Current Moon Phase

First Quarter Moon
First Quarter Moon

The moon is currently in Virgo
The moon is 7 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

تحلیل آسترولوژی ماه دسامبر

تحلیل آسترولوژی ماه دسامبر

 

در حالیکه در تقویم میلادی، دسامبر آخرین ماه از سال است ما نیز به انقلاب زمستانی نزدیک می‌شویم. زمانی که برای ما ایرانیان و تمام جهان زمان جشن‌گرفتن تولد نور و پایان تاریکی است. بنابراین چه از دید تقویم شمسی و چه تقویم میلادی ما در حال بستن و تکمیل کارهایی هستیم که در طول ۱۱ و یا ۹ ماه اخیر انجام داده ایم. در عین حال با ورود ژوپیتر، ونوس و مرکوری در طول ماه دسامبر به انرژی‌های کاردینال، تغییر انرژیها محسوس خواهد بود.‌ پس از تجربه انرژی گرفتگی های محور کارمایی عقرب/تارس و پشت سر گذاشتن تقریبا ۳ ماه سنگین در ایران، اکنون به مرحله جدیدی وارد می شویم. مرحله ای که با برگشتی شدن مرکوری در نشان کپریکورن فرصتی است برای بازبینی نقش اطلاعات و باورهایی که بر آنها اقدام و عمل کرده ایم.

بیایید با هم بطور خلاصه رویدادهای مهم این ماه را ورق بزنیم.‌

ونوس و نپتون

نپتون حرکت مستقیم خود را در حالی آغاز می‌کند که با ونوس کماندار در انرژی سخت و چالشی قرار گرفته.. زوایای سخت نود درجه یا مربع انرژی های یین، ایجاد چالش قدرتمند درونی است. زاویه سخت ونوس کماندار و نپتون ماهی یک الگوی الکترومغناطیسی قوی و پرانرژی است که در حال حل کردن دیدگاه های باوری و ارزشی قدیمی ماست. الگوهای برنامه‌ریزی شده ناخودآگاه ما در حال تغییر از فرکانس ترس بر عشق هستند. در دهم دسامبر نیز ونوس وارد کپریکورن می‌شود. یک فرایند کاردینال با گرانش و اینرسی قدرتمند انرژی زمین که اجازه میدهد امیال و خواسته‌ها و ارزش‌های تغییر یافته شما به یک تجربه آگاهانه تبدیل شوند.

مرکوری

تغییر انرژی ساختاری دیگر در این ماه، مرکوری است که هفتم دسامبر وارد کپریکورن میشود و در 29 دسامبر حرکت برگشتی خود را روی ۲۴ درجه کپریکورن آغاز می‌کند. استرس ساختاری و هیجان پویا شده ذهنی توسط مارس که در تمام طول سال با مربع اورانوس و سترن تشدید شده بود در ماه دسامبر به بازبینی و مکث بزرگ می‌رسد.‌ زمین کوهستانی کپریکورن که به آزمایشات و آزمونهای سخت مشهور است در این ترنزیت و برگشتی‌شدن، ما را مجبور به دیدن واقعیت ها می‌کند. مرکوری در این ترنزیت ذهن جستجوگر ما را بسمت رهبر درونی خود می‌کشاند تا اگر می‌خواهیم در جامعه نقشی تاثیرگذار و مثبت و روبه‌رشد داشته باشیم ابتدا این نقش را در فضای درونی خودمان تحکیم کنیم. گرانش انرژی خاک کپریکورن تاکید زیادی بر تعهد صادقانه دارد. این نشان معنویت بخشیدن به ماده است و آفرینش از این الگوی انرژی آغاز گردیده است، این نشان کارما است و مسولیت ما در برابر خود و جامعه است. بنابراین در طی برگشتی شدن مرکوری درسهایی کارمایی درباره اعمال و رفتار گذشته ما مرور می‌شوند و حتی ما در معرض نتایج آنها قرار میگیریم. از آنجا که نشان کپریکورن نماد نظم فردی و اجتماعی، حاکمان و قوانین حاکم بر آنهاست در طی دسامبر ۲۰۲۲ با برگشتی شدن مرکوری که در مربع با پلوتو و ژوپیتر برگشتی چارت ایران قرار میگیرد این می‌تواند منجر به بازنگری سیاست‌های کلان گردیده در عین حال دیدگاه تغییر یافته ارزشی مردم جامعه می‌تواند با زیر سوال بردن سیاست‌ها ناعادلانه، این دگرگونی را رهبری کنند.

ژوپیتر

در طول این ماه ژوپیتر برای ۱۲ سال آینده از نشان ماهی خداحافظی خواهد کرد و در 20 دسامبر وارد نشان قوچ خواهد شد. این فراخان‌بزرگ‌ در جهت پیروی از راه درست برای فردفرد ماست. نشان قوچ چارت تولد شما اکنون آماده سفری بزرگ و یکساله برای رشد و خردمندی است. این سفر با کایرن همراه میشود که در 23 دسامبر همزمان با ماه نو کپریکورن، حرکت مستقیم خود را آغاز می‌کند. در هم آمیختگی انرژی کایرن و ژوپیتر، همراهی دو آموزگار خرد و شفا با جنگجوی درونی ماست.

آخرین باری که این دو انرژی در نشان قوچ با یکدیگر همراه شده اند مارس ۱۹۷۶ است..‌ بزرگترین رخداد آن تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۵۴ است که مبدا تقویم خورشیدی به تاریخ تاجگذاری کوروش بزرگ تغییر یافت. آن تغییر گرچه دوام زیادی نیافت اما با رشد تجربه هویتی و شخصیتی مردمان ایران طی این سالها، اکنون در استانه تولدی جدید پس از زخم های بسیار قرار میگیرد. این انرژی عمیق‌تر شدن درک و خرد مردم برای پاسبانی از هویت گذشته فرهنگی و آرمانی خود و تلاش برای احیای آن است. این بذر بهبود و اعتلای هویت فرهنگی و معنوی ماست که با ورود ژوپیتر به نشان قوچ آغاز می‌گردد و دستیابی به آن، به خردورزی جنگجوی درونی ما وابسته است که از تجربیات گذشته خود آموخته باشد.

ماه کامل نشان دوقلو

در ۸ دسامبر ماه کامل نشان دوقلو زمان تکمیل پرونده های نیمه باز است. با رویارویی مارس برگشتی و خورشید کماندار و مربع مرکوری و ونوس به ژوپیتر، نور این ماه کامل بما شکاف های باوری، ارزشی، فرهنگی، دینی و سیاستی را نشان می‌دهد. گویی دوباره ناقوس‌ها به صدا در می‌آیند و توجه ما را بسمت دروغ های عیان شده می‌چرخانند.‌ مخالفت‌ها در این ماه نو، محور متغیرها را فعال کرده و اصلاح نیاز به تغییر دارد. مارس در انرژی برگشتی است بنابراین‌ فرصتی برای اصلاح و تغییر وجود دارد.

 

ماه نو نشان کپریکورن – 23 دسامبر

این ماه نو روی ۱ درجه کپریکورن دقیق می‌شود و در مربع تنگ با ژوپیتر روی صفر درجه قوچ است. بذر انرژیکی حاصل از این تنش روی دو نشان کاردینال، باورها و نگرش‌ های مردم و دولتمردان را به چالش می‌کشد. ژوپیتر در نقطه صفر و خط مقدم چیزی را به چالش می‌کشد که گویی در ۱۲ سال پیش توسط معلمان و مبلغان مذهبی نادیده گرفته شده است و آن “هویت انسانی ” مردم یک جامعه است. همچنین می‌تواند تنش بین کشورهای منطقه ای و یا سیاست های دیگر کشورها علیه ایران را در آستانه جدیدی قرار دهد.

این مربع رهبران سیاسی و نقابهای احتمالی انان را هم به چالش می‌کشد. باشد که حقیقت آشکار گردد. 

 

December 4: مستقیم شدن نپتون – 13 آذر
December 7: مرکوری وارد کپریکورن میشود- 16 آذر
December 8: ماه کامل نشان دوقلو- 17 آذر
December 10: ونوس وارد کپریکورن میشود
December 20:ژوپیتر وارد قوچ می شود- 29 آذر
December 22:انقلاب زمستانی;خورشید وارد کپریکورن میشود- 1 دیماه
December 23: ماه نو نشان کپریکورن، مستقیم شدن کایرن در قوچ – 2 دیماه
December 29: برگشتی شدن مرکوری در نشان کپریکورن – 8 دیماه

 

در نهایت:

دسامبر ماهی است که با نشان دادن اطلاعات جدید می‌تواند مسیر رویدادها را تغییر دهد. با اینکه سترن در آکواریوس گویی زمان آینده را کند کرده است اما بذرهایی که در دسامبر فعال و کاشته میشوند، بذر تغییری بزرگ است گرچه که ممکن است روند رشد آن برای ما سخت و نفس‌گیر باشد. گذشته نمی‌میرد.. تمام انرژی که در روزها و سال‌های پیشین در حافظه سلولی خودمان و جهان اندوخته ایم پاک نمی‌شود.. انها تا زمان در روی این سیاره جاری است، آنها هم جاری هستند و هر بار ما را در مواجهه با آنها قرار می‌دهند و این معنای کارماست. زمان، حافظه مند است و سترن خدای زمان است. گذشته صرفا توالی نیست، تکامل هم حتی نیست چرا اگر می بود می توانستیم گذشته را طرد و انکار کنیم و به آینده چشم بدوزیم اما نمیتوانیم‌ چنین کنیم. گذشته شامل گذشته های ما و دیگران است.. گذشته همواره با ما زندگی می‌کند و هرگز پشت سر گذاشته نمی‌شود و در واقعیتی که معنایش را درک میکنیم زنده می‌گردد.

و آینده… آینده گذشته ای است که هنوز با آن روبرو نشده ایم.

و به همین علت است که می‌گویند
آنچه امروز فکر و عمل میکنی، آینده توست!

 

 

به امید طلوع خورشید سرزمین مان ایران

 

 

15 پاسخ

 1. درود. زیباست.همه چی زیباست.این بُعد سوم زمین و زمان .مکانِ سایه ها و آینه هاست…تا ازاین غار سایه ها بیرون نرویم وبینا نشویم وبیدارنشویم .همچنان در گذشته ی خود و ناخوداگاه خود زندگی میکنیم..وقتی خودخواسته تغیرنکنیم انرژیهای آسمانی به زور واردعمل میشود واین زور دیگر گوگولی مگولی رفتارنمیکند با پسِ گردنی هول میدهد..ماریاجان مرسی از کتابایی که معرفی میکنی .خیلی سال پیش خوندمشون ولی لازمه هزاربار خونده بشه.چون هردفه یه نکته ای آشکارمیشه..مرسی مرسی مرسی که هستی🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊

 2. ومرسی ازاین پیامهای آسمانی که برامون میزارید و نوری درمسیر زندگی ما می اندازی تا بهتر ببینیم و به درودیوار برخورد نکنیم .عاشقتم تاابد🌷🌷🌷🌷🌷🌷

   1. ممنون ماریا جان مرسی برای تمام تلاشهات برای آگاه کردن ما .چقدر زیبا در مورد گذشته نوشتید (گذشته نمیمیرد)

 3. بسیار عالی،سپاس ماریای عزیزم.
  به امید طلوع خورشید سرزمین عزیزمان ایران🙏❤️🕊🌱

 4. سپاس ماریاجان .
  همیشه دوست داشتم بابت مطالبتون در وبلاگ ازتون تشکر کنم ، ولی نمیدونستم کجاست ، امشب پیداش کردم .
  سایه ات مستدام ماریای عزیزم🕊✌💚

 5. سه پاس ماریای جان،باشد که حقیقت آشکار گردد…..
  آمین که مردم آگاهانه قدم بردارن و با دید باز به همه چیز نگاه کنند، متاسفانه مردم ما هنوز هم زود باورند….!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *