Current Moon Phase

Waxing Crescent Moon
Waxing Crescent Moon

The moon is currently in Gemini
The moon is 4 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

ماه کامل آتش کاردینال، دگردیسی من

کفش های ورزشی تان را بپوشید و آماده نبرد با اشک ها و دردها شوید. این دگردیسی بزرگ ماه کامل نشان قوچ‌ است که شما را به مبارزه برای رسیدن به آرزوهایتان فرا می‌خواند.

تسلیم شدن به ناامیدی ها آسان‌ترین کاری است که شما می‌توانید انجام دهید اما این ماه کامل که روی دکان اول نشان قوچ و روی ۶ درجه دقیق می‌شود از شما می‌خواهد که واکنش نشان دهید، مبارزه کنید، تلاش کنید و کَسی شوید.

 

کهن الگوی نشان قوچ و مریخ

در استرولوژی غربی با رویکرد تکاملی، مارس یا همان مریخ انگیزه و پویایی است. انگیزه ای که بخشی از تثلیث مربوط به تجسم روح است که از ونوس یا همان ناهید اغاز می‌شود. این پویایی مریخ است که روح را بسمت مقاصد دارمایی و رشد تکاملی مورد نیاز خود پیش میبرد . بنابراین مریخ یا مارس بخشی از روان و انرژی لیبیدوی ماست که تجربه ما را در اینجا و اکنون شکل می‌دهد و آنچه در درون‌ است را به بیرون بازتاب می‌دهد. بنابراین در نخستین قدم با توجه به آنکه مریخ در پیوند با نودجنوبی ترازو است به این سوال پاسخ دهید که چه چیزی را به دیگران و جهان اطراف خود ارائه می دهید؟ حلقه انرژی نودجنوبی حاوی انرژی های جمعی و هزارساله ای هستند که اکنون با پویایی مارس فعال می‌شوند و سوال بزرگ این است که ما هزاران سال چگونه از وجودیت برای ایجاد صلح و آرامش استفاده کردیم؟ حضور پالاس در پیوند با خورشید یادآور این نکته است که واکنش سرخ و آتشین نشان دادن بسیار راحت است، دیگران را در کفه ترازو قراردادن و قضاوت کردن بسی راحت تر ، نگرش یکطرفانه و خودمحورانه آسان است، از دیگری برای منافع خود استفاده کردن آسان است، به حقوق و احساس دیگری احترام نگذاردن آسان است اما آیا هدف زمین جدید و عصر جدید این است؟؟ و جواب را تنشی که بین مریخ و پلوتو برگشتی روی ۲۷ درجه نشان کپریکرن شکل گرفته است را بشما می‌دهد… خیر

زمان آن است که رفتار و عملکردی متفاوت از گذشته اجدادی خود را در پیش بگیریم.

ماه کامل قوچ، آتش کاردینال

آتش کاردینال قوچ اولین شروع کننده انرژی در جهان هستی است، جایی که روح جنینی شما “هست” می‌شود ، این آتش معصومیتی از جنس کارت تاروت The Fool یعنی نخستین کارت تاروت را با خود به همراه دارد که در آن معصومانه عازم سفری جدید با کوله باری از تجربیات و بذرهای گذشته هستیم ، این کهن‌الگو اصراری قدرتمند و رهبروار برای بیان آگاهی های درونی به دور از هیچ شک و ترسی را بیان می‌کند و اینک لنز ماه در این انرژی حداکثر نور آگاهی خود را بر انرژی کندالینی ما می تاباند و چالش آن زاویه ای است که بین ماه و ونوس شما را وادار میکند تا با ارزش‌های خود یکی شوید چرا که ونوس در نشان اسد شما را بر روی معصوم و کودک درون خود متمرکز می‌کند تا برای قوی بودن به هیچکس جز خودتان رجوع نکنید. شما در اندرون خود میدانید چه میخواهید و احساس نیاز به تایید دیگری ندارید، به خودتان اطمینان کنید و به همه آنچه که قرار است در صحنه زندگی‌تان خلق کنید

کایرن و نودشمالی در این ماه کامل

این توزیع انرژی در آتش کاردینال ما به جستجو در معانی اعمال و زخم ها و عواطف آسیب دیده خود دعوت می‌کند. اگر با همسر خود در حال مشاجره هستید وظیفه تان تنها این نیست که بدنبال آن باشید که چرا از همدیگر عصبانی هستید شما وظیفه بزرگتری دارید که به یکدیگر کمک کنید تا راهی برای حل مشکل بیابید و این منظور مقصود نهایی کایرن در این ماه نو است. با حضور ماه که یک انرژی مادینه و یین در عنصر آتش یانگ/نرینه است قرار نیست به عواطف ناخوشایند خود جنبه عینی ببخشیم باید وضعیت های دردناک و حتی تکانشی زندگی را با رویکردی درونی درک کرد به عنوان نمونه اگر کسی آشفته است به او برچسب عصبانی نزنید و موقعیتی را ببینید و شرح دهید که او در آن عصبانی شده است. به بیان دیگر نیازها و علت های پنهان شده در زیر وقایع را ببینید و درک کنید و همانطور که کایرن پلی است بین گذشته و آینده در انرژی ماه کامل قوچ از شما میخواهد هر رنج و دردی را به سمت داخل بچرخانید و احساسات متناقضی آن را بشناسید و درباره آن تامل کنید.. این همان خویشتن داری است که بشما خواهد آموخت چگونه عواطف اسیب دیده خویش را مهار و مدیریت کنید تا قابل تحمل باشند و حتی باعث رشد شما گردند.

 

ماه کامل نشان قوچ و زخم های هزاران ساله

از آنجا که دوهفته دیگر خورشیدگرفتگی نشان ترازو را داریم آنچه در این فاصله رخ می دهد را تماشا و تامل کنید. زخم های التیام نیافته هزارساله ما و روان جمعی در حال بالا آمدن هستند و تمامی ارگانیسم زنده انسانها توسط این فرکانس تحریک می‌شوند تا آنچه در ناخودآگاه فردی خود ذخیره کرده اند را بیرون بریزند..برون ریزی هایی که می‌تواند واکنش احساسی ما را تحریک ‌کند و البته مربع اورانوس و ونوس بخشی از همین فرایند آزادسازی است.. این‌تنش ها می‌تواند از شما آغاز  و به کوچکترین واحد ارگانیسم زنده انسانی یعنی خانواده فرافکن شود، گروه ها، روابط،دوستان و .. در معرض این انرژی بالا آورنده هستند که می‌تواند قضاوتهای ما را نسبت به دیگران تشدید کرده و فضایی تنش زا را ایجاد کند بنابراین چنانچه با موضوعاتی از این قبیل روبرو شدید در مکانیسم دفاعی فرو نروید و بدانید این بخشی از زخمی است که ممکن است در درون‌ خودتان التیام نیافته و ا‌کنون زمان شناسایی و شفا است.

نشان های کاردینال قوچ، ترازو، خرچنگ و کپریکورن در معرض شدید این انرژی قرار دارند. این نقطه عطف در سفر خودآگاهی سفر زمینی شماست که نیاز به تعادل دارد. وظایف خود را در ارتباط با دیگری نادیده نگیرید، در اشتباهات خود دیگری را مقصر نشمارید، در مقابل قضاوتی که از طرف دیگران می شوید مکث کنید و هنگامی که محرک های تنش زا در زندگی‌تان فزونی گرفتند بدانید چیزی در لایه های ناخودآگاه شما در حال بالا آمدن است ، چیزی شبیه میل سرکوفته ای که در تلاش است تا شما خود حقیقی تان را پیدا کنید و دست از تلاش برای نگه داشتن نقاب کاذبی که از خویشتن تان ساخته اید را بردارید

این ماه کامل زمان رها شدن از چرخه ترس و شرم و خودکم بینی است و پایان دادن به این رنج های هزارساله زمانی ممکن است که دریابیم کیستیم.‌همین که خودمان را عمیق تر شناختیم و خودمان را به تمامی همچون ماه مادر در آغوش گرفتیم رنج مان کمرنگ می‌شود و زندگی در ریتم شادی و رضایت بخشی قرار میگیرد.

در پایان از اینکه در این نوشتار همراه من بودید سپاسگزارم و امیدوارم آتش قدرتمند این ماه کامل گرمابخش قلبتان قلب تان در برگریزان پاییز و تمام پاییزهای زندگی باشد. جایی ‌که باید با شجاعت پاییز و پایان بعضی مسیرها و آدم ها را بپذیرید و با اشتیاقی منحصر بفرد و با ایمان کامل به زندگیتان، مسیر رشدتان را ادامه دهید

 

🌕⚜️ ماه کامل برای همگی پربرکت

7 پاسخ

 1. من یه خرچنگ کاردینال با ماه در قوچ هستم خیلی نوشته زیبایی بود تازه با وبلاگتون اشنا شدم و چون شنیدم خیلی این ماه کامل مهم هست داشتم درباره اش توی نت سرچ می کردم و این بهترین مطلبی بود که خوندمد مخصوصا اخرش . پاییز زندگی ، هیچوقت ب این فکر نکرده بودم که زندگی ما هم پاییز داره . باید چند بار این مطلب رو بخونم ماه کامل شما هم مبارک

 2. کاردینال ترازو هستم با ونوس در ترازو در خانه ۹
  و ژوپیتر در قوچ نود شمالی در خرچنگ و نود جنوبی در کپریکورن فکر کنم این انرژی در من تاثیر زیادی داشته باشه😀 با فانوسی که چندین ساله به دستم دادین امیدوارم در مسیر اگاهی رسالت ‌الهی باشم با تشکر از زحمات شما عزیز و عزیزان فارسی استرولوژی 🌹❤️🌸🌸🌸🌸🌸

 3. سلام ماریا جان من مارس و سترن دارم در قوچ دیشب به طرز بدی خوردم زمین و یاد اون خاطره تون افتادم که از زمین خوردنتون تعریف کردید و بخودم گفتم کجا با این عجله چرا حواست به خودت نیست. همیشه همه حرفاتون برای من نشونه است خیلی دوستتون دارم 🌼🍂🍂

 4. ممنون مهشيد عزيز بسيار تامل برانگيز و زيبا و روان توضيح دادين ممنون بابت وقت و انرژى كه برامون ميزارين 🙏☘️❤️

 5. سلام بانو ماریا
  انشاءالله همواره شاد و سلامت،پیروز و موفق باشید.
  چرا در اکثر اپلیکیشنها و سایتها خورشید را ۳۰ درجه جلوتر از مکان واقعی نشان میدهند ؟
  بعضی مواقع در مورد سیارات دیگر هم خطاهایی دارن.
  موقعیت خورشید هم اکنون ۳ درجه مقابل میزان هست( ۱۴۰۲/۸/۵)
  زمان ماه گرفتگی ۶ آبان هم خورشید
  حدود ۵ درجهء میزان و ماه نیز تقریبا” مقابل ۵ درجهء قوچ خواهد بود.
  با آرزوی بهترینها برای شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *