Current Moon Phase

Full Moon
Full Moon

The moon is currently in Scorpio
The moon is 15 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

ماه کامل نشان کماندار، ظهور یا سقوط انسانیت

شگفتا چه دشوار است راه بردن به گوهر پاک
که جان آدمی گونه‌گونه نقش می‌پذیرد.
چه بسیار دیده‌ام هیچ کارگانی که زاده‌ی نیکمردی بوده‌اند
و نیز روستازادگانی که گوی هوشمندی
از توانگر زادگان ربوده‌اند.
توانگرانی که دستشان در بخشش پشیزی می‌لرزد
و گدایانی که در چشمشان جهانی به چیزی نمی ارزد
پس به کدامین میزان داوری تواند کرد در میان آدمیان؟
به مکنت و مال؟
به جنگاوری و زورمندی؟

 

نیک در این مرد بنگرید
نه جایگاهی نمایان در آرگوس دارد
نه سری پرباد از اصل و تبار
همانا مردی است از جمله مردمان
لیک کمال انسانی اش چون آفتاب فروغی یگانه دارد

نمایشنامه الکترا- گفتگوی اورستس

 

به ماه کاملی خوش آمدید که سرشار از برکت و فراوانی و اصالت است و شما را ترغیب می‌کند تا نادیده های خود را ببینید و برکت های پنهان را کشف کنید. ماه کامل نشان کماندار در ساعت 7:11  دقیقه بامداد 14 خرداد دقیق میشود و در زیر نور این ماه کامل درخشان و بابرکت، حس های جهت یابی ما برای یافتن راه ها و ارزشها و معانی درست بیدار می‌شوند و دری دیگر از طبیعت نامحدودمان برویمان گشوده میگردد تا از تجربیات سخت و تاریک گذشته مان، مسیری و انتخابی جدید متولد گردد. این ماه کامل، گرفتگی نیمه دسامبر را به سطحی بالاتر می‌رساند بنابراین به آن‌تاریخ رجوع و مسیری را که از آن زمان تاکنون پیموده‌اید را مرور کنید و اکنون بزرگترین چالش شما دور ریختن باورهای بیهوده‌ای است که در شما ریشه دوانیده بودند .
دیگر قرار نیست کلمات را به کار ببریم، قرار است درباره کلمات، اندیشه کنیم.

انرژی کماندار

کماندار نماد ذهن برتر است و نقش مهمی در آنچه که ما باور داریم درست یا غلط است دارد. باورها و بینش های ما از قلمرو کماندار قدرت می‌گیرند. سیستم اعتقادی ما تعیین می‌کند که چه چیزی را حقیقت بدانیم و چه چیزی به ما معنا می دهد. انرژی این ماه کامل قلمرو ذهن‌ ما را به چالش می کشد چرا که این چارچوب ذهن‌ماست که دیدگاه ما و در نتیجه مسیر و ماهیت سفر تکاملی و روحی ما را تغییر می‌دهد و حتی به آن معنا و عمق می بخشد. ‌

ترکیب بندی لوکوموتیو سیارات در حالیکه ماه هدایتگر آنهاست، تاکیدی قدرتمند را به مفاهیم کماندار می بخشد، زاویه هماهنگ ماه و نودشمالی و مشتری فرصتی است تا به مفروضات و ادراکات قدیمی خود نگاه کنیم و در صورت لزوم آنها را تغییر دهیم.‌ فرکانس هماهنگ نودشمالی و مشتری در این ماه کامل ما را ملزم به کشف درهای و واقعیت های جدید می‌کند و بزرگترین چالش ما این است که واقعیات تجربیات خود را ببینیم نه با انکار و یا توجيه. این به ما کمک می‌کند تا دید خود را گسترش دهیم و انرژی خود را روی اهداف بزرگتر متمرکز کنیم.‌

انسان بیدار و آگاه

تیروکمان سمبل کماندار نمادی است از انسان آگاه و بیدار شده. کمان استعاره ای است از نوراگاهی چاکرای چشم سوم انسانی که به خود جرات می‌دهد تا ذهن خود را فراتر از باورهایی که به او خورانده یا منتقل شده گسترش دهد و این معنای تلاش آتش متغیر کماندار است.

این نور روح شماست که شما را بسمت مسیرهایی بالاتر و روشن ‌تر و درخشان‌تر می کشاند. رخدادهایی که در اطراف این ماه کامل تجربه میکنید، سخنان و ارتباطاتی که به چالش کشیده می‌شوند و یا درگیری های درونی همه حاکی از نیاز روح شما به تغییر دادن چیزی است. آماده باشید تا واقعیت نیاز ها و خواسته های خود را از دیدگاهی متفاوت تجربه کنید و به جستجوگری خود برای یافتن اهدافی معنادارتر ادامه دهید.

در زیر قدرت آتش این ماه کامل، چاکرای شبکه خورشیدی تا چشم سوم شما فعال و بیدار شده و نیازی را در درون‌ شما شعله ور می‌کند. نیاز به جستجو کردن مسیری و یا آموختن فلسفه ای یا بینشی. همینطور ماجراجویی و کنجکاوی شما نیز با  مرکوری پیوند یافته با اورانوس تحریک میشود و این کنجکاوی ها و جستجوگری ها، شما را به هدف دارمایی روح تان نزدیکتر میکند‌. کلمات نیروی جادویی دارند.. عرفان کلام و کلمه با عرفان طبیعت در هم گره خورده است و این ماه کامل آزاد کردن قدرت کلام و حقیقت از دست شروران است.. نقطه عطف جزرومد بصیرت و خرد و عملی است که زندگی مان در معنایی جدید متولد می‌کند.. آزاد شدن نیروی حقیقت برای شکستن حصارهای تعصب و افکار عقب مانده و پوسیده است.

مشتری در انرژی خاک ثابت و مقاومت

قدرت این ماه کامل با حضور مشتری در پیوند با گره شمالی در خاک ثابت ثور و قلمرو فیزیکی توسعه می یابد و توجه شما را به چیزی که دربرابر آن مقاومت می‌کنید فرا می‌خواند. ‌این زمانی است که باید به حس و نیازهای درونی خود توجه کنید. چیزهای پیش پا افتاده ای هستند که ممکن است دید شما از مسیر پیش رو را کور کنند بنابراین به جزئیاتی که اجازه نمی‌دهند شما به حواس خود متصل شوید توجه کنید.

هم اکنون که در حال خواندن این نوشته هستید با خودتان فکر کنید که بزرگترین تلاش شما اکنون و در حال حاضر روی چه موضوعی متمرکز شده است؟ به حس درونی تان هم گوش دهید و ببینید چه چیزی از درون شما را فرا میخواند؟
جواب دادن به این سوالها همان تغییری است که ذهن‌شما نیازمند به آن است. تغییری که با پیوند مرکوری و اورانوس شتاب تکاملی بیشتری می یابند و شما را به مسیری که مسیر طبیعی و ذاتی شماست بیقرارتر می‌کند.

 

 

ارزش انسانیت

در ابن ماه کامل دو کهن‌الگوی هرمس و پرومتئوس بهم پیوند خورده اند و زئوس در کنار دروازه آفرینش قد علم کرده است. اضطراب و تناقض‌های بزرگی در حال آمدن به روی سطح هستند.. آیا انسانیت ما در معرض نابودی است؟ آیا ارزش و ذات انسانیت در معرض خطر و تهدید است؟ ایا آین ظهور انسانیتی جدید است یا سقوط آن؟
آیا در این لحظه از تاریخ که ایستاده ایم انسان بر بلندترین قله انسانیت خود ایستاده یا در سقوطی دیگر است؟ نگرانی از ضعف خرد انسان را ما از دیرباز در ادبیات و فلسفه هایمان داشته ایم.. از زمانی که حکیم فردوسی سرود:

به یزدان اگر ما خرد داشتیم
کجا این سرانجام بد داشتیم

تا تمثیل غار افلاطون. آیا ما اکنون مانند همان انسانهای زندانی غار افلاطون هستیم که مجبوریم به سایه هایی نگاه کنیم که از صورت حقیقی اشیا به روی دیوارها افتاده؟ آیا ما می کوشیم بسمت نور بازگردیم و منبع حقیقت را دریابیم؟
آیا این پیوند تنگاتنگ هرمس و پرومتئوس یادآوری انسان با تمام قدرت ها و ضعف‌هایش، به خودش نیست؟؟

افزایش هوش مصنوعی، عادی سازی روابط جنسی، ال‌جی‌بی.تی‌هایی که بنیان روال طبیعت و زندگی طبیعی و عناصر زنانه و مردانه را بهم می‌زنند و اینجاست که میتوانید ببینید انسانیت چقدر شکننده گشته است و این ماه کامل آیا ممکن است در فرایند جهانی شروع اوج چرخه ای از آشوب بزرگ باشد؟‌
در این نوشتار میخواهم دوباره به منابع کشورهای حوزه تمدن بین النهرینی اشاره کنم، کشورهایی که جهان سوم نام گرفتند و برچسب عقب مانده خوردند. منابعی که عنصری حیاتی در خلق زندگی آسوده چشم ‌ابی‌ها هستند، از منابع انسانی گرفته تا منابع انرژی و خاک و ..‌
و سوال من اینجاست که جنبش هایی که در این منطقه شکل گرفت کدامیک بسمت آزادی مردمان این سرزمین ها بود؟ آیا مفهومی که آنان از حقوق و آزادی و خوشبختی برای ما داشتند چه بود؟ تاکید آنها بر آزادی های انسانی آیا ظهور انسان خردمند است یا انسان سقوط کرده؟

انسانهای مدرنی که سالها از چپاول مناطق دیگر توانسته اند در آسایش زندگی کنند، این آسایش را به بهای برده سازی و فتح و استعمار دیگران بدست آورده اند و انسانیت، اینچنین شد که شکسته شد. در خاطرمان می ماند که در زمان حمله به اوکراین اروپاییان آنان را از مردمان منطقه جهان سوم جدا کردند گویی ما کمتر انسانیم و آنها بیشتر!
و مارپیچ گره شمالی که اکنون در دست مشتری است آگاهی و خرد بیشتری را می طلبد برای انسان‌شدن! همانگونه که سمبل مشتری و کماندار، قنطورس است نیمه انسان نیمه حیوان، این خطر در حال اوج گرفتن است که ما به حالت نیمه انسانی یا غیرانسانی خود بازگردیم.

شاید بهتر است دوباره بنشینیم و فیلم آواتار را در این انرژی با دقتی بیشتر ببینیم.‌ فرصتی برای انسانیت و انسان متصل به طبیعت.

 

پیوند جونو و خورشید

پیوند جونو با خورشید در این ماه کامل بسیار قابل توجه است. جونو در قانون طبیعی با قدرت تعهد به دیگری مرتبط است. قدرت طبیعی زنانه و قدرت طبیعی مردانه که از این طریق رشد و تکامل دیگری رو تسهیل میکنیم.

در این ماه کامل، فرصت خوبی است که قراردادهای روحی که موجب رشدتان نمیشود را فسخ کنید.
پیوند جونو و خورشید در ماه کامل کماندار ، اوج یک چرخه کامل و فراخانی برای حل و فصل صداقت خود نسبت به تعهدات و مسوولیت هاست. آنچه که مربوط به رشد اصالت روح ماست و از آنجا که مشتری در مربع است با ونوس و البته مارس، (جونو و مشتری همبستگی قدرتمندی دارند) روابط کارمایی حل نشده پویایی خاصی پیدا می‌کنند.
این‌پویایی، عدم صداقت ها و تعهدات رو بیرون می کشد و مواجهه صادقانه با ان میتواند چرخه جدیدی از رشد را آغاز کند.

روابط و شرکای اشتباه را لب هبچ ترسی کنار بگذارید زیرا که چرخه کیهانی ورود روح هایی رو به دایره روابط شما تضمین می کند که موجب رشد بیشتر شما و کمک به تکامل مسیر آگاهی و خردورزی شما خواهند شد.

 

صبیان ۱۳ درجه کماندار اینگونه میگوید:

“گذشته یک بیوه روشن شد”

این نماد دورانی است که انسانها گویی بیوه شده اند. آرمان‌هایی بزرگ که در گذشته دفن شده اند با انرژی این ماه کامل دوباره زنده می‌شوند. از آنجا که مشتری در پیوند با گره شمالی است، انسانیت حقیقی در مقابل با ارواح سرکوبگر و تاریک قرار میگیرد.‌ آشفتگی جنسی تنها یک مورد از چیزی است که ارواح پریشان برای واژگونی چرخه به سود خودشان آن را وارد زمین می‌کنند و تنها نقطه قوت بزرگی که وجود دارد انرژی مشتری است که در کنار نود شمالی یا دروازه آفرینش ایستاده و چرخه های کارمایی گذشته را به چرخه هایی جدید بدل می کند.

 

در نهایت

نشان تارس یا ثور در نمودار تولدتان در زیر این انرژی قرار دارد. زنگی که شما را به چیزی که فراموش کرده اید بیدار می کند.

 

ماه کامل برای همگی تان پربرکت

 

/*مهشید احمدی تبار و مریم ناظمی

7 پاسخ

  1. ماریا جانم قشنگ میشه فهمید کجای متن رو قلم ماریا نوشته و من هر بار نوشته هات رو میخونم حس میکنم تو متعلق به این دنیا نیستی و شاید تو هم اومدی تا بخشی از رنج های انسانها رو به دوش بکشی تا اونها رو آزاد کنی، عجیبه اما همیشه با خوندن نوشته هات من بغض میکنم . مرسی که هستی 🥀

  2. ممنون از شما بابت اگاهى اصلا نميدونم چى بنويسم خيلى متن تكان دهنده اى بود مخصوصا براى تارس 🙏☘️هميشه در عشق و نور باشيد

  3. ماریا جان ، ممنون که هستی ، و اطلاعات و دانش خودت رو در اختیار ما قرار میدی 🙏🌹 خیلی متن کامل و پر باری بود ، احساس میکنم مسئولیت سنگینی روی دوش تک تک ما آدمهاست ، از همه نظر ، درونی و بیرونی ، کاش آگاه تر بودیم به احوالات خودمون و جهان 🙏🙏🙏

  4. ایا در بلند ترین نقطه انسانیت ایستاده ام یا سقوط ؟؟ برای انسانیت چه چیز لازم آیا من گم شده ام ؟از خداوند بلند مرتبه می خوام کمکم کنه تا در مسیر درست ادامه بدم در مسیر انسانیت در مسیر ارتقا روح خودم و ممنون از شما ماریا و مهشید نازنیم و خدا رو سپاس که شما هستید ❤️❤️❤️🌺🌺🌺🌺

  5. جان و جهانتان پرعشق و نور مهشید و ماریای عزیز
    با تک تک کلمات با روح و روانم ارتباط گرفتم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *