ترنزیت ونوس به نشان قوچ ونوس در 7 فوریه وارد نشان قوچ خواهد شد. ترنزیت ونوس به نشان قوچ  در کنار الگوهای انرژیکی لیلیت، کایرن و اریس خواهد بودو در عین حال در میدان با انرژیهای کپریکورن قرار خواهد گرفت تا ارزشهای اصیل برای خلق دنیایی جدید در ما تولد یابد.    سفر جدید ونوس […]


تحلیل آسترولوژی گرفتگی 20 درجه نشان خرچنگ گرفتگی 20 درجه نشان خرچنگ‌در 10 ژانویه ساعت 22:51دقیقه به تایم‌ایران، زمان بیداری درونی هست.‌نقطه اتصال قدرتمند ذهن و احساس.‌هر چیزی که باید رها کنید را رها کنید.‌ گرفتگی 20 درجه نشان خرچنگ درست در روبروی مرکوری و خورشید بوقوع می‌پیوندد.‌ دوگانه های ذهنی و احساسی افزایش می […]


تحلیل آسترولوژی ماه نو نشان خوشه   در سی ام ماه اگوست در ساعت 3:06 دقیقه بعدازظهر بوقت ایران ماه نو نشان خوشه بما کمک میکنه برای پاکسازی عناصر ناخالص از زمین. از زمین وجودی خودمون گرفته تا زمینهای ارزشی و سیاره زمین. این انرژی آزادسازی ما از بخشهای ناکارامد و فرسوده زندگی ماست. یک […]


ونوس در خوشه ونوس وارد انرژیهای خوشه شد.. جایی که تا 14 سپتامبر در اون خواهد بود و سعی میکنه به ما دید و نگاهی واقعگرایانه برای هدف گذاری و برنامه ریزیهامون بده.‌ انرژی ونوس مرتبا ما رو فراخان میکنه تا از ارزشهای درونی مون بپرسیم و اینکه چطور میتونیم توازن رو در احساسات و […]