Current Moon Phase

Third Quarter Moon
Third Quarter Moon

The moon is currently in Scorpio
The moon is 20 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

خورشیدگرفتگی نشان کماندار، شجاعت و حقیقت

خورشیدگرفتگی نشان کماندار، شجاعت و حقیقت

خورشیدگرفتگی نشان کماندار، فردا در ساعت ۱۱:۱۲ دقیقه صبح در رویارویی با لیلیت و در یک چالش با انرژی های متغیر خواهد بود.‌ و این یعنی تغییر برای رشد ضروری است.‌

گرفتگی ها ارتعاش قدرتمندی دارند که مسیرهای روحی را اصلاح میکنند.‌ فشارهای انرژیکی گرفتگی ها، تنش‌های درونی را که حتی ممکن است فرد از آنها اگاه نبوده باشد به روی سطح می اورند و تغییر احساسی در زمان گرفتگی‌ها اصولا به همین دلیل است. این سری گرفتگی ها در چرخه ساروس در سال 1805 و در نشان لئو شروع شد و اکنون این گرفتگی نیز در نشان اتش است و بزرگترین سوالی که میتواند از ما بپرسد این است که چه چیزی در زندگی ما انسانها نیاز به تغییر دارد تا بتوانیم رشد کنیم؟

انرژی های سیارات در لایه های اگاهی ما از طریق چاکراها که مراکز انرژی ما هستند نفوذ کرده و ما را به سطوح بالاتر ارتقا میدهند. ‌ مرکوری در این گرفتگی در پیوند با خورشید است و فاز جدیدی از چرخه سینود را در این گرفتگی اغاز کرده..‌همه چیز در حال تولدی جدید در پایانی بزرگ است. (نودها در حال ترک نشان‌دوقلو/کماندار ) و این یعنی برای رسیدن به فصلی جدید باید اول تمام مسایل گذشته را حل کنیم. انرژی پویای نپتون در این گرفتگی میتواند از طریق بحران ما را درگیر کند تا به نقطه رشد روحی خود بازگردیم و از همه مهمتر، انرژی لیلیت در راس این گرفتگی است.‌ لیلیت که خود ارکتایپ قیام بر علیه جامعه مردسالار است قدرت این گرفتگی را بسیار گسترده میکند تا بتواند تعادل انرژیکی میان انرژیهای زنانه و مردانه را بازیابی کند.

در زیر انرژی خورشید کماندار، لیلیت نیز “شعله مقدس” را با همراهی وستا شعله‌ور میکند . قطعا بهترین ها برای شما نمایان میشود فقط کافیست انرژی تغییر را در زندگی خود لحاظ کنید و برای چیزی که از دستانتان خارج میشود تلاش بیهوده نکنید. ارزوهای شما، قبل از انکه بر زبان جاری شوند، از طریق قلب و انرژی ریشه مقدس‌تان جاری میشوند. همه چیز در حال تغییری بزرگ است.. به کیهان و مادرمقدس اعتماد کنید.. ایمان خود را از دست ندهید.
“شعله مقدس” وجودتان در حال روشن شدن است.

 

انرژی کماندار، اغازی در پایان

باید خود را فراتر ببینیم..‌باید نقش خود را..‌من هستم خود را بزرگتر درک کنیم. انرژی کماندار به ما میفهماند که دیدگاه عالی و خردمندانه تری برداریم. چیزی بسیار بزرگتر از انچه فکر میکنیم که هستیم. این انرژی است که در الگوی کماندار ما را وادار میکند تا حقایق خود را به چالش بکشانیم.. این بازی شجاعت و حقیقت است. تمامی ساختار شخصیتی و وجودی ما در گذشته در حال به چالش کشیده شدن است تا ما را به اصالت و ریشه واقعی خود بازگرداند.‌

تنش دوچندان ژوپیتر

حاکم این گرفتگی خود در تنش با نودهاست. این تنش برای بسیاری از ما اشناست..‌ در طول امسال ما انتخاب‌هایی انجام دادیم که فکر میکردیم‌ بهترین است اما نبود..‌هنوز هم شاید اصرار بر تداوم ان انتخاب داریم.. شجاع باشیم و اشتباه خود را بپذیریم.. زندگی مجموعه ای از تجربه‌هایی است که به وجودیت ما معنا و مفهوم عمیق‌تر می بخشند. میخواهم تمام توجه‌تان را به انرژی نودها متمرکز کنید.. انرژی نودها یک انرژی تکاملی است که روح را بسمت شرایط رشد خود پیش میبرد بنابراین تمام انتخابها، تصمیمات کارمایی بوده و اینک با نپتون مستقیم شده ما وضوح بیشتری داریم.. با مارس که در درجات نزدیک نودجنوبی است جسارت بیشتری داریم برای تغییر و شروع داستانی جدید و مسلما این شروع از بحران رد میشود. بحرانی که ما را مجبور به تغییر میکند.

 

نپتون در تنش تغییر

با انرژی این خورشیدگرفتگی، اگاهی ما در حال به روزرسانی است..‌ مرکوری در پیوند با خورشید است که این موجب میشود دیتاهای مرکوری تحت انرژی خورشید و مربع نپتون بصورت شهودی کار کند.. مسلما این راحت نیست.. فشاری را اگر در ناحیه گلو یا فرق سرتان احساس میکنید، نشان از دریافت این انرژی دارد..‌ این انرژی ارتقای اگاهی است که موجب میشود انتخاب‌های اگاهانه‌تری انجام دهیم.‌ باعث میشود نوع تفکر خود را تغییر دهیم..‌ در این انرژی با فعال بودن نپتون انتقتل دهنده‌هاب عصبی مانند سروتونین یا دوپامین که تحت کنترل نپتون هستند علت ایجاد حال و هوا و حسی هستند که به تجربه ها رنگ میدهند.‌ بنابراین در این انرژی رویکرد شیمیائی مغز غلظت دوچندانی میگیرد تا تفکر و نوع باورها به چالش کشیده شود. این مربوط به من و شما تنها نیست.‌ این مربوط به تکامل سطح اگاهی تمامی بشریت است.
تمام اینها در سطوح تکامل فردی برای تصویرسازی تجربه‌های گذشته و درک تازه تری از انهاست.‌ نگاه کردن به چالشهایی که قرار بوده ما را رشد دهند..‌ما را تغییر دهند و اکنون زمان نگریستن به عقب برای درک مناطقی از زندگیست که باید تغییر کند اما بدلیل نوع تفکر و درک‌ما، تغییر نمیکند.‌

 

لیلیت، ریشه های اصیل

لیلیت در این گرفتگی در یک نقطه کانونی قرار دارد تا ما را به ریشه های اصیل خود بازگرداند..‌تا ما را به طبیعت اولیه خود متصل کند.. تا ما خود مقدس‌مان، وجودیت مقدس مان را درک‌کنیم‌ و به ندایی گوش کنیم که فراتر از ذهن، در درون ما را فرا میخواند.

مربع پالاس

پالاس در انرژیهای ماهی است. پالاس نماد خرد زنانه برتر است.. بنابراین نسان دهندا هوش احساسی و معنوی است. برای هر کاری ایا باید دلایل منطقی وجود داشته باشد؟ ما انسانها مدار و هسته اصلی وجودی خویش را به همین دلیل فراموش کرده‌ایم. ارتباط ما با شهود مان‌ قطع شده و نتیجه انسان کامل ذهنی همین اشفته‌باز امروزی است. خرد پالاس با همدلی و عشق امیخته شده تا نا بتوانیم بر اساس شهود و الهام توانایی بزرگتری به حقایق زندگی‌مان و جهان داشته باشیم. ‌

اریس برگشتی

اریس در زاویه تنش‌زا با این گرفتگی است. این نمادی از قدرت گرفتن بخش قدرتمند زنانه در اگاهی جمعی است. تنش اریس به وستا، ماه و خورشید انرژی زنانه کیهانی را گسترش خواهد داد..‌اریس در اسطوره‌ها نمادی از تبدیل شمشیرها به گاوآهن‌هاست..‌جایی که جنگ تمام میشود. ممکن است انرژی اریس شما را در شب تاریک بکشاند..‌‌به دکان اخر نشان قوچ خود نگاه کنید. این‌جایی است که اریس درسهایی برای شما دارد.‌ جایی که ممکن است بجنگید تا خودتان را دوباره بازافرینی کنید.‌ انرژی او متمرکز برای پرورش است اما در جایی که مبارزه لازم باسد سر فرود نمی اورد. سایه او جنگ برای کنترل و قدرت است.

سدنا

داستان سدنا را در ویدئوی گرفتگی تارس توضیح دادم..‌سدنا نمادی از مقاومت‌هایی است که به ما رشدی نمیدهد. نماد اهتناد به بخش طبیعی و الهی خود..‌ با قرارگیری سدنا در کنار نودشمالی، زنان‌ما باید بیاموزند برای عشق گدایی نکنند.‌ باید بیاموزند ارزش و سهم‌یک زن در جهان افرینش، فقط زایش و نگاهبانی نیست.. زنان حافظان مقدس شعله هستند. شعله ای که نماد روح انسانهاست. سدنا در این گرفتگی شورشی است علیه زن ستیزی.. علیه نابرابری جنسیتی..‌ علیه هر انچه که زن را به شکل حقیرانه ای توسط جامعه مدرسالار خرد میکند. این گرفتگی اغازی بر آفرینش و احیای انرژی مادرمقدس است.

چیزی بیشتر درباره آن نمیتوانم بگویم چرا که در این انرژی همه چیز خواندنی نیست.. حس کردنی است.

 

 

کوتاه و خلاصه..

پیامهایی که در اینجا و در این لحظه می خوانید پیامهای عادی نیستند.. روح شما به شنیدن این پیامها نیاز دارد. 

قوچ‌ها.. گرفتگی در نشان اتش کماندار در بخش فرصتها میتواند شما را حمایت کند و به انجام کارهایتان سرعت بیشتری ببخشد.فرصتی برای بهبودی شما در هر سطحی را دارد. به سفری که زندگی برایتان تدارک دیده اعتماد کنید. هر کتابی یا کلاس عرفانی میتواند شما را به مسیر روحی تان بکشاند که آینده شما را تغییر میدهد. 

تارس: گرفتگی در بخش منابع مشترک شماست..‌ هر چیزی در زندگی شما ادامه پیدا میکند یا حتی خارج میشود انتخاب‌های روحی شماست. این یک تونل انرژی است برای پایان و شروع‌های جدید. گذشته خود را ازاد کنید و با اتصال به نقطه درونی خود پیش بروید. مسایل پولی، وام، مالیات با بدهی های کارمیک در این انرژی پررنگ میشود.

دوقلو: گرفتگی در بخش روابط شماست که نشانه شروع یک فصل جدید در روابط عاطفی و یا شرکای کاری است. خورشید نقاط انصال شما را از گذشته ها تا به فرداها روشن میکند که میتواند روی نحوه انتخابهای شما تاثیر بگذارد. حاکم‌شما نیز در این گرفتگی همراه است. هر چیزی مسیر رشد خود را طی کرده باشد در نگاه شما عقب نشینی میکند و مسیرهایی که نیاز روحی و تکاملی شما باشند پررنگ میشوند.‌ ممکن است روابط جدید با روح هایی جدید که نقش کلیدی در سفر تکاملی شما خواهند داشت را تجربه کنید. در هر حال هر پیام یا سخنی از دیگران، یک‌ پیام برای هدایت روح شماست.

خرچنگ
گرفتگی در بخش روتین و ریتم شماست که نشان‌دهنده شروعی جدید برای لایه های زندگی است.‌ روح شما با قدرت پتانسلی این گرفتگی هر چیزی که در زندگی تان نیاز به تغییر داشته باشد را یاداوری میکند. هر مساله بحرانی در زندگی‌تان وجود داشته را از نگاه یفر روحی خود به ان نگاه کنید و محدودیت ها و نقص‌های خود را بعنوان بخشهایی که باید ترمیم و بهبود یابند نگاه کنید. روح خود را از ترسها رها کنید و به ناشناخته‌ها اعتماد. ‌

لئو
روح به روح..‌ با انرژی این گرفتگی در خانه پنجم، قلب و روح شما شعله‌ور میشوند.‌این یک فصل جدید عاشقانه است.. دوره ای که در آن قدرت و اعتماد بنفس را تجربه میکنید. هر انرژی گذسته ای که در چاکرای شبکه خورشیدی‌تان از گذشته باقی مانده باشد توسط این انرژی تصفیه میشود و روح شما به منبع بزرگز از خلاقیت و استعداد متصل میگردد. هر چیزی که در قلب‌تان رسوب کرده را با این انرژی قدرتمند پاک کنید.

خوشه‌

گرفتگی در بخش داخلی، بدن عاطفی شما را شعله‌ور میکند تا راه خانه و آرامش را ابتدا در درون خودتان بیابید.‌حاکم‌شما در این‌گرفتگی قدرتمند بشما کمک میکند تا ندای روح و احساس درونی خودتان را بیابید و بشما یاد میدهد چگونه شجاعانه تر از خودتان مراقبت کنید. ممکن است در این‌تنش درگیریهایی را در فضای خانه احساس کنید. اجازه ندهید هیج چیزی فضای ارامش درونی شما را خدشه دار کند.

لیبرا
گرفتگی در بخش ارتباطات شماست.. یک‌پیام میتواند انتخاب‌های روحی شپا را تغییر دهد.‌ شنیدن خبرهای غیرمنتظره ای که مسیر شما را عوض کند عجیب نیست. ممکن‌است بخواهید ایده های جدید یا مسیرهای جدیدی را انتخاب کنید. انرژی این گرفتگی شما را مشتاقانه بسمت آینده و انتخابهایی جدید میبرد.‌

عقرب
گرفتگی در بخش منابع شخصی شما میتواند شروع فصل جدیدی از سرمایه‌گذاریها و ارزشهای جدید باشد.‌ این انرژی بشما کمک میکند تا هر انچه از گذشته بر روی دوش شما مانده را پاک کنید. احساسات متلاطمی را ممکن است تجربه کنید که نشان از پایان دادن به یک فصل و احساس قدیمی است. این فصل جدیدی از اعتماد و صداقت شما عقرب‌هاست.

کماندار
گرفتگی در نشانه خود شماست.‌ شما بعنوان یک روح‌ با حق انتخاب ازاد در این زمان و مکان تجسم یافته اید تا تجربه هایی را در مدرسه زمین بگذرانید و این زمانی است که گیت کارمایی گذشته باز میشود و ما ابتداباید با نتایج انتخابهای خود روبرو شویم.‌ این گرفتگی برای شما زنگ بیداری است که تجربه های گذشته را تکرار نکنید. اگر در هر بخش از زندگی‌تان ناامید و خسته شده اید، شعله مقدس در درون‌تان طنین اندار است. روح‌تان شما را فرا میخواند تا در فصل جدید به ندای درونی تان بیشتر گوش کنید تا بدرخشید.‌

کپریکورن
گرفتگی در بخش پنهان شما فصلی جدید از عشق و ارزوهای عمیق و اصیل همراستا با روح‌تان را بشما نوید می‌دهد. هر چیزی از لایه های عمیق روح ‌تان دریافت کنید برای تکمیل سفر تکاملی روح‌تان است.‌ این خانه رویاهاها و روح برتر است.. به مسیر روحی‌تان اعتماد کنید و شناور شوید.

اکواریوس
گرفتگی در بخش اجتماعی شماست تا همزمان با اخرین مربع اورانوس و سترن شما را از هر چیزی که در مسیر روحی‌تان نیست رها کند. هر چیزی که در کنار آن روح شما رو به رشد نباشد میتواند در یک حرکت طغیان کننده پاک‌شود.

ماهی‌ها
گرفتگی در بخش شغلی شما فصل جدیدی را از دستاوردهای بیرونی برای شما رقم میزند.‌ نپتون حاکم‌شما در این گرفتگی نقش راهنما را دارد. بنابراین اگر جیزی در دنیای ماده روح شما را اشفته کرده این‌ پیامی است که از وجهی و نگاهی دیگر به ان تضادها نگاه کنید. اگر روان باشید، دنیای جدیدی را که منطبق بر مسبر روحی‌تان است خواهید ساخت

 

 

 

ماه نو مبارک و

شعله قلب‌تان‌همیشه روشن
🍃🌠🌸🍃✨🕉⚛️

 

5 پاسخ

  1. با خودم عهد بستم اینجا بیشتر حمایتتون کنم
    با اینکه در اینستاگرام همیشه ممنون دارتون بودم ماریای عزیزم

  2. با درود وسپاس از شما ، بانوی گرامی و ارجمند. مطالب بسیار آموزنده و سلیس و امیدوارکننده بیان میشوند. سلامت ، پایا و مانا و پویا باشید. مرضیه نصریان

  3. یک دنیا سپاس ماریای نازنین. برات بهترینها رو آرزو می‌کنم، همونطور که گفتی داری مدتی دور می‌شی، آیا این یک نشانه بوده برای من، از زمان آشنایی تا این زمان، یعنی این زمانی برای یادگیری برخی مسایل بوده تا به پله‌های بالاتر برم، و الان این پایانِ این قسمت از یادگیری‌های بنده بوده؛ در اینجا؛ یعنی از این مرحله گذشتم و به مرحله‌ای دیگر وارد شدم، اتصال به ماریای مقدس در چندسال پیش و حالا اتصال به فرشته‌ی میکائیل هست؟ یک دنیا سپاس من خیلی ازت آموختم، ماریای مقدس نگاهبانت باشه. تا دیدار بعدی بدرود.🙏❤️

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع دوره زمستان
مدرسه آسترولوژی ونوس

سطح اول آسترولوژی تکاملی

13 هفته آموزش مدون