Current Moon Phase

First Quarter Moon
First Quarter Moon

The moon is currently in Virgo
The moon is 7 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

تحلیل آسترولوژی هفته- قدرت ذهن

تحلیل آسترولوژی هفته- قدرت ذهن

این هفته با گذر ماه از ۱۸ درجه نشان خاک ثابت تارس آغاز و با ۱۴ درجه آتش ثابت لئو خاتمه خواهد یافت و به تنهایی نشان‌دهنده تمرکز و قدرت ذهن و احساس شما حول موضوعاتی است که میتواند منجر به درکی غني تر از خواسته ها و نیازها و یا حتی کمبودهای خودتان باشد.

یکشنبه ۵ آذر/ Mercury Trine Node

مرکوری در اتش متغیرکماندار با محور گره ای نودها ارتعاشی را ایجاد میکند از جنس رفتن به جایی جدید. مرکوری نمادماهیت فکری و ارتباطی شماست و این دوجنبه حیاتی زندگی یعنی ارتباط و شناخت همیشه زندگی ما را کنترل میکنند و اکنون چیزی که در حال بوجود امدن در ذهن شماست به روز رسانی سيستم اعتقادی یا مذهبی یا ایدئولوژیهای معنوی است که محتوای عمیق تری از اگاهی را در شما بیدار خواهد ساخت. نوع باور و فلسفه شما که تغییر کند اهداف و ارزوهایتان هم‌تغییر خواهد کرد. این تراز سیاره ای بشما کمک میکند تا با شناخت هر چه بیشتر خودتان و نیازهایتان، اهداف بزرگتری را دنبال کنید. انرژی اتش کاردینال نودشمالی جسارتی طبیعی به شما خواهد بخشید و ذهن شما طبیعتا کنجکاو و باز خواهد بود. شاید تصمیم بگیرید در یک کلاس اموزشی جدید مانند فلسفه یا روانشناسی یا آسترولوژی‌ ثبت نام کنید. و یا رشته دانشگاهي خود را تغییر دهید که این‌نماد نیاز شما به تجربیات جدید است. از یاد نبرید که این زاویه سرنوشت‌ قطعی شما را تعیین نمیکند بلکه فرصت بدست اوردن تجربیاتی جدید را بشما می بخشد که آن‌تجربیات بخشی از تکامل شما خواهند بود.

 

دوشنبه ماه ۶ آذر / Gemini Full MoonMercury Square Neptune

ماه کامل نشان دوقلو فرصتی برای دیدن دنیا از زاویه ای جدید است. از انجا که نشان دوقلو یو انرژی متغیر با عنصر هواست همان چیزی است که روح شما برای رشد و تکامل خود به ان نیاز دارد یعی شکستن الگوهای فکری قدیمی و بدست اوردن دیدگاه ها و ایده های جدید. این ماه کامل شما را در اوج داستاني قرار می‌دهد که تاکنون برای خود نوشته اید و ان را زندگی کرده اید و ماه کامل دوقلو بشما نشان میدهد که قدرت اننتخاب و تغییر را همیشه دارید و میتوانید داستان زندگی تان را تغییر دهید. ذهن تان را روی پیام‌ها و نشانه ها باز بگذارید، شک و تردید ها را رها کنید و باورهای محدود کننده را کنار بزنید. حاکم ‌این‌ماه کامل یعنی مرکوری در تنش با نپتون است و این یعنی همه چیز را بر اساس منطق و استنباط ذهنی خود بنا نکنید. اگر در موقعیت های ناخوشایند هستید بدانید علت ناشادی و یا رنج شما آن موقعیت نیست بلکه ناشی از افکار شما نسبت به آن موقعیت است. به جای پرداختن به ان‌چیزی که ذهنتان دوست دارد و با آن ارام‌میشود به واقعیت‌ها تکیه کنید. به عنوان‌مثال اگر مرتبا بیان میکنید که “من شانس ندارم” این داستان و روایتی است که شما برای خودتان میسازید و اکنون زمان‌تغییر ان داستان است.‌ اگر به داستان‌های قدیمی تان بچسبید خودتان را محدود میکنید و توانایی هایتان را نخواهید دید و فرصت استفاده از انها را نخواهید یافت. این ماه کامل نوری پرقدرت از خورشید کماندار را به روی اگاهی شما منعکس میکند تا شما سرتان را بالا بگیرید و جریان‌ هوای تازه ای را به ذهن خود وارد کنید. زندگی هر روز در حال پیچیده شدن است همانطور که تکنولوژی پیشرفت میکند و انسان امروز برای حل چالش های زندگی اش نیاز دارد تا خوب فکر کند و الگوی تفکری خود را که همیشه بر سمت چپ و منطقی تاکید داشته به تعهدل برساند برای این‌منظور کافیست تفکر هوشمندانه خود را به کار بگیرید و ماه کامل دوقلو این‌قدرت را بشما می بخشد که از چارچوب های قدیمی مغزتان فراتر روید و معناها و ایده ها و کلمات و ارزوها و ایده هایی جدید را وارد فرایندهای ذهنی خود کنید بنابراین کتابهایی جدید بخوانيد، فیلمی را ببینید که ندیده اید و یا خوشتان نمی اید، کلاس جدیدی ثبت نام کنید و بخش راست مغزتان را وادار به ورزش کنيد

 

سه شنبه ۷ آذر /Venus Opposition Node

همچنان که قدرت ذهنی و تفکری شما در انرژیهای ماه کامل دوقلو است ونوس در مخالفت دقیق با نودهاقرار میگیرد.‌ تعادل بین ذهن و قلب بشما قدرت می بخشد تا تغییرات را در اغوش بگیرید. از انجا که ونوس در راه پیوند خوردن با نودجنوبی است اموختن درسهای کارمایی مهمترین نکته است که باید به آن دقت کنید. علاوه بر ان نودجنوبی حوزه ای است که نماد انگیزه های ناخودآگاهی است که از زندگی گذشته سرچشمه گرفته اند و نوعی تمایل به ماندن در آن حوزه و نوعی مقاومت برای مسیرهای جدید وجود دارد بنابراين با قدرت گرفتن از انرژی ماه کامل دوقلو‌ ببينيد چه چیزهایی را در زندگیتان نادیده گرفته اید؟ کدام بخش از نگرش ارزشی شما باید به روزرسانی شود؟ در چه حوزه ای لازم‌است به گونه ای خودکفا عمل کنید. اگر مضامین، وقایع و رخدادهای تکراری را در زندگی خود دارید اکنون زمان آن است که راز آن مضامین را درک کرده و درس کارمایی خود را بگیرید و به این ترتیب با هویتی جدید مسیر زندگی تان را ادامه دهید. همچنین ببینید این پیوند ونوس و نودجنوبی در کدام خانه از نمودار تولدتان رخ میدهد . استعدادهای گذشته شما در ان حوزه میتواند اکنون فعال شود و شما علاقه هنری یا حتی غذایی جدیدی را در خود کشف کنید. به احساسات خود در این دوره احترام بگذارید و عشق به خود را با عشق به دیگران‌تعدیل کنید

جمعه ۱۰‌آذر / Mercury Enters Capricorn

مرکوری وارد خاک کاردینال کپریکورن میشود و اکنون توانایی پرورش ایده ها و حتی کار کردن روی ذهن بیشتر میشود.‌ از انجا که مرکوری در ۱۳ دسامبر حرکت برگشتی خود را اغاز میکند ارتباطات و پیام‌ها را بعنوان پیش اگاهی خود بدانید. این گذر شما را دعوت میکند تا نگاهی واقعگرایانه به زندگیتان و خواسته هایتان بیندازید. ایا از ان چیزی که امروز هستید رضایت دارید؟ ایا توانسته اید بر قله زندگی‌ تان بدرخشید؟ ایا برنامه ای مدون و هدفمند را برای زندگیتان داشته اید؟
مرکوری در این گذر و دوران بازگشتی خود شما را با تمام این سوالات روبرو خواهد کرد تا سال جدید میلادی را به اگاهی و پایه گذاری واقعگرایانه تری شروع کنید

 

شنبه ۱۱ اذر / Mercury Sextile Saturn

در ادامه سوالات چالشی که مرکوری شما را به بازنگری عمری که گذرانده اید خواهد کشانید، این زاویه شما را با این سوال روبرو میکند که “ایا آرزوهایتان را زندگی کرده اید؟
نشان کپریکورن و سترن هر دو با زمان و عمر هم‌معنا میشوند. تعهد شما روی این سیاره استفاده از زمان محدودی است که در اختیارتان است . این زاویه بشما تاکید میکند ارزشمندترین دارایی شما زمان و استعدادهایتان هستند و مهم است بدانید اینجا مدرسه زمین است و نیاز به سختکوشی و ایمان دارد و موفقیت براحتی بدست نمی اید.‌برای دستبابی به ارزوهایتان کار سخت، صبر و فداکاری نیاز است . با پذیرش این ویژگیها میتوانید چالشهای مسیر زندگی تان را حل کنید و به اهداف خود دست یابید

* یوگا برای قدرت ذهن و تمرکز – سوپر یوگای ذهن

 

* یوگا برای قدرت ذهن و تمرکز - سوپر یوگای ذهن
* یوگا برای قدرت ذهن و تمرکز – سوپر یوگای ذهن

در راستای انرژیهای این هفته سوپر یوگای ذهن را بشما معرفی میکنم که میتواند عملکرد ذهنی شما را متعادل کند و اگر انرژی در اندام‌های پایینی راکد مانده انرژی را بسمت بالا و مرکز تغییر دهد. این یوگا همچنین برای کسانی که دچار اختلالات وسواس فکری عملی، بیش فعالی، افسردگی یا فراموشی هستند نیز موثر است.‌در این یوگا اکسیژن رسانی به سیستم عصبی مغز افزایش یافته و تمرکز را بهبود می بخشد.

یک‌لباس آزاد و راحت تن کنید
بسمت شرق بایستید
بدن را شل و آزاد کنید و البته صاف باایستید
سر و کمرتان را در ابتدا بالا بکشید تا ستون فقرات کاملا کشیده شود
کف پاهایتان کاملا در اتصال با زمین باشد
حال زبانتان را به سقف دهان بچسبانید( در کل تمرین این حالت زبان را حفظ کنید)
دستها را روی نرمه گوش قرار دهید (این کار باعث فعالسازی هر دو نیم کره مغز و ایجاد حس تعادل میشود)
همانند تصویر با دست چپ نرمی گوش راست و با دست راست نرمی گوش چپ را بگیرید و زانوهای خود را کمی خم کنید
هنگام خم کردن زانو دم
هنگام بالا آمدن بازدم انجام دهید
تمرین را تا حداکثر ۱۱ دقیقه انجام دهید
فقط یادتان باشد فشار نباید روی زانوها باشد و باید با استفاده از ماهیچه های فیله کمری خم و راست شوید.

* فيلم روانشناختی هفته

از انجا که موضوع این هفته درباره ذهن است و از طرفی هم ونوس در هوای کاردینال در کنار نودجنوبی است فیل یادگاری را برای شما انتخاب کرده ام. چرا که این هفته ذهن شما برانگیخته میشود و افراد زمانی میتوانند اطلاعات و مفاهیم جدید را جایگزین کنند که به احساساتی قوی متصل شوند و فیلم ها ابزاری عالی برای گسترش ذهن‌هستند.
یادگاری یا memento ساخته کریستوفرنولان افسانه ای است و ساخته سال 2000است. فیلم‌درباره فراموشی و از بین رفتن حافظه بلندمدت است. جایی که “من هستم” فراموش میشود و فرد هویت خود را گم میکند. اگر ممنتو را دیدید به اسم‌ افراد خوب دقت کنید. اسم ها در این فیلم گویای همه چیز هستند. شخصیت اصلی فیلم نامش لئونارد است ( لئو، خویشتن حقیقی) که همسرش به دنبال تجاوز، جان می سپارد و او به دنبال انتقام میرود( این زاده ذهن لئو است) .‌ خالکوبی روی دست چپ لئو هم جالب است ” سمی جنکینز را به یاد آور”

برای اخر هفته تان این فیلم را ببینید و اجازه دهید ذهنتان جریان خلاق خود را به راه بیندازد چرا که در این فیلم هر کس بر اساس میزان در خود میتواند برداشت های متفاوتی را داشته باشد

 

 

 

در پایان از اینکه در این نوشتار همراه ما بودید سپاسگزاریم و برایتان هفته شادی را ارزو می کنیم

8 پاسخ

  1. سپاس بیکران، در این تنگنای فکری و فشارهای احساسی که جناب سترن و هم دستانش به وجود آورده اند، ارایه این راهکارها بسیار کمک کننده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *