

در این‌هفته با اشتیاق وظایفتان را انجام دهید. درگیر اخبارها نشوید.. در اخبارها، هر کسی تحلیل خودش را به خورد ذهن شما میدهد..‌ پارانویدها با انرژی مرکوری برگشتی افزایش می یابند و شما پارانوید معکوس شوید..‌پارانوید معکوس کسی است که باور میکند ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست بدست هم داده اند تا موفق شود.
پارانوید معکوس هر اتفاقی را جزیی از برنامه ای میداند که او را برای رسیدن به خواسته‌هایش کمک میکند.. مرکوری برگشتی میخواهد کمکتان کند تعاریف خود را از وقایع بازبینی کنید..

 

اگر تعریف خود را نسبت به مشکلات پیش آمده در مورد یک وضعیت، چالش یا فرصت تغییر دهید،عکس العمل شما در مقابل آن مشکل مثبت و سازنده خواهد بود و دیگر با عصبانیت و منفی‌نگری برخورد نخواهید کرد.
در این هفته تمرین کنید نیمه پر لیوان را ببینید.

8 پاسخ

  1. خیلی مفید بود و کاربردی ،فقط کاش بشه ماریا جان کمی روانتر بیان بشه یا مثلا با ذکر مثالی منظورتو باز کنی ،،به هر حال مثل همیشه عالی و ممنون از وقت و انرژی که میذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع دوره زمستان
مدرسه آسترولوژی ونوس

سطح اول آسترولوژی تکاملی

13 هفته آموزش مدون