Current Moon Phase

Waxing Gibbous Moon
Waxing Gibbous Moon

The moon is currently in Scorpio
The moon is 12 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

تحلیل آسترولوژی ماه نو نشان قوچ

تحلیل آسترولوژی ماه نو نشان قوچ

تحلیل آسترولوژی ماه نو نشان قوچ

ماه نو نشان قوچ در 24مارچ/پنجم فروردین در ساعت 1:57 دقیقه ظهر (با احتساب جلوکشیدن یک‌ساعته) نقطه عطفی است در قدرت شفا.
ماه و خورشید روی 4 درجه نشان قوچ بهم پیوند خورده اند در حالیکه کایرن، سنتور زخم و شفا و لیلیت،ارکتایپ زنانه قدرتمند مبارزه در پیوند با این‌ماه نو هستند.

 

تحلیل آسترولوژی ماه نو نشان قوچ
ماه نو نشان قوچ

 

معنی ماه نو

زمانی که ماه به خورشید پیوتد میخورد چرخه جدیدی اغاز میشود. این زملن کاشتن بذرها و شروع های جدید است. این ماه نو همچنین در انرژیهای قدرتمند چرخه جدید خورشید و اعتدال بهاری است. این نقطه الفا زودیاک است،نقطه‌ای برای شروع های قدرتمند.

 

نشان قوچ

قوچ اولین‌نشان زودیاک است که بما می اموزد برای اینکه زندگی امان را بخواهیم در مسیر درست هدایت کنیم اول باید خودمان را پیدا کنیم.‌خودمان را باور کنیم.‌ انرژی قوچ و حاکم ان، مارس بما می اموزند که باید روی اهدافی ارزشمند که با روح و شعور هستی هماهنگ هستند متمرکز شویم.‌ مارس و قوچ بما یاد میدهند که باید با قدرت، جسارت و اگاهی با چالشهای زندگی روبرو شویم و برای انها راه حلهای اگاهانه پیدا کنیم.‌

 

مارس

مارس انرژی اولیه ماست، انرژی اغازگر جهان افرینش.‌ در طی ترنزیت مارس از نشان کپریکورن ما می اموزیم که باید همه چیز از نو متولد شود. از باورهای ما تا نوع نگاه ما به قدرت درونی امان، زخم‌هایمان، امنیتی که در جستجوی ان هستیم و دستاوردهای مادی امان. این انرژی مارس است که پس از گذر سترن از پلوتو، حقایق دنیای شخصی و جهانی را متجلی میکند و با قدرت هر چه تمامتر انها را بما نشان میدهد.

 

الگوی انرژیکی کایرن در ماه نو نشان قوچ

کایرن سنتور رنج و زخم و شفا و پزشکی است.‌ کایرن پس از انکه بطور اتفاقی بدست تیر هرکول زخمی شد با تمام تبحر شمن و شفا نتوانست خود را بهبود دهد و این نقطه عطف داستان امروز جهان ماست.
کروناویروس زخم کایرن است که بر تن هویت تمام ما و جهان خورده است. کایرن در قوچ عمیق ترین زخم‌های هسته و روح ما را به بیرون میکشد و در معرض دیدمان قرار میدهد تا بما یاداوری کند دستکم پانصد سال گذشته را که بشر با انرژیهای غریزی اش در چه جهت گام بر داشته. ‌زخم کایرونیکی که امروزه تمام ما و بشریت با ان مواجه هستند گیر کردن تمام مردم در نیازهای ابتدایی انسان هستند. خوراک، پوشاک، لذت، سکس و نفس و مادیات.‌ کرونا با معنای تاج شاید بما یاداوری میکند که ما اصل را فراموش کرده ایم. ما از نیروهای الوهیت سالها فقط و فقط برای ارضای نفسانیات خود استفاده کرده‌ایم.. ما در چاکرای ریشه گیر کرده ایم و چاکرای تاج خود را فراموش کرده ایم . مربع نودها به این ماه نو و کایرن، یاداوری تمام‌کارماهای گذشته است.. تمام رنجی که سالها نه تنها به خود که به کل بشریت وارد کرده ایم.
سواستفاده، ظلم، دروغ، قتل، غارت، کشتار انسانهای بیگناه، هوی و هوس، استبداد و فساد.‌.

زخم کایرن فعال شده تا بهمراه مارس و پلوتو و از طریق “مرگ” بما ارزشمندیهای زنده‌گی را بیاموزد و جهان را بیدار کند.‌

 

لیلیت در پیوند با کایرن

در اینجا برایتان نوشتم که لیلیت ما را به زخم‌ما بیدار میکند تا کایرن انها را شفا دهد. لیلیت و کایرن هر دو با زخمها کار میکنند. انسان مدرن امروزی تنها زمانی اگاه و بیدار میشود  که در چالش یا درد گرفتار شود. لیلیت با قدرت هر چه تمامتر اگاهی ما را نسبت به این زخمها بیشتر میکند. حضور لیلیت و اریس در نشان قوچ مرحله تازه ای است برای شفای روح مادینه الهی که سالهاست توسط انرژی مردانه سرکوب و زخمی شده است.
لیلیت و کایرن هر دو کنار هم در این ماه نو،نقطه عطفی است بر جهان تا بشر هرگز سال 2020 را فراموش نکند بواسطه درد و رنجی که خود باعث ان بوده و نه بلایای طبیعی.‌

 

“اندیشه شما، آینده شماست”

سترن

سترن در صفر درجه نشان اکواریوس

سترن در این ماه نو روی درجه پرقدرت 0 نشان اکواریوس قرار داره تا با قدرت هر چه تمامتر اگاهی بشر را نسبت به هرج و مرج ایجاد شده توسط،خودشان اگاه کند.‌ وقت ان رسیده مسولانه تر روی خواسته ها و اهدافمان فکر کنیم. روی اقداماتمان و روی نیازهایمان.

 

هر چقدر محور نودها به‌ عقب برمیگردد گویا بشریت به معصومیت اولیه خودش باز خواهد گشت.‌

محور نودها

محور نودها روی 3 درجه خرچنگ/کپریکورن درراین ماه نو فعال است. همانطور که لیلیت و کایرن با نودها در چالش هستند ما میاموزیم که ارزشهای مادی و روانی خود را ارتقا دهیم. بطور یقین ما تا به امروز هرگز معنای‌ امنیت روانی را درک نکرده بودیم.
همزمان با زخم کایرن کروناویروس فعال شده و تغییر محور نودها در چهارم ژوئن ما یاد میگیریم که از تجربه های گذشته برای جستجوگری های جدیدتر و ارزشمندتر استفاده کنیم تا نظم جدیدی رو بر پایه معیارهای جدید متولد کنیم.‌ جستجوگری های فردی اگاهانه تر منجر به رشد اگاهی جمعی خواهد شد. هر چقدر محور نودها به‌ عقب برمیگردد گویا بشریت به معصومیت اولیه خودش باز خواهد گشت.‌

 

در نهایت اینکه

ماه نو نشان‌قوچ با فعال بودن کایرن قدرت شفابخشی زیادی خواهد داشت اما نکته مهمتر این ماه نو در شروع چرخه جدید خورشید تولد اولویتهای جدید، اهداف جدید، ارزشهای جدید هست.‌ ترسهای غریزی ما روی سطح امده اند تا ما از نو و دوباره در شکلی جدید تعریف شویم.‌
ما باید از خودمان بپرسیم چه چیزی در درون ما نیاز به شفا دارد؟
ترس های فعال شده در این دوران چه چیزی را میخواهد بما یاد دهد؟
سکوت ایجاد شده در جهان میخواهد چه پیامی را به گوش ما برساند؟
روند کند شده زندگی، میخواهد مرا وادار‌ کند چه چیزهایی را ببینم که تا دیروز در سرعت زندگی از یاد برده و ندیده ام.

این زمان خودسنجی ماست.
ما با درد و رنج و زخم داریم سنجیده میشیم و مجبور میشیم خودمونو دوباره کشف کنیم.‌ نه فقط خودمون رو،جهان و طبیعت مون رو. ما با ضربه های پلوتو داریم یاد میگیریم که من از طبیعت جدا نیستم.
این ماه نو بما یاداوری میکنه ریشه تمام مشکلات بشری، سواستفاده از انرژی غریزی بشر و گم کردن چاکرای تاج هست.

ماریا♾

 

تحلیل آسترولوژی ماه نو نشان قوچ
;کارت تاروت ماه نو نشان قوچ

کارت تاروت مرتبط با این ماه نو، دو وندز هست. فرصتی برای ارزیابی قدرتهای شخصی خود، اشنایی با نقاط قوت و ضعف‌تان بشما این توانایی را میدهد که قابلیتهای خود را شناسایی کنید و خردمندانه در جهان هستی رشد کنید.‌ عدد 2 حاکم روی این کارت در امتداد انرژیهای سال 2020 هست به همین دلیل تاکید دارم که این ماه نو،نقطه عطف قدرتمندی در سال 2020 هست.

تحلیل آسترولوژی ماه نو نشان قوچ

 

کارت روی مسیر هوکماه فعال است. هوکماه اولین قدرت از افرینش است و اولین انرژی از وجود “واقعی” . اینجا خرد الهی است که موجودیت میدهد به تمام هستی. این همان نفس مقدس است یا همان فیض الهی است که در قلب ما تجلی میکند. هوکماه اصل اراده است و در این انرژی ماه نو نشان قوچ از ما میپرسد با اراده الهی که در قلب شما به امانت گذاشته در چه هدفی استفاده میکنید؟ مسیر هوکماه به کتر یا تاج بخوبی روشن میکنه که زخم انرژیهای مردانه رو کروناویروس بنوعی داره هیل میکنه.  پیام هوکماه و دو وندز در این انرژی ماه نو میتواند این باشد که شما هر چیزی بدهید، همان را دریافت میکنید. انسان از مخلوق به خالق تبدیل میشود. بشما ازاده ازاد داده شده تا انتخاب کنید اما اگاهانه اراده کنید.‌عیسی اگاهانه اراده پدر را زیست.‌ هر بیماری نشانه این است که چیزی در جایی در قانون زندگی اشتباه است و اکنون باید تمام بشریت فکر کنند که کجا اشتباه کرده اند. همچنین کارت خبر از بارداری کیهانی میدهد. انچه میتوانم ازین کارت برایتان تعبیر کنم این است که چرخه های جدید، ابستن حوادثی روشن در حیات بشری هستند.
کارت از ازادی های محدود شده میگوید و جدایی. ما باید از مسیرهای اشتباه و اندیشه های اشتباه گذشته جدا شویم. این نقطه اغاز رهبری‌های جدید و ظهور عدالت است.

 

اثرات ماه نو نشان قوچ روی نشانهای زودیاک

قوچ ها: ماه نو همراه با کایرن و لیلیت از شما میخواهد با خودتان، دردهایتان و زخم‌هایتان صادق باشید.‌ ممکن است از چیزهایی از گذشته برای شما دوباره باز شود. این بشما قدرت میدهد اسیب‌پذیریهای خود را بشناسید و انها را بهبود دهید.‌ شجاعت در اغوش کشیدن خود واقعی اتان را داشته باشید.

تارس‌ها: ماه نو نشان قوچ در بخش پنهان شماست. زخم های بجا مانده از گذشته های دور و یا حتی تواناییهایی که مدتها سرکوب شده بودند در نقطه ظهور قرار میگیرد.‌باید بین قوانین منسوخ و پوسیده قدیمی و شروع دنیای جدید انتخاب کنید. باید چیزهایی را انتخاب کنید که روح شما به انها نیاز دارد.

دوقلوها: گروه ها و مردم همیشه میتوانند با قضاوتهایشان زخم هایی را در شما ایجاد کنند. احتمال دارد دوباره چنین زخمی را تجربه کنید و یا تجربه ای قدیمی یاداوری شود.‌ باید یاد بگیرید بدون اتکا به دیگران، قدرت درونی اتان را به ظهور برسانید. این شمایید که در صحنه زندگی اتان میرقصید نه دیگران.

خرچنگها: ماه نو نشان قوچ بهمراه لیلیت و کایرن میتواند زخم های کاری و یا خانوادگی را دوباره باز کند.‌ مراقب باشید چرا که شهرت و اعتبار شما میتواند مورد هجوم قرار بگیرد

لئوها: با ماه نو نشان قوچ و حضور لیلیت و کایرن فرصتهای جدیدی برای شما باز میشود. اگر احساس میکنید در حق شما بی عدالتی شده این پیامی است که شما را بیدار کند که حق خود را طلب کنید چون هیچ بی عدالتی در جهان وجود ندارد. هر کسی انچه میکارد درو میکند.

خوشه ها: این ماه نو با حضور لیلیت و کایرن میتواند دروازه ترسهای شما را باز کند اما اتش قوچ انقدر گرم است که میتواند برای شما مشعلی روشن شود برای پیدا کردن گرانبهاترین ثروت درونی که گم کرده یا فراموش کرده اید. مراقب شرکای ناسالم باشید.

لیبراها: ماه نو نشان قوچ با حضور کایرن و لیلیت در بخش مشارکت شما فعال شده، زخمهای دیگران میتواند شما را اندوهگین کند. اگر هر چیزی در قلب شما سنگینی میکند، ریشه های ان را جستجو کنید. مراقب افراد زخم‌زننده باشید.

عقربها: ماه نو نشان قوچ همراه با لیلیت و کایرن در خونه ششم شما هستند.. لطفا مراقب سلامتی خودتان باشید . باید تعهدات منظم تری را در زمینه کار و مسایل بهداشتی به روز کنید.

کماندارها: ماه نو نشان قوچ با لیلیت و کایرن اتشی بزرگ را در خانه قلب شما روشن میکند. پویایی امیدها و ارزوها و اهداف جدید. در عین اینکه زخم‌میخورید از زخمهایتان نقاط رشد خود را کشف میکنید. اعتمادها و حقیقتها در حال بروزرسانی هستند.

کپریکورنها: ماه نو در بخش داخلی شماست با کایرن و لیلیت.‌خاطرات تلخ دوران کودکی یا زخم‌های خانوادگی ممکن است دوباره پیدا شوند. نودها بشما یاداوری میکنند که برای نو شدن باید احساسی جدید را متولد کرد و گذشته را رها کرد. امنیت واقعی را دنبال کنید.

آکواریوس ها: ماه نو نشان قوچ همراه با لیلیت و کایرن میتواند گفتگو یا خبری زخم‌زننده یا درداوری را برای شما فعال کند. کلید شفا برای شما اینجا کلام است. از زخم هایتان حرف بزنید و نترسید از بیان انچه بشما صدمه زده.‌ ترسهای قدیمی را رها کنید و یک شروع تازه با دید مثبت داشته باشید.

ماهی‌ها: ماه نو نشان قوچ بهمراه لیلیت و کایرن عزت‌نفس شما را نشانه میرود. مسایلی از گذشته و زخم هایی میتواند دوباره باز شود که در گذشته عزت نفس شما را صدمه زده.‌ ممکن است از طرف دیگران قضاوت شوید و اخلاق عمومی شما به چالش کشیده شود. مراقب تصویر اجتماعی اتان باشید.

 

4 پاسخ

  1. ممنون عزیز دلم . ممنون شیرین کلامم… چقدر خوشحالم . با صدای بلند،تمام متنها رو خوندم . لذت بردم از این عظمت و اگاهی الهی . خالقااااا سپاسگزارم

  2. درودبرشما،بانوی نورانی،لذت بردم و هنوز باید چندمرتبه دیگه این تفسیر رو بخونم،ممنون که هستید،عشق و نور برای شما????????????

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *