Current Moon Phase

Waxing Gibbous Moon
Waxing Gibbous Moon

The moon is currently in Leo
The moon is 9 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

ورود مرکوری برگشتی به نشان خرچنگ

ورود مرکوری برگشتی به نشان خرچنگ

ورود مرکوری برگشتی به نشان خرچنگ

مرکوری امروز ساعت 11:36 دقیقه صبح، برمیگرده به نشان خرچنگ..‌ برگشتی مرکوری در لئو یعنی کمک بشما برای درک بیشتر قلبتون..‌ برای پیدا کردن خودتون.. که کشف کنین اون پتانسیل هایی که پنهان مونده در شما برای خلق جهانی تازه.‌. برای درک حقیقت های قلبی‌تون. مرکوری برمیگرده به نشان خرچنگ تا انرژیها و پتانسیل های خلق دنیای جدید رو به عمق دنیای احساس و شهود ببریم تا از نو متولد بشیم..‌ تا تمام احساسات پیچیده و سردرگم بین زندگی فعلی و گذشته مون رو درک کنیم و اگاهی پیدا کنیم برای تغییر الگوهایی که تا به امروز در ما حسی از ناامنی رو بما دادن.‌ مرکوری به خرچنگ در حالی برمیگرده که ونوس هم در خرچنگ بما پیام‌میده برای دنبال کردن قلبمون تا اونوقت احساس امنیت کنیم و برای خلق این احساس نپتون کمک میکنه به پذیرش ما.. پذیرش و بهبود .

 

درک نیازها و خواسته ها

این زمان انعکاس هست.. عمیق تر و درونی تر.. مرکوری انرژی لئو رو به خرچنگ میبره تا شما با این انرژی پویای درونی، احساس شما رو از نو متولد کنه. ازونجا که ونوس در مخالفت با نیروهای کپریکورن هست ممکنه احساس فشار یا محدودیت کنین اما باید تفکیک قایل بشین بین “نیازهاتون” و “خواسته هاتون”..‌.
همیشه خواسته های ما با نیازهامون در  یک راستای ارزشی نیستن و درک این مساله، بخشی از روند بلوغ بخش عاطفی و احساسی ما هست که باید به درک عمیق تر برسه.‌
تاکید میکنم ما باید بسمت چیزی حرکت کنیم که نیاز داریم(نودشمالی) و برگشتی مرکوری و دیدارش با خورشید در 21جولای و ونوس در 25 جولای بما اشتیاق و درک عمیق تر قلبی میده برای بررسی این موضوع‌.

 

ونوس در مقابل نیروهای کپریکورن

ونوس در مقابل نیروهای کپریکورن و در کنار نودشمالی تاکید میکنه نباید به گذشته برگردین چرا که اینده در پیش روی شماست.‌ اگه روابط گذشته احیا شدن با احتیاط ادامه بدین.. مرکوری برگشتی هست و هنوز مسایل زیادی هستن که باید به درک قلبی برسن. اگه میخواین هر تصمیمی بگیرین یکم اگوست زمانی که مرکوری مستقیم میشه زمان بهتری هست..‌

 

ورود مرکوری برگشتی به نشان خرچنگ دوباره شما رو مواجه میکنه با مساله نیازها و خواسته هاتون.. ونوس روبروی پلوتو “چرا” رو برای شما فعال میکنه و خورشید میتونه بشما درک بیشتری بده و وضوح بیشتر.‌ بما یاداوری عمیق تر تغییراتی که در زندگی ما الزامی هستن برای یک زندگی بهتر.. برای تسلیم شدن و یکی شدن با روح بزرگ جهان.‌

 

ورود مرکوری برگشتی به نشان خرچنگ
ورود مرکوری برگشتی به نشان خرچنگ

 

از یانگ به یین

مرکوری از نشان تحت کنترل “خورشید” وارد نشان تحت کنترل “ماه” میشه تا ما انرژیهای یین و یانگ خودمون رو با احساس و بدن عاطفی‌مون به ظهور و تولد جدیدی برسونیم.‌. این ورود مجدد مرکوری در حالیکه ونوس هم روبروی پلوتو قرار میگیره در 21 جولای، میتونه بما احساساتی رو نشون بده که در حقیقت هیچ پایه و اصول درستی ندارن. مرکوری در حالی مستقیم میشه که ما رو وصل میکنه به ماه نو نشان لئو،، جایی که میتونیم با شجاعت برنامه هامون رو استارت بزنیم و دنیای جدیدمون رو خلق کنیم.

برگشت مرکوری به نشان خرچنگ اون رو دوباره در معرض نیروهای قدرتمند پلوتو قرار میده.. پیامهایی پنهان که میتونن برای ما قابل درک تر بشن.. اخباری در رابطه با قدرت و پنهانکاریها میتونه روی سطح قرار بگیره.‌ اما اونچه مهم هست بینشی هست که پلوتو در مقابل انرژی مرکوری بما میده.. ما عمیق‌تر احساسات خودمون و دیگران و درک میکنیم که باعث تغییرات مثبت در ما میشه.‌

افرادی که سیاراتی در 23 تا 29 درجه نشانهای کاردینال دارن (قوچ ها، خرچنگها، لیبراها و کپریکورنها ) و 0 تا5 درجه علامتهای ثابت ( تارسها، لئوها، عقربها و اکواریوس ها) بیشتر تحت تاثیر این ترنزیت قرار میگیرن.‌

 

تم اصلی انرژی های مرکوری و ونوس برای دوازده نشان زودیاک

 

قوچ ها و رایزینگ قوچ ها
فشار در مورد گذشته ها رو ممکنه در این یک هفته بیشتر حس کنین.‌ هر جایی بخواین چیزی رو ندیده بگیرین یا بخواین تلاش کنین برای فرار از واقعیت احتمالا وضعیت سنگین‌تری رو بوجود میارین.‌ پیوند مرکوری و خورشید بهتون امکان وضوح و درک عمیق میده در مورد نیازهای اصلیتون در تم های خانواده، مشکلات احساسی و اهداف اینده تون.‌ پیوند نهایی مرکوری با خورشید در 21 جولای شما رو برمیگردونه به پیوند قبلی در 21 می در 0 درجه دوقلو..‌برگردین به اون تاریخ و ببینین چه مسائلی برای شما وضوح بیشتری پیدا کردن و شفاف تر شدن.‌ ونوس در همین تم ها در حال روی سطح اوردن مسایلی قدیمی هست. درست در21 جولای ونوس هم روبروی پلوتو قرار میگیره و این پاکسازی نهایی از روابط عاطفی، پول و ارزشهاست..‌ نپتون در زاویه خوب با ونوس هست و بشما کمک میکنه برای پاکسازی و رها کردن گذشته هایی که متعلق به مسیر اینده تون نیستن.‌

تارس ها و رایزینگ تارس ها
ارتباطات شما در برگشتی مرکوری تحت شعاع قرار میگیره بخصوص با اعضای خانواده.‌ پیوند مرکوری و خورشید یه فرصت گفتگو رو ایجاد میکنه احتمالا حول مسایلی که در 21 می به نتیجه نرسیدن.‌با توجه به حضور ونوس این گفتگو میتونه تم پولی یا عاطفی داشته باشه.‌‌ مرکوری سعی میکنه نظر شما رو جلب کنه به چیزی که واقعا نیاااز دارین‌ نه چیزی که میخواین‌. مرکوری با خودش از لئو جسارت اورده پس اعتماد بنفس داشته باشین و اگه حرفی رو باید بزنین، بزنین.

دوقلوهاو رایزینگ دوقلوها
مرکوری با برگشت به خرچنگ دوباره مسایل مربوط به منابع مالی و ارزشهاتون رو تکون میده..‌ دوباره ممکنه با ترسها یا محدودیت هاتون روبرو بشین تا درک عمیق تر و ریشه ای تری از ناامنی هاتونو پیدا کنین.‌پیوند خورشید و مرکوری در 21 جولای میتونه بشما فرصت انتخابهای جدیدی روبده.. باتوجه به رویارویی ونوس با پلوتو شما درک میکنین که اهمیت مالی براتون بیشتر مهم‌هست یا عاطفی و اینکه نیاززواقعی شما چیه.‌ در این‌هفته باز شدن فرصتهای شغلی جدید میتونه براتون تقویت بشه.‌ پلوتو بشما هشدار میده برای رها کردن وابستگی هایی که باید رهابشن.‌

خرچنگها و رایزینگ خرچنگها
مرکوری برمیگرده به نشان شما تا تمرکزتون رو بذارین به گوش دادن به قلبتون.‌در کنار انرژی ونوس ممکنه احساسات ناخوشایند رو عمیق‌تر تجربه کنین .‌پیوند مرکوری و خورشید بهتون کمک میکنه تا اونها رو درک کنین و رویارویی پلوتو و ونوس اون احساسات ناخوشایند و روی سطح میاره تا با ازادکردن خودتون از انرژیهای منفی بتونین تغییرات مثبت رو تووی زندگیتون ایجاد کنین.‌ برگردین به 21 می.. نتیجه یا وضوحی ازون تاریخ میتونه با رویکردی جدید براتون مشخص بشه..

 
لئوها و رایزینگ لئوها
مرکوری برمیگرده به خرچنگ‌ تا شما با درک عمیق تری بتونین چیزهایی رو ببینین که یا ندیدین یا نتونتستین ببینین.‌ پیوند مرکوری و خورشید میتونه پیامی یا خبری از 21 می رو براتون کامل کنه و یا خبری از نتیجه نهایی بهتون بده.. خورشید همینطور کمک میکنه استعدادی رو که تا امروز ندیده گرفتین کشف کنین ونوس در مقابل پلوتو به بالا اومدن ترسها یا رویایی که تا امروز اونو ندیدین کمک کنه.‌ این فرصتی برای درک بیشتر رویاهاتونه.‌

خوشه ها و رایزینگ خوشه ها
مرکوری برمیگرده به خرچنگ تا شما چشم انداز آینده‌تونو و یا چیزهایی که براتون در مرکز توجه هستن رو با دید عمیق‌تری و با توجه به نیازها و خواسته هاتون نگاه کنین. پیوند خورشید و مرکوری میتونه مذاکرات و یا ارتباطات شما رو با کسانی که هم ارتعاش خودتون هستن دوباره فعال کنه.. ونوس در رویارویی با نیروهای کپریکورن میتونه فشاری روی شما باشه اگه در گروه های خاص یا تیم‌های خاصی مشغول فعالیت هستین.‌ ونوس تاکید میکنه برای روابطی که بر پایه های صلح، اعتماد و اطمینان هستن.‌ به 21 می برگردین..‌مسیرها و اهداف جدیدی در حال تولد هستن؟

 

لیبراها و رایزینگ لیبراها
مرکوری برمیگرده به خرچنگ و بشما فرصت بررسی مسیرها و ایده های جدیدی رو میده تا در مسیر کاری و حرفه ای بتونین ارتقا پیدا کنین.. مکالمات و مذاکراتی در شروع مجدد قرار میگیره تا شما زیربنای ساختاری کارهاتون رو بررسی کنین.. موضوعاتی مثل تحصیل یا کارهای حقوقی مربوط به چاپ و نشر همه دررمعرض ایده های کاملتر و قویتری قرار میگیرن..‌ احتمالا در21 می هم‌ این موضوعات به گونه ای دیگه مطرح شدن که با پیوند مرکوری و خورشید میتونن وضوح بیشتری به خودشون بگیرن.‌ ونوس در رویارویی با نیروهای کپریکورن شما رو با مسوولیت های سنگین تری درربخش حرفه و یا خانواده روبرو میکنه برای ساختن رویاهاتون.‌

عقربها و رایزینگ عقرب ها
مرکوری برمیگرده به خرچنگ و این زمان کشف مسیرهای تازه براتون هست..‌ این نوعی بیداری معنوی هم میتونه براتون باشه.. این برگشتی جنبه های پنهان شما رو کاملا برhتون در معرض دید قرار میده بخصوص در 21 جولای با پیوند خورشید و مرکوری.. باورها، فلسفه های شخصیتی‌تون و استعدادهایی که ندیده گرفتین چون ونوس هم در همین بخش فعال هست شما رو به دیدن اون استعدادها و ارزشهای درونی‌تون ترغیب میکنه. ‌ممکنه برنامه های مهاجرتی تون یا تحصیلی‌تون به عقب بیفته و یا با درخوستهای مجدد روبرو بشه یا اما در این برگشتی تمام تردیدها و شک و شبهه های شما در انتخاب مسیرهای اینده تون رو به ایمان قوی و باور قلبی میتونه تبدیل کنه.‌

کماندارها و رایزینگ کماندارها
مرکودی بر میگرده به خرچنگ تا شما فلسفه های زندگیتون، باورهاتون و اعتقاداتتون و تعریفتون از ازادی رو با درک عمیق تری بازنویسی کنین.. ازادی در این برگشتی میتونه برای شما بمعنای پایان دادن به یکسری واقعیتهای پوشالی باشه..‌ ارتباط مجدد شما با شریک و یا همگام‌شدن مجدد در یک پروژه جدید با شرکای قبلی با انرژی پیوند دوباره مرکوری و خورشید میتونه اتفاق بیفته.. اگه اختلافهایی بوده بر سر مسایل مالی با توجه به حضور ونوس میتونه دوباره باز بشه تا به تصمیمات و انتخابهای جدیدی برسه.‌ این فرصتیه تا نیازهای واقعی تون رو در این برگشتی ببینین و بر اساس اون‌نیازها روابط جدیدتون رو شکل بدین. یه تاریخ کلیدی 21 می هست..‌ مواردی ازون تاریخ در حال باز شدن هستن برای تصحیح راه های قدیمی که کار نکردن و نمیکنن.‌

کپریکورن ها و رایزینگ کپریکورن ها
مرکوری برمیگرده به خرچنگ تا شما با نگاه عمیق تری نگاه کنین که منابع‌تون‌.. استعدادهاتون.. زمان‌تون و اصلا انرژی تونو دارین کجا استفاده میکنین؟؟ در چه مسیری؟ اگه در رابطه ای هستین ایا ازون رابطه عشق و آرامش میگیرین؟ ایا تلاشهاتون با کار سخت ‌تون بهتون نتیجه ای که شایسته‌اش هستین و بهتون میده؟ شریک عاطفی یا کاری تون در مقابل شما چطوریه.. ایا صادقانه کار میکنه؟؟ پیوند دوباره خورشید و مرکوری اگه مذاکراتی از حدود 21 می به نتیجه نرسیده باشن و دوباره باز میکنه تا به یه نتیجه قطعی برسن.‌ونوس در مقابل پلوتو و نیروهای کپریکورن بهتون یاداوری میکنه تعهدی که ارزشهای شما رو ندیده بگیره نمیتونه در بلندمدت کارایی داشته باشه. ‌نیازهاتون رو در روابط تازه با این انرژی برگشتی ببینین. نیازهای واقعی تون رو و نه فقط خواسته هاتونو.‌

آکواریوس ها و رایزینگ آکواریوس ها
برگشتی مرکوری به خرچنگ شما رو وادارمیکنه تا باایستین و خیلی عمیق تر به مسایل احساسی و یا معنوی‌تون نگاه کنین. کار ایا دسترسی شما به احساسات واقعیتونو مختل نکرده؟؟ پیوند مرکوری و خورشید این وضوح رو میده که خودتون و نیازهای واقعی قلبتون و روح‌تون رو بی هیچ قضاوتی ببینین..‌ ونوس هم اینجاست تا کمکتون کنه به بهبود بخشهای اسیب دیده ای که شما همواره از دیدن اونها غافل میشین.‌ 21 می و مسایلی که در اون زمان باهاش درگیر بودین میتونه دوباره باز بشه برای وضوح بیشتر.‌.‌موارد احتیاطی مرکوری رو ندیده نگیرین و با خودتون، با بخش،معنوی درون‌تون ارتباط بیشتری بگیرین. اونجا حرفهایی هست درمورد جایگزینی..‌ جایگزینی نیازها با خواسته ها.

ماهی ها و رایزینگ ماهی ها
مرکوری برمیگرده به خرچنگ . مرکوری هم آخرین باز در نشان شما برگشتی شد.. موضوعاتی ازون تاریخ ممکنه دوباره برای شما تداعی بشه تا شما بتونین درک بیشتری و قدرت قلبی بیشتری روبرای مقابله با اونها داشته باشین‌. خورشید و مرکوری در 21 جولای بهم‌پیوند میخورن تا شما احساسات و یا قلب شکسته تون رو بتونین با ایمان و عشق ترمیم کنین.‌ با حضور ونوس این یه تایم عالی هست تا قلبتونو پاکسازی کنین و مدیتیشن های مربوط به چاکرای قلب رو انجام بدین.‌ ونوس در مقابل پلوتو و نیروهای کپریکورن بشما از تغییر احساسات قلبی تون میگه.. از خالص کردن قلبتون برای درخشیدن.‌

 

 

5 پاسخ

 1. دقیقا من امروز از ساعت 11 تا 12 برای
  انجام یه تغییری با خودم کلنجار رفتم و راس ساعت 12 وارد اون چالش شدم برای خلق یه تغییر اساسی….. چقدر دقیق بود با بیان تو….. عشق زیاد و روحهای راهنما در کنار تو باد دختر همراه❤️❤️❤️

 2. سلام ماریای مهربون ممنون از اشتراک گزاری مطالب خوب و مفیدت عزیزم من نشان خورشیدیم لیبراست و رایزینگم خرچنگ هم متن مربوط به لیبرا و هم مطلب مربوط به خرچنگ بهم مرتبط میشه؟

 3. حس بسیار خوبی رو از این پیام ها گرفتم. زندگی من این روزا دچار تغییرات بسیاری شد و هر تغییر من رو به درک عمیقتری از خودم رسوند. میدونم که این تکامل رو هر روز بیشتر خواهد شد. من عاشق مادرمون ونوس هستم. سپاس از تو ماریای مهربونم. تو جاودانه ای. در آرامش و نور باشی

  1. افروز عزیزم.. پیامت برای من بسیار زیبا بود..
   “من عاشق مادرمون ونوس هستم”

   ناخوداگاه من گریه م گرفت…….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *