Current Moon Phase

Full Moon
Full Moon

The moon is currently in Sagittarius
The moon is 13 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

ترنزیت ونوس به نشان قوچ

ترنزیت ونوس به نشان قوچ

ترنزیت ونوس به نشان قوچ

ونوس در 7 فوریه وارد نشان قوچ خواهد شد. ترنزیت ونوس به نشان قوچ  در کنار الگوهای انرژیکی لیلیت، کایرن و اریس خواهد بودو در عین حال در میدان با انرژیهای کپریکورن قرار خواهد گرفت تا ارزشهای اصیل برای خلق دنیایی جدید در ما تولد یابد. 

 

سفر جدید ونوس بدور زودیاک

پس از سفر معنوی و درونی ونوس 7 فوریه وارد قوچ‌میشود…‌ الگوی نشان قوچ برای یادگیری ما نسبت به خودمان است.‌.‌ تا هویت منحصر بفردی از خودمان را خلق کنیم.
 

قوچ.. نشان اتش

کارت تاروت کلی نشان لیبرا در سال 2020 کارت The Fool است.‌ کارت نقطه صفر و فصل جدید زندگی.‌ انتخابهای جدیدی که باید انجام شود و اعتماد به زندگی.‌ فول رابط دو دنیاست .. دنیای بیرون و درون .. با‌ تعاملات قدرتمند سیاره ای روی خانه چهارم و ریشه های شما اکنون نیرویی قدرتمند و اصیل و پاک‌شده شما را بسوی زندگی میکشاند .‌شما اماده اید تا عقلانیت خود را با احساس خود مخلوط کنید تا اغازی نو را داشته باشید. چرخه جدید تجربه ها و یادگیریها.‌ بعنوان یک نشان کاردینال سال 2030 برای‌شما لیبراها سال ارتباط با بالاترین نیروهای جهان است.‌ با تاثیر فول بشما فرصت داده میشود تا بتوانید اخرین بازمانده های روابط و عادات قدیمی را از خود جدا کنید تا در سالهای اینده بیداری خود را به درخشش برای وجودیت خود تبدیل کنید.‌ امسال همچنان باید نداهای درونی خود را بشنوید تا بتوانید به قدرت بی پایان خود اتصال پیدا کنید.‌
the fool

قوچ جنگجوی بی‌باک است.. از درون قدرتمند است و در عرشه تاروت بنظر من شبیه The Fool.. ماجراجوی بی‌باک.. همیشه از درون اماده است تا زندگی را به تمامی تجربه کند.‌ الگوی قوچ، انرژی مشتاق درون ماست برای سفر زندگی.. برای کشف جهان و خودمان.‌ جستجوی نفس مستلزم کاوش صادقانه و رابطه اگاهانه با انرژیهای غریزی است. قوچ برای کشف و فتح است.. “فقط انجامش بده” شعار اصلی قوچ هست و باید دید که چگونه میشود از انرژی اتشین قوچ استفاده کرد؟
ایا باعث بروز درگیری میشود یا میتواند بدون ترس بعنوان یک رهبر مستقل و قدرتمند بسمت حقیقت وجودی خویش قدم بردارد؟
پاسخ این سوال بستگی به اگاهی وی از خودش دارد.

ونوس در قوچ

الگوی قوچ ما رو به ابتدائی ترین واقعیت شخصی‌مون بیدار میکنه.. هدایا و درسهای قوچ درباره هویت است.
-من کی هستم؟
تسلط یافتن بر خود از طریق تجربیات زندگی موضوع سفر قوچ است و در عین حال انرژی قوچ، کاملا یک انرژی مردانه است. ونوس سیاره عشق، زیبایی و ارزشهاست و سیاره زنانه بنابراین ونوس در این نشان تبدیل به زیبای جسوری میشود برای تمام موضوعات ونوسی. در مورد عشق یا پول یا رابطه. این شور و شوق و اشتیاق قوچ است که روی انرژی ونوس خواهد بود.‌

 

برندسازی شخصی را یاد بگیرید!

ونوس در نشان قوچ‌ برای پیدا کردن هویت واقعی و جدیدی از ارزشهای شماست.‌ برای پیدا کردن شجاعت درونی اتان..  تا خودتان باشید و یاد بگیرید به نیازها و خواسته‌هایتان گوش دهید.‌

اگر از لحاظ ارزشی یا احساسی خودتان را محدود کرده‌اید در طول سفر ونوس و زاویای مربعی که با انرژیهای کپریکورن یعنی نودجنوبی، ژوپیتر، پلوتو و سترن تشکیل خواهد داد یاد خواهید گرفت که حل مساله های ارزشی، پولی و رابطه ای اتان، نیاز به رشد و توسعه احساس شخصی و عزت‌نفس‌تان دارد.‌ بی جهت نیست که در این روزها، کلاسهای موفقیت ثروت بر مبنای تقویت عزت‌نفس پایه‌گذاری میشود و برندسازی شخصی شکل میگیرد.‌ کسانی هستند که برندشخصی را به اسم میدانند اما در اصل این هویت شماست که برندشخصی‌اتان را میسازد و نه اسم یا طرح لوگوی شما????.. سفر ونوس در قوچ زمان خوبی است تا کلاسهای عزت‌نفس را شرکت کنید و با معنای واقعی برندشخصی اشنا شوید. این قدم مهمی است تا بدانید ابتدا باید خودتان را کامل بشناسید تا بتوانید موفقیت را در زندگی اتان ایجاد کنید.

 

ونوس در کنار لیلیت، کایرن و اریس

حضور ونوس در قوچ امسال میتواند بسیار بحث‌انگیز شود..‌ لیلیت در قوچ ما را فرا میخواند تا استقلال خودمان را بدست بیاوریم و در کنار ونوس ما میتوانیم از این انرژی برای خلق تعادل و استقلال در رابطه هایمان استفاده کنیم.‌
جمع شدن این سه ارکتایپ در کنار ونوس برای احیا و شفای نیروی مادینه الهی است.‌ برای بهبود رابطه های شما با بخش انرژی زنانه نهفته در وجودتان است.‌ اینکه چقدر میتوانید به شهود قلبی خود اطمینان کنید.‌
این زمان قدرتمندی است تا با انرژی قوچ کشف کنید گره ها و انسدادهایی را که اعتمادبنفس شما را خدشه دار میکند.
اینجا یادخواهید گرفت این عزت‌نفس شماست که میتواند پایه های اعتماد بنفس درست را در شما بنا نهد.

ونوس در میدان با  انرژی‌های کپریکورن

این انرژیهای زنانه و بخصوص ونوس در مربع با نودجنوبی، ژوپیتر، پلوتو و سترن در طی سفر خود قرار خواهد گرفت. روابطی ممکن است که پایان برسند.. ما از حقیقت ارزشهای درونی و بیرونی خود و روابط‌مان اگاه میشویم. یاد میگیریم چطور احساساتمان را کنترل کنیم و انرژی احساسی خود را در فضاهای مناسب هدایت کنیم.‌

سایه های ونوس در قوچ

مراقب احساسات شدید و هیجانی خود باشید. انرژی پلوتو روی ونوس میتواند حسادت و سوءظن درست کند.‌ اما قوانین کپریکورن برای اصلاح انرژیهایی است که از الگوی سالم احترام و صداقت خارج شده اند.‌یاد بگیرید مرزها را عادلانه ایجاد کنید.

 نشان های اتش ( قوچ ها، لئوها، کماندارها)  بهمراه تارس ها و لیبراها بیشتر از بقیه تحت تاثیر این ترنزیت خواهند بود.

در انتها اینکه:

وجود سه گانه استرویدهای لیلیت، کایرن و اریس در انرژی ترنزیت ونوس در نشان قوچ، اگاهی شما به تمام نقاط ضعف در روابط عاطفی، حرفه ای و ارزشی شماست. این درس عمیقی است که سال 2020 به همه ما خواهد داد تا در استانه عصر آکواریوس با مفاهیم واقعی “برندشخصی”، خودمان را به جهان معرفی کنیم.‌

تا یاد بگیریم دعوت دیگران به زندگی‌امان باید باعث ارزشمندی طرفین شود.. تا یاد بگیریم که باید در عصر اکواریوس، پشتیبان و حامی یکدیگر باشیم برای ساختن هویتی جدید نه فقط از خودمان، که از جهانمان.
تا یاد بگیریم پایه ماهیت روابط فردی، احترام به تمامیت زندگیست که قلب ما را بسمت خودمان و دیگران باز میکند.

 

 

تاثیر کلی ترنزیت ونوس روی نشان های مختلف.. نشان خورشیدی و رایزینگ خود را توام بخوانید. 

قوچها: ونوس در نشان خود شماست.. اشتیاق و جسارت برای روی روابط، پول و عزت‌نفس اوج می گیرد. با کایرن و لیلیت روی ضعفهای عزت‌نفس خود بخوبی میتوانید کار کنید.

تارسها: ونوس وارد بخش پنهان شما میشود..‌ جذابیت های پنهان میتوانند کشف شوند.. گذشته عاطفی میتواند دوباره جریان پیدا کند. خواسته‌ها و نیازها و شاید زخمهای پنهانی اینجا هستند که باید دیده شوند. چه چیزی شما را از قلبتان جدا کرده؟ با انرژی لیلیت ان را پیدا کنید و ملکه درونتان را دوباره به تخت بنشانید.

دوقلوها: ونوس وارد بخش اجتماعی شما میشود و کلام مثبت و عشق شما میتواند باعث رشد قدرتمندی برای شما شود.‌برندشخصی اتان را با عشق بسازید. تصویر اجتماعی شما با رنگ و بوی عشق میتواند در بین گروه ها تقویت شود.‌ اما مراقب حسادت دیگران باشید.

خرچنگها: ونوس در بخش شغلی شما خواهد بود و بشما کمک میکند تا روشهای جدیدی را مشتاقانه شروع کنید و فرصتهای جذاب مالی را خلق کنید.‌ ممکن این علاقمند شوید یک کار حرفه ای را در جای دیگری شروع کنید.

لئوها: ونوس در بخش فرصتها شما را تشویق میکند برای شروع دوره های آموزشی که میتواند در اینده بشما رشد دهد.‌ ممکن است کمی مجبور شوید بیشتر تلاش کنید اما ارزشش را دارد. در مسایل حقوقی و قانونی با احتیاط قدم بردارید.

خوشه‌ها: ونوس در بخش منابع مشترک شماست.. جذابیتهای و صمیمیتهای روابط خود را کنترل کنید. اگر درگیر مباحث ارثیه و یا مهریه هستید میتواند تحولات مطلوبی را برایتان داشته باشد. این یک کار درونی هم‌هست تا سایه های ارزشی خود را اصلاح و ارتقا دهید.

لیبرها: ونوس در بخش روابط شما میتونه براتون همکاریهای پولی خوبی رو استارت بزنه.‌ روابط عاطفی‌‌تون هم درمعرض این انرژی قدرتمند قرار میگیره. دقت داشته باشید که با چه کسایی همکاری میکنین و اعتبار خودتون رو دستکم نگیرین.

عقرب‌ها: ونوس در بخش روال شما رو علاقمند میکنه به خودتدن ووسلامتی تون توجه بیشتری نشون بدین و یا وارد فصل جدیدی دررمورد کار بشین. زخم‌های ارتباطی گذشته تون در این ترنزیت میتونه به نقاط قوت شما تبدیل بشه.‌

کماندارها: ونوس در این بخش میتونه روابط عاشقانه جدیدی روبراتون استارت بزنه و عزت نفس‌تون رو صدچندان کنه. مراقب تحریکات احساسی بیش از اندازه باشین.

کپریکورن‌ها: ونوس وارد بخش داخلی شما میشه و روابط خانوادگی یا موضوعات خانوادگی میتونن گرم بشن.‌ احتمالا چیزایی از گذشته هست که باید حل وفصل بشه.

آکواریوس ها: ونوس در خونه سوم شما و کلمات شما میتونه دنیا رو به اتیش بکشه اما مراقب باشید که این اتش کنترل شده باشه.

ماهی‌ها: ونوس در بخش پولی شما بهتون کمک میکنه هر چیزی که میخواین رو جذب و خلق کنین.‌ این زمان خوبی هست که با کایرن و لیلیت روی ارزشهای درونی خودتون کاررکنین.‌ ونوس میتونه اشتیاق شما رو برای خرج کردن افزایش بده پس مراقب باشین.

با عشق

ماریا

5 پاسخ

  1. کاملا درسته، من کماندار با رایزینگ خوشه هستم و این احساس میکنم که عزت نفسم تو روابط بیشتر شده و هنوزم باید روش خیلی کار کنم.

  2. سلام ماریای عزیزم !مثل همیشه عالی و دقیق،ی جوری بیان میکنی که ٱدم لذت میبره و درک کاملی داره برامون.نور باشی و در نور بمانی…

  3. در عین اینکه مطالب خیلی سنگین‌بود امت بار دوم که خوندم یکم ملموس تر شد …در هر حال که لذت بردم ممنون از اینکه انقدر برای هر چینش اینقدر وقت و انرژی می زاری ماریا جان????????

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *