ترنزیت ژوپیتر به نشان آکواریوس

ترنزیت ژوپیتر به نشان آکواریوس

ژوپیتر برای ۱۲ سال اینده از نشان کپریکورن خداحافظی و وارد نشان اکواریوس شد. این الگوی انرژیکی تا

ترنزیت ژوپیتر به نشان آکواریوس

ژوپیتر برای ۱۲ سال اینده از نشان کپریکورن خداحافظی و وارد نشان اکواریوس شد. این الگوی انرژیکی تا 14 دسامبر در نشان اکواریوس فعال خواخد بود و بعد از ان وارد نشان ماهی خواهد شد که در طی حرکت برگشتی دوباره در 28 جولای وارد نشان آکواریوس میشود تا 29 دسامبر سفر خود را در این نشان پایان دهد.

Dec 19 ➡️ Aquarius
May 14 ➡️ Pisces
June 20 ↩️ Retrograde in 2° Pisces
Oct 18 ↔️ Direct in 22° Aquarius
Dec 29 ➡️ Pisces

ژوپیتر نمادی از درک و دانش و تجربه هاست.. نمادی از برکت و ثروت.. نمادی از معنا و مفهوم .. نمادی از عدالت و حقیقت.. و در طی این تزنزیت انچه شما در طی یکسال گذشته اموخته اید را وسعت خواهید داد.. اکنون ان تجربه ها و دانش ها را باید مقیاسی وسیعتر رشد دهید.

ژوپیتر در الگوی انرژیکی هوا

با این الگو ژوپیتر شما را تشویق میکند ذهن خود را باز بگذارید و از چارچوب های فکری و باوری قدیمی جدا شوید. بطور مسلم ترنزیت یکسال قبل ژوپیتر در نشان کپریکورن بشما نتیجه انتخابها و تحربیات گذشته را نشلن داده و حالا وقت آن است که اصلاحات را از خودتان شروع کنید.

باورهایی جدید

دنیای شما، اینده شما را باورهای شما میسازند و با ترنزیت ژوپیتر در نشان آکواریوس باورهای نه فقط شما، که تمام مردم دنیا در حوزه های شخصی، دین، توانایی رشد، عرفان‌ها،حقیقت،ازادی و عدالت دستخوش تغییراتی عمیق خواهند شد.‌

 

مربع اورانوس به ژوپیتر

اورانوس حاکم آکواریوس است که در مربع با ژوپیتر قرار خواهد گرفت.‌‌الگوی انرژیکی که جرقه ای از باورهای جدید را در شما بیدار خواهد کرد و شما قدرت ازادی برای کسب تجربه ها در درون خود احساس خواهید کرد.. شما امیدها و ارزوهای جدیدی خواهید داشت و بلندپروازانه بدنبال انها خودهید رفت.‌. شما ایمانی جدید پیدا خواهید کرد و اصلاحاتی جدید را در زندگی خود اعمتل خواهید کرد..‌
ارتعاش بالای ژوپیتر و اورانوس بشما چشم اندازها افق‌های جدیدی را نسان خواهد داد و برای رشد باید یک ذهنیت جدید داشت پس ذهنتان را باز بگذارید و اماده کسب تجربه های جدید باشید ‌.

همدلی اکواریوسی، سخاوت ژوپیتری
این چرخه قدرتمندی است..‌پس از گذراندن ماه های سخت درگیر در کرونا، مردم نسبت به یکدیگر مهربانی و سخاوت بیشتری خواهند داشت و منافع فردی در گرو منافع جمعی خواهد بود.‌

 

ترنزیت ژوپیتر به نشان آکواریوس بیشک ترنزیتی جذاب خواهد بود.. مراقب افراط،و تفریط باشید.. شورش ها و انقلابهای خود را با خردمندی انجام دهید.. متفاوت باشید اما اصول اخلاقی را رعایت کنید و یادتان باشد که اگر شما لزوما چیزی را دوست ندارید یا موافق آن نیستید، دیگران حق ازادی انتخاب دارند و میتوانند مخالف شما باشند.

 

چگونه بر روی شما تاثیر میگذارد:

قوچ      ژوپیتر بهمراه سترن فصل جدیدی را برای شما شروع میکند در زمینه ‌های دوستی و گروه ‌هایی که میتوانند در تجربه ها و انتخاب مسیر اینده شما موثر باشند.

تارس     ژوپیتر بهمراه سترن در بخش شغلی شما فصل جدیدی را وارد میکنند. پایانی برای شروعی قویتر. اگر میخواهید ادامه تحصیل دهید جدی باشید. یک برق اورانوس میتواند یک مسیر جدید را بشما نشان بدهد

دوقلو      ژوپیتر و سترن در بخش فرصتهای شما هستند و یک فصل مهم شامل اموزش، سفر، امور حقوقی یا نشر را اغاز میکنند. امور مهاجرتی و عرفانی میتوانند تغییر مسیر بدهند. شاید زمان ان رسیده مربی و راهنمای دیگران شوید.

خرچنگ      ژوپیتر و سترن در بخش منابع مشترک شما یک فصل جدید را شروع میکنند.. مسایل مالی شرکا یا مسایل روانشناختی برای شما در تیتر قرار میگیرند. بدهی ها را سروسامان دهید و قوانین جدیدی برای و شرکای خود وضع کنید. روابط ازدواجی میتوانند دچار تغییرات عمیق شوند.

لئو      سترن و ژوپیتر در بخش ردابط شما فصل جدیدی از عاشقانه‌ها و همکاریها را شروع میکنند.‌ یک رابطه میتواند عمیق تر شود.

خوشه‌       ژوپیتر و سترن فصل جدیدی را در بخش عادات و روال شما شروع میکنند. هر جیزی در ارتباط با سلامتی و بهداشت جسم و روان خودنادیده گرفته اید زمان آن است که مورد توجه‌تان قرار بگیرد.‌

لیبرا        ژوپیتر و سترن در بخش خلاقیت و درخشش، فصل جدیدی را برای شما استارت میزنند.‌ کار با کودکان میتواند شما را به اوج موفقیت برساند. استعدادهایتان را جدی بگیرید و نسبت به انها متعهد باشید

عقرب        ژوپیتر و سترن در بخش داخلی شما فصلی مهم را با موضوعات خانه و خانواده اغاز میکند. مسوولیت های خود را در این بخش ها جدی تر بگیرید .. تغییر محل زندگی و یا خانه میتواند به رشد شما کمک کند. ریشه های کاری و عاطفی خود را با باورهایی جدید محکم کنید

کماندار       ژوپیتر و سترن فصل جدیدی از ارتباطات را برای شما اغاز میکنند. یادگیریهای جدید میتواند به رشد شما کمک کند. شما در این تزنزیت قدرت کلام و ذهن را خواهید اموخت

کپریکورن       ژوپیتر و سترن در بخش پولی شما مسوولیت های جدیدی را برایتان تعریف میکنند. این فصل جدیدی از اگاهی شما در مورد ارزش پول و منابع مالی‌اتان است. مرزهای پولی و ارزشی اتان را تعریف کنید.‌

آکواریوس       ژوپیتر و سترن در علامت خودتان فصل جدیدی را دررمورد مسوولیت های شما در مقابل دیگران را بشما یاداوری خواهند کرد. اورانوس میتواند شما را به یک تغییر جهت ناگهانی وادار کند.

ماهی        ژوپیتر و سترن در بخش پنهان شما در حال پایان دادن به باورهای قدیمی و ترسهای شما هستند. صداقت و عدالت موضوعاتی هستند که در طی این ترنزیت درسهای بسیاری را بشما خواهند آموخت

 

ارسال دیدگاه