تحلیل آسترولوژی تاروت ماه ژوئن

تحلیل آسترولوژی تاروت ماه ژوئن

تحلیل آسترولوژی تاروت ماه ژوئن، کارت THE MOON تحلیل آسترولوژی تاروت ماه ژوئن به کارت ماه و ارتعاشات

تحلیل آسترولوژی تاروت ماه ژوئن، کارت THE MOON

تحلیل آسترولوژی تاروت ماه ژوئن به کارت ماه و ارتعاشات عددی شش و نه گره خورده .. ماه ژوئن با ارتعاش عدد شش همراه است که عدد عشق بی‌قیدوشرط و مرتبط با خانه، خانواده، والدین و عشق به دیگران است.‌

ارتعاش عدد شش ما رو درگیر مسوولیتهامون میکنه.. مسولیت رشد و پرورش خودمون و جهان اطرافمون.‌ ارتعاش این عدد دررکنار سال2019 در نهایت به ارتعاش عدد نه میرسه که از عشق جهانی و بیداری معنوی و ایمان و حقیقت میگه.‌

کارت مرتبط با ماه ژوئن THE MOON هست..

کارتی که دقیقا بیانگر انرژی های دوگانه ماه ژوئن برای ماست.‌ کارت براحتی با به تصویر کشیدن دوبرج، دوحیوان و دوگانگی ماه-خورشید نمایانگر دولایه بودن انرژی هاست.‌

THE MOON

THE MOON

THE MOON

ما در معرض انتخاب هستیم اما کاملا در دوراه یا مسیر.‌
برای انتخاب مسیر درست ما نیاز داریم به درکی عمیق و قلبی.. نیاز داریم به ارتباط با عمق ناخوادگاه..‌این راه‌پرپیچ و خمی هست که فقط با تکیه به ذهنیات نمیتونیم‌ازون گذر کنیم.‌

 

 

درخت سفیروت

مسیر ملخوت به نیتزاه بیانگر رشد ماست از آزادی و  وابستگی به نیروهای مادی تا رسیدن به حقیقت قلب. وقتی ما به قلب برسیم ارزشهامون رو درک‌ میکنیم و اونوقت در حباب توهم، انتخابی صورت نمیگیره…‌ حبابی که گاهی فکر میکنیم‌ما نیاز داریم حتی به تحمل کردن برای از دست ندادن امنیت.‌

اونوقت که قلب جریان‌پیدا کنه شخصیت ما، منابع مادی ما وسیله ای میشن برای بیان روح ما و ما اونوقت میتونیم از منابع مون در زندگی برای خدمت به دیگران استفاده کنیم.‌

ماه نو نشان دوقلو در ماه ژوئن دوگانگی های ما رو میتونه پررنگتر کنه..‌ ما نیاززداریم مرز بین واقعیت ها و حقیقت ها رو درک کنیم. مثلث ژوپیتر، نپتون و ماه/خورشید یعنی اگاهی ما به واقعیت هایی که شالوده باورهای ما شدن.‌. ایا واقعیت ها بر اساس حقایق اصیل تشکیل شدن یا حقیقتهای دروغین..‌

انرژی ماه کامل هفدهم ژوئن در نشان کماندار روی 25 درجه نشونه دیگه ای هست برای به چالش کشیدن واقعیت ها و حقیقتهای زندگی ما..‌این ماه در پیوند هست با گلکسی سنتر و این یعنی یک‌نیروی فوق العاده قوی برای اپدیت اگاهی های ما به ارتعاشهای بالاتر.‌ و این یعنی اتصال ما به منبع که بیسار قویتر از هر سیستم‌اعتقادی هست.‌. در همین روز ونوس هم در پیوند با ستاره الدباران، ارتقاء ارتعاشات قلبی ماست.‌. این انرژی فراتر از ذهنیت محدود ماست برای تغییر در اگاهی ما.‌

ما باید یاد بگیریم ایمان بر مبنای اخلاق ساخته نشده..‌ ما باید یاد بگیریم انتخاب های ما بر اساس باورهای ما و عقاید ماست و اگه باورهای ما اشتباه باشه، کل مسیر زندگی ما اشتباه خواهد بود.‌

در نهایت اینکه کارت ماه و انرژیهای ماه ژوئن بما کمک میکنن برای انتخاب مسیرهای اگاهانه..‌ ما باید به رویاها، به حرفها و صدای درونمون گوش کنیم و اعتماد کنیم.‌

 

با عشق برای شما

ماریا

 

ویدیو این تحلیل رو در یوتیوب Farsiastrology میتونین ببینین.

 

 

2 دیدگاه در “تحلیل آسترولوژی تاروت ماه ژوئن

    1. نویسنده

ارسال دیدگاه

*

code