تحلیل آسترولوژی ماه کامل نشان عقرب ماه کامل نشان عقرب، پاکسازی ناخوداگاه جمعی این ماه کامل در 7می/18 اردیبهشت در 17 درجه عقرب/تارس ما رو وادار میکنه در عمق ناخوداگاه‌مون، ارزشها و ارزوها و استعدادها و تمام چیزهایی که گم کرده ایم را پیدا کنیم.‌ این ماه کامل عقرب در دکان دوم عقرب است که […]


اولین سکستایل ژوپیتر و نپتون در سال 2020 اولین سکستایل ژوپیتر و نپتون در سال 2020 امروز عصر آغاز میشه. این جنبه هر 4 تا 9 سال اتفاق می افته و ما امسال این رقص رو سه مرتبه تکرار میکنیم. رقصی که تا اکتبر ادامه خواهد داشت. زمانی که ایمان و رویاهای ما، میتونه ما […]


 مستقیم شدن نپتون امروز راس ساعت16، فرکانسهای نپتون، به فرکانسهایی پرقدرت و روبه جلو تبدیل میشن.‌ 21 ژوئن بود که نپتون حرکت برگشتی خودش رو شروع کرد تا درهای قلمرو روح رو برای 159 روز برای ما باز کنه.. 159 روز بما فرصت داد تا نگاهی عمیق کنیم‌به ارزوهامون و درک کنیم که رویاها و […]


ماه کامل نشان کماندار، پرتال دروازه طلایی ماه کامل در °53’25 درجه نشان کماندار فردا 17 ژوئن در ساعت 1بعد از ظهر در مرکز گلکسی، ما رو وارد پرتال بالاتری از اگاهی خواهد کرد.‌ رسیدن ما به حقیقتی بزرگتر وحکمتی عمیق تر.‌ فعال شدن دو دروازه طلایی و نقره ای مربوط به قدرتهای ارکتایپ زنانه […]

1 2 3 5