ما در حال حاضر در چرخه اورانوس/پلوتو قرار داریم.‌ چرخه اورانوس پلوتو چیزی حدود به 139 سال بطول می‌انجامد. این چرخه در اکتبر سال 1965 با پیوند پلوتو و اورانوس در نشان خوشه آغاز شده.

 

اما بگذارید ابتدا ببینیم مفهوم‌این‌چرخه چیست ؟

مفهوم‌عمومی این چرخه تحول و نواروری در اگاهی جمعی است.‌ اولین میدان این انرژی بزرگ در سال 2012 استارت خورد و این میدانها تا سال2020 همچنان فعال خواهند بود.  این میدان از سال 2012 جنبشهای بهارعربی را به ارمغان اورد و تحولات انقلابی در زمینه فن‌اوریهای دیجیتال و وایفای.جنبش های آزادی حقوق زنان و اصلاحات سیستم مالی.

 

آرکتایپهای پلوتو و اورانوس

پلوتو سیاره مرگ و تحول است. هادس یا خدای مرگ‌مسوول پاک کردن تمام الگوهای انرژیکی است که دیگر به نفع بشریت نیست.‌ اورانوس خواهان تغییر سریع الگوهای فعلی است و به انرژیهای پلوتو سرعت می‌بخشد بنابراین الگوی فعال شده مربع پلوتو و اورانوس از سال 2012 تا سال 2020 چالشهایی را برای رشد به ارمغان خواهد داشت.‌

 

چرخه رشد و تحول

باید درک کنیم که این روند بخش مهمی از رشد و تحول ناخوداگاه جمعی است.. این مربع و چالشهای پیرامون آن ظهور روابط جدیدی است بین ما عوامل زندگی در روی سیاره زمین.‌ الگوهای اورانوس ارتقا فرکانس‌های ذهنی شماست و پلوتو به روند این ارتقا کمک میکند. پلوتو در این روند هسته‌های غیرفعال و ناکارامد را تخریب میکند تا فضا را برای رشد باز کند.‌ الگوی انرژیکی اورانوس به پلوتو اجازه نمیدهد که چیزی به پایین کشیده شود.. اورانوس قلمرو پلوتو را تکان میدهد. 

 

همچنین با نگاهی به چرخه اورانوس-نپتون بسادگی درک‌ میکنیم که بسیاری بیماریهای ناخوداگاه جمعی در حال بیرون‌ریختن هستند.‌ از انجا که ماه کامل خوشه سال 2020،  روی 19 درجه خوشه اتفاق می‌افتد از نظر من میتواند یاداور الگوهای سال 1966 باشد.‌

چرخه پلوتو/اورانوس با پیوند این دو سیاره در نشان خوشه آغاز شد در حالیکه در مخالفت مستقیم با سترن و کایرن حاضر در ماهی بود و اگر به تاریخ بیماریهای ویروسی در طی سالهای قبل نگاه کنید در سال 1966 با پیوند پلوتو و اورانوس ویروس کشنده ای که از طریق هوا انتشار می‌یافت شیوع پیدا کرد.‌ در آن سال مردم آموختند برای مقابله با بحرانها باید مسوولیت پذیر باشند و پس از هر فروپاشی و مرگی، زندگی تازه ای در  ناخوداگاه جمعی متولد میشود.

 

در نهایت با شیوع ویروس کرونا در کنار چرخه پلوتو- اورانوس  ما یاد میگیریم که این نیز، بخش دیگری است از روند تحول ماهیت اگاهی و ذهن.‌ حضور سترن و ژوپیتر در کنار این الگوها بما یاد میدهند که مقاومت بی‌فایده است.‌ ما همچنان‌در مسیر رشد هستیم برای یادگیری چگونگی ایجاد امنیت و تعریفهای جدید آن.‌ شاهد اصلاحات مراقبتهای بهداشتی خواهیم بود.. شاهد اصلاحات انرژیهای زمین، اصلاحات ارزش گذاریهای انسانی و اخلاقی.

 

مربع چرخه پلوتو/اورانوس در اواخر ماه مارچ از هم باز خواهد شد ولی درسها و نتایج آن، تاثیر عمیقی بر رشد و اگاهی انسانها خواهد گذاشت.‌

 

برای استفاده از انرژیهای انتهایی این میدان، باید هر انچه را که دیگر بشما خدمت نمیکند را رها کنید. این امز مستلزم آن است که نظام ارزشی خود را تعیین کرده باشید و دقیقا بدانید برنامه زندگی‌اتان چیست.‌ در این صورت است به اورانوس اجازه خواهید داد که ثروتهای پنهان شده و هدایای پلوتو را بشما نشان دهد برای ساختن اینده ای امن.
از نظر معنوی، این الگو در کنار الگوی نپتون/اورانوس کار میکند تا اتصال شما به خالق حقیقی را احیا کند.‌ باید برای هدایت در مسیر اصلی به پیامهای شهودی اورانوس توجه کنید.

 با عشق برای شما/ماریا

4 دیدگاه در “چرخه اورانوس پلوتو و کرونا

    1. نویسنده
    1. نویسنده

ارسال دیدگاه

*

code