ترنزیت ژوپیتر به نشان کپریکورن ژوپیتر دوم دسامبر در ساعت 21:50 دقیقه وارد کپریکورن میشود. زمانی برای احیای حقیقت ها و عدالت ها. ژوپیتر به محض ورود به کپریکورن به فاصله کوتاهی با اورانوس در زاویه قرار میگیرد. ترنزیت ژوپیتر به نشان کپریکورن سرآغاز تحولات عمیق در راه حقیقت و ازادیست.. انرژی که خورشید […]


نودها نقاط کارمیکی هستن که باید درسهاشون در این تجسم زمینی بما اموخته بشه. این درس ها همیشه با نحوه ارتباط ما با دنیای درونی و بیرونی ما ارتباط داره. حکمت و درسهای اونها کلید و راه حل بهبود الگوهای ارتباطی ماست. نودشمالی در نشان ماهی ایمان ما به قلب و روح ماست.   نودجنوبی […]


استلیوم خوشه خورشید وارد خوشه شد تا انرژی خوشه شدت و قدرت بیشتری بگیره و ما تمرکز بیشتری روی درسهای خوشه داشته باشیم.‌در حقیقت استلیوم خوشه در اواخر اگوست با ورود مرکوری به خوشه تکمیل میشه. انرژی که تا سپتامبر ادامه خواهد داشت.   مارس پیشقدم این سیارات بود که در 18 اگوست وارد خوشه […]


ماه کامل نشان آکواریوس ماه کامل پنجشنبه 15 اگوست در 22درجه نشان اکواریوس در ساعت 4:59 دقیقه بعدازظهر ما رو به رهایی از انرژیهای کهنه و قدیمی فرا میخونه.‌ ماه کامل نشان اکواریوس درست در مقابل ماه‌گرفتگی فوریه 2017 قرار میگیره‌و ما رو به چالش میکشه .. ایا ما تونستیم درسهای نودهای محور لئو- اکوا […]

1 2 3 6