Current Moon Phase

Full Moon
Full Moon

The moon is currently in Scorpio
The moon is 13 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

تحلیل خورشیدگرفتگی یکم تیر در آسترولوژی تکاملی

تحلیل خورشیدگرفتگی یکم تیر در آسترولوژی تکاملی

تحلیل خورشیدگرفتگی یکم تیر در آسترولوژی تکاملی

گرفتگی ها مهمترین وقایع آسترولوژیکال هستند و اثرات انها را میتوان تا شش‌ماه احساس کرد‌. حتی اگه یک گرفتگی با سیارات شخصی شما ارتباط برقرار نکند و انها را تحت تاثیر قرار ندهد، اما منطقه ان گرفتگی باز هم مورد توجه است. اینکه آن منطقه، چه بخشی را در نمودار شما تحریک و فعال میکند.

 

گرفتگی ها یک انرژی توربوشارژ هستند که روی مناطق فعال شده بیشترین توجه شما را بخود جلب میکند و آن منطقه دستخوش نوعی تغییر خواهد شد.

 

خورشید گرفتگی

در یک خورشیدگرفتگی، ماه بین خورشید و زمین قرار میگیرد و بطور موقت نور خورشید را مسدود میکند.‌ در یک سطح از تفسیر، یک خورشیدگرفتگی نشانگر گذشته و ماهیت ناخوداگاه(ماه) ماست که بر ابراز اگاهی از خود(خورشید )، غلبه میکند و ان را تحت‌الشعاع انرژی خود قرار میدهد.‌ در خورشیدگرفتگی انچه “می‌بینیم” قسمت تاریک و پنهان ماه است پس مجبور میشویم که به قسمت سایه و تاریک روان خود نگاه کنیم، ان را بشناسیم و رد نکنیم.

خورشیدگرفتگی در یک ماه نو رخ میدهد و به تفسیر یونگ،

“این آغازی است بر دوزخ. اگر اعماق را نداشته باشیم، چگونه اوج‌ها را فتح کنیم؟؟”

 

 

خورشید گرفتگی یکم تیر: سایه ها، شما را مجبور به سوال پرسیدن خواهند کرد.

گرفتگی‌خورشیدی وقایعی را در برمیگیرد که اگاهی ما را در سوال قرار میدهد. بخصوص که در این گرفتگی مرکوری نیز در نشان خرچنگ و در حرکت برگشتی است. ما باید یاد بگیریم و بپذیریم که منبع و منشا بحران‌های بوجود آمده در زندگی ما و بقول یونگ “عامل شرّ” در درون خود ماست و نه در بیرون ما.‌.‌ باید بپذیریم که عامل اصلی در ناخوداگاه ماست. این سفر به دوزخ درون روح است.

“خورشیدگرفتگی ها، دوزخ روح هستند.

دوزخ زمانی است که دیگر نتوانید به چیزهایی دست یابید که میتوانستید. دوزخ زمانی است که باید به چیزهایی بیندیشید و چیزهایی را حس کنید و کارهایی را انجام دهید که میدانید نمیخواهید.‌ دوزخ زمانی است که ملزم بودن همان خواستن است و اینکه مسوولیتش با شماست.‌ دوزخ زمانی است که خبردار شوید هر انچه خودتان جدی طرح ریخته اید، مضحک هم هست.. که هر چیز خوب، بد هم هست.. که هر چیز والا، پست هم هست و اینکه هر چیز خوشایند ، شرم‌آور نیز می‌باشد.”

بله.. خورشیدگرفتگی در آسترولوژی تکاملی،  روند تکامل روح‌ها را در اگاهی از سایه های خود و سایه های درک خود از جهان اطراف را سرعت می‌بخشد.

 

در این خورشیدگرفتگی قدرتمند، اگر سیاراتی از بیست و پنج درجه دوقلو تا پنج درجه خرچنگ دارید، عملکرد سیارات درگیر در طی این گرفتگی منجر به تولد سطح اگاهی جدیدی مربوط به اون سیاره خواهد شد.

اگر روی 29 درجه دوقلو، صفردرجه خرچنگ و یا یک درجه خرچنگ سیاراتی دارید، تم های مربوط به اوت سیاره در فرایند جدیدی قرار میگیرند و اتفاقاتی خواهد افتاد که مرحله جدیدی را شروع خواهند کرد.

این زمان ملاقات با سرنوشت است چرا که تمام‌مسیرهای اشتباهی که رفته‌ایم و یا انتخاب های اشتباه بما نشان داده خواهند شد.. فرصتهایی که به انها توجه نکرده ایم.. مسایلی که نادیده گرفته ایم از روی ترس و یا .. همه بما نشان داده خواهند شد و واکنش ما بستگی به اگاهی و پتانسیل های فردی ما دارد.‌ ایا ما باز هم مقاومت میکنیم یا تسلیم میشویم؟

 

بیرون آمدن از منطقه امن تکراری

از انجا که این گرفتگی روی صفر درجه نشان خرچنگ است، ما را از منطقه های راحت خود بیرون اورده و ما را در مکانها و موقعیت های جدیدی قرار میدهد که احساس امنیت ما را به چالش میکشد اما باید بدانیم که این یک فرصت کیهانی است، چرا که انچه واقعا میخواهیم را بما نشان میدهد.

 

 

اگر روی درجات گفته شده سیاراتی دارید، در زیر بطور خلاصه نوشته ام که چه پیامی در ارتباط با ان سیاره برایتان در حال بازشدن است.

خورشید:

اگر در درجات گفته شده خورشید دارید، این گرفتگی سایه های شخصیتی و اعتمادبنفس شما را بیرون میکشد. هر جایی نتوانسته اید قهرمان زندگی خود باشید و هر جا ترس یا خجالت باعث شده خودتان را نادیده بگیرید.‌ این خورشیدگرفتگی از شما میپرسد چقدر اصیل بوده‌اید؟ برای داشتن امنیت، قدرت شخصی اتان را به چه کسانی واگذار کرده اید؟
بیماریهایی که ممکن است بالا بیاید بیماریهای مربوط به گردش خون، قلب، نارسایی قلبی ممکن است بالا بیاید.

 

ماه:

اگر در درجات گفته شده ماه را دارید، امنیت شما به چالش کشیده میشود. ایا امنیت را در چه مفاهیمی برای خود معنا کرده اید؟ اختلافات خانوادگی اگر از گذشته باز میشوند ببینید چه پیامی برایتان دارد.‌ اگر قصد مهاجرت دارید، علت حقیقی آن قصد را دوباره بررسی کنید.
بیماریهای مربوط به اندام تناسلی زنانه، تغییر عادت ماهیانه(Red Flow ) ممکن است بالا بیاید.‌ مراقب آب بدن خود باشید.‌

 

مرکوری:

اگر در درجات گفته شده مرکوری دارید، در این گرفتگی باید با ذهن و تفکری جدید به دنیای اطراف خود نگاه کنید.‌ داستان زندگی اتان را باید از نو بنویسید..‌از خودتان باید سوالهای عمیق بپرسید ودر جوابگویی به انها صادق باشید. مرکوری خدای پیام اور است که در این گرفتگی در حرکت برگشتی خود قرار دارد، اگر هر پیامی از گذشته برای شما باز میشود ببینید چه اگاهی در دنیای شما در حال تولد و ارتقا است.‌ یک فکر اشتباه، یک احساس اشتباه را متولد میکند. وقت آن است که ذهنتان را از تاریکی ها،پاک کنید.
بیماری های مربوط به ریه‌ها، گلو، بازوها و استرس دهنی میتواند روی سطح بیاید.

 

ونوس:

اگر در درجات گفته شده سیاره ونوس را دارید، باید به نیازهای ناخوداگاه خود در روابط، ارزشها و مسایل پولی خود نگاه کنید. مسایلی در چندماه اینده رخ خواهد داد که شما نیاز دارید بازنگری اساسی در این بخش داشته باشید.. از عزت‌نفس‌تان گرفته تا روابط عاطفی و مالی اتان.‌ این گرفتگی روی ونوس چارت تولدتان بشما هشدار میدهد همیشه ان چیزی که مورد انتظار شماست، درست نمیتواند باشد بنابراین این اگاهی در شما ممکن است بوسیله چالش های مالی، روابط و یا ارزشهای شما ایجاد شود.
بیماریهای مربوط به زنان، قندخون، گلو و فک ممکن است روی سطح بیاید.‌

 

مارس:

اگر در درجات گفته شده مارس را دارید، اگاهی جدید روی خود واقعی اتان اول پیش می اید.  شما چه کسی هستید؟ با زندگی خود چگونه کار کرده اید؟ از قدرت حیاتی خود در چه مسیری استفاده کرده اید؟ برای چه چیزی مبارزه و تلاش کرده اید؟ برای هر چیز اشتباهی که نیروی حیاتی خود را هدر داده باشید در این گرفتگی اگاهی جدیدی ایجاد میشود. ‌اگر در مسیرهای اشتباه در حال پارو زدن هستید،ان مسیر میتواند با چالش مواجه شود تا شما را اگاه کند.‌
بیماریهایی که ممکن است بالا بیاید در مردان مشکلات پروستات، درد عضلات، صدمات جسمی، خون خود را قلیایی نگه دارید.

 

ژوپیتر:

اگر در این درجات ژوپیتر را دارید باید کشف عمیق و گسترده تری را تجربه کنید. اگر تا به امروز نگاه کوته‌بینانه ای به زندگی داشته اید وقت آن رسیده که اگاهی خود را گسترش دهید و معنا و باورهای زندگی خود را از نو معنا کنید. هر باور اشتباهی که مسیر روح شما را از مسیر اصلی و تکاملی خود خارج کرده باشد بشما نشان داده میشود. اموزش های جدیدی را باید شروع کنید.‌ فلسفه، عرفان، ستاره‌شناسی.. باید در مقیاس های بزرگتر خود را بشناسید و کار کنید و جرات کسب تجربه های جدیدتر را پیدا کنید.
بیماریهایی که ممکن است بالا بیاید بیماریهای مربوط به معده، کبد

 

سترن:

اگر در این درجات سترن را دارید ساختارها و پایه هایی که در زندگی یا‌ حرفه خود ایجاد کرده اید، در وضعیت تغییر قرار خواهد گرفت.‌ این طبیعی است که ناامیدی و یا خستگی های شما فوران کنند اما زمان ان رسیده که با درکی عمیق‌تر، قوانین منسوخ شده زندگی خود را تغییر دهید و بالغانه‌تر به زندگی خود و استعدادها و توانایی های خود نگاه کنید.‌ تعهدات کارمیک خود را کامل کنید و هر چالشی از گذشته برای شما بازشد، عواقب اشتباهات  خود را بپذیرید، نقطه ضعف‌های خود را بشناسید و زندگی خود را با اقتدار بیشتری برنامه‌ریزی کنید.‌
بیماریهایی که ممکن است روی سطح بیاد دندان درد،مربوط به ستون فقرات، استخوانها و کمبود کلسیم.

 

اورانوس

اگر در درجات گفته شده اورانوس را دارید، در تغییراتی ممکن است درگیر شوید که هیچ کنترلی روی انها ندارید. ازادی و استقلال و هویت خویشتن خویش شما نیاز به ازادی دارد. لازم است تمام‌چیزهای قدیمی را رها کنید و روی مسیرهای کاملا جدید متمرکز شوید. هر جایی احساس کرده‌اید در حق شما ظلم شده یا با شما ناعادلانه رفتار شده، قدرت ازادی پیدا میکنید. وقت ان است که دوستان جدیدی پیدا کنید و از گروه‌هایی که ارتعاش شما را پایین نگاه میدارند جدا شوید.
بیماریهایی که ممکن است روی سطح بیاید سیستم عصبی، آسم و یا آلرژی است.‌

 

رایزینگ:

نگاه شما به جهان بیرون و به خودتان تغییر باید کند. نقش شما در جهان باید با اگاهی بیشتر دنبال شود. جهت گیری شما در دنیای بیرون باید ارتقا یابد.

نودها:

مرزهای جدید خود را تنظیم کنید.‌ مفهوم امنیت را دوباره برای خود معنا کنید. جهان خود را با پایه هایی محکم بنا کنید و از گذشته درس بگیرید. زمان ان است که مکانهای راحت را رها کنید و پتانسیل‌های نهفته خود را کشف کنید.

14 پاسخ

  1. سلام و خسته نباشید ماریا جان، گرچه که بعضی جاهاش برای من البته کلی بود و درست متوجهش نمیشم ولی خیلی تلنگرها هم بهم زد، ممنونم از زحماتت⚘⚘⚘????????????

  2. مرسی ماریای عزیز بابت زحماتت. مثل همیشه عالی گفتید.. من لیبرا با رایزینگ خرچنگم. امیدوارم تغییرات اساسی رو به راحتی و زیبایی هرچه تمامتر مشاهده کنم. سپاس مهربونم. واست عشق و نور رو طلب میکنم..????????????????????????????

  3. سلام ماریا جان زحمت کشیدین ممنونم ازتون از محبتتون گلم ولی من کایران در ۲۸درجع ی جمینای دارم این چ پیغامی میتونه ب من داشته باشه

  4. سلام ماریا جان عزیزم ۴درجه خرچنگ یه ما سیاه رنگ کوچولو دارم فکر کنم لیلیت میشه این چه معنایی داره

  5. سلام ماریا جان من در 4 درجه خرچنگ پارت آف فورچون رو دارم ولی متاسفانه در لیست شما توضیحی ندادی.ممکنه لطفا در این مورد هم توضیح بدی ؟
    ممنونم از زحماتت

  6. ممنون ماریا جان، انگار روزهای سختی برای مبارزه و دیدن داریم، باید برای چند بار بخونم، اما متوجه نشدم که باید تسلیم بشیم یا مبارزه کنیم ، با این تصاویری که از ناخوداگاه نشان داده میشود. اما روزهای خوب نزدیک است.

  7. همه رو گفتید ،ولی مال من نبود من لیلیت در یک‌درجه خرچنگ دارم . میشه لطفاً بگید . ممنون

  8. سلام ماریا جان, من در 0 درجه نشان خرچنگ جونو دارم ,در ابتدای خانه 3 ,چه پیامی در,ارتباط با روابط برام داره؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *